Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”
  Краен срок: Процедурата е с три срока за кандидатстване:
  – до 10 юни 2015 г., 23,59 часа;
  – до 10 юли 2015 г., 23,59 часа;
  – до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

  Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България.
  Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел дапредостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв.
 • НОВО: Европейско състезание търси бизнес идеи с код "климатични промени"
  Краен срок: 20 юни 2015 г.
  Български студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и служители, които искат да започнат собствен бизнес, свързани и с овладяването на изменението на климата, могат да кандидатстват.
  На националният финал българско жури ще подбере топ 3 проекта за страната. Първите три ще стигнат до Европейското състезание в началото на септември 2015 г. в Амстердам, Холандия. Финалистите на Европейския финал печелят от 2 500 до 10 000 евро, а всички участници могат да представят идеята си пред инвеститори и да привлекат интереса на KIC Climate Accelerator.
 • НОВО: Фотоконкурс на Getty Images и Instagram набира участници
  Краен срок: 4 юни 2015 г.
  Getty Images и Instagram обявиха грант за професионални и непрофесионални фотографи. Идеята на конкурса е да бъдат подкрепени фотографите, които използват приложението Instagram, за да документират малко известни общества от цял свят.
  Общо три гранта в размер от по 10 хил. долара ще бъдат присъдени. Победителите ще получат и ценни съвети от фотографите на Getty Images, а техните снимки ще бъдат показани в изложба по време на Photoville photography festival в Ню Йорк през септември тази година.
 • НОВО: КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА «ДЕЦАТА И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ»
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Националният алианс за социална отговорност (НАСО) обяви конкурс за детска рисунка на тема „Децата и бъдещето на България”. Поканени за участие са всички малки творци на възраст до 19 години. Към своите творби те трябва да добавят и кратко описание на това как рисунката им отразява идеята за участие на децата в бъдещето на страната ни. Допустимите формати за рисунките са А4 и А3, с предпочитана от участника изобразителна техника.
  Участващите в конкурса са разделени в три възрастови групи: до 7-годишна възраст, от 8- до 12-годишни и от 13- до 18-годишни.
  Във всяка от възрастовите групи ще бъдат излъчени по трима победители – първо, второ и трето място, които ще получат награди. Ще бъдат излъчени и допълнителни победители въз основа на онлайн гласуване на https://www.facebook.com/nasobg, които ще получат равностойни награди.
  Печелившите ще бъдат обявени на 15-ти юни на сайтовете на НАСО http://www.naso.bg и http://www.nasoki.bg и на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/nasobg. Освен обявените награди, Националният алианс ще организира и пътуваща изложба в страната с рисунките на децата.
  Творбите трябва да бъдат изпратени в срок до 5 юни 2015 г., по пощата на адрес: п. к. 1000 гр. София, ул. „Сердика“ № 13, етаж 4. Към тях трябва да бъдат посочени и данни за контакт – три имена, възраст, населено място, адрес, телефон за връзка с родител/настойник, имейл адрес.
  Конкурсът се организира като част от дейностите на НАСО за постигане на мисията и всеобщата му цел за по-добро и социално отговорно бъдеще.
 • НОВО: BG GREEN AWARDS за бизнес компании, държавни институции и неправителствени организации
  Краен срок: не е посочен
  Националният конкурс ще оцени и награди екологично отговорните фирми, държавни институции и неправителствени организации в страната. Навсякъде по света фирмите търсят възможности да направят нещо повече за опазването на планетата. Мотивите могат да са различни, но всяка малка стъпка, предприета в тази посока, помага за постигането на голямата цел.
  BG Green Awards ще отчетат не само екологичните показатели, но и реалното зелено корпоративно поведение на компаниите и служителите.
 • НОВО: 12-ти Международен конкурс за ученици Danube Art Master 2015
  Краен срок: 20 юли 2015 г.
  Бъдете част от тържествата, посветени на Деня на Дунав – 29 юни. Участвайте в Международния ученически конкурс и покажете, че ви е грижа за бъдещето на реката и нейните обитатели.
  Предизвикателството Danube Art Master 2015 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място, в което живеят. Да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката и неговите обитатели. Състезанието има за цел да мотивира деца и младежи към конкретни действия и стъпки, които всеки един от тях би могъл да предприеме за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие.
  Състезанието ще се проведе на два етапа: национален и международен.
  Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера и я изпратете за участие.
  Участието може да бъде както индивидуално, така и отборно.
 • НОВО: Конкурс за социални предприемачи
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Фондация Reach for Change, в партньорство с Нова Броудкастинг Груп, организира отворен конкурс за социални предприемачи, предлагащи иновативни социални идеи в ранен етап на реализация, с цел да се подобри животът на децата и юношите в България.
  Конкурсът е отворен за български организации с нестопанска цел, както и за отделни граждани. През 2014 г. участваха 212 проекта от над 30 населени места в България.
  През 2015 г. програма ПРОМЯНАТА има две приоритетни теми:
  – Образование
  – Използване на нови технологии за решаване на социални проблеми
  В конкурса ще бъде избран един абсолютен победител, както и четирима други финалисти, които заедно ще бъдат включени в Инкубатора за социални предприемачи на Фондация Reach for Change.
  Абсолютният победител ще получи финансиране от 30 000 лева. Всеки от останалите финалисти ще получи финансиране от по 7500 лева.
 • НОВО: Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“
  Краен срок: 15 септември 2015 г. (single stage call)
  В Официалния вестник на ЕС от 19 май 2015 е публикувана покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2015 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.
  Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-JTI-2015-01. Ще бъде предоставена подкрепа на обща стойност 100 млн. евро.
 • НОВО: Покана за ClimateLaunchpad 2015
  Краен срок за България: 20 юни 2015 г.
  Вашата бизнес идея предлага ли справяне с климатичните промени? Мечтаете ли да станете предприемач? Присъединете към ClimateLaunchpad 2015 – най-големият конкурс на Европа. Това може да стане вашият билет за европейски и световен успех. Ние предлагаме:
  – 2-дневен бизнес Boot Camp;
  – 6 тренировъчни сесии, където ще се научите да намирате вашите целеви пазари и как да превърнете вашата идея в бизнес;
  – Шанс да представите идеята си пред известни международни авторитети.
 • НОВО: НАГРАДИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА SEIF
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Българските социални предприемачи могат да вземат участие в надпреварата.
  Присъждат се награди в четири отделни категории, всяка на стойност от CHF 10000, като победителите и финалистите ще получат достъп до едни от най-влиятелните форуми за инвеститори в Европа – Global Impact Forum. С предимство ще се разглеждат иновативни проекти със социално и/или екологично въздействие и потенциал за растеж.
  Заявление за участие и кратък бизнес план се подават до 30 юни на английски език.
  Източник: ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
 • НОВО: Фотоконкурс „България – атрактивна туристическа дестинация”
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  „…При всеки поглед новий, по нови красоти…“- Иван Вазов
  За седма година по традиция конкурсът „България – атрактивна туристическа дестинация” се провежда в три етапа.
  Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), което от своя страна способства за намиране на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни туристически обекти и продукти, както и популяризирането им.
  Индивидуалното виждане на участниците в конкурса, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага за откриването на нови туристически обекти в страната и реализирането на нетрадицонните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.
  Включете се във всеки един от тях като ни изпратите различни атрактивни фотоси на избрани от вас природни забележителности.
  Снимки за втория етап може да изпращате до 12.06.2015 г.на адрес phototourismbg@abv.bg
 • НОВО: Ако ти се прави НЕЩО това лято
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ търси млади хора в София, които искат да се включат в организирането на забавни дейности по площадчета, паркове и градинки.
  Идеята ни е да съберем младежки екип от 4-5 души с много енергия и малко свободно време, с които да работим по няколко забавни инициативи в периода юни-август 2015 година. Търсим хора с интерес (дори да е малко и неясен) по теми като устойчиво развитие, глобализация, опазване на околната среда и работа с младежи.
  Не се изисква предишен опит, само желание.
  Заетостта е в рамките на 3-4 часа на седмица и не всяка седмица. Членовете на екипа няма да получат финансово възнаграждение, но пък ще получат полезен опит и готини преживявания.
 • НОВО: Литературен хумористичен конкурс за проза и поезия "Каунь 2015"
  Краен срок: 10 август 2015 г.
  Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традиционния литературен хумористичен конкурс за проза и поезия „Каунь 2015 година“.
  В конкурса имат право на участие всички автори без ограничение на възраст, пол, етнос, цвят на очите и косата, стил на обличане и събличане.
  Политиката не е предимство – хуморът е водещ.
  Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.
  Всеки автор има право на три произведения.
  Разказите и стиховете само в електронен вариант.
  Произведенията ще се оценяват от професионално жури.
  Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.
  Изпращайте творбите на електронна поща: haskovskikaun@abv.bg
 • НОВО: HIPA Photography Competition: Улавяне на щастието във всекидневния живот
  Краен срок: 31 декември 2015 г.
  Иновативни фотографи на възраст над 18 години са поканени да представят най-доброто от творбите си по основната тема "Щастие", както и на други три теми:
  – Живот в дивото;
  – Баща и син;
  – Обща тема.
 • НОВО: Конкурс “Историята на моето e-участие”: Онлайн участие в изготвянето на политики
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  E-UROPa обяви онлайн конкурс "Историята на моето e-участие", в който гражданите на възраст над 16 години (препоръчителна минимална възраст) от цяла Европа могат да представят своята история онлайн. Историята може да бъде в писмена форма (кратко стил есе до 500 думи) или видео клип с продължителност до 3 минути. Те трябва да са ясно свързани с електронното участие и да използват инструмент за електронно участие за решаване на проблем или постигане на желаните резултати по всяка тема.
 • НОВО: Разкрийте отрицателните последици от корупцията – Global Photo Competition
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  Transparency International е домакин на световния конкурс за снимка с основна тема – илюстриране на негативните ефекти, които корупцията има за нашия свят. Участниците са поканени да представят снимки, които показват как корупцията засяга живота на хората. Има две възрастови категории в конкурса:
  – 18-30 години;
  – 31 години и по-възрастни.
  За фотографи, навършили 18 години.
 • НОВО: Международни награди за грамотност на ЮНЕСКО 2015: Покана за номинации
  Краен срок: 25 май 2015 г.
  Всяка година наградите са организирани около определена тема. Тази година фокусът е върху: "Ограмотяване и дневният ред след 2015 година".
  Има два типа Международни награди на ЮНЕСКО за грамотност:
  1. Наградата на грамотност на King Sejong (2 награди), която отделя специално внимание на развитието и използването на грамотността по майчин език.
  2. Наградата на грамотност Конфуций (3 награди), която отделя специално внимание на грамотността на хората в селските райони и напусналите училище деца, особено момичета и жени.
 • НОВО: Награда за дизайн: Интегрирани общности – общество за всички възрасти
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  The International Council for Caring Communities (ICCC) обяви конкурс, с който кани студенти по архитектура от цял свят да приложат творческите си сили в разработването на решения, които интегрират по-възрастните хора в тъканта на обществото и напълно ги включват във всички социални, културни и производствени дейности.
  Първа награда: 10 000 щ.д.
 • НОВО: Innovative Solutions for Business and Society Based on Earth Observation Data
  Краен срок: 13 юли 2015 г.
  Copernicus Masters има за цел да подкрепи развитието на предприемачеството чрез подкрепа за проекти и бизнес идеи, които използват данните от наблюдение на Земята, генерирани предимно в рамките на програма Коперник.
  Могат да участват предприятия, научни институции и пълнолетни частни лица от всяка точка на света.
 • НОВО: Младежка академия за устойчива енергия, 27 юли – 1 август 2015, остров Шолта, Хърватия
  Краен срок: 5 юни 2015 г.
  Академията се стреми да гарантира на участниците качествено образование и обучение в областта на възобновяемата енергия и преминаването към чисто енергийно бъдеще.
 • НОВО: Borlaug Field Award: Помощ за елиминиране на световния глад
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Тази награда ще отличи изключително, основано на науката постижение в международното селско стопанство и производството на храни от физическо лице под 40, което ясно показва интелектуална смелост, издръжливост и решителност в борбата за премахване на глада в световен мащаб и бедността.
 • НОВО: Конкурс "Създайте дизайна на бъдещето"
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  За: инженери, предприемачи и студенти от цял свят.
  Награди: 20 000 щ.д.
  Категории:
  – Aerospace & Defense
  – Автомобили / Транспорт
  – Потребителски продукти
  – Електроника
  – Машини / Автоматизация / Robotics
  – Медицински изделия
  – Устойчиви технологии.
 • НОВО: H2020 European Union Women Innovators prize has been launched!
  Краен срок: 20 October 2015 at 12:00 (Brussels local time)
  The prize aims to raise awareness of the need for more female entrepreneurs and to inspire other women to follow in their footsteps.
  The first prize is worth 100 000 Euro, the second prize 50 000 Euro and third prize 30 000 Euro.
  Who can participate in the contest?
  The contest is open to all women who have founded or co-founded their company and who have at some point of their careers benefitted from the EU’s research framework programmes, the EURATOM Framework Programme, the Competitiveness and Innovation framework programme (CIP) or actions relating to research and innovation under the European Structural and Investment Funds (known as the Structural Funds prior to 2014).
  The contestant must reside in an EU Member State or a country associated to Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme.
  The company must have been registered before 1 January 2013 and have had an annual turnover of at least EUR 100 000 in 2013 or 2014.
 • НОВО: VP/2015/004 Improving expertise in the field of industrial relations
  Краен срок: 9 July 2015
  With this call is intended to cover actions to support industrial relations, in particular those designed to develop expertise and the exchange of EU-relevant information, as well as actions to improve knowledge on industrial relations institutions and practices across the EU and dissemination of results. Objectives of this call include measures, initiatives linked to the adaptation of industrial relations systems to changes in employment, and work related challenges.
  The following categories of actions are targeted:
  – activities to further deepen the analysis on topics/key findings that were examined in the European Commission’s Industrial Relations in Europe series, including: coordination of collective bargaining across different levels and territories; industrial relations in the public sector; industrial relations in Central and Eastern European countries; social partner involvement in social security; the role of social dialogue in fostering economic performance and the transition towards a low carbon economy; the role of social dialogue in promoting youth employment. Activities that include the presentation, discussion or dissemination of the Industrial Relations in Europe series are particularly welcome;
  – research activities including preparatory studies, surveys and other forms of data collection, monitoring exercises and studies;
  – initiatives to enhance the collection and use of (comparative) information on industrial relations systems in EU Member States and on developments at European level. Analysis focusing on the context of the European Semester and Economic and Monetary Union will be especially welcome;
  – measures to identify and exchange information in the area of industrial relations, including through the activities of networks between industrial relations parties and/or experts;
  – initiatives to promote knowledge on quality and effectiveness of industrial relations practices, at both national (including in comparative terms) and European level, including successful forms of worker participation, particularly in regard to the anticipation, preparation and management of change;
  – measures to reinforce, by the means of analytical contributions, capacity building processes in the field of industrial relations, in particular in those Member States with difficulties in promoting social dialogue;
  – actions to disseminate such findings in publications, round tables, seminars, conferences, training measures and training tools.
  Under this call for proposals, the European Commission may decide to finance up to 90% of the total eligible cost of the action.
  Applications which request a grant of more than 90% of the total eligible cost will not be considered.
  The Union funding per project will not be less than 108.000 EUR.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: