Архив

Archive for април, 2015

курс за водни спасители


Български Червен Кръст Шумен организира курс за обучение и квалификация на водни спасители за басейн и за море.

Обучението е с продължителност един месец и включва теоретична и практическа подготовка, свързани с водно-спасителната дейност и техники по оказване на първа помощ при воден инцидент.

Сертификатът, който се издава при завършване на плувния курс, е европейски и дава възможност за започване на работа не само по плажовете и басейните на България, но и в страните на ЕС. Всяка година ОС на БЧК- Шумен сертифицира около 20 нови водни спасители.

За повече информация и за записване в сградата на БЧК Шумен на ул. "Цар Освободител" № 143, или на shumen@redcross.bg

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Нови начини за растеж в Европа
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Европейският конкурс за социални иновации ще подкрепи следващото поколение европейски новатори – хора, които имат потенциал да променят пейзажа на растежа в Европа. Конкурсът има за цел да подпомогне лица и организации с предприемачески, променящи идеи и проекти за социални иновации. Темата е „Нови начини за растеж“.
  Могат да кандидатстват физически и юридически лица (без държавна администрация) от държави членки на ЕС и държави – участнички в програма Хоризонт 2020.
  Търсят се идеи от всички източници и сектори, както и всички видове организации, включително с нестопанска цел, които не са с идеална цел, или частни фирми.
  Финансиране: 50 000 евро.
 • НОВО: Фотоконкурс „Европейски проекти за красива България"
  Краен срок: 17:00 ч. на 2 май 2015 г. включително
  Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (гр. София, бул. „Витоша" 99) организира фотоконкурс на тема „Европейски проекти за красива България".
  Целта на конкурса е да бъде показана променената градска среда през погледа на обектива – природни, културни, исторически обекти и съпътстващи събития– възстановени, изградени и проведени с европейски средства на територията на София – град и София – област.
  Участие в конкурса могат да вземат ученици, студенти, любители фотографи и граждани от всички райони на столицата и Софийска област.
  Най-добрите три фотографии ще бъдат отличени с награди. Голямата награда е фотоапарат, а 30 от фотографиите ще участват в изложба „Европейски проекти за красива България", която ще бъде открита на 9 май 2015 г.
  С цел осигуряване на по-голяма публичност, се обръщаме с молба към Вас, ако е възможно да качите информация за фотоконкурса на сайта Ви.
  РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСКО ПРАВО ЗА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
  ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
 • НОВО: Национална покана за кандидатстване по КД1, Образователна мобилност за граждани, сектор Младеж
  Краен срок: 30 април 2015 г., 13:00 часа българско време
  Кой може да кандидатства?
  – Организации с нестопанска цел, асоциации, неправителствени организации;
  – Европейски младежки неправителствени организации;
  – Социални предприятия;
  – Публични органи на местно ниво;
  – Неформални групи от млади хора);
  – Публични органи на регионално или национално ниво;
  – Асоциации от региони;
  – Европейски групи за териториално сътрудничество;
  – Организации със стопанска цел, активни в сферата на корпоративната социална отговорност.
  Кой може да участва?
  За младежки обмени:
  – Млади хора на възраст между 13 и 30 години от страни на изпращащите и приемащите организации;
  За Европейската доброволческа служба:
  – Млади хора на възраст между 17 и 30 години от страната на тяхната изпращаща организация;
  За мобилност на младежки работници:
  – Няма ограничения за възрастта. Участниците трябва да бъдат от страната на тяхната изпращаща или приемаща организация.
 • НОВО: Грантове на Фондация за мир „Нивано“
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Японската фондация за мир „Нивано“ насърчава междурелигиозното разбирателство и сътрудничество. Уважавайки уникалността на всяка религия и възприемайки дух на толерантност, тя има за цел да изгради свят на мир и съвместно съществуване. Фондацията отпуска грантове, за да осигури активно насърчаване на дейности, предприети в религиозен дух с цел широко социално участие.
  Допустими дейности:
  1. Социални дейности въз основа на религиозния дух – Дейности, свързани с образование, доброволен труд, сътрудничество за развитие, опазванет на околната среда, човешки права или социални проблеми на застаряващото общество, извършвани в дух на религиозна толерантност, която се издига над религиозните граници;
  2. Гражданските дейности, осъществявани в местни общности – Интердисциплинарни семинари и срещи с акцент върху сътрудничеството между групи и индивиди от различни организации и религиозни групи за насърчаване на развитието на местните общности, в които хората „мислят глобално и действат локално.
  Допустими кандидати са физически лица, неформални групи и организации, без ограничения в националността.
  Общият бюджет на програмата е 10 милиона йени.
  Максимално допустима сума за проект е 1 млн. йени (15 000 лева).
 • НОВО: Национална покана за подаване на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ – Проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика, Програма „Еразъм+"
  Краен срок: 30 април 2015 г., 13:00 часа българско време
  Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в сферата на младежта. Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху национални срещи и международни семинари за обмен на информация, младежки конференции, дебати и разпространение на информация, проучване на общественото мнение относно Структурния диалог, Европейската стратегия за младежта и участието на младежи в демократичния живот.
  Кой може да кандидатства?
  – организации с нестопанска цел;
  – НПО;
  – публичен орган на местно или регионално ниво;
  – асоциации, установени в Програмна страна;
  – Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.
  Кой може да участва?
  – организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
  – европейска младежка НПО;
  – публична институция на местно ниво.
  Брой на участващите организации:
  – Международни срещи: дейността трябва да включва най-малко две участващи организации от най-малко две различни страни, от които поне едната е Програмна страна;
  – Национални срещи: дейността включва една организация от Програмна страна.
  Допустими участници:
  – Млади участници: млади хора на възраст между 13 и 30 години от държавите, включени в проекта;
  – Лица, отговорни за формиране на политиките: ако проектът предвижда участието на лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в сферата на младежката политика, тези участници могат да бъдат включени, независимо от тяхната възраст или географски произход.
  Брой участници: Минимум 30 млади участници.
  Проектът следва да се осъществи в държавата на кандидатстващата организация.
  Продължителност на проекта: между 3 и 24 месеца.
  Максимално допустимо финансиране за проекти по дейност Структурен диалог: 50 000 евро.
 • НОВО: Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  В периода май – август 2015 г. ИРПС ще проведе пилотна стажантска програма, насочена към студенти от 3 български висши учебни заведения – Университета за национално и световно стопанство, Софийски университет – Св. Климент Охридски и Нов български университет.
  Обучението ще позволи създаването и поддържането на неформална мрежа от млади професионалисти, споделящи сходни ценности, виждания и разбирания за възможни подходи при развитието на публичната среда в България. Какви НПО функционират в България и какви са техните каузи? Какви са подходите, с които те осъществяват своята дейност, влизат в контакт с институциите, мобилизират граждани и т.н. Стажантската програма на ИРПС ще отговори на тези и други въпроси, за да допринесе за професионалното и практическо обучение на отговорни млади хора, от които се очаква след дипломирането си да се насочат към заемане на публични длъжности, изискващи високо ниво на познания и интегритет.
  Стажантските занятия ще се провеждат в офиса на ИРПС на улица "Струмица, 1А", като за тяхното осъществяване трябва да се отделят около 6 часа седмично от страна на студентите (през един от дните ще бъдат разпределени 3 часа теория, а през друг – 3 часа от практическия курс). Теоретичните модули ще бъдат провеждани за целите групи, докато практическата част от програмата има индивидуална насоченост.
  За кандидатстване по програмата, на първо място студентите ще трябва да се уверят, че стажът ще бъде академично признат в рамките на тяхната специалност. Следващата стъпка е изпращането на кратка автобиография, мотивационно писмо (в свободна форма) и контактна информация, чрез която да установим обратна връзка с кандидатите. Възможно е да се наложи да се свържем с кандидатите и да проведем допълнително кратко интервю, за да пристъпим към селектиране на онези студенти, които проявяват най-голям интерес и биха имали най-висока полза от разработената програма.
 • НОВО: Младежки форум “Evergreen in the Evergreen: When Tradition Inspires Innovation”, 9 – 15 юни, Пловдив
  Краен срок: 15 май 2015 г.
  Младежки форум “Evergreen in the Evergreen: When Tradition Inspires Innovation”, 9 – 15 юни, Пловдив ще събере участници от България, Македония и Кипър, за да обменят знания и умения за биоземеделието и приготвянето на традиционни храни. Всеки на възраст от 17 до 30 години с интереси за развитие в устойчивото предприемачество с храните може да се включи.
  Младежкото събитие ще усъвършенства познанията и уменията на участниците чрез оригинална програма от неформални обучения, тиймбилдинги, игри, работилници и посещения на ферми, черпещи директен опит от производителите на Фермерския пазар Хранкооп Пловдив и от експерти за биоземеделието.
 • НОВО: Учебна сесия "Младите роми – изграждане на мостове", 22 – 26 юни, Буапеща, Унгария
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Прекарайте едно седмица в сърцето на Будапеща и научете повече за това как да се включат младежи от уязвими групи в международни проекти за мобилност на младите хора. Всички разходи се поемат от организаторите.
  За младежки лидери/активисти, работещи за млади хора от уязвими групи или млади роми.
  Организатори: Форум на европейските млади роми и Обединени общества на Балканите.
 • НОВО: Стажове в Европейския парламент
  Краен срок: 15 май 2015 г. (до полунощ)
  Тези стажове включват:
  – Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант.
  – Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.
  Продължителността на тези стажове е пет месеца и не може да се удължава.
 • НОВО: Лятно училище за НПО Аркутино, 15 – 19 юни 2015
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Четири поредни години с подкрепата на Фондация „Америка за България", БЦНП в партньорство с фондация ПАЦЕП провежда едноседмична обучителна програма „Лятно училище за НПО АРКУТИНО”.
  Лятното училище ще Ви помогне да развиете капацитета си по отношение на това как да направите организациите си по-ефективни, по-видими и с повече възможности за устойчиво развитие.
  – Кандидатите трябва да бъдат с не повече от 5 години опит в неправителствения сектор;
  – Кандидатите да работят в неправителствена организация по програми или инициативи (да не изпълняват само административни или технически функции);
  – Номиниращите организации да имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
  – Кандидатите трябва да имат възможност да присъстват на целия курс на обучение;
  – Кандидатите трябва да говорят свободно английски език, защото част от обучението ще бъде водена от чуждестранен експерт.
 • НОВО: Покана за Roma Graduate Preparation Program 2015-2016
  Краен срок: Удължен до 10 май 2015 г.
  Roma Graduate Preparation Program е интензивен деветмесечен курс на обучение, който подготвя кандидати от ромски произход да се състезават за магистърски места в програми на английски език в CEU и други реномирани университети. За студенти с особен интерес в областта на социалните и хуманитарните науки.
 • НОВО: Първи средношколски фестивал "Дъга над Дунав", 28-30 май, Видин 2015
  Краен срок: удължен до 15 май 2015 г.
  Община Видин, Областен информационен център – Видин, РИО-Видин и Професионална гимназия „Проф. Д-Р Асен Златаров“ – Видин” ви канят да вземете участие в Първия средношколски фестивал "Дъга над Дунав", 28-30 май, гр. Видин 2015 г.
  ЦЕЛ: Популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи чрез реални и виртуални туристически пътувания.
  ТЕМА: РЕКА ДУНАВ – ПАМЕТ ЕВРОПЕЙСКА!
  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
  Допускат се до участие средношколци, които творят в клубове и школи към средни училища, Младежки информационно-консултантски центрове /МИКЦ/, Центрове за работа с деца, Читалища, НПО, културни центрове и др.
  Възраст на участниците: 14 + (ученици от 8-ми до 12-ти клас).
  Творческите екипи се представят и СЪСТЕЗАВАТ в следните тематични категории:
  А. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО – театрална постановка, индивидуално или групово изпълнение на художествено слово (проза и поезия), съвременен вариант на европейска приказка, драматизиран откъс от произведение, пътепис, представяне на автентични или стилизирани местни традиции и обичаи.
  Б. ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО – представящо населени места, обекти и традиции по поречието на река Дунав чрез фотография и мултимедия.
 • НОВО: Обучение по предприемачество, 11-15 май, София
  Краен срок: 26 април 2015 г.
  Младежка фондация "Арете" обяви конкурс за участие в обучение по предприемачество от 11 до 15 май 2015 година. Обучението ще се проведе със съдействието на StartItSmart с гост лектор Джордж Миаулис, Професор по маркетинг и предприемачество към Hiram College, Hiram, Ohio, USA.
  Обучението цели запознаване с иновативните тенденции в предприемачеството и как да направим собствен малък бизнес.
  Обучението ще се състои в гр. София, като Младежка фондация "Арете" поема разходите за транспорт и цялостно настаняване.
  Желателно е участниците да имат бизнес идея и/или базисни познания за това какво е бизнес.
  За допълнителна информация се обръщайте към Васил Димитров – Програмен ръководител на програма "Ромска професионална мрежа"
  0878 744 467
 • НОВО: Re-start freedoms! – Истанбул, Турция, 25-31 май 2015
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Сдружение "ВИА СИВИК" търси кандидати за участие в 6 дневен трейнинг курс, финансиран по програма Еразъм+, на тема "Re-start freedoms!". Обучението ще се проведе в Истанбул, Турция от 25 до 31 май като домакин е Suleyman Sah University. Всички разходи, свързани с настаняване, хранене и провеждане на дейностите се покриват от проекта.
  Кандидатите трябва да се интересуват от темата за човешките права, гражданското образование, предрасъдъци и стереотипи, мултикултурализъм; да владеят английски език на добро работно ниво; да са отворени за нови знания, среща с нови хора, за активно участие в дейностите.
 • НОВО: How to make the world a better place, 28 юни – 5 юли 2015, Брага, Португалия
  Краен срок: 5 май 2015 г.
  Каним ви да се включите в младежки обмен, който ще се проведе от 28 юни до 5 юли на брега на град Брага, Португалия. Домакин на събитието е неправителствената организация GAP SYnergia, а в него ще се включат младежи от седем държави – Португалия, Чехия, България, Словения, Хърватска, Литва и Италия. Теми на обмена са здравословен начин на живот, околна среда и социално включване, по които ще се работи чрез комбиниране на спорт, музика и изкуство.
  Кандидатите за обмена трябва да са младежи на възраст 18-25 години, да са активни и да обичат да танцуват, спортуват и общуват, да владеят английски език на добро ниво. МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ И ГРУПА СЪУЧЕНИЦИ, СЪСТУДЕНТИ, ОТБОР, ЕКИП ИЛИ ДРУГА КОНФИГУРАЦИЯ от петима, като един е лидер на групата и за него няма възрастово ограничение.
 • НОВО: Dispute Resolution International Fellowship at Weinstein JAMS
  Краен срок: 20 ноември 2015 г.
  Weinstein JAMS International Fellowship Program осигурява възможности за квалифицирани лица от страни извън САЩ да изучават процесите на решаване на спорове в САЩ, за да им помогне в техните усилия за напредък в разрешаването на спорове в родните им страни.
  Стипендиите могат да бъдат от 1 месец до 4 месеца, до 20 000 долара.
 • НОВО: SMART START-UP – конкурс за иновативни бизнес идеи на младежи
  Краен срок: 29 май 2015 г., 17.00 часа
  Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански обяви конкурс за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.
  Целта на конкурса SMART START-UP е да насърчи и мотивира младите хора за генерирането на иновативни бизнес идеи с потенциал за последваща реализация.
  В конкурса могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 години от целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 – 2013, като приоритет ще бъде даван на идеи от секторите: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, творчески индустрии, фармация и хранително-вкусова промишленост.
  Победителите в конкурса ще получат специализирани консултантски услуги свързани с представените идеи.
  Инициативата се провежда в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – „Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Инициативата се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 – 2013.
  Най-добрите бизнес идеи ще бъдат определени от жури, като окончателното класиране ще определят критериите: иновативност (в каква степен дейността на кандидата е новаторска), позитивен ефект (целта е да бъдат оценени проектите, които ще имат положителен ефект върху местната икономика) и реализируемост (до каква степен идеята на кандидата е изпълнима).
 • НОВО: Отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020 г.
  Краен срок: 16 юни 2015 г., 16.00 ч.
  В рамките на първата покана ще бъдат одобрени за финансиране до 20 проекта за партньорски Мрежи за планиране на действия.
  Основната цел на Мрежите за планиране на действия е да се подобри капацитетът на европейските градове за управление на устойчиви градски политики и по-конкретно да се подобрят уменията им за разработване на интегрирани стратегии за устойчиво градско развитие.
  Посредством участие в Мрежите за планиране на действия, градовете обменят опит, споделят проблеми и начини за намиране на решения, генерират нови идеи за посрещане на предизвикателствата на устойчивото градско развитие.
  В допълнение към финансирането от Европейската комисия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България ще предоставя национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проектите.
  Отпусканото финансиране от ЕК е от 600 000 до 750 000 евро за проект. В допълнение към него, всеки проект може да кандидатства и с отделен бюджет за експертизи, който може да бъде на стойност до 127 500 евро.
 • НОВО: Отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г."
  Краен срок: 30 юни 2015 г. за проекти с "меки" мерки; 30 септември 2015 г. за проекти с инвестиционни мерки в областта на транспорта, околната среда, извънредните ситуации
  Общият бюджет, който ще бъде на разположение в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения, е в размер на 208.1 милиона евро. Като Национален орган по програмата Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България ще предоставя на българските партньори национално съфинасиране в размер на 13% от одобрения бюджет на проектите.
 • НОВО: Лятно училище по медийна грамотност в Познан
  Краен срок: 26 април 2015 г.
  The European Center for News Literacy и университета Adam Mickiewicz набират участници за обучение по медийна грамотност от 8-ми до 17-и юли в Познан, Полша. Могат да кандидатстват студенти и научни работници.
  Курсът ще се води от американски и полски преподаватели от тази сфера. Организаторите покриват разходите по настаняване, храна и учебни материали. Специални стипендии са предвидени за кандидати от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия.
 • НОВО: ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
  Краен срок: 21 април 2015 г.
  Община Асеновград обяви Трети национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора 2015”. Темата е „Дум спиро сперо” (докато дишам, се надявам).
  Конкурсът е анонимен. Всеки участник може да изпрати до три неподписани творби на хартиен носител в три екземпляра в голям плик, в който следва да постави своите координати, запечатани с малък плик. Творците могат да участват с кратки форми: фейлетони, миниатюри, стихотворения, басни, афоризми и епиграми до една машинописна страница.
 • НОВО: Алианс на градовете финансира проекти на тема „Миграция и приобщаващи градове“
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Фондът на Алианс на градовете е инструмент за финансиране, който осигурява безвъзмездна помощ за иновативни проекти, които укрепват и насърчават ролята на градовете в намаляването на бедността и в устойчивото градско развитие. През 2015 Алианс на градовете отправя покана за представяне на предложения с тема „Миграция и приобщаващите градове„. Предложенията следва да включват насърчаване на иновациите в подкрепа на стратегическата цел на фонда да се стимулира промяната в градовете.
  Приоритетни теми:
  – Живейте: достъп на мигрантите до основните градски услуги, поминък и социална защита;
  – Работете: достъп, интеграция и роля на мигрантите на пазара на труда град и местната икономика;
  – Свържете: социална интеграция и включване на мигрантите в града;
  – Участвайте: включване в градското планиране и местните процеси на вземане на решения.
  Допустими кандидати: местни, национални и международни НПО.
  Финансиране: от 50 000 до 200 000 долара.
  Източник: ЗА ФОНДОВЕТЕ online
 • НОВО: Конкурс за снимка "Какво означава науката за теб?"
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Могат да участват:
  – Екипи от млади хора, между 13 и 18 години, които имат възможност да изразят своето виждане по въпроса "Какво означава науката за теб?" чрез снимка;
  – Екипите трябва да бъдат съставени от трима души от 28 държави-членки на Европейския съюз, с най-малко две момичета.
  Награди: пътуване до Милано, Италия, за участие в конкурса на ЕС за млади учени през септември 2015 г., плюс други награди.
 • НОВО: Видео конкурс „Да изградим Европа заедно“
  Краен срок: 18 май 2015 г., 22:00 ч.
  Конкурсът на ЕК е насочен към младите граждани и жители на Европейския Съюз, на възраст от 15 до 30 години, които се обучават и работят в сфери, свързани със строителството.
  Две категории участници могат да участват:
  – Стажанти (15-20);
  – Майстори (18-30).
  Представените клипове трябва да отговарят на следните критерии:
  – Максимален размер: 300 MB
  – Максимална дължина: две минути
  – Приемани формати: .avi, .mov, .mp4
  – Език: видеото трябва да е на английски, или да има английски субтитри.
  Двата най-оригинални проекта във всяка категория ще получат награда.
 • НОВО: Европейски фотоконкурс "Да живеем заедно"
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  "Да живеем заедно" е темата на изданието на фотоконкурс на PES, който дава възможност на дебютиращи и утвърдени таланти над 18-годишна възраст от цяла Европа да уловят изображения на една от основните ценности на Европейския съюз 2015 г. – "Единство в многообразието".
  Награди: Фототехника на цена 2000, 1500, 1000 и 500 евро, както и 3-дневна екскурзия за двама души до Брюксел.
 • НОВО: Planetary Urbanism – Critique of the Present in the Medium of Information Design
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  ARCH+ Journal, в контекста на III конференция на UN-HABITAT, е домакин на международен конкурс, наречен Planetary Urbanism – Critique of the Present in the Medium of Information Design. Целта му е да хвърли светлина върху актуалните проблеми на процеса на урбанизация, като покаже стратегии в подхода и представи по-съвременни концепции за урбанизация.
  Могат да участват международни дизайнери, учени, студенти в областта на архитектурата, градското и регионално планиране, изкуства, информация и комуникация и други.
  Награда: 20 000 евро.
 • НОВО: Two prizes of € 500,000 are on offer for breaking the optical transmission barriers and collaborative spectrum sharing, through the EU’s Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation
  The aim is to develop and demonstrate solutions to societal or technological challenges that have not yet been met.
  Contestants including innovators, SMEs and non-profit organisations acting alone or together with other entities, can formally register for the competition starting from May 2015.
  The deadlines for submissions are:
  17 December 2015 for Collaborative spectrum sharing prize and
  15 March 2016 for Breaking the optical transmission barriers prize.
 • НОВО: Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices – JUST/2014/RDAP/AG/HARM
  Краен срок: 3/6/2015 12:00 (noon) CET.
  The priority of the call will be to combat and prevent violence linked to harmful practices, such as female genital mutilation, forced or early marriage or forced sexual relationships, and so-called "honour crimes" committed against women, young people and children.
  Funding activities:
  – promoting an integrated approach, including through the development and rollout of multi-sectorial guides and protocols for child protection system actors and other actors (e.g. health sector, law enforcement, education and childcare, justice,victim support services) in contact with victims or potential victims of harmful practices;
  – raising awareness and changing attitudes among relevant communities, including through dialogue, mutual learning and exchange of good practice.
  Budget under this call for proposals is EUR 4.500.000
  The funding under this call is based on the co-financing principle: the grant cannot constitute more than 80% of overall eligible project costs. The beneficiaries should ensure that the outstanding balance is covered from sources other than the EU budget (own resources of beneficiaries, contributions by donors, income generated by the project). The project budget must have revenue and expenditure in balance.
  Contributions in kind
  Contributions in kind mean the provision of goods or services to a beneficiary(ies) free of charge by a third party. As contributions in kind do not involve any expenditure for abeneficiary(ies) they are not eligible costs.
 • НОВО: COSME Call for proposal COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International
  Краен срок: 31 March 2015 17.00 hours (Brussels time).
  The main objective of the action is to intensify cluster and business network collaboration across borders and sectoral boundaries and to support the establishment of European Strategic Cluster Partnership to lead international cluster cooperation in fields of strategic interest – notably in support of the development of emerging industries.
  Applicant consortia are free to propose activities they consider relevant. However, it is essential that all activities are clearly related to the objective set out for each strand and duly justify:
  – strand 1: supporting preparatory actions for the establishment and shaping of new European Strategic Cluster Partnerships (ESCPs); for which expected results and deliverables are a partnership agreement, an internationalisation strategy plan and an implementation roadmap;
  – strand 2: supporting the first implementation, testing and further development of European Strategic Cluster Partnerships; for which the expected results and deliverables are collaboration activities developed and implemented with international partners and a monitoring scoreboard with verifiable indicators.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Конкурс за финансиране на малки проекти
  Краен срок: 23 април 2015 г.
  Младежка фондация "Арете" – България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“.
  Могат да кандидатстват участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.
  Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.
  Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност, и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.
  Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
  – полза на местната общност;
  – подкрепа на образованието на ромската общност;
  – насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
  – мотивация на ромските младежи;
  Ще бъдат избрани 5 проектни предложения.
 • НОВО: Национална покана за кандидатстване по КД2, Стратегически партньорства, сектор Младеж
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от страни-участнички по Програма „Еразъм+“ и страни-партньори по проекти от взаимен интерес.
  Проектните предложения, финансирани по тази Ключова дейност, следва да се фокусират върху разработване, изпробване и/или прилагане на иновативни практики в областта на младежта; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. Обмен на добри практики, сътрудничество между регионални органи и др.
 • НОВО: Финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Министерство на културата обяви сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство.
  Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
  Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
 • НОВО: Финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването
  Краен срок: 7 май 2015 г.
  Министерство на културата обяви конкурсна сесия по програма “помощ за книгата” 2015 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:
  1. Българска и преводна художествена литература;
  2. Българска и преводна хуманитаристика;
  3. Литература за деца и юноши;
  4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.
  В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).
 • НОВО: Финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Министерство на културата обявр сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство.
  Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
  Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
 • НОВО: Финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство.
  Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 (осемдесет хиляди) лева.
 • НОВО: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2015 (12-18 юли 2015)
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Замисълът на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език.
 • НОВО: I-ви национален събор „На Белица на хорото”, 15.08.2015.
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  По идея на Представителен фолклорен ансамбъл „НАШЕНЦИ” и със съдействието на Община Трявна ще се възстановят отново българските традиции и обичаи в с. Белица, Община Трявна, чрез провеждане на събор „На Белица на хорото”- I-ви национален събор.
  Съборът ще се проведе на 15.08.2015 г. (събота) от 10.00 часа в с. Белица, Община Трявна.
 • НОВО: Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“, 30 април и 1 май в град София
  Краен срок: 23 април 2015 г. (включително)
  Младежка фондация „Арете“ – България ще проведе обучение„Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2014 – 2015 година.
  По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации. С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.
 • НОВО: Международен Фонд за насърчаване на културата на UNESCO 2015
  Краен срок: 29 май 2015 г.
  Средствата на Международния фонд за насърчаване на културата, са предназначени за насърчаване на: (а) културата като източник на знания, значения, ценности и идентичност; (Б) за ролята на културата за устойчивото развитие; (В) художествено творчество във всичките му форми, като същевременно се зачитат свободата на изразяване; (Г) международно и регионално културно сътрудничество.
  Потенциалните бенефициенти на фонда са: (а) публични органи с конкретна отговорност за насърчаването на културата и художественото творчество; (б) неправителствени организации (НПО) и нестопански частни организации, чиито цели са в съответствие с тези на Фонда и чиято дейност допринася за насърчаване на културата и художественото творчество; (в) лица, по-специално и творците.
  Дейностите, допустими за получаване на помощ от Международния фонд за насърчаване на културата, включват: (а) производството на културни и художествени произведения; (б) организирането на културни и артистични събития на национално, регионално и / или международно ниво, допринасящи за създаването на култура и развитие на стратегии и програми.
  Размерът на исканата помощ може да е между 20 000 и 100 000 щ.д. и следва да покрива не повече от 80% от общия бюджет на проекта; (б) друг източник на финансиране, независимо дали финансова или в натура, следва да покрива най-малко 20% от общия прогнозен бюджет.
 • НОВО: Стипендии за международни изследователи VINNMER Marie Curie
  Краен срок: 16 септември 2015 г.
  VINNOVA е шведска Държавна агенция за иновационни системи. Нейната мисия е да насърчава устойчивия растеж чрез подобряване на условията за иновации и финансиране. Най-малко 100 учени се очаква да станат VINNMER Marie Curie стипендианти. Поканата е насочена към международни изследователи с поне 4-годишен стаж, интересуващи се от транснационалната мобилност като възможност за кариерно развитие.
 • НОВО: Humanitarian Innovation Fund
  Краен срок: 14 май 2015 г.
  Фондът подкрепя организации и частни лица да идентифицират, създават и споделят иновативни решения за предизвикателствата, пред които е изправена ефективната хуманитарна помощ, и нови подходи в хуманитарната помощ, за да се възползват общностите, засегнати от кризи.
 • НОВО: Покана за кандидатстване по Световната програма на USAID ASHA
  Краен срок: 24 април 2015 г.
  Американската агенция за международно развитие (USAID), Офис на американските училища и здравни заведения в чужбина (ASHA) приемат заявления за финансиране по своята програма за подпомагане на училищата, библиотеките и медицински центрове извън САЩ, служещи като учебни и демонстрационни центрове за идеи и практики на Съединените щати. Това е световна програма.
  Повече подробности:
  на grants.gov и търсете funding opportunity number: APS-ASHA-15-000001
 • НОВО: EVS EUROPEAN YOUTH CARD AWARDS 2015 – CELEBRATING THE EVERYDAY HEROES OF THE EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE
  Краен срок: 15 май 2015 г.
  Share your European Voluntary Service experience and win a trip for two to Athens, Greece or Larnaca, Cyprus!
  Take out your mobile or camera and film a 60 second video telling the world what you’ve worked on during your EVS, how you’ve made a difference, what you’ve learned, how it’s helped you, and why others should get involved as well.
 • НОВО: Elizabeth Neuffer Fellowship for International Women Journalists
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Програмата продължава 7 месеца и ще се проведе от септември 2015 г. до март 2016 г. в Центъра за международни изследвания в Масачузетския технологичен институт (MIT) в Кеймбридж, Масачузетс, и стаж в The Boston Globe. Втората част от стажа ще се проведе в The New York Times, Ню Йорк.
  За жени журналистки с поне тригодишен стаж.
 • НОВО: Youth Time Summer School Call for Journalists, 18 – 22 June 2015, Hamburg, Germany
  Краен срок: : 20 април 2015 г.
  Основната цел е да се разработи уникален набор от умения, които всички участници могат да използват в професионалния и личния си живот. Дейностите ще увеличат капацитета на участниците за вземане на решения и умения за преговори.
  За журналисти на възраст до 35 години от цял свят.
 • НОВО: MATILDA European MA in Women’s and Gender History, Централно-европейски университет
  Краен срок: 4 май 2015 г.
  Част от Програмата EU Erasmus.
 • НОВО: H2020 INSO-10-2015-1 SME business model innovation call for proposal
  Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  The specific challenge addressed by this topic is to enable SMEs – in traditional sectors, such as manufacturing industries, in sectors of particularly rooted in Europe’s history such as cultural heritage as well as in new sectors including different services and creative industries, and the social economy – to innovate and grow across traditional boundaries, through new business models and organisational change. The international dimension is included. For instance, this can involve drawing on successful business models in different sectors in the global market, and developing them for use by European SMEs in the same or different sectors. It can also involve reverse innovation in business models, where models initially created in Europe and becoming successful elsewhere, are supported to return to Europe. For business model innovation in the broad area of food, it is foreseen to organize several events in the autumn of 2015 within an appropriate European level forum. Of par ticular importance for the new business models will be user-oriented services, cultural heritage related services, social services and tourism.
  Total Call Budget 26,557,000 euros
  Intermediate deadlines(s):
  18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
 • НОВО: Call H2020 Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe YOUNG-3-2015
  Краен срок: 28-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: It is obvious that investing appropriately in lifelong learning will contribute to overcoming the economic and social crisis and meeting the Europe 2020 targets on employment, poverty reduction, education, sustainability, innovation. The need and markets for adult education (after initial education and training) are thus likely to rise in the coming years. However, despite sustained attention over the years, adult education in Europe remains inadequate. Firstly, it is now well documented that those who are more in need of adult education, such as young, unemployed, low skilled, disabled and vulnerable workers, actually benefit less from adult education opportunities than other more advantaged groups. Secondly, the costs of adult education are footed largely by enterprises and individuals/families while the public resources invested are largely less than the private ones: this fragmentation actually shows the persistent weakness and ineffectiveness of adult education policies.
  In this context, it is important to review thoroughly the situation of adult education in Europe and look for ways to take the most out of the numerous initiatives taken by a large number of often isolated actors. Such policy and programme learning should as a priority address young people, in particular those with low levels of basic and functional literacy, those not in education or training or those in situations of near social exclusion, who could be helped much more effectively if adequate adult education policies were designed.
  Scope: The research will address adult education in general (for all ages), with a specific focus on young adults and vulnerable groups (from an indicative age of 18 and after leaving initial education and training)after entry into working life.. It will consider the complementarity between public policies and dynamics of private markets in the EU market and will analyse actors, dynamics, trends, mismatches and overlaps. A historical perspective on lifelong learning (e.g. in the 19th century urban areas) will add to a comprehensive analysis.
  The research will identify successful programmes which are demonstrating to improve learning outcomes, particularly those reaching out to young adults at risk of social exclusion and other vulnerable groups, and address their transferability to other countries/regions. Diversity issues (gender, culture, ethnicity, language etc.) should be considered as well.
  The research will also address the learning potential and innovation ability in workplaces (organisational models that favour innovation ability and innovative oriented training) and the effectiveness of learning actions.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕН


НОВО: Втори конкурс за социални предприемачи "Промяната"

 • Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Инициативата на Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА търси човека, който притежава иновативна идея, ентусиазъм, предприемачески дух и силна мотивация, за да реализира ПРОМЯНАТА за българските деца.
  През 2015 г. програма ПРОМЯНАТА има две приоритетни теми. Заявките, свързани с тези теми ще бъдат разглеждани с допълнително внимание и интерес. Заявки, които нямат връзка с тях също ще бъдат разглеждани и могат да спечелят конкурса.
  Двете приоритетни теми за 2015 г. са:
  – Образование
  – Използване на нови технологии за решаване на социални проблеми
  В конкурса могат да се включат: Български граждани или граждани на други държави на възраст над 18 години, които имат официално разрешение да работят и живеят в България. Допуска се кандидатстване от името на организация с нестопанска цел, ръководена от социален предприемач, или лично от социалния предприемач като физическо лице. Кандидатите трябва да притежават високи лични качества и предприемачески дух; ясно и точно формулирани идеи, съответстващи на критериите за подбор на кандидатите; възможност да демонстрират начални стъпки за осъществяване на идеята.
  В конкурса ще бъде избран един абсолютен победител, както и четирима други финалисти, които заедно ще бъдат включени в програмата за подкрепа на социални предприемачи, известна като "Инкубатора" на Фондацията.
  Абсолютният победител в конкурса ще получи 30 000 български лева под формата на целева финансова подкрепа за срок от една година, които могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up. Всеки от останалите 4 финалиста ще получи по 7500 български лева под формата на целева финансова подкрепа за срок от една година, които могат да бъдат разглеждани като инвестиция в start-up.
 • НОВО: Грантове за екологични организации на Humane Earth Foundation
  Краен срок: 6 май 2015 г.
  Малки НПО в Западна и Източна Европа, които имат нужда от финансова подкрепа, са силно насърчавани да кандидатстват.
  Отговарящи на условията държави: Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Молдова, Хърватия, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, България, Украйна, Беларус, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Македония; Андора, Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гибралтар, Гърция, Исландия, Италия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Монако, Норвегия, Холандия, Португалия, Сан Марино, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.
  Приоритетни области:
  1. Земеделие
  2. Display advertising
  3. Земеделие с фокус върху опазването на околната среда
  4. Хуманно отношение към животните
  5. Климат
  6. Консерватория на територии
  7. Екологично образование
  8. Възобновяеми енергийни източници
  9. Алтернативни местообитания
  10. Законодателството за защита на околната среда
  11. Nuclear
  12. Проблеми, свързани с производството на енергия
  13. Химическото замърсяване
  14. Защита на разнообразието на животните и растенията
  15. Защита на природни територии
 • НОВО: Конкурс за гражданска активност „Участие за природа“
  Краен срок: 10 май 2015 г.
  Българска фондация Биоразнообразие обяви конкурс за инициативни групи и НПО, които работят или ще работят по конкретни екологични конфликти, за чието разрешаване са нужни спешни мерки.
  Пример за екологични проблеми са: изсичане на гори, незаконно строителство, замърсяващи предприятия, изграждане на ВЕЦ-ове и ветропаркове на неподходящо място по неподходящ начин, както и много други предизвикателства за природата.
  Могат да кандидатстват неформални граждански групи (в този случай формулярът се изпраща от физическо лице), инициативни комитети, НПО или читалища. Важно е работата по предложения план за действие да не е част от вече финансиран проект.
  Очакваме да видим конкретни предложения за разрешаване на посочените проблеми, лична ангажираност на кандидата и траен интерес за работа. Конфликтът може да е нов или да е част от вече стартирала кампания, но е задължително да е от обществена значимост (да засяга голяма група хора). Няма ограничение за броя казуси, с които можете да кандидатствате в конкурса.
  Вашият план за действие следва да бъде описан във формуляр по образец, който включва и примерен бюджет за изпълнение на предложените дейности с максимален размер 2000 лева.
  Допустими разходи в плана за действие: транспортни разходи, разходи за материали, наем на техника или пространство, консумативи, такси, външна експертиза.
  Възможно е кандидатът да заяви желание за обучение по определена тема или нужда от предоставяне на допълнителна експертиза от Коалиция „За да остане природа“.
  Наградите:
  Tрите най-добри предложения ще получат финансова подкрепа в размер от 2000 лева, за да бъдат осъществени.
 • НОВО: Покана за участие в „Резиденция баба“
  Краен срок: 17:00 на 4 май 2015 г.
  Социално-предприемаческата платформа на Фабрика за идеи – „Резиденция Баба“ е инициативата, която среща ресурсите на младите хора с тези на традиционната култура и възрастните хора от Родопите, за да могат заедно да намерят нови решения на комплексните проблеми, причиняващи страшното обезлюдяване в български села.
  За да участват, кандидат-резидентите трябва да попълнят регистрационната форма и да мотивират избора си за участие като представят своята иновативна идея за подобряване условията на живот – иономически, социално и културно в родопските села. Процедурата е отворена до 4-ти май.
  Резиденциите ще дадат за период между четири и шест седмици възможност на младите хора да усвоят процес на формиране на социално-предприемаческа идея и едновременно с това да се запознаят и усвоят някои от уникалните занаяти, практикувани в тези села. Селектираните кандидати ще преминат през две специфичи обучения: дизайн-мислене, социално предприемачество и социални иновации с Фабрика за идеи, а с партньорите от Асоциация „Онгъл“ участниците ще преминат през специфично обучение за теренни етноложки проучвания, което да им позволи да се запознаят в дълбочина с уникалните за селата вярвания, мироглед, обичаи и ценностна система.
  Уменията на младите ще бъдат в помощ на домакинствата при техните ежедневни дейности, както и в помощ на селото. След престоя си младежите ще доразвият идеите си в „Лабораторията за Баба-иновации“, където ментори – предприемачи, антрополози и социолози, журналисти ще могат да помогнат на конкретни идеи да пораснат, укрепнат и се реализират.
  Идеята на Фабрика за идеи с тази инициатива е да покаже, че е възможно да мислим за българското село като кошер за социални иновации, а не за безвъзвратно изгубено минало.
  Могат да кандидатстват младежи до 35 години, които:
  – са студенти (поне трети семестър) в кое да е учебно заведение в България; – са завършили висшето си образование през последните 2 години (в България или чужбина) и/или в момента са безработни или работещи на свободна практика.
  От всички кандидатствали ще бъдат избрани 20 младежи, които ще преминат през обучения по социално предприемачество, дизайн мислене, теренни етноложки проучвания и др. След като бъдат подготвени, те ще прекарат от 4 до 6 седмици в селата Манастир, Белица, Югово, Дряново и Джурково в Община Лъки.
  Там младежите ще живеят в местни домакинства и освен, че ще помагат в семейството и в общността, ще изучават специфичните за селото култура и занаяти и ще могат да разработят заедно с местните хора иновативна идея за продукт, услуга или събитие, които да привлекат интерес към селото и да решават негов икономически, социален, екологичен или друг проблем.
  Резиденциите ще се състоят през юли и август и в края им участниците ще могат да организират закриващо събитие заедно с местните общности. След приключване на резиденциите, участниците ще станат част от „Лаборатория за баба иновации“ – тип инкубатор за социално предприемачески идеи, в който с помощта на експерти, те ще могат да доразвият проектите си и да търсят възможности за тяхната реализация.
 • НОВО: Фонд "Условия на труд"
  Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.
  Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.
  Кога мога да участвам ?
  ВСЕКИ месец до 25-то число.
  Кой може да кандидатства?
  – Всички фирми, които имат назначен персонал
  – Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
  – Получили финансиране по други проекти за същите дейности
  Какво можем да финансираме?
  – Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
  – внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
  – изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
  – обезопасяване на машини и съоръжения
  Каква парична помощ мога да получа ?
  По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
  Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.
 • НОВО: Покана за кандидатстване за обучение и финансиране на дейности на нпо и читалища, активни извън софия, за прилагане на успешните модели „Мулти култи китчън” и „Мулти култи карта”
  Краен срок: 26 април 2015 г.
  Сдружение „Мулти култи колектив” обявява конкурс за обучение и финансиране на дейностина НПО и читалища, активни извън София, за прилагане на успешните модели „Мулти култи китчън” и „Мулти култи карта”. Целта на обучението е да изгради капацитет на НПО и читалища от различни градове в страната за прилагане на двата модела в техните местни общности и да създаде партньорска мрежа, която да работи за разпространeнието на двата модела извън столицата. Финансирането на дейности в размер на 450 евро е за организиране на едно пилотно събитие „Мулти култи китчън” и картографиране на два местни чуждестранни ресторанта в „Мулти култи картата”.
  Обучението ще се проведе в София на 27, 28 и 29 май 2015 г. и ще се състои от няколко модула, основани на методи на неформално обучение, като въвеждаща лекция „Миграция и интеграция”, „Работа с чужденци – практически съвети”, „Стандарти за прилагане на модела Мулти култи китчън”, „Практически стъпки за организиране на събитие по модела Мулти култи китчън”, „Идентифициране и включване на нови обекти в Мулти култи картата”, „Устойчивост и набиране на средства”, „Местни партньорства”, „Връзки с медиите и вземащите решения на местно ниво” и др.
  Участниците в обучението ще имат възможност да придобият и практически умения, като се включат в организирането на едно „Мулти култи китчън” събитие в София на 28 май 2015 г., както и да посетят обекти от „Мулти култи картата” и да разговарят със собствениците им.
  Право на участие имат НПО и читалища, които са активни извън София, имат интерес да работят за интеграцията на мигранти и бежанци в своите общности и имат организационен опит.
 • НОВО: "Атлиманска огърлица" 2015,10- 14 юни, Китен
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Международният фолклорен фестивал "Атлиманска огърлица" 2015 се организира от Кметство Китен с кмет Атанас Петров, под паронажа на д-р Димитър Германов-кмет на Община Приморско.Директор на фестивала е странджанската народна певица Златка Ставрева. Регистриран е в Европейската асоциация на Фолклорните Фестивали /EAFF/.Фестивалът се провежда на летните сцени на Китен и Приморско с цел съхранение, развитие и разпространение на българските и международни културни традиции.
  Компетенстно жури с председател проф.д.изк.Лозанка Пейчева-фолклорист и музиколог ще оценява художествените качества на съставите и изпълненията. Редът на явяването се определя от организатороте след постъпване на заявките.Организаторите ще се погрижат за посрещането, настаняването и престоя в гр.Китен. Настаняването /нощувка, закуска и вечеря/ на съставите се извършва от организаторите и е за сметка на участниците.
 • НОВО: "Смелостта е началото на победата" – конкурс за кратък разказ за непубликувани разкази на автори над 18 години
  Краен срок: 20 май 2015 г.
  Audioknigi.bg и Kafene.bg обявяват конкурс за кратък разказ на тема"Смелостта е началото на победата". Той е посветен на осмия рожден ден на Kafene.bg, който отбелязваме през 2015 г.
  Избрахме тази мисъл на древногръцкия историк, философ и есеист Плутарх, защото смятаме, че смелостта не е запазено качество само по време на война или на извънредни житейски обстоятелства, когато почти или съвсем сме стигнали дъното, но също и въпрос на всекидневието, когато непрекъснато правим своите малки и големи избори. Надяваме се, да намерите вдъхновение и смелост да се включите в конкурса ни.
  От всички участници ще отличим 5-те най-добри произведения, които за награда ще получат индивидуален, безплатен аудио запис от Audioknigi.bg.
  Правила: Авторите имат свободата да разгърнат темата както желаят – в реалистичен, хумористичен или фантастичен разказ. Всеки автор има право да участва само с един текст. Разказите не трябва да са публикувани в периодичния печат, сборници, електронни медии или социалните мрежи.
  Възрастово ограничение: Авторите трябва да бъдат над 18 години.
  Технически изисквания:
  Дължина: от 1 до 3 машинописни листа.
  Файловете да бъдат във формат .doc или .odt
  Шрифт: Times New Roman, големина 12.
 • НОВО: Лятна школа по творческо писане в Нов български университет, 8 – 12 юни
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  От 8 до 12 юни от 16,30-19,30 ч. в Нов български университет ще се проведат тазгодишните занятия от Лятната школа по творческо писане.
  Преподавател: Емилия Дворянова.
  Желаещите да вземат участие в школата трябва да представят текст (проза) в размер до 10 страници.
 • НОВО: Копнеж за човечни книги
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Фондация „Човешката библиотека" обявява втория Копнеж за човечни книги.
  В Копнежа могат да участват книги с художествена проза, издадени на български през 2014 година; хартиени или електронни, родни или преводни. Номинациите са отворени за автори, издатели, читатели и всеки, който се вълнува от бъдещето на литературата.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Mодерното робство" за студенти в български университети и ученици в последен клас в български училища
  Краен срок: 12 април 2015 г.
  По повод 18-годишнината от своето основаване Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Национален литературен конкурс на тема „Модерното робство“. Темата е специално избрана, така че да позволява широко тълкуване, възможност за изява на творческите възможности и да кореспондира с посланието, което отправя Студентски съвет – да бъдем отговорни към себе си и другите.
  Самият конкурс ще се състои на 25.04. и 26.04. в Ректората на Университета.
  Участие могат да вземат всички студенти в български университети и всички ученици в последен клас в български училища, като попълнят формата в сайта и прикачат своите произведения.
  Направленията на конкурса са – бял стих, класически стих и белетристика, като не се допуска участие в различни жанрове.
 • НОВО: Национална литературна награда "Йордан Йовков"
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  През м. ноември в Добрич ще се проведат Националните литературни празници „Йордан Йовков“, посветени на 135 години от рождението на класика на българската литература Йордан Йовков. Кулминация в честванията е връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“, учредена през 1970 г. от Община град Добрич. Наградата се връчва на пет години на тържествена церемония и удостоява автори със значителни художествени постижения в духа на посланията на Йордан Йовков и принос в националната литература.
 • НОВО: Конкурс за японски държавни стипендии
  Бакалавърски програми за следване за 2016/17 учебна година

  Срокове: от 11.05.2014 г. до 26.05.2015 г. вкл.
  Японското Министерство на образованието отпуска стипендии за следване във висши учебни заведения в японски университети за следните области: І. СОЦИАЛНИ и ХУМАНИТАРНИ НАУКИ:
  Право, Политология, Икономика, Бизнес администрация, Педагогика, Социология, Литература, История, Японски език и др.
  ІІ. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ:
  ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ А “:
  – Математика, Физика, Химия; – Електроника, Електроинженерство, Информатика;
  – Механоинженерство, Корабостроене, Селскостопански машини;
  – Гражданско строителство, Архитектура, Ландшафтно инженерство;
  – Приложна химия, Химични технологии, Промишлена химия, Текстил;
  – ДРУГИ: Металургия, Минно инженерство, Търговско мореплаване, Биотехнологии
  ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ Б “:
  – Агрономство, Аграрна химия, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Лесовъдство, Хранителна промишленост, Рибовъдство;
  – Фармация, Хигиена;
  – Биология.
  ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ В “:
  – Медицина, Стоматология.
  Продължителността на обучението е 5 години, а за медицина и стоматология – 7, като през първата година се изучава японски език.
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
  1. Кандидатите трябва да са български граждани.
  2. Да са завършили или да им предстои да завършват средно образование през настоящата /2015 г./ година или да са студенти във ВУЗ, с общ успех от дипломата за средно образование НЕ ПО-НИСЪК ОТ 4.50.
  3. Да са РОДЕНИ МЕЖДУ 02.04.1994 год. и 01.04.1999 год.
  4. Да са в добро физическо и психическо състояние.
  5. Да имат желание да изучават японски език, тъй като обучението в Япония ще се провежда на японски език.
 • НОВО: Форум за иновации в Будапеща кани журналисти
  Краен срок: 24 април 2015 г.
  Европейският журналистически център (EJC) и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) канят журналисти от ЕС да вземат участие във форум на тема иновации – INNOVEIT 2015. Събитието ще се проведе в периода 5-7 май в Будапеща, Унгария, а организаторите поемат разходите за път и настаняване.
  Форумът ще събере 600 представители на сектора , които ще представят новите си достижения. Най-изявените иноватори и предприемачи ще бъдат отличени с годишните награди на EIT.
  Събитието е насочено предимно към журналисти, които покриват теми свързани с ЕС, предприемачеството, технологиите, търговията и бизнеса.
 • НОВО: Стипендии на Global Good Fund
  Краен срок: 1 юни 2015 г.
  Global Good Fund е на 15-месечна програма в подкрепа развитието на лидерството на млади социални предприемачи от цял свят. Фондът инвестира в тези новатори, като ги свързва с мениджъри, които служат като обучители, и чрез осигуряване на до 10 000 щ.д. за развиите на идея.
  Могат да кандидатстват млади социални предприемачи на възраст до 40 години.
 • НОВО: International Rolex Awards for Best Enterprise
  Краен срок: : 31 май 2015 г.
  Всяка награда се дава за нов или текущ проект навсякъде по света – който заслужава подкрепа за капацитета си за подобряване на живота, или защита на природното и културното наследство в света.
  За кандидати, навършили 18 години.
  Победителите получават 100 000 швейцарски франка, младите лауреати – 50 000 швейцарски франка.
 • НОВО: Global Shining Light Award for Journalists
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Global Investigative Journalism Network представя Shining Light Award for Journalists за разследваща журналистика в развиваща се страна или страна в преход, подготвена при враждебни условия: заплахи, принуда и др. Всяка година десетки журналисти са застрашени, хвърлени в затвора или убити, просто защото си вършат работата.
 • НОВО: Форум на творческто поколение за европейски млади граждани в Нант, 28-31 октомври
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Форумът дава възможност на младите хора да се срещнат, да обменят идеи и да предприемат по-нататъшни стъпки за укрепване на понятието за гражданство и "животът заедно" в променяща се Европа, и за насърчаване на желанието да работим заедно.
  Място на провеждане: 28-31 октомври 2015 г. в Нант, Франция.
  Могат да кандидатстват млади хора на възраст 18-30 г. от страни-членки на Съвета на Европа, които работят по проекти за насърчаване на живеещи заедно
 • НОВО: Европейски младежки награди 2015
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  Европейските младежки награди (EYA) е общоевропейски конкурс за млади хора до 30-годишна възраст, предприемачи и иновативни стартиращи компании за дигитални проекти, които решават социални проблеми и адресират предизвикателствата, дефинирани от Съвета на Европа в Програма Европа 2020.
  Фестивалът, посветен на победителите (EYA Festival), е своеобразна платформа за международен обмен на знания и широко разпознаваема мрежа за бъдещо сътрудничество. Събитието се провежда всяка година в Грац, Австрия, между 18-21 ноември. Категории на Европейските младежки награди.
  – Здравословен живот
  – Интелигентно учене
  – Култура и изкуства
  – Бъди зелен
  – Активно гражданство
  – Пари и финанси
 • НОВО: Награда на ЕС за жени новатори
  Краен срок: 20 октомври 2015 г.
  Целта на конкурса е да отличи три жени, автори на новаторски продукти или услуги, с цел популяризиране на приноса на жените изследователи към предприемачеството и иновациите.
  Кандидатките трябва да са основателки или съоснователки на действаща компания, регистрирана преди 1 януари 2013.
 • НОВО: FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM
  Краен срок: 27-08-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  – Forensics topic 1: Tools and infrastructure for the extraction, fusion, exchange and analysis of big data including cyber-offenses generated data for forensic investigation
  – Forensic topic 2: Advanced easy to use in-situ forensic tools at the scene of crime
  – Forensics topic 3: Mobile, remotely controlled technologies to examine a crime scene in case of an accident or a terrorist attack involving CBRNE materials
  – Forensics topic 4: Internet Forensics to combat organized crime
  – Law Enforcement capabilities 2: Detection and analysis of terrorist-related content on the Internet
  – Law Enfocement capabilities topic 5: Identity Management
  – Ethical/Societal Dimension Topic 3: Better understanding the role of new social media networks and their use for public security purposes
  – Ethical/Societal Dimension Topic 4 – Investigating the role of social, psychological and economic aspects of the processes that lead to organized crime (including cyber related offenses), and terrorist networks and their impact on social cohesion
 • НОВО: ALL FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION
  Краен срок: 16-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  – Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations
  – Support to research organisations to implement gender equality plans
 • НОВО: MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015
  Краен срок: 15-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  – Safe and connected automation in road transport
  – Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility
  – Facilitating market take up of innovative transport
  infrastructure solutions – Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation
 • НОВО: The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe
  Краен срок: 28-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: Meeting the challenges of the ageing population and a transformation into a more sustainable social and economic model, characterised by growing scarcity of resources, greater consideration for the natural environment, living under a shifting climate with uncertain consequences, and more gender equality, necessitates profound changes in the European society concerning our lifestyles, consumption patterns, the way we do business, develop our cities and design our homes, but also the way we build and govern our societies, forge intra- and intergenerational relations and organise our daily lives. These challenges cannot be met without willingness and personal commitment of the individuals who will be forming the core of our future society. The current generations of young people are at the heart of it, as they grow up and get educated in the society of new paradigms where, contrary to the situation their parents and grandparents faced, rapid population ageing is a reality and sustainability is at the top of the agenda, especially with rapid development of emerging economies.
  Scope: Research should analyse the norms, values and attitudes of young people in Europe, as well as their expectations and attitudes regarding public policy and organisation of economic, social and private life, including the organisation of cities and space more generally, as well as the types of business ethos and their different roots. This should include young adults of different ages and sexes, and coming from different geographical, socio-economic, ethnic, cultural and religious backgrounds, taking into account both individuals and young families that in particular experience new challenges.
  Research should also investigate their attitudes towards a more sustainable socio-economic model and its various features in comparison with older generations, including the evolution of gender relationships. This should take into account the different determinants of youth?s active engagement in developing such model, in order to assess the potential and readiness of young people to be a driver of change as well as their propensity to creative solutions and practices. It should also explore the understanding of young people as a community and identify the opportunities and obstacles that young people see as catalysts and inhibitors of the socio-ecological transition and how they could be addressed by policy in order to foster a sustainable and innovative society in Europe, including through formal and informal education as well as digital and traditional media. Research should examine how change in cultural values could contribute to achieving an inclusive and sustainable so ciety.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 1.5 and 2.5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact: Research is expected to provide important insights into the perspective of socio-ecological transition from the point of view of young people. It will advance our knowledge about young adults in Europe, their values, norms, communities, expectations needs and political ambitions. Through comparison with older generations, research will identify the intergenerational differences regarding the organisation of economic, social, political and private life in Europe. This will contribute to public policies designed to meet the challenge of transition into a more sustainable economic, political and social model that would at the same time respond to the needs and expectations of young people. At the same time it will identify the areas where education could play a role in shaping attitudes of young people towards the necessary evolution of our lifestyles.
 • НОВО: EIUC Venice School of Human Rights, 26 June – 4 July, 2015, Venice Lido, Italy
  Краен срок: 17 май 2015 г.
  Училището дава възможност за изучаване на съвременните предизвикателства в областта на човешките права. То позволява на участници от всички краища на света да изследват причините и възможните решения. Училището съчетава теория и практика, преподавателският състав включва учени и практици.
 • НОВО: Европейски конкурс за социална иновация
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Конкурсът кани европейците да представят идеи, които могат да насърчат модела за растеж на Европа.
 • НОВО: Конкурс на МОН за име на проект за дуално обучение в България
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Задача: Изготвяне на кратко, атрактивно, лесно запомнящо се име на проекта на български и английски език, което да послужи за добрата комуникация на проекта с всички участници в него.
  Критерии за оценка: Името следва да е разбираемо, ясно, отговарящо на дейностите по проекта, гарантиращо уникалност и разпознаваемост.
  Награда: 100 лв.
 • НОВО: Творчески конкурс на тема свобода и човешки права
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Freedom House даде старт на годишния фотографски конкурс на тема „Репресия и свобода“. Допустими са кандидатурите както на професионални, така и на непрофесионални фотографи и артисти. Освен фотографии се приемат и всички други форми на изкуство, които интерпретират свободата, гражданското участие в политиката, демокрация, човешки права, различните форми на репресии.
  Паричната награда за победителя е 300 долара, а неговата творба ще получи широка популяризация чрез интернет страницата на Freedom House.
 • НОВО: Стипендия за жени журналисти, работещи в сферата на човешките права
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  International Women’s Media Foundation (IWMF) набира кандидатури за журналистическа стипендия, основана в памет на кореспондента на Boston Globe Елизабет Нюфър, която загина през 2003 г. Избраните жени журналисти ще участват в продължение на една година в академична програма създадена специално за тях. Те ще ползват ресурсите на MIT’s Center for International Studies, както и на медийните организации The Boston Globe и The New York Times.
  Кандидатите трябва да имат минимум 3 години професионален опит в сферата на човешките права и социалната справедливост, както и да владеят добре английски език. Журналисти на свободна практика също могат да участват. Стипендията покрива разходите за път, настаняване и здравна застраховка.
 • НОВО: Търсят се доброволци в Sch?ler Helfen Leben Organization
  Краен срок: 27 април 2015 г.
  Sch?ler Helfen Leben (SHL) Incoming Program търси млади хора от Европа, активни граждани. Участниците трябва да имат интерес към срещи с млади доброволци от Германия и да си сътрудничат в планирането и провеждането на основното събитие на тази програма, наречена "социален ден" (Sozialer Tag)
Категории:Uncategorized

Бюлетин на ИПИ


Приходите ли са проблемът на пенсионната система?
Author: Десислава Николова / 03.04.2015
Детайлно разписаните предложения на МТСП са насочени основно към приходната част, а мерки за овладяване на разходите и запушването на пробойните в системата до момента няма. Обяснението е просто – предпочитат се лесните решения, чиято тежест ще се разпростре върху всички работещи. А последните не са организирана група и съответно трудно биха се противопоставили, когато е засегнат интересът им. За трудните решения явно отново ще трябва да почакаме.
Вместо по-високи разходи, да се намали дефицитът
Author: Калоян Стайков / 03.04.2015
Ако управляващите и/или опозицията не искат да се теглят нови заеми, да използват преизпълнението на приходите изцяло за намаляване на дефицита, така че да се забави, а в последствие и прекрати, трупането на нови задължения. По този начин и те, и ние, ще спим по-спокойно.
2014: Спад на безработицата и ръст на заетостта в българските региони
Author: Явор Алексиев / 03.04.2015
Ако благоприятните тенденции от 2014 г. се запазят, съвсем скоро няма да говорим за възстановяване, а за експанзия на пазара на труда. Новата експанзия ще има нужда от нови аргументи, между които образователна реформа, ревизиране на анахроничното трудово законодателство и подобряване на качеството на програмите за преквалификация.
Новият състав на КЕВР изпраща смесени сигнали
Author: Калоян Стайков / 03.04.2015
През изминалата седмица се състоя първото по рода си изслушване в парламента на кандидатурите на парламентарно представените партии за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Избраните кандидати представиха своите концепции за дейността на регулатора и отговориха на въпроси на народните представители, а в техните изложения и отговори се чуха не само дългоотлагани реформи, но и озадачаващи заключения.
Вдигането на осигуровките до 2027 година
Author: Явор Алексиев / 03.04.2015
Ако се разграничим от мантрата, че част от осигуровките са „за сметка на работодателя“ и сравним просто разходите на последния, за да осигури заетост на едно лице и чистия доход, което това лице получава, излиза че за повечето работещи общата данъчно-осигурителна тежест през 2015 г. е малко над 33,6%. Предложенията на управляващите ще вдигнат този процент с близо 3 процентни пункта. По този начин от 2027 г. държавата ще лишава работещите от близо 36,5% от разходите, които работодателят прави за тях.
Ако бях главен прокурор (II)
Author: Красен Станчев / 03.04.2015
Ето какво бих направил по повод приписваните ми от новия, внесен на 31 март т.г. законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (НПК) – бих се възпротивил срещу духа и буквата на тази законодателна идея.
Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2015
03.04.2015
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Семинарът ще се проведе от 12 до 18 юли 2015 г.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: