Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Крайният срок за подаване на номинации в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ е удължен
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  ИАГ и БДЗП обявиха конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.
  Кампанията има за цел да популяризира случаите, в които любители на природата или професионалисти спомагащи разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа са предприели действия, за да предотвратят или разкрият дадено престъпление. Примери за подобни престъпления са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др.
  Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“. Можете да номинирате както себе си, така и ваш колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено. За допълнителни доказателства за действията предприети от кандидата ще се считат снимки, кореспонденция с институция, както документи доказващ развитието на случая.
  Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.
 • НОВО: „Софтуерна академия на Телерик“ – Програмиране за начинаещи и напреднали
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  „Софтуерната академия на Телерик“ e интензивна програма за обучение на софтуерни инженери, която предоставя практически опит и задълбочени знания по програмиране, необходими за вашето успешно кариерно развитие в ИТ индустрията.
  Безплатното практическо обучение, част от инициативата „Академията на Телерик“, е подходящо както за напълно начинаещи програмисти, quality assurance инженери, developer support инженери и front-end разработчици, така и за хора с опит в разработката на софтуер.
  В рамките на програмата ще изучите основите на програмирането, езика C#, HTML, CSS и JavaScript, съвременните .NET технологии, технологии за създаване на мобилни, уеб и десктоп приложения. Отличилите се с най-високи резултати по време на обучението курсисти ще получат сертификат от „Академията на Телерик“.
  За да се включите в инициативата, е необходимо да кандидатствате и да се явите на входен изпит, който включва тест по информационни технологии, английски и IQ.
 • НОВО: Конкурс за озеленяване на до два общински терена в малко населено място
  Краен срок: 7 декември 2014 г.
  Конкурсът е част от проекта „Обичам моето село и се грижа за него" на Фондация "Евроразвитие 2007" е Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места.
 • НОВО: FUNCITY обяви конкурс за младежки инициативи в чест на Варна – Европейска младежка столица 2017
  Краен срок: 30 ноември 2014 г.
  В рамките на своята инициатива FUN Capital (Забавна столица), Сдружение „Варненски Младежки Фестивал” обявява конкурс за 5 забавни и нестандартни, еднодневни младежки инициативи на територията на Варна, които да обогатят календара от младежки събития в града. Идеята на организаторите на FUNCITY е да подпомогнат реализирането на подобни инициативи извън летния сезон, когато няма толкова възможности за младите, като част от инициативите бъдат изнесени в кварталите на града, така че да покрият максимално голяма територия.
  Инициативите трябва да имат следните цели:
  – предоставят смислено свободно време на младите хора
  – осигуряват интересни дейности за младежи от 15 до 29 години да се включат като доброволци, артисти, участници или публика
  – осигуряват възможности за партньорство между младежките организации във Варна и популяризиране на техните дейности.
  Дейностите трябва да се развиват поне в една от следните области:
  – Музика
  – Спорт
  – Танци
  – Сценични изкуства
  – Визуални изкуства
  Поканата е отворена за младежи, неформални групи и младежки организации от Варна, които имат креативни идеи за младежки инициативи. Те ще трябва да планират реализирането на своите еднодневни инициативи в периода Декември 2014 – Май 2015 и Септември – Ноември 2015. Целта е инициативата FUN Capital да предложи интересни дейности за младежи извън летния период, когато възможностите са ограничени.
  Сдружението „Варненски Младежки Фестивал” осигурява:
  – Финансова подкрепа – до 850 лв. на инициатива
  – Техническа подкрепа – озвучение, реклама и популяризиране
  – Качествена подкрепа – обучения за екипите и менторство при подготовка на инициативите
  Всички желаещи да кандидатстват трябва да подготвят резюме на идеята си до 1 стр. с примерен бюджет.
 • НОВО: Конкурс за участие в Созополски семинари по творческо писане, 18-22 юни 2015
  Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
  Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
 • НОВО: Конкурс за включване на разкази в "Words Without Borders"
  Краен срок: 15 януари 2015 г., 17:00 ч.
  Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) и литературното списание "Words Without Borders" обявяват конкурс за разкази от съвременни български писатели, които ще бъдат публикувани в тематично обособена българска рубрика на списанието през пролетта на 2015 г.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки преводач може да кандидатства с до два разказа.
 • НОВО: Световната банка набира стажанти
  Краен срок: за лятната стажантска програма (юни-септември) – от 1 декември до 31 януари всяка година, а за зимната (декември-март) – от 1 септември до 31 октомври всяка година
  Световната банка започна набирането на канидати за своите зимна и лятна стажантски програми. Стажовете са платени и са насочени към студенти, които се интересуват от социални и икономически въпроси и които са граждани на страните акционери в Световната банка. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да са записани редовно обучение магистратура или докторантура.
  Областите, в които се търсят стажантите, са икономика, финанси, развитие на човешките ресурси (обществено здравеопазване, образование, хранене, демография), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор и пр. Изисква се отлично владеене на английски език.
 • НОВО: Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Българска фондация Биоразнообразие обяви Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование.
  Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
  Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.
 • НОВО: Лятно училище "Гражданска устойчивост в условия на криза", 5-11 юли 2015, Флоренция, Италия
  Краен срок: 15 декември 2014 г.
  Проектът LIVEWHAT обявява покана за набиране на заявления за лятно училище на тема " Гражданска устойчивост в условия на криза", организирана в Центъра за социално движение изследвания.
  Лятната школа е отворена за аспиранти, както и за млади изследователи със специален интерес към участие и мобилизация в периоди на кризи от различни области на образованието, включително и политически науки, политическа социология, политическа комуникация и политическа антропология.
 • НОВО: Европейска прес награда за постижения в областта на журналистиката
  Краен срок: 31 декември 2014 г.
  Могат да бъдат номинирани журналисти от всички 47 страни от Европа, съобразно членството в Съвета на Европа.
  Награда: 10 000 евро
  Седем фондации съвместно връчват Европейските награди за журналистика. Целта на наградите е да почетат на журналистиката от най-високо качество в Европа. Наградите се връчват в категориите:
  – Разследващи репортажи награда
  – Изключително писане
  – Награда на коментатор
  – Награда на иновации
  – Специалната награда
  Кандидатстващите материали могат да бъдат приети в езика на оригиналното им публикуване.
 • НОВО: Летен стаж в Ройтерс
  Краен срок: 1 декември 2014 г.
  За студенти и завършили с опит в журналистиката.
  Стипендиантите работят 10 седмици (начало юни 2015) в Ню Йорк или Торонто, Мексико сити, Сао Паоло.
 • НОВО: Стипендии Айфел
  Краен срок: 9 януари 2015 г.
  Програмата за стипендии Eiffel Excellence е създадена от френското Министерство на външните работи и международното развитие, за да се даде възможност на френските висши учебни заведения да привлекат най-добрите чуждестранни студенти да се запишат в техните магистърски и докторантски курсове.
  Стипендиите Eiffel се предлагат в три основни области:
  – Инженерни науки (инженерни науки; точни науки: математика, физика, химия и науки за живота, нано- и биотехнологии, науки за земята, науки за Вселената, науки за околната среда, информация и комуникация науката и технологиите);
  – Икономика и управление;
  – Право и политически науки.
  Програмата е за кандидати с не-френско гражданство. За магистърските програми кандидатите трябва да са не по-възрастни от 30 години и за докторантура кандидатите трябва да са под 35-годишна възраст.
  Програмата Eiffel не покрива таксите за обучение.
  Очаква се да кандидатстват отлични студенти, които желаят да получат магистърска или докторска степен във френски институции на висшето образование.
  Месечната стипендия е в размер на 1181 евро за магистри и 1400 евро за докторанти.
 • НОВО: Стипендии за докторанти на Facebook Fellowship
  Краен срок: 6 януари 2015 г.
  Facebook ще връчи до 12 двегодишни стипендии (37 000 щ.д. годишно) в специалностите:
  – Architecture;
  – Data Mining;
  – Databases;
  – Distributed Systems;
  – Computer Vision;
  – Human-Computer Interaction & Social Computing;
  – Economics and Computation;
  – Machine Learning;
  – Natural Language Processing;
  – Networking & Operating Systems;
  – Programming Languages & Compilers;
  – Security & Privacy;
  – Software Engineering.
 • НОВО: PACT Zollverein творческа резиденция
  Краен срок: 4 декември 2014 г.
  Могат да кандидатстват артисти в областта на танца, пърформънса, медийните изкуства или музика.
  Покриват се: Дневни и пътни разходи, настаняване, студио и техническо оборудване.
 • НОВО: Грантове на United Nations Democracy Fund
  Краен срок: 331 декември 2014 г.
  UNDEF ще финансира двегодишни проекти (от 100 000 до 300 000 щ.д.) в една или повече от шестте основни области:
  – Развитие на общността
  – Върховенството на закона и правата на човека
  – Инструменти за демократизацията
  – Медии
  – Жени
  – Млади хора
 • НОВО: Стипендии Leo Baeck за докторанти – Leo Baeck Institute London
  Краен срок: 1 февруари 2015 г.
  За изследователи на областта на историята и културата на немскоговорящото еврейство.
  Стипендия: 1 150 евро месечно.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: