Архив

Archive for януари, 2015

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма "Спортни таланти" на Еврофутбол
  Краен срок: 23 февруари 2015 г.
  Инициативата е насочена към всички индивидуални атлети на възраст до 25 години, които искат да развиват уменията си и да реализират своя талант. В нея могат да участват и параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух, като и тази година е предвидена специална квота за тях. За първа година ще бъдат осигурени две квоти и за спортисти под 16 години.
  Целта е да се подпомогнат финансово максимален брой надеждни спортисти, практикуващи индивидуални спортове за техни участия в състезания, за провеждане на тренировки, за екипировка и т. н. Това ще стане чрез конкурс, в който атлетите могат да кандидатстват със свои проекти.
  Максималната сума, която може да бъде отпусната на всеки одобрен кандидат, е в размер до 5 000 лева, като е необходимо спортистите да осигурят най-малко 20% съфинансиране на разходите по проекта. Списъкът със спортове, допустими по програмата, наброява над 80 вида спорт.
 • НОВО: Европа за гражданите
  Краен срок: 1 март 2015, 1 септември 2015 г.
  Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020 г, е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.
  Програмата се изпълнява по две направления и едно хоризонтално действие:
  >> Направление 1: Европейска памет за миналото: постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза.
  >> Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.
  Мерките по това направление са следните:
  – Побратимяване на градове
  – Мрежи от градове
  – Проекти на гражданското общество
  Крайни срокове за подаване на заявленията
  Направление 1. Европейска памет за миналото – 1 март 2015
  Направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие
  Мярка Побратимяване на градове – 1 март 2015, 1 септември 2015
  Мярка Мрежи от градове – 1 март 2015, 1 септември 2015
  Мярка Проекти на гражданското общество – 1 март 2015
 • НОВО: Стипендии за ученици в приемни семейства "Продължи"
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Инициативата „Продължи“ на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Националната асоциация за приемна грижа има за цел да подкрепи и стимулира ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. В рамките на периода февруари – юни 2015 година 10 ученици ще получават месечна стипендия в размер на 50,00 лева (петдесет лева).
  Стипендии ще се отпускат на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (5) и допуснати максимум 5 неизвинени отсъствия за първия срок на учебната 2014-2015 година.
 • НОВО: Стипендия The Global Good Fund за социални предприемачи
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  The Global Good Fund приема кандидатури от социални предприемачи за стипендиантска програма за 2016 г. Бъдещите стипендианти ще получат възможност да подсилят лидерските си умения и да ускорят личностното си развитие.
  Изисквания към кандидатите:
  – да целят да постигнат значими промени в индустрията, в която работят;
  – предприятието, което ръководят, да бъде поне на една година и да има поне един служител на пълен работен ден освен кандидата;
  – да са ангажирани изцяло с управлението на своето предприятие;
  – да имат възможност да отделят до 15 месеца на стипендията, без да напускат работното си място;
  – компанията им трябва да показва потенциал за растеж;
  – компанията им да подобрява финансовата си устойчивост, като 50% или повече от бюджета ? се покриват от собствени приходи. Ако тази цел не е постигната все още, то тя трябва да бъде основен приоритет за кандидата и предприятието му;
  – кандидатите да бъдат на възраст до 40 години.
 • НОВО: Конкурс на тема „Времето на парите и духовността” за есе и мултимедийна презентация или филм
  Краен срок: 16 април 2015 г.
  Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе организира Конкурс на тема „Времето на парите и духовността” за есе и мултимедийна презентация или филм. Конкурсът е отворен за всички желаещи. Всеки автор има право да участва с до две творби общо.
  Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории: до 19 години; над 19 години.
  Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.
  Мултимедийните презентации следва да са до 20 слайда.
  Филмите следва да са с продължителност до 10 минути.
 • НОВО: Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" Хасково 2015
  Краен срок: 16 април 2015 г.
  ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА, ОНЧ „ЗАРЯ-1858” ХАСКОВО и КОМПЮТЪРНА ШКОЛА „ВАЛЕ” обявиха Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" Хасково 2015. Каним всички деца – художници с магическата четка на бъдещето и майстори в компютърните колажи да се включат в конкурса.
  І. Изисквания към рисунките:
  1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
  2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
  3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори
  ІІ. Изисквания към колажите:
  1. Да са изработени с програма по избор;
  2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
  Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена: На хартиен носител с размер на листа формат А4 – паспартирана с размери 25х35 см .или А3 – паспартирана с размери за 50х70см.
  Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.
  Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.
 • НОВО: Национален конкурс за есе и рисунка "Светлината в природата" – май 2015
  Краен срок: 11 май 2015 г.
  2015 година е обявена от ЮНЕСКО за Международна година на светлината и светлинните технологии. В тази връзка РИО ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО НА НТС и Национална астрономическата обсерватория и планетариум в град Ямбол обявиха Национален конкурс за есе и рисунка "Светлината в природата" – май 2015.
  Цели:
  – Да се предостави възможност на децата и учениците да изразят своето отношение към светлината за да съществува живот на земята.
  – Да се насочи вниманието към красотата на Слънцето,Луната, звездите, планетите.
  – Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
  – Да се даде възможност на учениците да представят своята гледна точка за значението и актуалността на светлината в нашето ежедневие;
  В конкурса за есе могат да участват ученици от 14 до 19 години, разпределени в две възрастови групи : 14-16 г. и 17-19 г.
  В конкурса за рисунка могат да участват деца и ученици от 6 до 14 години, разпределени в три възрастови групи: 6-8 г., 9-11 г., 12-14 г.
 • НОВО: Национален семинар “Светлина и вселена”, 26 -27 март 2015 , Ямбол
  Заявки за участие и резюмета на докладите се приемат до: до 4 март 2015 г.
  2015 година е обявена от ЮНЕСКО за Международна година на светлината и светлинните технологии. В тази връзка РИО, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО на НТС и НАОП организират Национален семинар “Светлина и вселена”, 26 -27 март 2015 , Ямбол.
  Основни направления на семинара :
  – Светлината в природата
  – Източници на светлина
  – Оптиката в средното образование
  – Ролята на светлината в човешкото познание
 • НОВО: Конкурс за разказ, есе, снимка „Чудото любов”
  Краен срок: 6 февруари 2015 г.
  За поредна година Младежки център Хасково обяви конкурс за есе, разказ, стихотворение и фотография "Чудото любов".
  Конкурсът се посвещава на празника на любовта – Св. Валентин и в него могат да участват всички от 14 до 25 години, разделени в две възрастови групи.
 • НОВО: Конкурс за рисунка и презентация „В памет на Апостола”
  Краен срок: 13 февруари 2015 г.
  Конкурс "Завещано от Апостола" организира Младежки център Хасково. В него могат да участват ученици от цялата страна от 1 -ви до 12-ти клас. Състезанието ще се проведе в две категории: рисунка (без ограничения в техниката) – за ученици от 1-ви до 7 клас; презентация (до 20 слайда) – за ученици от 8-ми до 12 клас.
 • НОВО: Покана за участие в онлайн обучение на младежи "Европа близо до мен"
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Сдружение "Европейски информационен център" кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в онлайн обучение „Европа близо до мен“ в два обучителни модула – „Младежка Е-Европа" и „Организационен практикум“, което ще се състои в периода 01 февруари – 15 март 2015 г.
  Курсът включва модули, ориентирани към усвояването на знания за европейски институции, политики, права на младите хора, борба с дискриминацията, както и практичеки насочени за работа в екип, планиране и организиране на доброволчески инициативи. Участниците в курса ще задълбочат своите знания за Европейския съюз и ще развият уменията си за целеполагане, управление на ресурсите, промотиране на инициативи и др.
  Обучението ще се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях. Ще бъдат обявени и конкретни часове, в които младежите ще могат да комуникират с експертите на ЕИЦ в реално време.
  Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при преподаването на европейска интеграция и организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.
  Обучението приключва със Сертификат.
  За обучението могат да кандидатстват младежи на възраст 15-29 години от цялата страна. Кандидатстването се реализира чрез попълването на формуляр за включване.
  Обучението е напълно безплатно!
 • НОВО: Конкурс за снимка под надслов „МЛАДИ ЗА РАЗВИТИЕ –ЕВРОПА2020” !
  Краен срок: 3 март 2015 г.
  2015 година е обявена от Европейската комисия за „Европейска година за развитие”.
  Мотото „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще” ентусиазирано задава тона на множеството събития, които предстоят да я бележат. А ето и едно от първите!
  Участвай в КОНКУРСА ЗА СНИМКА под надслов „Млади за развитие – Европа 2020”!
  Покажи ни как младите хора в твоето населено място или някъде в Европа и България допринасят към общата идея на европейските ценности за развитие на младите хора от стратегията „Европа 2020” и градят бъдещето на общото европейско семейство.
  Това може да бъде осъществен проект, реализиране на доброволческа инициатива, активност на млади хора, дори снимка как учиш в училище или университета.
  Искаш да спечелиш участие в обучение в страна-членка на ЕС и твоята снимка да се види от много хора? Не губи време, а изпрати своята снимка сега!
 • Международен Екслибрис конкурс “Ex Libris – Ex Erotic”
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Регионална библиотека "Л. Каравелов" – Русе организира международен конкурс за ехлибриси. През 2015 г. темата е "EX LIBRIS – EX HEREDITATE".
  Конкурсът е отворен за творци от всички националности от всяка възраст и професия. Всички графични техники са допустими в случай, че те позволяват репликация съгласно Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
  Авторите могат да участват с до 3 (три) произведения, 4 (четири) копия за всяко.
 • НОВО: Национален конкурс за литература и изобразително изкуство „Диря в морето” за автори, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”.
  Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора.
  Приемат се литературни творби – проза и поезия.
  В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията.
  Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
  За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер.
  В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3.
 • НОВО: Проекти за мобилност на младежи и младежки работници – Програма „Еразъм+”
  Краен срок: 4 февруари 2015 г.
  Финансирането по ключова дейност „Мобилност“, сектор „Младеж”, покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:
  Младежки обмен
  – Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични ставки и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния, публикуван на посветената на Програмата Интернет страница на Европейската комисия.
  – Организационна подкрепа – включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност. Отпуска се под формата на единични ставки на ден (таблица А.5.1, посочена в Ръководството по Програма „Еразъм+”) и се изчислява на база продължителност на престоя на участник.
  – Подкрепа за специални потребности – допълнителни разходи, пряко свързани с участниците със специални потребности. Отпуска се при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване и се изчислява на база процент от допустимите разходи.
  – Извънредни разходи – покриват се разходи за визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение, разходи, свързани с настаняване на участниците по време на предварително посещение за планиране.
 • НОВО: Entrepregirl
  Краен срок: 13 март 2015 г.
  Конкурсът е отворен за момичета на възраст от 16 до 25 години.
  Mомичета с интерес към предприемачеството, технологиите и иновациите и с желание да стартират своя компания стимулира за втора поредна година конкурсът Entrepregirl.
  Наградата Entrepregirl включва стипендия за обучение в алтернативната ЕмБиЕй (aMBA) програмана Бизнес института за предприемачи (The Business Institute), едногодишно бизнес менторство и едногодишно членство в Български център на жените в технологиите.
 • НОВО: Творческа Европа Медиа: Схема за подкрепа на видео игри
  Краен срок: 26 март 2015 г.
  Схемата за подкрепа на видео игри е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по какъв начин.
 • НОВО: Платен стаж в ЕК
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Набират се стажанти за есенния цикъл практически обучения в Европейската комисия. Целта на програмата е да даде на участниците практически познания за функционирането на различните отдели на комисията, както и да им позволи да придобият личен опит и да натрупат полезни контакти в процеса на работа.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да са студенти, които наскоро са завършили висше образование и са в началото на кариерното си развитие.
  2. Да са завършили първия цикъл от висшето си образование.
  3. Да са се дипломирали преди крайния срок за кандидатстване.
  4. Да говорят добре английски, френски или немски език. Гражданите на страна членка на ЕС трябва да имат добри познания и по друг от официалните езици на Съюза.
  5. Не трябва да са били на стаж в друга институция или орган на ЕС.
  Продължителност и заплащане:
  1. Стажовете са за период от пет месеца.
  2. Програмата предоставя стипендии на стойност 1 000 евро на месец.
  3. Възстановяват се и пътните разходи.
  4. Осигурени са здравна застраховка и застраховка срещу злополука.
  5. Стажантите с увреждания могат да получат допълнителна финансова помощ към основната стипендия.
  Стажът започва на 1 октомври 2015 година.
 • НОВО: Втори конкурс за сатирична комедия
  Краен срок: 15 ноември 2015 г.
  Във връзка със 152-годишнината от рождението на своя патрон Сатиричен театър „Алеко Константинов” обяви конкурс за сатирична комедия "Алеко Константинов".
  Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.
 • НОВО: ViabilityNet 2.0 набира участници
  Краен срок: 25 февруари 2015 г.
  Via Foundation (Прага) набира участници в международната програма ViabilityNet 2.0 – a regional capacity building program, която ще предостави възможности за израстване и полезно взаимодействие между лидери в общностите от Централна и Източна Европа.
  ViabilityNet 2.0 набира 16 участника от различни страни, на възраст над 25 години, отдадени на работа, свързана със социална промяна и ползи за обществото. Работен език – английски.
  Програмата е насочена към представители от страните: Босна и Херцеговина, България, Чехия, Хърватия, Унгария, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черна гора, Украйна, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения.
 • НОВО: Национален конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев” за автори до 35 години
  Краен срок: 1 април 2015 г.
  Националният конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ е за автори до 35 години. Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през календарната 2014 г.
  Изпращайте вашите творби в 5 екземпляра и CD, с информация къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка.
 • НОВО: Конкурс за образователно-програмни продукти
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  ДИУУ обяви единадесето издание на Конкурса за образователно-програмни продукти.
  В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование, без ограничения по отношение на възраст и квалификация.
  Ученици могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител (или имена на учители), който е подкрепил ученика (учениците) при апробацията в практиката. Посочва се приносът на всеки от авторите.
  Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите.
  Номинации:
  >> За софтуерни продукти:
  – компютърна дидактическа игра;
  – анимация;
  – видео- или аудиоклип;
  – презентация;
  – уеб страница;
  – други.
  >> За методически варианти за използване на ИКТ
 • НОВО: Европейска младежка награда "Карл Велики"
  Краен срок: 12 февруари 2015 г.
  Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.
  Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.
 • НОВО: Отворена покана за участие в Sofia Underground 2015
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Фестивалът за пърформанс и гранични форми на изкуство Sofia Underground отправя отворена покана за предлагане на проекти. Темата на изданието през 2015 година е Машини.
  Форматът за участие е отворен както за утвърдени, така и за млади артисти от страната и чужбина, които са готови за експерименти в областта на пърформанса, акцията и аудио-визуалните изкуства.
  Месецът на провеждане на фестивала е април, а локациите ще бъдат обявени допълнително. Характерът на проявите, свързани със Sofia Underground традиционно е свободен и спонтанен, затова се очакват предложения за участие във всякаква форма.
 • НОВО: Отворена покана за участие в проект „Разбираш ли ме? Разбирам те”
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Независимото пространство за изкуство the fridge обявява отворена покана за участие в изложба по проекта „Разбираш ли ме? Разбирам те.“ Проектът има за цел да подпомогне диалога и обмяната на опит в сферата на съвременното изкуство, но не като утвърждава класическия модел „По-младите трябва да се учат от по-старите“, а като предоставя възможност на млади автори да работят заедно и да се учат от близки до своята възраст колеги, които имат вече определен опит в сферата на съвременното изкуство зад гърба си.
  Съвместна изложба с колега – утвърден автор, но не преподавател, нито гуру, някой, който е на крачка пред вас, но не и на цял километър. Някой, с когото ще можете да споделяте творчески мисли, идеи и тръпки. Някой, с когото можете да се посъветвате, без да трябва да приемате безусловно неговото мнение. Някой, който просто и открито ще ви разкаже за професията художник.
  Могат да кандидатстват художници до 30 г. с интерес към съвременно изкуство, независимо от изразните средства и техники на работа.
 • НОВО: Творчески престой за писатели – Скопие “Absolute Modern”
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Goten Publishing House в сътрудничество с мрежата TRADUKI кани писатели и преводачи от Югоизточна Европа (Словения, Хърватия, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, България и Румъния), за да кандидатстват за писателска резидент-програма "Absolute Modern" , в Скопие, Македония.
  Общата цел на пребиваването е да се даде възможност на съвременните автори и преводачи от Югоизточна Европа да се запознаят повече с литературния, културния и социален живот в Македония, и по-специално в Скопие, докато в същото време местната аудитория опознава регионалната литературна сцена.
  Три стипендии, всяка с продължителност 4 седмици, са на разположение в пролетния семестър на 2015 година:
  – 04.01.2015;
  – 01.05.2015;
  – 06.01.2015;
  и през есента 2015:
  – 01.09.2015;
  – 01.10.2015;
  – 11.01.2015.
 • НОВО: Visual Artist Residency at CEU Institute
  Краен срок: 22 февруари 2015 г.
  CEU Institute for Advanced Study, базиран в Будапеща, приема заявления за artist-in-residence програма за учебната 2015/2016 година. Две стипендии се предлагат на конкурентна основа за старши (до три месеца) и младши художници (до шест месеца), които работят иновативно в различни визуални медии, включително филмови и дигитални приложения.
  Важна цел на тази програма е да насърчи социално релевантни артистични проекти, които да окуражат развитието на визуалните изследвания към CEU. Стипендиите са предназначени за подпомагане на художествената практика и / или проучване и за да послужат като катализатор за бъдещи сътрудничества.
 • НОВО: Trajectories of Change PhD Scholarships
  Краен срок: 26 февруари 2015 г.
  "Траекториите на климата" се насочва към историческите и съвременните процеси на трансформация в съседните на ЕС страни. Програмата предлага стипендии и помощи при теренните проучвания в областта на хуманитарните и социалните науки, изучаващи политическа и социална промяна в Източна Европа, Северна Африка и Близкия изток, както и Централна Азия.
 • НОВО: Грантове на Nestlе
  Краен срок: 28 февруари 2015 г.
  Nestlе предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 540 000 щ.д. за иновативни проекти, програми или предприятия, които вече са били изпитани като пилотни или от малък мащаб, показали са високо социално и екологично въздействие, и се нуждаят от подкрепа, за да станат икономически изгодни.
  Има три категории финансиране:
  1. Развитие на селските райони: устойчиво селско стопанство, развитие на местните вериги на стойността и консултантски услуги и т.н.;
  2. Вода: подобряване на достъпа до чиста вода; опазване и съхраняване на водните ресурси: вода, канализация и хигиена и т.н.;
  3. Хранене: подобряване на достъпа до храна; укрепление и технология на храните; образование храненето програми и т.н.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за модерни езици, Грац, Австрия
  Краен срок: 28 февруари 2015 г.
  Стажовете са 6-месечни и за тях могат да кандидатстват граждани на една от държавите-членки на Съвета на Европа с добро владеене на английски или френски език.
 • НОВО: Творческо пребиваване за писатели Tirana IN-BETWEEN
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  POETEKA, културна асоциация в Тирана, в сътрудничество с TRADUKI мрежа и в партньорство с албанското Министерство на културата организира програмата за творчески престой "Тирана по средата" 2015 г. Програмата е предназначена за писатели и литературни преводачи от Югоизточна Европа (Словения, Хърватия, Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, България и Румъния). По-специално програмата обръща внимание на писатели, които са иновативни, които се занимават със съвременни теми, или писмени преводачи, които работят за и от езиците, които се съдържат в програма за превод на TRADUKI Европейска мрежа за литература и книги.
 • НОВО: Call PHC-27-2015 Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
  Краен срок: 21-04-2015
  Proposals should aim to empower patients to manage their pre-existing conditions. Health management will be addressed holistically, including healthy lifestyle interlinked with disease management, placing the patient in the centre and putting increased emphasis on health education, secondary prevention and self-management of individual conditions, including co-morbidities.
  Proposals should address all of the following elements a) personalised guidance to patients based on their profiles and the use of wearable/portable devices and improved individual/healthcare-professional interaction, b) engagement of patients as active members in managing their diseases, in particular addressing chronic diseases, co-morbidities, treatment adherence, rehabilitation, self-diagnostics and self-care and c) decision support systems interoperable and/or maintaining integrity with electronic health records.
 • НОВО: H2020 ERC-2015-CoG CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR GRANT
  Краен срок: 12-03-2015
  RC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This action is open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any Member State or Associated.
 • НОВО: H2020-INNOSUP-2015-2CAPITALISING THE FULL POTENTIAL OF ON-LINE COLLABORATION FOR SME INNOVATION
  Краен срок: 10-03-2015
  Specific challenge: Identifying suitable partners for innovation activities is recognised as a major barrier to SME innovation. Innovation support services are addressing this challenge traditionally by two interventions that are often combined: (a) the provision of networking space for personal meetings either as one-off meeting (‘brokerage events’) or as more stable networks (‘clusters’) often with a limited geographic reach; and (b) the definition of ‘cooperation profiles’ (‘technology offers’, ‘partner search profile’ etc.) that are distributed through networks of intermediaries. To a different degree intermediaries become active in establishing the partnership (‘brokerage’). Social media and other web-based services challenge these existing approaches and ask for their revision.
  Scope: To address the described gaps proposals should address one or more of the following aspects:
  – develop and test new service designs for ‘assistance to online collaboration for innovation’ for SMEs in diverse sectors;
  – make such new services accessible for enterprises in sectors that are typically not yet benefitting from innovation support;
  – develop and test a qualification profile, curriculum and training courses for staff currently providing brokerage services in established networks or SME agencies.
  Service designs and qualification profiles shall be formulated independently from a particular collaboration or social media platform. Tests of services shall be undertaken on platforms that are open and bring together already a critical mass of enterprises and innovation stakeholders. Establishing such platforms will not be supported.
  The nature of the topic – online collaboration – suggests that the training modules are established as web-based self- or collaborative learning modules that are supported by case studies in the form of videos. The qualification profiles and training modules shall be published under a creative commons license.
  Projects proposing new service designs for ‘assistance to online collaboration for innovation’ should indicate on which platform(s) the new service would be tested and in how far the newly developed service could be scaled-up.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: