Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Славейкова награда за поезия – 2015: Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор
  Краен срок: 8 май 2015 г. (важи датата на пощенското клеймо)
  Община Трявна обяви Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение.
  Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.
  Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с 1 (едно) лирично стихотворение в 6 (шест) екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.
  Авторът изпраща общ плик, в който поставя:
  – 6 неподписани екземпляра на своето стихотворение;
  – Малък плик – запечатан, ненадписан – с писмена информация за: своето име, презиме и фамилия, адрес и телефон за контакти.
  Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.
 • НОВО: Фондация „Пловдив 2019“ стартира конкурса „Капана – квартал на творческите занаяти“
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Целта на дългосрочния проект „Капана – квартал на творческите индустрии“ е трансформирането на квартала и неговото развитие чрез култура и изкуство. Проектът е част от артистичната програма на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. и попада в клъстъра „Градски мечти“ за дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префукнционализирането им за целите на културата.
  „Пловдив 2019“ обяви отворена покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения по проект „Капана – Квартал на творческите индустрии“. Конкурсът е в две направления:
  – „Проекти и събития в Капана“, за което кандидатите могат да участват с предложения за изложби, инсталации, дигитални продукти, форуми и конференции, пърформанс, танц, театър, музика, кино и др.
  – „Установяване в Канапа“, за което кандидатите сами избират пространство в Капана и могат да кандидатстват за финансиране за нанасянето и поддържането му и развиването на дейност в него.
 • НОВО: International Gyeonggi Ansan Art Fair – AIAF
  Краен срок: 3 април 2015 г.
  Арт фондация ДОМА съвместно с Българското посолство в Южна Корея организира набиране на български автори за участие в International Gyeonggi Ansan Art Fair – AIAF. Събитието ще се състои между 2-14 май 2015 г.
  Сред поканените страни в изложението са Америка, Китай, Франция, България, Япония, Германия, Словакия, Мексико, Алжир, Колумбия, Уругвай, Южна Корея и др.
  Въпроси и предложения за участие изпращайте на domaartfoundation@gmail.com до 3 април.
  Ще бъдат селектирани 5 творби от 5 автори.
 • НОВО: Национален литературен конкурс „Път към безкрая"
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на младите хора, да им даде възможност да споделят отношението си към екзистенциалните проблеми чрез изразните средства на родния език.
  Изисквания и критерии за участие:
  1. Кандидатите да са ученици от VIII до XII клас, от цялата страна.
  2. Кандидатства се индивидуално.
  3. Кандидатите трябва да представят, непубликувано есе или стихотворение, които са написани специално за този конкурс.
  4. Творбите да са написани на компютър (формат А 4, шрифт Times New Roman 12).
  5. Във файла към всяка творба трябва да се приложи следната информация за кандидатита:
  – трите имена;
  – адрес;
  – телефон за връзка;
  – имейл;
  – имената на учителя по български език и литература;
  6. Кандидатите могат да участват и в двата жанра с повече от една творба.
 • НОВО: Национален ученически конкурс за постер, посветен на 70 години от освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц – Биркенау“
  Краен срок: 6 април 2015 г.
  Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образование организират национален ученически конкурс за постер, посветен на 70 години от освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц – Биркенау“. Конкурсът се провежда със съдействието на Организацията на евреите в България „Шалом“.
  Цели: 1. Поощряване интереса на учениците от V – XII клас за по-задълбочено изучаване и разбиране на историческите събития от времето на Втората световна война и трагичните последствия от антихуманната политика на националсоциалистическия режим в Германия.
  2. Чрез отбелязване на знакови международни дати да се развие чувство за съпричастност и съчувствие към паметта на жертвите на националсоциализма и антисемитизма в Германия и Европа и решимост за недопускане на подобни действия в бъдеще.
  3. Изграждане на национално самочувствие на толерантна нация чрез запознаване с фактите и значението на акта на спасяването на българските евреи в условията на политика на преследване в годините на Холокоста.
  4. Подобаващо отбелязване на изключително важно историческо събитие.
  Условия за участие:
  1. В конкурса могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи: – V – VІІІ клас – ІХ – ХІІ клас.
  2. Изработването на постера може да бъде индивидуално или в екип:
  – В един екип могат да участват максимум 5 ученици;
  – Всеки участник, отговарящ на условията на конкурса, може да участва с повече от един проект.
 • НОВО: Ученически конкурс – есе 2015 “Химия, Материали, Металургия”
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Теми за есето:
  Химията приятел и/или враг на околната среда (по избор)
  Наносветът на материалите Цветовете в металургията
  В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.
  Изисквания за оформяне на есето:
  Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 12; Word 97-2003, Line Spacing1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).
 • НОВО: ХVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството"
  Краен срок: 26 май 2015 г.
  Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" с научното ръководство на Института за космически изследвания и технологии към БАН и в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:
  1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години)
  Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.
  2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)
  3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
  4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)
  5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години)
  Рисунките са във формат А3 или А4.
 • НОВО: Национален конкурс за студентско есе
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Ако си студент в български университет и харесваш икономиката и финансите…
  Ако имаш мнение и искаш то да бъде чуто…
  Ако обичаш да твориш и търсиш къде да покажеш таланта си…
  Клуб "Финанси" при Икономически университет – Варна организира национален конкурс за студентско авторското си есе в размер до 5 страници. Право на участие имат всички студенти в акредитираните висши учебни заведения в България.
  Участниците могат да пишат по една от следните теми:
  1. "Всички модели са грешни, но някои са полезни" – Защо използваме модели в икономиката?
  2. "Често е рационално да не си съвсем рационален" или за рационалното поведение на икономическите агенти
  3. Защо инвеститорите бягат от България?
  Най-доброто есе ще бъде наградено с 250 лв. и едногодишен абонамент за в. "Капитал". Отличените с второ и трето място съответно ще получат 200 лв. и 100 лв. Международни студентски карти ISIC и USB памет ще получат авторите на десетте най-добри творби. Сред наградите са и 80 книги и други предметни награди. Всички автори ще получат сертификат за участие.
  Най-добрите есета ще бъдат публикувани.
 • НОВО: Конкурс за есе на тема: „Единствени в Европа, единствени в света“
  Краен срок: 10 май 2015 г.
  По повод 1160 г. от създаването на славянската писменост и 1200 г. от рождението на Св. Методий Столична библиотека Детско-юношески отдел и Литературен клуб „Петър Парижков“ обявиха конкурс за есе на тема: „Единствени в Европа, единствени в света“.
  Условия на конкурса: Конкурсът за есе е в три категории:
  Първа категория – деца от IV до VIII клас
  Втора категория – деца от IX до XII клас
  Трета категория – участници от 19 до 25 години.
  Изисквания за конкурса: Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници. В конкурса могат да участват ученици (младежи) от цялата страна. Есето да бъде специално създадено за конкурса и да бъде авторско.
  Оформлението и езиковата култура също ще се отчитат в хода на оценителната процедура.
 • НОВО: Конкурс за разказ по Тери Пратчет
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Литературната инициатива "Истории от някога" обяви тема за третото си събитие, а именно „СМЪРТ на гости“.
  Разказите трябва да описват история, в която участва един от най-известните герои от поредицата „Истории от света на Диска“ – СМЪРТ. Инициативата през месец април е по случай тъжната кончина на великия писател Тери Пратчет.
 • НОВО: Canon обяви конкурс за българска снимка на годината
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Canon Bulgaria кани българските фотографи да участват в конкурса „Снимка на годината – България 2014“. В конкурса могат да участват само снимки на български автори, заснети през 2014 година.
  Конкурсът ще излъчи „Снимка на 2014 година“ и ще подбере авторите и снимките, които ще бъдат включени в ежегодната Национална фотографска изложба „Снимка на годината“, която се организира и провежда съвместно с Националната художествена галерия, София.
  Раздели:
  Единични снимки могат да участват в раздел
  „Репортажна фотография“ (код Р)
  или в раздел
  „Художествена фотография“ (код Х).
  Цикъл снимки могат да участват в раздел
  „Фото есе“ (код Е).
 • НОВО: „Младежки проекти 2015“, Варна
  Краен срок: 9 април 2015 г.
  Основната цел на програмата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост, младежкото участие, креативността и развитие на доброволчеството.
  Приоритет на програмата – Дейности, обвързани с подготовката на младежкия сектор на града за титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”.
  В програмата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ и неформални младежки групи, които осъществяват дейност на територията на Община Варна.
 • НОВО: Конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт” в рамките на дейност „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК.
  В хода на кампанията ще бъдат проведени шест Дни на отворени врати в петте апелативни района и във ВСС , както следва:
  – 9 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. Варна, пл. „Независимост” №2;
  – 15 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 101;
  – 16 април 2015г. -в Съдебна палата – гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 167;
  – 16 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16;
  – 21 април 2015г. – в Съдебна Палата – гр. София, ул. „Витоша” № 2;
  – 18 май 2015г. – в сградата на ВСС – гр.София, ул.” Екзарх Йосиф” №12.
  В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по три есета.
  Обявяването на победителите и връчването на наградите – таблет, I-pod и електронна книга, ще се проведе в Деня на отворени врати на съответния апелативен район.
  В конкурсите на апелативните райони могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата от съответния апелативен район:
  Апелативен район София – области: София, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград.
  Апелативен район Велико Търново – области: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
  Апелативен район Варна – области: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.
  Апелативен район Бургас – области: Бургас, Ямбол и Сливен.
  Апелативен район Пловдив – области: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
  В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София.
  Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
  секи участник има право да участва с едно есе.
  Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
  – Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
  – Обем: до три печатни страници формат А4;
  – Разредка на редове и абзаци: 1,5;
  – Подравняване: двустранно;
  – Шрифт: Times New Roman;
  – Размер на шрифта: 12;
 • НОВО: Национален тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка”, 25 и 26 юли 2015
  Краен срок: 26 юни 2015 г.
  Община Стара Загора, Тракийско дружество "Одринска епопея" – Стара Загора, Общество за фолклор, Кметство Старозагорски минерални бани, НЧ „Христо Ботев 1952" – Старозагорски минерални бани, със съдействието на Министерството на културата организират Национален тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка", 25 и 26 юли 2015 г. (събота и неделя), Старозагорски минерални бани.
  Съборът има за цел да съхрани българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура; да популяризира природния феномен "Богородична стъпка" и богатото културно-историческо наследство в района на Старозагорските минерални бани.
  В събора могат да вземат участие:
  – групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути;
  – фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения с обща продължителност от 5 до 8 минути;
  – танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути;
  – индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една бърза песен с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител.
  За гостите и участниците на събора се организират:
  – Детски пленер „Майсторете ръчички, за радост на всички";
  – „Селски двор" – представяне на българския бит и традиционна култура;
  – Изложба-базар „Улица на занаятите", демонстрации на занаятчийски умения;
  – Демонстрация и разучаване на фолклорни танци и др.;
  – „Народни игри за деца";
  – „Костюмът от нас фотото от Вас" – атрактивен кът за снимки;
  – "Tрадиционни обредни хлябове" – изложба на Регионален исторически музей Стара Загора;
  – Посещение на природния феномен „Богородична стъпка";
  Туристически информационен център Стара Загора обяви фотоконкурс под надслов "Фестивалът през моя обектив". Уловете и запечатайте най-интересните и вълнуващи моменти от фолклорния събор. Очакваме Вашите снимки на адрес: http://www.tour.starazagora.bg до 30 август 2015 г.
 • НОВО: Международен конкурс за литературни творби и рисунки „Рецептите на баба“
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Конкурсът е за литературни творби, рисунки и се провежда за 7 поредна година и е инициатива на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7, и Националния дворец на децата. Медийни партньори на инициативата досега са били БНТ, БНР, БТА, тя е отразявана в много национални вестници и регионални издания, както и в интернет.
  Целта на инициативата, която стартира през 2009 година, е да предизвика интереса и вниманието на децата към традиционните ценности на българина – фолклор, традиции, кулинария и е част от календара за извънучебни дейности на МОН.
  Изисквания и критерии за участие:
  Няма ограничение на броя на рисунките и произведенията, които може да изпраща всеки участник.
  Рисунки с размер – 35 х 50 см – без паспарту.
  Няма ограничения в техниките за рисуване и използваните материали, като журито няма да взима предвид рисунки с апликации.
  Няма изискване за жанра на литературните творби (стихотворение, есе, разказ, приказка).
  Кандидатите да попадат в някоя от следните възрастови групи:
  – деца до 7 години;
  – деца от 8 до 10 години;
  – деца от 11 до 14 години.
 • НОВО: Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум
  Краен срок: 3 април 2015 г.
  Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.
  МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 16 – 19 АПРИЛ В СЛЕДНИТЕ ОБЩИНИ: ПРАВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СИЛИСТРА.
  ВАРНА – В ДНИТЕ 23-26 АПРИЛ.
  Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години – лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите.
 • НОВО: Арт семестър в Корпоративен университет Карол
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Арт семестър е най-новият проект на Корпоративен университет Карол, Карол криейтив – образователно-творчески, създаден за хора на изкуството.
  Арт семестър се провежда в пролетна сесия на Корпоративен университет Карол. През 2015 г. Арт семестър ще бъде от 11 до 29 май.
  Темите са: Как работят финансовите пазари, защо е важно и как да управлявате парите си, изкуство ли е инвестирането, подходящи ли са фондовете за арт хора, как изкуството работи за парите и как парите работят за изкуството.
  Участието за одобрените кандидати е напълно безплатно.
 • НОВО: Грантове на Niwano Peace Foundation
  Краен срок: 30 април 2015 г. ъ Фондацията ще разпредели през 2015 г. 10 млн. йени в две категории:
  – Социални дейности въз основа на религиозния дух,
  – Дейности в местната общност.
  Кандидатите могат да бъдат физическо лице или организация.
  Националността не е критерий за допустимост.
 • НОВО: EUREKA DANUBE REGION – Покана 2015 за проекти за трансгранично сътрудничество
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Поканата е насочена към консорциуми от най-малко две независими предприятия от най-малко две от страните-участнички, които искат да извършват съвместен проект.
  Предложеният проект трябва да изисква сътрудничество на партньорите, за да се реализира нов, иновативен продукт, процес или услуга.
  Препоръчва се продължителност на проекта между 12 и 36 месеца.
 • НОВО: Tuning Academy Short-Term Research Visit Scholarships in Spain
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  Deusto International Tuning Academy предлага 6 едномесечни стажа за изследователи през академичната 2015-2016 г., които ще се реализират в Билбао, Испания.
  Стипендия: настаняване, здравно осигуряване, един двупосочен билет в размер до 500 евро.
 • НОВО: Резидентна програма Silence Awareness Existence
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Екстремно преживяване в съществуване чрез изкуството, тишината и финландската природа.
  Периоди: 1 или 2 месеца
  Кога: декември 2015 / януари / февруари 2016
  Предварително не е определена структура на програмата, при желание могат да се добавят към нея и по-крайни елементи (например ограничен достъп до интернет, мълчаливи (= без говорене) дни).
  За творческите отворени умове от всички области на:
  Визуални изкуства, Media Art, Звук, Дизайн, Литература, Философия, Психология, Квантова физика, Метафизика, Медитация.
 • НОВО: Train To Move Fellowship in Italy
  Краен срок: 5 май 2015 г.
  Train To Move (T2M) на Universita degli Studi di Torino (UNITO) е нова международна програма за мобилност, с основна цел да насърчи висококачествени научни изследвания в Европа.
  Обученията са по 24 месеца.
  Могат да кандидатстват изследователи от всички националности, които притежават магистърска степен, или изследователи, които притежават докторска степен.
 • НОВО: UNESCO-Hamdan Prize
  Краен срок: 31 октомври 2015 г.
  Наградата се присъжда на всеки две години за инициативи, които допринасят за подобряване на образователните практики по целия свят, като се дава приоритет на развиващите се страни и на маргинализирани и общности в неравностойно положение.
  Могат да кандидатстват институции, организации; международни и национални правителствени и неправителствени организации (НПО); образователни или научноизследователски институции и местни / национални / регионални общности.
  Финансовото израение на наградата от 300 000 щ.д. се раделя поравно между трима победители.
 • НОВО: UNESCO/ISEDC Fellowships Programme 2015
  Краен срок: 22 май 2015 г.
  Международен център за устойчиво енергийно развитие (ISEDC) към ЮНЕСКО в Москва предлага 20 стипендии за 4-седмичен стаж, считано от 5 до 30 октомври 2015.
  Целта на тази програма е да се подобри изграждането на капацитет и развитие на човешките ресурси в областта на устойчивите и възобновяеми източници на енергия в развиващите се страни и страните в преход.
  Кандидатите следва да имат бакалавърска степен и да имат интереси в областта на устойчивите и възобновяеми енергийни източници.
 • НОВО: Summer Camp on Environment and Sustainability
  Краен срок: 2015 г.
  EURENSSA е едноседмична среща сред природата на студенти от цяла Европа, които учат програми, свързани с околната среда и устойчивото развитие.
  EURENSSA 2015 ще се проведе в периода 1. – 8. август в Германия, област Саксонска Швейцария.
  Тази година темата е "Слепците и слона – интердисциплинарните изследвания на околната среда".
 • НОВО: UNHCR Entry-Level Professional Program
  Краен срок: 6 арил 2015 г.
  Агенцията на ООН за бежанците стартира нова програма, насочена към привличане на някои от най-добрите млади специалисти в света. Програмата е отворена за висококвалифицирани кандидати, като им дава шанс да се реализират професионално международно.
 • НОВО: International MA in European Project Planning and Management
  Краен срок: 19 юни 2015 г.
  Целта на международната магистратура по планиране и управление на европейски проекти е да предостави на участниците умения успешно работят в областта на европейското сътрудничество, чрез използването на средства за финансиране, предоставени от Европейската Комисия. Предварителни условия са: висше образование и добро владеене на английски език.
  Магистърската програма курса е организирана в два основни модула:
  – Планиране на европейски проекти
  – Управление на европейски проекти
 • НОВО: The Catalytic Fund Stimulates Change in Cities
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Проектите могат да се съсредоточат върху международната и / или вътрешната миграция, но всички предложения трябва да демонстрират ясно внимание към въпроса за равенството между половете. В допълнение, предложенията биха могли да търсят отговори на специфичните нужди, възможностите и потенциала на най-уязвимите групи мигранти (напр. деца). Темите могат да включват:
  – Живот: достъп на мигрантите до основните градски услуги, поминък и социална защита;
  – Работа: достъп, интеграция и роля на мигрантите на пазара на труда и местната икономика;
  – Свързване: социална интеграция и включване на мигрантите в града;
  – Участие: включване в градското планиране и местните процеси на вземане на решения на мигрантите.
  На 10-12 проекта ще бъде предоставено финансиране с общ бюджет 2 млн.щ.д. Финансирането от страна на Фонда е в размер до 80% от стойността на проекта.
  Порваначално се представят концепции.
 • НОВО: Project Inspire 2015
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  Project Inspire е състезание, което предлага на участниците пет минути да представят своя проект. Млади хора на 18-35 годишна възраст от всяка точка на света могат да представят идеите си. На участниците трябва да са член на неправителствена организации или социално предприятие. Бенефициентите трябва да са жени и момичета от Азия, Близкия изток и Африка. Това е шанс да спечели 25 000 щ;д; безвъзмездна помощ за реализация на вашата проектна идея.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: