Архив

Archive for февруари, 2015

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Малки грантове на Global Forest Watch
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  Могат за кандидатстват НПО с годишен бюджет над 30 000 щ.д. Грантовете са между 10 000 и 40 000 щ.д.
  Фондът за малки проекти ще подкрепи проекти, които използват или допринасят за глобалното наблюдение на горите (GFW). Проектите могат да включват, но не само:
  – Използване на GFW за наблюдение, оценка или картографиране на горите в подкрепа на устойчивото управление на горите, в областта на правоприлагането, опазването на биологичното разнообразие, планирането на използването на земята;
  – Използване на GFW за застъпничество, кампании, образование или обучение;
  – Повишаване на прозрачността на горите чрез (а) насърчаване на разкриването на геопространствени данни от фирми, правителства, или общности; (Б) агрегиране на съществуващата данни за горите; или (в) разработването на нови геопространствени данни за GFW;
  – Използване на GFW за журналистиката за подкрепа на широка комуникация и повишаване на информираността за конкретен проблем;
  – Генериране на оригинално, свързано с политиката изследване или анализ на различни пространствени или времеви тенденции в земеползването, промените в горите или причините за обезлесяване;
  – Подкрепа за измерване, отчитане и проверка (MRV) за REDD + проекти;
  – Изграждане на персонализирани приложения (уеб или мобилно-базирани инструменти), използвайки отворения код API на GFW;
  – Използване на GFW за подкрепа на правни изследвания и / или съдебни дела, свързани с престъпления по отношение на горите.
 • НОВО: Грантове за иновации в решаването на конфликти
  Краен срок: 16 март 2015 г.
  Berghof Foundation очаква проектни предложения, които адресират една от следните три теми:
  а) сътрудничество с организации, виждани от другите като имащи радикални религиозни наративи в официални преговори и / или съвместни политически инициативи за изграждането на мира и държавата;
  б) изследване на това как вътрешногруповите диалози или инициативи в рамките на религиозни общности (напр SunniSunni, будистки и т.н.) могат да помогнат за намаляване на пристрастия и да допринесат за процеса на приобщаващо преобразуване на конфликти;
  в) разработване на новаторски нътрешногрупови инициативи за противодействие на религиозната мобилизация на омразата и изключване с акцент върху Германия.
  Максималната продължителност на проекта е ограничена до 24 месеца. По-кратка продължителност на проекта е възможна.
  Максималният размер на финансиране за проект е 50 000 евро. По-малки бюджети и ефективност на разходите се оценяват.
 • НОВО: Social Innovation Tournament
  Краен срок: 21 март 2015 г.
  Започна набирането на кандидатури за новото издание на конкурса за социални иновации Social Innovation Tournament, който се организира за поредна година от Института на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Инициативата е насочена към кандидати от всички страни членки на Европейския съюз. Те могат да участват с проекти, свързани с борбата с безработицата, изолацията на общности в неравностойно положение и насърчване на достъпа до образование с помощта на нови технологии, нови системи и нови процеси. Целта на конкурса е да насърчава и подкрепя иновативни идеи и възможности от обществено значение, както и да създава социална стойност в борбата срещу маргинализацията. Класиралите се на първо и второ място ще получат парична награда, съответно от 25 000 и 10 000 евро.
  Social Innovation Tournament е отворен за организации със стопанска и нестопанска цел, млади предприемачи, социални предприятелия и НПО-та, както и отделите по корпоративна социална отговорност на частни компании от всякакъв размер, държавни или местни правителствени организации и университетски общности. Кандидатурите, изпратени от средни училища и гимназии, също ще бъдат приемани.
  Инициативата протича на два етапа, като в първия специално жури, съставено от експерти на ЕИБ, ще селектира до 15 проекта. Избраните кандидати ще бъдат поканени за участие в менторска програма, по време на която ще получат насоки за доразвиване на предложенията си. Във втория етап всички участници, достигнали до финала, ще трябва да представят и защитят проектите си пред жури от специалисти по социални иновации. Това ще се случи в рамките на заключително събитие, което ще се състои на 24 септември 2015 г. в Милано, Италия.
  Тази година в надпреварата е предвидена и специална категория, в която могат да участват проекти, посветени на равните възможности с фокус върху хората с увреждания. Победителят в тази категория също ще вземе 25 000 евро.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2015 за младежи и девойки от 14 до 19 години
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – Бургас обявиха Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2015 г.
  Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
  1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
  2. Проза – до три разказа.
  Право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен – 9.-12. клас).
  Телефон за справки: 056/81-41-10
 • НОВО: V Ежегоден конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Фондация "Йордан Камджалов" организира V-ти ежегоден конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти. Фондацията има за цел откриване, подпомагане и съдействие за развитието и реализацията на млади български дарования, и предоставя възможности за финансиране на участия в международни конкурси, майсторски класове, академии, фестивали и концертни изяви. Подкрепата на млади творци с потенциал за истински принос към изкуството е социалната визия на диригента Йордан Камджалов за дейна съпричастност към каузата на българската култура.
  Кандидатите да попадат в някоя от следните категории:
  – инструменталисти и певци – до 30 г. (родени след 1 юни 1985);
  – композитори и диригенти – до 40 г. (родени след 1юни 1975).
  2. Кандидатите да изпратят запис на две творби по избор, за композитори и 2 партитури.
 • НОВО: Национален конкурс за разказ на младежка тема – 2015 г.
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  През 2015 г., за осми пореден път, община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, провежда Национален конкурс „Разказ на младежка тема”.
  Право на участие в конкурса имат лица от 16 до 35 години.
  Формат: до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.
  Всеки автор може да участва с един разказ.
  Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.
 • НОВО: Конкурс за есе на икономическа тема
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Клуб "Финанси" към Икономически университет – Варна обявява за втора година конкурс за есе на икономическа тема. Инициативата е отворена за ученици и студенти, като темата за учениците е "Кариера на икономист в България – мит или реалност", а за студентите – "Какви може да са причините за следващата икономическа криза".
  Обем: до 5 страници
 • НОВО: Видеоконкурс: Какво означава за теб обединена Европа
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Европейската комисия обяви видеоконкурс на тема „Какво означава за теб обединена Европа?“ за млади хора (между 13- и 15-годишна възраст) от държавите — членки на ЕС, както и от държавите — кандидатки и евентуалните кандидатки от Югоизточна Европа.
  Национално жури ще избере по един видеоматериал от всяка държава. Победителите ще бъдат поканени в Брюксел, където ще имат възможност да разгледат града и европейските институции и да се срещнат с млади хора от цяла Европа.
  Сподели в едноминутен видеозапис какво означава за теб обединена Европа и участвай в кокурса!
 • НОВО: Национален младежки конкурс за есе 2015 „Природата и човешката дейност“
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Община Стара Загора, Народно читалище ”Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s paper” организират Национален младежки конкурс за есе 2015 „Природата и човешката дейност“.
  Конкурсът е в две възрастови групи:
  – Първа група – до 13 години
  – Втора група – до 18 години
  Есетата ще бъдат приемани до 30 септември 2015 година на посочения в линка мейл.
  Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури.
  И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби и ще бъдат раздадени поощрителни награди.
  Награждаването ще стане в навечерието на 5 октомври – Ден на Стара Загора.
 • НОВО: Осми национален конкурс за хайку на свободна тема
  Краен срок: 20 март 2015 г.
  "Хайку клуб София" обяви началото на Осмия национален конкурс за хайку на свободна тема.
  Приемат се до 10 непубликувани хайку на адрес 17etaj
 • НОВО: Седми конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков” за издадена през 2014 година книга
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Община Ракитово за седми път ще проведе конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в град Пазарджик.
  Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се получат на адрес:
  4640 гр. Ракитово
  Секретар на Общината
  За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.
 • НОВО: Танцуващи клавиши, 23 – 25 април 2015
  Краен срок: 28 февруари2015 г.
  На 23 – 25 април 2015 г. Министерство на културата, Община Нови пазар, Народно читалище “Христо Ботев – 1872” организират Четиринадесети национален конкурс за акордеонисти с международно участие “Танцуващи клавиши”.
  Националният конкурс се провежда всяка година в гр. Нови пазар под патронажа на Кмета на Община Нови пазар.
  За участие в конкурса се допускат изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие.
  Участниците се задължават да изпратят в срок коректно попълнена Анкетната карта, като се съобразяват с условията за подбор на произведенията, упоменати в Статута.
  Документи за участие можете да намерите на сайта на читалището.
 • НОВО: Пролетен лагер за момчета и момичета в приемна грижа и родни деца на приемни родители, 30 март – 7 април 2015, София
  Краен срок: 15 март 2014 г.
  Националната асоциация за приемна грижа организира лагер за момчета и момичета от приемни семейства, както и за родни деца на приемните родители, навършили 14-годишна възраст.
  Лагерът ще се проведе в базата на Центъра за подготовка на олимпийци към Министерството на образованието. Националната асоциация за приемна грижа, с финансовата подкрепа на Мтел, покрива всички разходи – транспортни разходи, нощувки, обяди, вечери. В рамките на осемте дни младежите ще имат възможност да участват в различни дейности, игри, да споделят опит и знания, както и да посетят кина, атракциони. Организаторите предвиждат и през тази година участници в лагера да се срещнат със служители на Мтел, да прекарат с тях време, в което да се запознаят с професиите и хобитата им.
 • НОВО: Конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти”
  Краен срок: 3 април 2015 г.
  Във връзка с 12 април – Световен ден на космонавтиката, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково, обявява конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти”. През 2015 г. конкурсът е посветен на 50 години от първото излизане на човек в открития Космос, осъществено от Алексей Леонов на 18 март 1965 г.
  Участници могат да бъдат ученици от 5 до 12 клас, индивидуално или в екип (при екип наградата е една за екипа).
  Възрастови групи: – I група – 5 – 8 клас; – II група – 9 – 12 клас.
  Насоки за теми:
  – Постижения и рекорди при излизането на хора в открития Космос;
  – Опасности и влияние на открития Космос върху човека;
  – Технически съоръжения, оборудване и екипировка;
  – Специални мисии;
  – Бъдещи проекти и предизвикателства; …
  Има още много интересни факти, за които можете да ни разкажете…
  Ще бъдат поощрявани такива проекти, които съдържат малко известна и любопитна (но не сензационна и недостоверна) информация.
  Вид на проекта:
  – компютърна презентация – до 30 слайда;
  – мултимедиен филм – до 10 мин.
 • НОВО: Награда на World Habitat за решения в областта на жилищното настаняване 2015/16
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Наградите отличават иновативни, устойчиви решения на ключови жилищни предизвикателства пред общностите по целия свят. Фондация за строителство и социални жилища ще отличи проекти, които предоставят практически решения за текущи жилищни нужди и проблеми.
 • НОВО: Детски литературен конкурс "Веса Паспалеева"
  Краен срок: 27 февруари 2015 г.
  Читалище „Братство 1869”, Информационен център Европа Директно – Кюстендил и Литературен клуб „Веса Паспалеева” по повод 115 години от рождението на детската поетеса Веса Паспалеева, обявяват Втори детски литературен конкурс.
  Желаещите могат да участват със стихотворение или приказка.
  В конкурса могат да участват само ученици от 11 до 15 години включително.
  Авторите могат да изпращат до три непубликувани творби на свободна тема. Да бъдат изписани трите имена, ЕГН, адрес и телефон на участниците.
  Творбите да се изпращат в електронен вид на имейл:
  chitalishte@bratstvok n.org
  или по пощата на адрес:
  2500 гр. Кюстендил,
  ул. Отец Паисий 11, читалище „Братство 1869”
 • НОВО: Национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов" 2015
  Краен срок: 24 април 2015 г.
  Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява Девети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил, 2015. Съорганизатори са Община Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна.
  Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
  Координатор: Благой Ранов.
  Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 24 април 2015 г. на следния адрес:
  2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
  Читалище „Братство 1869” /за литературния конкурс/
  или по електронната поща на адрес: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл във формат doc или rtf
 • НОВО: Международен фолклорен конкурс "Пауталия" 2015
  Краен срок: 19 юни 2015 г.
  Деветият международен фолклорен конкурс “Пауталия” – 2015, ще се проведе от 26 до 28 юни 2015 г. и се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил.
  Художествен директор – Людмила Христова.
  Технически директор – Илиана Кирилова.
  Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.
  Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15- до 17-годишна възраст.
  Конкурсът се провежда в рамките на три дни.
 • НОВО: Международен конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” 2015
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на Община Кюстендил. Художествен директор на конкурса е Иван Андонов.
  Конкурсът е включен в програмата за подпомагане на даровити деца в България.
  Деветнадесетото издание ще се проведе от 1 до 4 април 2015 г. в гр.Кюстендил. В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
  I група – до 12 г.
  II група – до 15 г.
  III група – от 15 до 18 г.
  IV група – над 18 г.
  V група – “Свободна сцена на солиста”
  VІ група – “Китара +”
  VІІ група – “Камерна музика”
  VІІІ група – “Китарни ансамбли и оркестри”
 • НОВО: Национален литературен конкурс на тема: “По следите на едно писмо в бутилка”
  Краен срок: 20 март 2015 г.
  В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.
  Компетентно жури ще оцени творбите.
  Ще бъдат раздадени много награди.
  Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
  Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст(навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти,
  изпратете на адрес:
  8800 гр. Сливен
  ул. “Никола Карев” № 1
  Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
  (за литературния конкурс)
  или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
  тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70
 • НОВО: Детски фолклорен фестивал "Дай, бабо, огънче!", 30 май 2015
  Краен срок: 9 май 2015 г.
  Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти, хореографи Участниците се разделят в възрастови групи:
  – Първа група – от 4 до 10 години;
  – Втора група – от 10 до 17 години
  При групите възрастта се определя от възрастта на повечето участници.
  Във всяка категория и възрастова група се присъждат: Първо, Второ, Трето място
  Допълнителна информация: 0893314115 Йорданова; 0886160994 Георгиева
 • НОВО: Второ фолклорно надиграване за любителски клубове „Приятели чрез танца“, Перник 2015
  Краен срок: 16 май 2015 г.
  Право на участие имат всички клубове от страната, изучаващи български народни хора.
  Участниците следва да не са професионалисти.
  Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.
 • НОВО: ІХ-ти национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка”
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  ІХ-то издание на Националния ученически конкурс "Куба – далечна и близка" е под мотото: "Героите на Куба".
  Цел на конкурса е децата в България да научат повече за приятелска Куба и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от двете страни да се опознаят взаимно помежду си.
  Кандидатите следва да са ученици до 18 години, живеещи в България или чужбина, и да попадат в някоя от следните възрастови групи:
  – от I до IV клас;
  – от V до VIII клас;
  – от IX до XII клас.
  Желаещите могат да участват с написани на български или на испански език писмени работи, в следните жанрове:
  – проза (разкази, съчинения, есета);
  – поезия (стихове);
  – реферати;
  – мултимедийни формати (презентации и видео материали);
  – рисунки.
  Творбите на децата от първата възрастова група ще бъдат приемани написани и на ръка, за останалите две групи изискването е да бъдат напечатани и по възможност представени на електронен носител.
  Участието в конкурса е индивидуално.
 • НОВО: Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници"
  Краен срок: 16 април 2015 г.
  Фондация Еврика, Образцово Народно читалище „Заря-1858”р Компютърна школа "Вале" – Хасково организират Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" под патронажа на евродепутата Мария Габриел.
  Целта на конкурса е децата и младите хора:
  – да открият магията на дигиталната графика и живопис;
  – да нарисуват света през своите очи;
  – да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
  – да ни накарат да усетим силата на детското въображение.
  Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.
  Изисквания към рисунките:
  1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.);
  2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
  3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.
  Изисквания към колажите:
  1. Да са изработени с програма по избор;
  2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
  Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.
 • НОВО: The Geneva Challenge 2015 – Международно състезание за специализанти по напредъка към целите за развитие: Обратната миграция
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Graduate Institute Geneva кани екипи от 3-5 приети магистри от всяка точка на света, да участват в Geneva Challenge 2015. Екипите трябва да определят едно предизвикателство, произтичащо от завръщащите се мигранти; да създадат интердисциплинарен теоретичен анализ как това се отразява на социалното или икономическото развитие в определен контекст; и да предложат иновации в политиките, практиките, процесите или технологичните нива, които превръщат предизвикателството във възможност за развитие.
 • НОВО: Стажове в Institute for European Global Studies, Университет в Базел, Швейцария
  Краен срок: 15 май 2015 г.
  Институтът за европейски глобални проучвания ще приеме 3 гостуващи стипендианти (за три месеца през учебната година 2016 г.) в рамките на европейските глобални проучвания с фокус върху " Scaling Regions". Стипендиантите ще се възползват от отличните академични условия и обмен с международни колеги.
 • НОВО: 10-месечни стажове във FMO
  Краен срок: 16 март 2015 г.
  Финансовият механизъм (FMO) на Европейското икономическо пространство предлага 10-месечни стажове за висшисти, които искат да научат повече за управлението на грантове.
  Целта на стажа е да даде на младши държавни служители и други квалифицирани кандидати възможности за обучение и запознаване с работата и функциите на FMO.
  Обучаемите ще бъдат ангажирани в конкретна сфера в зависимост от научната сфера на специализация, лични предпочитания и професионални цели:
  – Правна
  – Финанси
  – Съобщение
  – Резултати и оценка
  – Секторна
  – Страна
  Избраните стажанти ще се присъединят към FMO на 1 септември 2015 г. Стажът ще продължи до 30 юни 2016 г.
 • НОВО: Програма за бъдещи лидери, 3-4 юни 2015, Брюксел, Белгия
  Краен срок: 18 март 2015 г.
  Европейската комисия организира програма Бъдещи лидери, където младите лидери ще имат решаващата дума и ще играят активна роля в борбата срещу бедността. Всички разходи са покрити за участието ви в Брюксел.
  Могат да участват млади хора на възраст 21-16 години от цял свят.
 • НОВО: Establishing a European Union Human Rights Defenders Mechanism
  Краен срок: 12/03/2015
  The global objective of this Call for Proposals of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) is the establishment of a EU comprehensive human rights defenders mechanism addressing the most difficult situations faced by human rights defenders in the world and providing support to the local actors who strive to promote and defend them.
  The specific objectives of this Call for Proposals are:
  (i) to ensure a stable and comprehensive EU support to HRDs; (ii) to manage the EU temporary relocation initiative (iii) to strengthen the coordination between HRDs initiatives and actors supported by EIDHR.
  Priority 1: Focusing on the most difficult situations and the most vulnerable HRDs
  Priority 2: Providing urgent, medium and long term support to HRDs
  Priority 3: Ensuring coordination and outreach
 • НОВО: International Master in European Project Planning and Management
  Краен срок: 19 юни 2015 г.
  Целта на международната магистратура по планиране и управление на европейски проекти е да предостави на участниците умения успешно да работят в областта на европейското сътрудничество, чрез използването на средства за финансиране, предоставени от Европейската Комисия.
 • НОВО: Balkans let’s get up! programme: Покана 2015
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  В едно от двете международни пролетни училища можете да обсъждате актуални обществени теми, да се срещнете с експерти, и да развиете собствените си идеи за проекти. Тази година във фокуса ще бъдат темите: „Преосмисляне, повторно използване, рециклиране – базиран в общността активизъм” (който ще се проведе в Косово) и „Пол и демокрация” (ще се проведе в Черна гора). Съществува възможност за грант за проекти и участие в допълнителни обучения по управление на проекти и оценка на въздействието.
  За участници на възраст 18 – 27 години.
 • НОВО: EPSA 2015 – Европейска награда за публичния сектор
  Краен срок: 17 април 2015 г.
  Под надслова "Публичният сектор като партньор за по-добро общество", EPSA 2015 ще покаже и възнагради добри практики от европейския публичен сектор, в които публичните администрации са партньори в съвместно проектиране и съвместно управление на предоставянето на обществени услуги, иновативно управление на знанието и лидерство в подходи, както и оптимизиране на управлението на публичните средства.
  EPSA 2015 г. е открит за европейските институции в публичния сектор от всички административни нива, както и предприятия от публичния сектор, агенции и публично-частни партньорства. Водещият кандидат трябва да е институция в публичния сектор или орган.
 • НОВО: Стаж в Eurofound
  Краен срок: 27 февруари 2015 г.
  Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е агенция на Европейския съюз, която се фокусира върху управлението на научните изследвания, събиране на информация и комуникация. Тя е със седалище в Loughlinstown, Дъблин, Ирландия. Стажантите са ангажирани да работят в различни звена на Eurofound. Всички стажанти имат наставници, като се гарантира, че обучаваният е интегриран в работа, която е подходящ за него/нея. Стипендия: 1 247 евро месечно.
 • НОВО: Global Entrepreneurship Summer School, 15 – 25 септември 2015, Мюнхен, Германия
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Лятното училище за глобално предприемачество подкрепя студенти, които са силно ангажирани с решения на трудните проблеми на нашето глобално общество. Търсят се хора, които са ангажирани с мира и които поемат отговорност за подобряване на нашето глобално общество, без значение от пол, раса, религия или националност, които имат.
 • НОВО: Конкурс за участие в созополските семинари по творческо писане 2015
  Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
  Фондация „Елизабет Костова” обяви своя осми годишен летен семинар по творческо писане, който ще се проведе в периода 18-22 юни 2015 г. в античния Созопол, България. Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
  Събитията ще продължат в София между 22-24 юни 2015 г. като част от СтолицаЛитература, годишна литературна програма, организирана от фондация „Елизабет Костова“ в българската столица.
  Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще получат стипендии за участие в програмата. Стипендията включва такса-участие, храна, настаняване и пътни разходи, които ще бъдат покрити от фондация „Елизабет Костова“.
 • НОВО: Награда за журналистическа смелост
  Краен срок: 15 март 2015 г.
  Награда за журналистическа смелост на Международна женска медийна фондация почита жените журналисти, които се отличават със своята необикновена смелост.
  номинираните за Наградата могат да бъдат на жени пълен работен ден или на свободна практика, репортери, писатели, редактори, фотографи или продуценти от която и да е страна.
 • НОВО: Джуниър Ачийвмънт България организира за четиринадесети пореден път инициативата „Мениджър за един ден.
  Краен срок: 28 февруари 2015 г.
  Ученици от 10., 11. и 12. клас и студенти могат да кандидатсват като попълнят онлайн формуляр на страницата на инициативата „Мениджър за един ден“ на уебсайта на Джуниър Ачийвмънт България.
  В кандидатурите си те трябва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо до 28 февруари 2015 г.
 • НОВО: Конференция „Симулация на Модел на Европейския съюз”, Загреб, 5 – 9 май
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  Моделът на Европейския съюз – Загреб (MEUZ) е симулация на процеса на вземане на решения от институциите на Европейския съюз. Той е проектиран като интерактивен и иновативен неформалното образователна програма за прилагане на специфична методология.
  За млади хора с интереси в европейските дела, на възраст 18 – 30 години.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Българо-немски младежки обмен на тема „Различното е нормално"
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  ИМКА Добрич набира кандидатури за българо-немски младежки обмен на тема „Различното е нормално" – „Normal ist anders" (втора фаза) за млади хора от България на възраст от 16 до 21 г. Той ще се проведе между 25 и 29 март 2015 г. в Банско, България. Обучението е на тема анти-дискриминация и социално включване и поощрява младежите към критично мислене и младежко участие в обществения живот.
  Обучението ще се води на немски (и частично на български/английски). Всички разходи по настаняване, изхранване, обучението и материалите са покрити. Има такса участие от 40 лева на човек. Ще се използват методите на неформалното образование. Участници с артистични умения са добре дошли.
  Младежите трябва да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст); да могат да говорят и разбират немски език.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Участието в конкурса е анонимно.
  В конкурса могат да участват юноши и девойки от 14 до 19 години в следните две направления:
  – Поезия – стихотворение (до пет броя) или цикъл стихотворения.
  – Проза – разказ (до три броя).
 • НОВО: IV Национален конкурс за детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося”
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:
  Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/
  І – ва група : І – ІV клас
  ІІ – ра група : V – VІІІ клас
  /Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина/
  Категории:
  1. Литература – раздел поезия
  2. Литература – раздел проза
  3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
  4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”
  В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
  Изисквания за художествените творби:
  В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
  Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
  Придружаваща информация: Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена, точен адрес, школа/училище/ДГ, клас/група, телефон за връзка, ръководител.
  Резултатите ще бъдат обявени на 17.04.2015 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.
  За допълнителни контакти и въпроси на телефони:
  0878 575 491 – Валя Иванова, отговорник за художествените произведения;
  0886 064 564 – Кирилка Крумова, отговорник за литературните произведения;
  0894472692 – Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев” – Лом
  Срок на получаване на творбите – 31.03.2015 год. на адрес:
  3600 гр. Лом, област Монтана
  ул. „Софийска” № 56
  ІV Основно училище „Христо Ботев”
  За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося”
  или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
 • НОВО: Обучение по застъпничество за неправителствени организации в социалната сфера, 9 и 10 март 2015 г., София
  Краен срок: 16 февруари 2015 г.
  Българският център за нестопанско право (БЦНП), съвместно с Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) организира двудневно обучение по застъпничество за неправителствени организации в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за същността на застъпническите инициативи и как да бъдат те успешни. Обучители ще бъдат Любен Панов, Ралица Величкова, Надя Шабани и Георги Генчев.
  Обучението ще се проведе на 9 и 10 март 2015 г. в София, Парк-хотел Витоша.
  Основни теми, които ще бъдат представени, са:
  – Същност на застъпничеството и застъпнически процес;
  – Определяне на проблема, застъпническа цел и стратегическо планиране;
  – Принципи на добра комуникация с институциите;
  – От парламента до общината – къде, как и с кого можем да постигнем по-добри резултати за хората.
 • НОВО: Фотоконкурс „Чешмите на България”
  Краен срок: 23 февруари 2015 г., 12:00 часа.
  Неправителствените сдружения „Аз обичам водата” и „Българска Асоциация по Водите” организират национален фотоконкурс на тема „Чешмите на България”. Фотоконкурсът е част от инициативата „Международен Воден Мост 2015”, която вече четвърта поредна година се осъществява по случай 22 март – Световен ден на водата.
  Най-впечатляващите фотографии в конкурса ще бъдат прецизно избрани след онлайн гласуване във Facebook и от експертно жури. Номинираните творби ще станат част от изложба в Националния музей „Земята и хората”, София, която ще включва общо 50 авторски работи.
  Работите могат да бъдат цветни и/или черно-бели, да представят съществуващи обекти в градове, села или извън населените места на страната.
  Всеки участник може да представи до 3 авторски фотографии – цветни и/или черно-бели.
 • НОВО: Онлайн курс по културен маркетинг и мениджмънт
  Краен срок: 18 февруари 2015 г.
  Гьоте институт Германия стартира нова инициатива, наречена MOOC MANAGING THE ARTS: MARKETING FOR CULTURAL ORGANIZATIONS, представляваща онлайн курс за културни мениджъри, който ще се проведе от 19 февруари до 28 май 2015 година. Курсът ще премине през 6 основни теми, свързани с културната икономика, институциите в сферата, управление на артистични процеси, изграждане на връзки с публиките, създаване на дигитални брандове, артистичните практики и устойчивост.
  Всеки желаещ да премине курса, може да се регистрира на официалния сайт на платформата, като ще бъдат избрани 800 участници на лотариен принцип. Всички останали ще могат да преминат курса, но без да участват активно в работни групи. На финала участниците ще могат да получат официален сертификат.
 • НОВО: Дванадесети Конкурс за студентско есе на Българската Макроикономическа Асоциация
  на тема "Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж"

  Краен срок: 16 март 2015 г.
  В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
  Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
 • НОВО: Девети конкурс на „1000 стипендии”
  Краен срок: 20 април 2015 г.
  Проект "1000 стипендии" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.
  Посредством конкурс "1000 стипендии" Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес.
  Конкурсът дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна. За основна стипендия е необходимо да се попълни формуляр (свали оттук), да се напише есе по тема, зададена във формуляра, и да се приложат копие на успех и автобиография. Кандидатите в областта на изкуствата и информационните технологии трябва да подготвят и портфолио. Тъй като изключителната стипендия е степен над основната, желаещите да кандидатстват и за нея, трябва, освен изредените за основна стипендия изисквания, да приложат и допълнително разработен личен проект.
 • НОВО: Младежки фотоконкурс за влажни зони – стартира на 2 февруари 2015 година
  Краен срок: 2 март 2015 г.
  Направи снимка от любимата ти влажна зона с твоя телефон или цифров фотоапарат в периода 2 февруари – 2 март 2015 година.
  Публикувай твоята снимка на интернет страницата на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони и имаш шанс да спечелиш самолетен билет до избрана от теб за посещение влажна зона в света, с любезното съдействие на Star Allience.
  Могат да участват младежи на възраст между 15 – 24 години.
 • НОВО: Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема: За ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година)
  Краен срок: 30 юни 2015 г..
  Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов 1884 г.” обявиха Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „Изпитание“.
  Право на участие имат ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година). Участието е индивидуално.
  Обемът на текста следва да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5 реда.
  Произведението следва да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата.
  Заглавието на разказа не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия български народ, са подложени на изпитание.
  Конкурсът е анонимен.
  Всеки участник има право да участва с един или два разказа.
 • НОВО: Конкурс „Прованс” за млади български поети 2015 за ученици от българските гимназии
  Краен срок: 3 март 2015 г..
  Асоциация „Прованс-България” в Екс ан Прованс, региона на гр. Марсилия, организира за 13-ти пореден път Конкурс за млади български поети, пишещи на френски език.
  В конкурса могат да се включат само ученици в българските гимназии. Всеки от тях може да изпрати една негова поема, написана на френски език с дължина от не повече от една страница.
  Темата на настоящия конкурс е "Маска".
 • НОВО: Национален литературен конкурс „С море в сърцето”
  Краен срок: 24 май 2015 г..
  Конкурсът има за цел да популяризира литературата на български език, да подпомогне и да съучаства в случването на съвременния литературен процес, като същевременно способства за утвърждаването на гр. Царево на литературната карта на България.
  Конкурсът е отворен за участие за всички български автори и е без възрастови ограничения.
  Предвиждат се две категории – за поезия (до 5 стихотворения, не повече от 5 страници, по 30 реда и по 60 знака на страница) и кратка проза (с общ обем до 5 стандартни страници, с 30 реда и по 60 знака на страница).
  Конкурсът е явен. Всеки участник може да изпрати на посочения по-долу координати до пет творби в различните жанрове, придружени с кратка информация за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка.
  Конкурсните произведения се журират от компетентно жури с тричленен състав.
  Авторите, спечелили първа награда в конкурса „С море в сърцето” във всяка категория, получават грамота от Община Царево, картина и парична премия в размер на 300 лева. Наградите за второ място са 200 лв.
  Журито има право да присъжда и поощрителни награди. Творбите се изпращат по електронен път, на адрес littsarevo@abv.bg до 24.05.2015 г.
 • НОВО: Програма „АртФотоФонд“
  Краен срок: текущ
  “АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.
  Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.
  Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа.
 • НОВО: Безплатни професионални курсове по програмиране с:
  PHP/MySQL, JavaScript, Java/Android, Java EE, Оbjective-C

  Краен срок: 9 февруари 2015 г.
  Начало на курсовете: 4 март 2015 г.
  Времетраене: 4 месеца
 • НОВО: ДЕСЕТ пълни стипендии за магистърско обучение на кандидати от ЕС в Университета на Нотингам, Великобритания
  Краен срок: 22 май 2015 г.
  Максималната такса за обучение, която ще бъде покрита по всяка стипендия, е 6 310 паунда.
  КАНДИДАТСТВАЙТЕ!
 • НОВО: Повече от 100 пълни изследователски стипендии, Нотингам, Великобритания
  Краен срок: 6. март 2015 г.
  За да кандидатствате за стипендия, трябва да имате потвърдено място за обучение за септември или октомври 2015.
 • НОВО: Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“ 2015 за български романи, издадени през 2014 г.
  Краен срок: 13 март 2015 г.
  През месец май Национален дарителски фонд „13 века България“ ще връчи за четвърти пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.
  Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2014 г. Романите ще бъдат предоставени на комисия, определяща шестимата финалисти, от които ще се излъчи лауреата на наградата.
  Крайният срок за предоставянето на книгите в 6 екземпляра е 13 март 2015 г., в административната сграда на фонда на адрес:
  София 1421 , кв. "Лозенец", пл. „Проф. Васил Геров“ №1.
 • НОВО: Десети национален поетичен конкурс "Жената – любима и майка"
  Краен срок: 12 март 2015 г.
  Община Свиленград, Народно читалище "Просвета 1870" и Съюза на българските писатели организират десети национален поетичен конкурс "Жената – любима и майка".
  В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.
  Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
  Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
  Втора група – над 18 години.
  Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.
 • НОВО: Научно състезание „Герои на бъдещето“
  Краен срок: 25 май 2015 г..
  Ако се вълнувате от света на науката и мислите, че можете да приложите най-новите открития по творчески начин, за да се справите с проблем, това е вашият шанс да го докажете. Проучете, експериментирайте и опитвайте – и ако намерите решението, участвайте с него в състезанието „Герои на бъдещето“.
  Участието в състезанието е безплатно и няма входна такса.
  В състезанието могат да участват единствено отбори.
  Всеки отбор се състои от минимум 2 (двама) и максимум 5 (петима) души (наричани оттук нататък „членове на отбора“).
  Член на отбор може да е всяко правоспособно физическо лице на възраст между 14 и 18 години, което учи редовно в средно или основно училище и което е гражданин или има постоянен адрес в следната страна: Република България.
  Всеки отбор трябва да бъде ръководен от учител от средно или основно училище (наричан оттук нататък „ръководител на отбора“). Ръководителят на отбора не е член на отбора.
  Единствената задача на отбора е да разреши проблем от ежедневието във връзка с устойчивостта, като използва научни методи.
 • НОВО: Литературен конкурс: “И всеки път, когато мисля за България…”
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  GRReporter и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция, обявявиха трети МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “И всеки път, когато мисля за България…”.
  В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години от българските неделни училища и общности в чужбина. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.
  Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.
  Творбите да са с обем до 500 думи.
 • НОВО: Отворена покана: second hand goatmilk 2015
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Към представители на всички области на изкуствата, пишещи, психотерапевти, изследователи, историци, учители, студенти
  Предложете своята идея за работилница, презентация, артистична работа по темата SECOND HAND.
  Идеята трябва да може да бъде развита на място в с. Бела Речка и да включва местните хора.
  Специално жури ще избере една идея, която ще бъде реализирана и представена в рамките на фестивала на спомените GOATMILK 2015 (22-24 май).
 • НОВО: Искаш да станеш изследовател на National Geographic Channel България?
  Краен срок: 19 февруари 2015 г..
  1. Регистрирай се на сайта
  2. Създай профил – качи твои снимки и кратък текст, в който ни разказваш защо искаш да станеш изследовател на national geographic channel българия? Разкажи ни за теб!
  3. Трябва да имаш навършени 18 години!
  4. Онлайн гласуването – колкото повече гласове събереш, толкова по-голям шанс имаш да те изберем за изследовател. Твоята основна задача е да накараш всички да гласуват за теб! Един човек може да гласува за теб само веднъж!
 • НОВО: Международен Екслибрис конкурс „EX LIBRIS – EX HEREDITATE“
  Краен срок: 31 май 2015 г. .
  Регионална библиотека "Л. Каравелов" – Русе организира международен конкурс за ехлибриси. През 2015 г. темата е "EX LIBRIS – EX HEREDITATE".
  Конкурсът е отворен за творци от всички националности от всяка възраст и професия. Всички графични техники са допустими в случай, че те позволяват репликация съгласно Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
  Авторите могат да участват с до 3 (три) произведения, 4 (четири) копия за всяко.
 • НОВО: 2014 CEF Transport Multi-annual Call: Funding Objective 1
  Краен срок: 26 February 2015. .
  Funding Objective 1 aims at bridging missing links, removing bottlenecks, enhancing rail interoperability, and, in particular, improving cross-border sections. It addresses the following priorities:
  – Pre-identified projects on the corridors of the core network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
  – Pre-identified projects on other sections of the core network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
  – Rail interoperability
  – European Rail Traffic Management Systems (ERTMS)
 • НОВО: Награда на World Habitat за решения в областта на жилищното настаняване
  Краен срок: . .
  Наградите отличават иновативни, устойчиви решения на ключови жилищни предизвикателства пред общностите по целия свят. Фондация за строителство и социални жилища ще отличи проекти, които предоставят практически решения за текущи жилищни нужди и проблеми.
 • НОВО: Nikon Small World Photomicrography Competition
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Може да участва всеки над 18-годишна възраст, който се интересува от фотография през микроскопа. Фотомикрографии трябва да се правят при използване на светлинен микроскоп, но оборудването Nicon не е задължително.
 • НОВО: Грантове на името на Ernst Mach за обучение в австрийски университети по приложни специалности
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  За студенти в университети извън Австрия. Стипендиите са за период от 4 до 10 месеца, по 940 евро месечно. Специалностите са: Икономика / Бизнес, Туризъм, Икономика и технологии, Технологии / Биотехнологии, Медии и дизайн, Здравни и социални въпроси.
 • НОВО: Humanity Photo Awards 2015
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Има 5 състезателни категории:
  – Портрет и костюм
  – Архитектура
  – Living Custom
  – Производство & търговия
  – Празници
  – Традиционни ритуали
  За всяка категория следва да се представят 8-14 снимки.
  Няма ограничения за участници по отношение на професия, пол, възраст, националност, държава или регион.
 • НОВО: Чешки държавни стипендии за изследователи
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Министерство на образованието, младежта и спорта на Чешката република ежегодно предлага стипендии за чуждестранни граждани. Стипендии от този тип са предназначени за студенти или завършили студенти и Ph.D. кандидати (по изключение и за университетските учени / преподаватели), които желаят да постигнат по-задълбочено проучване или изследване в една от чешките държавни институции на висшето образование. Дължината на учебния престой обикновено варира от 2 до 10 месеца.
  България е избираема страна само по отношение на преподаватели.
 • НОВО: Call for proposal The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities INT-09-2015
  Краен срок: 28-05-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope: Research should analyse the economic, social, political and geostrategic challenges and opportunities – for Turkey itself and for the EU – of further integration of Turkey with the EU, taking into account the different forms this collaboration could take as well as its historical, socio-economic and cultural dimensions. Different scenarios and their consequences should be analysed, from the point of view of the strategic interests of both the EU and Turkey. This should include both internal and external dimensions, public debates on EU-Turkey integration as well as the analysis of impacts on relations with other global powers and with other world regions, in particular the Middle East, the South and East Mediterranean, and the Caucasus. Research should also explore the potential consequences of a lack of progress in building stronger ties between Turkey and the EU. It should engage civil society and citizens.
  Broad participation of partners from Turkey and its wider neighbourhood countries in proposals submitted to this call is strongly encouraged.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 1.5 and 2.5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
 • НОВО: Call for proposal Fostering transnational cooperation in European transport research and innovation – NCP network H2020
  Краен срок: 23-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: Facilitate trans-national co-operation between NCPs within the Transport Challenge with a view to identifying and sharing good practices and raising the general standard of support to programme applicants, taking into account the diversity of actors that make up the constituency of the Transport Challenge.
  Scope: Support will be given to a consortium of formally nominated NCPs in the area of Transport. The activities will be tailored according to the nature of the area, and the priorities of the NCPs concerned. Various mechanisms may be included, such as benchmarking, joint workshops, enhanced cross-border brokerage events, specific training linked to the Transport Challenge as well as to gender dimension of Research and Innovation, and twinning schemes. Special attention will be given to enhance the competence of NCPs, including helping less experienced NCPs rapidly acquire the know-how accumulated in other countries.
  The focus throughout should be on issues specific to the Transport Challenge, and should not duplicate actions foreseen in the NCP network for quality standards and horizontal issues under ‘Science with and for Society’.
  Only NCPs from EU Member States and Associated Countries which have been officially appointed by the relevant national authorities are eligible to participate in and receive funding for this action.
  The consortium should have a good representation of experienced and less experienced NCPs.
 • НОВО: H2020 call Technologies for better human learning and teaching ICT-20-2015
  Краен срок: 14-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific Challenge: The development and integration of robust and fit-for-purpose digital technologies for learning are crucial to boost the market for and innovation in educational technologies. This requires an industry-led approach in close cooperation with academia to defining the frameworks and interoperability requirements for the building blocks of a digital ecosystem for learning (including informal learning) that develops and integrates tools and systems that apply e.g. adaptive learning, augmented cognition technologies, affective learning, microlearning, game-based learning and/or virtual environments/virtual worlds to real-life learning situations. This challenge also encourages public procurement of innovative solutions to address the needs of the digital learning ecosystem in making better use of educational cloud solutions, mobile technology, learning analytics and big data, and to facilitate the use, re-use and creation of learning material and new ways to educate and learn online.
  Scope: Activities will focus on innovative technologies for learning, on the underpinning interoperability standards and on the integration of different components into smart learning environments. They should combine different technologies (e.g. mobile, augmented reality, natural interaction technologies) and support composing, re-using and distributing interactive educational content and services, with assessment and feedback functionalities. Based on technological advances enabled by research carried out so far, activities will support networking, capacity building and experimentations in methodologies and tools for data-driven, (including automated measurement of human-system interaction) non-linear approaches to adaptive learning and remediation technologies and cognitive artefacts (including toys) for effective and efficient human learning.
 • НОВО: Call Forward-Looking Cooperation Projects 2014 EACEA Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for policy innovation European Forward Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training, and Youth
  Краен срок: 24 February 2015 – 12.00 noon CET
  Forward-Looking Cooperation Projects are co-operation projects proposed and managed by a partnership of key stakeholders in view of identifying, testing, developing, assessing new innovative approaches in the fields of education, training and youth, that have the potential of becoming mainstreamed and giving input for improving educational and youth policies.
  The projects should focus on innovation in practices and policies across educational and youth fields. The specific aim of these activities is to provide in-depth knowledge on target group(s), learning, teaching, training or youth work situations and effective methodologies and tools that help policies to develop, as well as conclusions relevant for policy makers in education, training and youth at all levels.
  The present Call for Proposals supports projects in two strands:
  – Strand 1 – Education and Training field
  – Strand 2 – Youth field

  The total budget available for the co-financing of projects under the present call is EUR 17.000.000, and is divided in the following way:
  – Strand 1 – Education and Training: EUR 15.000.000
  – Strand 2 – Youth: EUR 2.000.000
  Financial contribution from the EU cannot exceed 75% of the total eligible project costs.
  The maximum grant per project will be EUR 500.000.
  Eligible countries
  – the 28 Member States of the European Union;
  – the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway;
  – EU candidate countries: Turkey, the former Yugoslav Republic of Macedonia.

 • НОВО: HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES
  Краен срок: 24-02-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Topic: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases
  Scope: Proposals must focus on lung diseases and they must have an implementation science focus. They must address what works, for whom, under what contextual circumstances and are the intervention(s) adaptable and scalable in ways that are accessible and equitable. Proposals should generate new knowledge on interventions and their implementation for the prevention and treatment of lung diseases in LMIC, and/or in vulnerable populations in HIC[4]. Proposals must focus on existing approaches to prevention and control of lung diseases or develop treatments at lower costs. They should demonstrate a sound understanding of the local health system context as well as the global cross-sectorial context.
  Topic: ERA NET Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
  Scope: Proposals should coordinate national and regional programmes for research in the area of brain-related diseases by implementing a transnational call with EU co-funding resulting in grants to third parties.
  Proposals should also aim at improved collaboration and alignment of national programmes and activities and will provide concrete plans for decreasing fragmentation, for data sharing, for promoting common data elements for the establishment of patient registries, for addressing hurdles for effective coordination, for involving stakeholders and relevant existing initiatives. Proposals should consider and may build on previous EU-funded projects supporting ERA-NETs.
  Topic: ERA NET: Antimicrobial resistance
  Scope: Proposals should be central to the effective coordination of joint research funding in the area of AMR. Proposals should coordinate national and regional programmes in order to implement the Strategic Research Agenda (SRA) of the JPI AMR through a transnational call with EU co-funding resulting in grants to third parties.
  Topic: ERA-NET: Cardiovascular disease
  Scope: Proposals should coordinate national and regional programmes for research in the area cardiovascular research by implementing a transnational call with EU co-funding resulting in grants to third parties. Moreover, proposals should also aim at the better collaboration and alignment of national programmes and activities and should provide concrete plans for decreasing fragmentation, for data sharing, for addressing hurdles for effective coordination, for involving stakeholders and relevant existing initiatives.
  Topic: Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
  Scope: Proposals should support the development and extension of the JPND capacities
 • НОВО: Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
  Краен срок: 28-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Objective: The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation. The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and helps to turn creative ideas into innovative products, services or processes.
  Scope: RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).
  Support is provided for the development of partnerships in the form of joint research and innovation activities between the participants. This is aimed at knowledge sharing via international as well as inter-sectoral mobility, based on two-way secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.
  The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.
  The proposed research and innovation activities should exploit complementary competences of the participants, as well as other synergies, and enable networking activities, organisation of workshops and conferences to facilitate sharing of knowledge, new skills acquisition and career development for research and innovation staff members.
  Activities can focus either on one dimension of mobility (intersectoral / international), or include a combination of both.
  Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers’ levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
  Support for the exchanges between institutions in the EU Member States and Associated Countries covers only inter-sectoral secondments. Exchanges with institutions from third countries can be inter-sectoral secondments as well as secondments within the same sector.
  No secondments between institutions located in third countries or within the same EU Member State or Associated Country can be supported.
  Expected impact:
  – Research and innovation activities under RISE are expected to build or enhance new and existing networks of international and inter-sectoral cooperation. They will significantly strengthen the interaction between organisations in the academic and non-academic sectors, and between Europe and third countries.
  – In terms of knowledge sharing and broad skills development, they will better align different cultures and expectations, with a view to a more effective contribution of research and innovation to Europe’s knowledge economy and society.
 • НОВО: VINNMER Marie Curie Incoming Fellowships
  Краен срок: 17 март 2015 г.
  Целта на поканата е да укрепи възможностите за квалификация на международни изследователи чрез увеличаване на възможностите за мобилност и работа в шведски организации-домакини.
 • НОВО: Конкурс за есе: Образованието след 50 години
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Студенти и млади автори под 25 години от цял свят са поканени да използват своята креативност и въображение и да отговорят на някои от следните въпроси в своето есе:
  Как си представяте образованието на бъдещето? Какво ще изглежда? Технологиите ще играят ли важна роля за образованието? Каква ще бъде ролята на учителя? Какво ще е да си ученик на бъдещето?
  Есетата трябва да бъдат изпратени на английски, PDF или Word формат и трябва да съдържат от 750 до 1500 думи.
 • НОВО: Стипендии за социални новатори
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  До 20 студенти ще бъдат избрани да станат стипендианти за програмата през 2015-а. Участниците ще идентифицират, обобщават и анализират публично достъпни изследвания, отнасящи се до социалните иновации и тяхната ефективност. Те ще работят за създаване на устойчиво решение на специфичен, социален проблем, използвайки резултатите от научните изследвания.
  Области за работа (но не само):
  – Грижа за здравето
  – Липса на жилище
  – Околна среда
  – Образование
  – Икономика
  – Аварийна готовност и реагиране
 • НОВО: Конкурс на Restile за идеи "Освободете вашата креативност"
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  Restile е конкурс, създаден за младите проектанти и дизайнери, с цел откриване на нови естетически хоризонти за производство на керамични плочки.
 • НОВО: Стипендии на Heinrich Boll Foundation
  Краен срок: 1 март 2015 г. (за чуждестранни студенти)
  Фондация Хайнрих Бьол отпуска стипендии за около 1000 студенти, дипломанти и докторанти от всички специалности и националности на година, които се стремят към своето образование в университети, висши училища ("институтите"), или университети по изкуствата ("Kunsthochschulen "). Очаква се стипендиантите да имат отлични академични успехи, да бъдат социално и политически ангажирани и да имат активен интерес към основните ценности на фондацията: Екология и устойчиво развитие, демокрацията и човешките права, свободата на волята и правосъдие.
 • НОВО: H2020-SCC-2015 SMART CITIES AND COMMUNITIES now open
  Краен срок: 05-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope: To identify, develop and deploy replicable, balanced and integrated solutions in the energy, transport, and ICT actions through partnerships between municipalities and industries.
  Expected Impact:
  The proposals are expected to have the impacts described below:
  – deploy wide-scale, innovative replicable and integrated solutions in the energy, transport, and ICT;
  – trigger large scale economic investments with the repayment of implementation costs in acceptable time lines (to facilitate the bankability of the projects);
  – increase the energy efficiency of districts and of cities and foster the use of renewables and their integration energy system and enable active participation of consumers;
  – increase mobility efficiency with lower emissions of pollutants and CO2;
  – reduce the energy costs;
  – decarbonise the energy system while making it more secure and stable;
  – create stronger links between cities in Member States with various geographical and economical positions through active cooperation.
  It is envisaged that the proposals will also bring societal benefits:
  – reduction of energy bills for all actors and especially for citizens and public authorities;
  – Increase quality of life by creating local jobs (that cannot be delocalised) in cities;
  – Increase air quality.
  Total Call Budget€107,180,000 SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions
  Deadline Date05-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope: Today the standards are developed for specific components or areas such as smart meters, smart grids, ICT etc. With the development of integrated solutions of Smart Cities and Communities a system approach is needed. Furthermore through standardisation the solutions identified by smart cities and communities can envisage costs reductions. It is expected that this work is carried out by the industries cities and communities contributing to the Smart Cities and Communities European Innovation Partnership in cooperation with the European Standardisation Organisations (CEN, CENELEC, ETSI) as well as other Standard Developing Organisations (SDOs) responsible for technical specifications in the area of Smart Cities. Social acceptance of developed solutions might be considered.
 • НОВО: Летен курс "Зелена индустрия", 29 юни – 10 юли 2015, Будапеща, Унгария
  Краен срок: 20 февруари 2015 г.
  Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) Институт за развитие на капацитета организира нов летен курс по "Зелена индустрия: Пътища към индустрия на бъдещето". Програмата се състои от две отделни курса: от онлайн част (четири седмици) и присъствена част (две седмици), която ще се проведе от 29 юни до 10 юли 2015 г. и се организира съвместно с Централния европейски университет (ЦЕУ) в Будапеща, Унгария.
  Курсът е предназначен за докторанти, студенти, млади специалисти и представители неправителствени организации, запознати с управлението на околната среда, зелена индустрия и ефективното използване на ресурсите.
 • НОВО: Стаж по комуникации и социални медии в AIM
  Краен срок: 14 февруари 2015 г.
  AIM е Европейската асоциация за марки, която представлява производителите на марки в Европа.
  AIM в момента търси талантлив стажант за комуникация, връзки с обществеността и социални медии за офиса си в Брюксел.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: