Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма за социално предприемачество за нестопански организации – 2015 / 2016
  Краен срок: 26 юни 2015 г.
  Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на бизнес план за стартиране на дейността и участие в конкурс за най-добър бизнес план.
  Три неправителствени организации ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева.
  Програмата за социално предприемачество съдържа следните три етапа:
  Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри.
  Втори етап – след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да получат безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.
  Трети етап – разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Отличените проекти ще получат финансиране.
  За кого е подходящо да кандидатства?
  Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:
  – съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2014 г.);
  – имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
  – имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2014 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2013 и 2014 г.).
 • НОВО: Покана за участници в обучение „Младежките организации: между местното и глобалното“, 20 и 21 юни 2015 г., София, хотел „Хемус“
  Краен срок: 11 юни 2015 г.
  Цели на обучението:
  – Да надгради чувствителността на участниците за същността на глобалните въпроси и взаимосвързаността им с живота на местно ниво;
  – Да насърчи процес по осъзнаване на връзката на дейността на местни младежки организации с глобалните въпроси;
  – Да предостави подкрепа на младежки организации за добавяне на глобално измерение към местни дейности.
  За представители на сдружения, фондации, клубове, центрове, читалища и неформални групи, независимо от сферата им на дейност.
  Обучението е безплатно за одобрените участници, като в рамките на проекта „Младежи на света!“ се покриват пътните разходи, разходите за храна и настаняване.
 • НОВО: FUTURE AGRO CHALLENGE – ЗЕМЕДЕЛИЕ НА БЪДЕЩЕТО
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Future Agro Challenge иска да намери, подпомогне и финансира компании с оригинални, творчески, практически приложими и екологично съобразни идеи, които дават иновативни решения на належащите икономически и екологични проблеми, свързани със селскостопанския сектор.
  Кой може да участва? Всеки отделен човек или отбор, който има интересна бизнес идея. Идеята или компанията на ранен етап не бива да е започнала преди повече от 5 години.
  Основни категории:
  – Технологии в земеделието
  – Агротуризъм
  – Съвременни практики и продукти
  – Идеи, които да повишат доходите на поколения земеделци
  – Логистична инфраструктура
  – Здравословна култура на хранене
  – Безопасност и здраве
  – Пакетиране
  – Образование
  – Други
 • НОВО: Ежегодна резидентна програма „Арт хоризонти”, с. Дъждовница, Източни Родопи
  Краен срок: 20 юли 2015 г.
  Арт движение КРЪГ и Община Кърджали организират в с. Дъждовница ежегодната лятна резиденция за художници и поети „Арт хоризонти”. В рамките на седмица (22 август – 1 септември) Арт къщата в селото ще приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на артпроизведения в предизвикателствата на новата среда. Тазгодишното издание се провежда под мотото: „ИСТОРИИ ЗА КЪЩИ” – идеи за метаморфози на пространството.
  В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, артисти и писатели. Одобрените участници ще получат официална покана до 25 юли.
  Конкретните направления за участие през 2015 г. са:
  1 Живопис
  2 Скулптура
  3 Фотография
  4 Ленд арт
  5 Литература
  Арт движение КРЪГ осигурява работното пространство, средствата за храна, нощувки и материали за участниците. Резиденцията разполага с ателиета и с открити пространства за работа и презентации. В края на резиденцията в селото ще се проведе популярният местен Фестивал на Терлика.
  Разходите за пътуването до с. Дъждовница и застраховките /за чуждите артисти/ са за сметка на участниците. С всеки един от артистите ще бъде сключен договор, уреждащ участието му в проявата и авторските права за показване на работите му. Информация за участващите автори, за работата им по време на резиденцията, за участието им в дебати за изкуството, както и за произведенията, с които участват, ще бъде публикувана в специален каталог на български и английски език, обхващащ историята на 9-те летни резидентни програми „Арт хоризонти” (2006-2015).
  Дати на провеждане: 22 август – 1 септември 2015.
  Място: с. Дъждовница, Източни Родопи
  Всеки автор, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2015 г., трябва да изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит.
  Адрес за контакти: arthorizons@abv.bg
 • НОВО: Конкурс за концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование
  Краен срок: 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време
  ТСА кани неправителствени организации да представят концепции за добри практики в ранното детско развитие и училищно образование. Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 600 000 лева, както следва:
  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект: от 25 000 до 80 000 лева. Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100%.
  Моля забележете, че можете да подавате Вашите концепции само по електронен път на адрес inquiries@tsa-bulgaria.org със заглавие „Конкурс за финансиране на добри практики“ до 12 юни 2015 г., 17:00 часа местно време.
  Осигуряваме подкрепа в три основни направления:
  – Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
  – Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
  – Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
 • НОВО: Безплатен курс по математика за журналисти, 1 до 28 юни, 2015 г.
  Краен срок: не е посочен
  Knight Center for Journalism in the Americas организира безплатен онлайн курс по математика за журналисти – „Как лесно да боравим с цифри и статистически данни“. Обучението ще се проведе от 1 до 28 юни, 2015 г. Темите в програмата включват идентифициране на подвеждащи проучвания, неверни визуализации на статистически данни, лесно и разбираемо представяне на данни. Всеки урок се състои от видео лекция, материали за четене, въпросник и дискусионен форум. Участниците, които искат да получат сертификат, след успешното завършване на курса, трябва да платят административна такса от 30 долара.
 • НОВО: Програма за развитие и реализация на творчески проекти и продукции
  Краен срок: 8 юни 2015 г.
  Pact Zollverein предлага програма за развитие и реализация на творчески проекти и продукции. Програмата е отворена за професионални творци от Германия и чужбина, работещи в областта на танц, сценични, медийни или звукови изкуства. Два пъти годишно журито предоставя на творците пространство и настаняване, техническа поддръжка и консултантска помощ за работа с медии, връзки с обществеността, управление на проекти и драматургия.
 • НОВО: Фондация Анна Линд подкрепя дейности за насърчаване на междукултурния диалог
  Краен срок: 17 юни 2015 г.
  Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд“ предлага грантове на организации на гражданското общество, за да подкрепи инициативи за междукултурен диалог. Фондацията ще награди проекти, фокусирани върху дейности на гражданското общество в контекста на предизвикателствата на социалното сближаване и нарастващата ксенофобия, оказващи влияние върху местните общности в Евро-средиземноморския регион.
  Кандидатите трябва да са членове на Евро-средиземноморското партньорство: неправителствени организации, образователни, културни, академични или изследователски институции, медии, фондации, местни власти.
  Минималният размер на грантовете е 9 000 евро, а максималният – 21 500 евро.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Конкурс за кратък разказ „Море от думи“
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Европейският институт за Средиземноморието и Фондация „Анна Линд” обявиха откриването на Осмото издание на литературния конкурс „Море от думи”. Чрез създаването на кратки истории, които описват многообразните реалности на Евро-средиземноморския регион, младите хора ще имат възможността да изразят и споделят своите представи.
  Тема за 2015 г: Устойчиво развитие
  Критерии за участие:
  – младежи между 18 и 30 години
  – граждани на една от 43-те страни от Евро-средиземноморското партньорство
  Изисквания:
  – авторски и непубликувани творби
  – обем до 2 500 думи
  – език – всеки от официалните езици на допустимите за участие страни
  – фокус върху теми като междукултурния диалог в политически, социално-културен, икономически и екологичен характер.
  Източник: За фондовете онлайн
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Община Лом, Народно читалище „постоянство” 1856 Лом обявиха Девето издание на Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2015:
  – Конкурсът е анонимен;
  – Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;
  – До три литературни творби в три екземпляра;
  – Размер на творбата – до пет машинописни страници;
  – Възраст – от 14 до 35 години;
  Разказите да се изпращат в плик на следния адрес:
  3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1,
  Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.
  За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail
  адрес: biblioteka_lom@abv.bg или на тел: 0971/66472.
 • НОВО: Грант за документални филми, режисирани от жени
  Краен срок: 10 юни 2015 г.
  Chicken & Egg Pictures финансира първите стъпки на жени в документалното кино. Програмата предлага менторство и грант от 35 хил. долара за документален проект, който може да бъде продуциран, заснет и представен пред публика през следващите 12 месеца.
  Проектните предложения могат да бъдат в процес на реализация, но не бива повече от 40% от материала да е заснет към дата на кандидатстване.
 • НОВО: Конкурс Reporteen 2015: "Накажи възрастните с добър пример"
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  В Конкурса се участва с кратък видеоклип на тема „Каузи, които променят средата“, който не трябва да бъде по-дълъг от 3 мин. (180 секунди). Изключително изискване на Конкурса е всеки видеоклип да бъде позитивен.
  Ако си на възраст от 13 до 19 години:
  – Измисли яка кауза, с която би подобрил средата около теб или би подкрепил някоя съществуваща кауза
  – Направи видео, в което убедително разказваш как ще разрешиш проблема с 1000 лв.
  – Регистрирай се и качи видеото до 15-ти октомври 2015 г.
  Наградите:
  – 7 стипендии от 1000 лева, с които ще можеш да реализираш предложената от теб кауза
  – Наградата на публиката – изненада, подготвена от Център за образователни инициативи за каузата, която спечели най-много гласове в сайта на конкурса
 • НОВО: Награда за журналистика „Лоренцо Натали“ за 2015 г.
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Тази година конкурсът за наградата за журналистика „Лоренцо Натали“ ще протече под мотото „Разказите на деня могат да променят нашето утре“.
  Създадена през 1992 г. от Европейската комисия, наградата „Лоренцо Натали“ се присъжда в памет на Лоренцо Натали, бивш европейски комисар по въпросите на развитието и твърд защитник на свободата на словото, демокрацията, човешките права и развитието. Наградата представлява уникална възможност да се разкрие силата на изключителните разкази, способни да променят света.
  Наградата „Лоренцо Натали“ ще бъде присъдена на един журналист любител и един професионален журналист от следните пет региона: Европа, Африка, Близкия изток и Арабския свят, Латинска Америка и Карибите, както и Азия и Тихоокеанския регион. Всеки победител ще получи отличие и парична награда в размер на 5 000 евро.
  Професионални журналисти и журналисти любители — от печатни, онлайн, радио- и телевизионни медии, както и интернет блогове, са поканени да представят своите предложения за участие преди 31 август 2015 г.
 • НОВО: Програма за млади професионалисти на Световната банка
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Програмата за млади специалисти е уникална възможност за по-млади таланти, които имат интерес към международното развитие. Програмата е предназначена за високо квалифицирани и мотивирани хора, специалисти в области, свързани със WBG технически / операции като икономика, финанси, образование, здравеопазване, социални науки, инженерство, градско планиране, земеделие, природни ресурси и други, както и да WBG корпоративни области като комуникации, информационни технологии, човешки ресурси и корпоративни финанси. За да бъдат конкурентоспособни в този изключително селективна програма, кандидатите трябва да демонстрират ангажимента си за развитие, доказан академичен успех, професионални постижения и лидерски способности.
  За граждани на държава-членка на Световната банка с PhD или магистърска степен, по-млади от 32години.
 • НОВО: Награда за есе на Световната търговска организация
  Краен срок: 1 юни 2015 г.
  Вие сте млад икономист, притежаващ или в процес на получаване на докторска степен? Присъединете се към конкурса за есе до 1 юни 2015 г. и получете шанс да спечели 5000 швейцарски франка!
  Текстът трябва да разглежда въпроси, свързани с търговската политика и международната търговско сътрудничество. Авторът (ите) на есето трябва да притежава(т) или да бъде(ат) в процес на получаване на докторска степен и, ако е над 30-годишна възраст, да не са минали повече от две години от докторската защита. В случай на съавторство на есето това изискване се прилага към всички автори. Есето не следва да надвишава 15 000 думи.
 • НОВО: Иновативни начини за изстудяване на бира – конкурс
  Краен срок: 12 юни 2015 г.
  Swedish Inventors’ Association, FundedByMe и Norrlands Guld са организатори на конкурса Tech Challenge Cold. Ако вашата идея за технология за изстудяване на бира е иновативна и станете поедител, ще получите средства за реализиране на проекта.
  За: индивиди (над 20-годишни), екипи (членовете следва да са над 20-годишни), организации и фирми от цял свят.
 • НОВО: Стаж Adidas Graphic Design, Германия
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  Adidas Group всяка година предлага стажове за много позиции по целия свят. Основното изискване за стаж в Adidas Group е обучение в университет или университет по приложни науки.
  В допълнение към добрите комуникационни умения и фокуса върху клиентите, кандидатите трябва да демонстрират участие в извънкласни и извънучилищни дейности и трябва да притежава аналитични умения, както и много добро владеене на английски език и междукултурна компетентност.
  В допълнение, страстта към спорта е важно изискване на Adidas Group.
  Практическият ви опит често е решаващ фактор за подбор в рамките на Adidas Group. Стажът ще продължи шест месеца, считано от 1 август 2015 г. в седалището на Adidas в Херцогенаурах, Германия.
  За студенти графичен дизайн, изящни изкуства, илюстрация или подобна сфера, от страни от ЕС.
 • НОВО: Академия за солидарност за млади журналисти, 6-13 септември 2015, Гданск, Полша
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  European Solidarity Centre, New Eastern Europe, Eastbook.eu и Marshal of Pomeranian Voivodeship имат удоволствието да поканят млади журналисти на единадесетото издание на Академията за солидарност, която ще се проведе в Гданск 6-13 септември 2015.
  Академията за солидарност е международен образователен проект, насочен към поддържане и развитие на традицията на Движението за солидарност. По време на проекта, 16 млади журналисти ще имат възможност да разширят своите знания и умения за учене, необходими за работата на всеки млад и амбициозен журналист или коментатор / журналист, който не е безразличен към въпроси като геополитика или освободителни движения, както глобално, така и в европейски мащаб.
  За млади журналисти между 20-30-годишни от цял свят.
 • НОВО: Law Enforcement capabilities 2: Detection and analysis of terrorist-related content on the Internet
  Краен срок: 27-08-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: Due to the ease of publishing information on the Internet (Web site, blogs, social networks, newsgroups, forums, etc.), terrorists increasingly exploit the Internet as a communication, intelligence, training, recruitment and propaganda tool where they can safely communicate with their affiliates, coordinate action plans, raise funds, and introduce new supporters or recruits into their networks. In order to cope with the dangers involved in the use of Internet by global terrorist organizations and grassroots terrorist cells, more efficient and effective automated techniques are required. Despite the often explicit (or at least not disguised) content of these web-sites, especially when used for propaganda, the huge amount of somehow related, yet not illegal, sites, represents a major obstacle to the reliable and fast analysis of their contents. Research should therefore develop and apply new and/or improved data and text and multimedia mining methods to detect, categorize, anal yse, reason over, and summarize terrorist-generated content group information from several sources that supports same history, and isolate potential sources describing different ideas, that could be intended to generate “disinformation” or fake evidences to distract LEA from real scenarios. Aside this, modes of finding sources of data, capturing and preserving data for forensic analysis, authenticating images and linking videos and conversely proving multimedia data falsification, should be investigated.
  Scope:
  Proposals should focus on the accurate identification of terrorist online communities (even hiding their real identity), accurate and fast categorization of malicious content published by terrorists and their supporters in multiple languages, large-scale temporal analysis of terrorism trends, and real-time summarization of multilingual and multimedial information published by terrorists, including content filtering for mis- and disinformation and framing. In addition, linking pseudonyms and finding the original author should be part of the research. The developed methodologies should be able to handle massive amounts of multilingual and multimedial web content in minimal time. The scope of the proposed tool should involve law enforcement bodies from the design phase to the prototyping and test phase.
  The proposals should address the management of personal data, and related ethical and legal issues. Therefore considerable attention will have to be given to privacy and data protection, and to the adherence to European regulations. For each proposed solution, potential issues vis-?-vis these rights and regulations will have to be analysed, and recommendations on the best solutions to these issues must be proposed.
  The development of a base line system for current and future end users should also be envisaged and the solution should follow Open Source concepts.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between €3m and €5m would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  Projects under this topic should lead to:
  – More effective prevention of terrorist activities planned and organized via the Internet through automated analysis of terrorist-generated content.
  – Faster detection of grassroots terrorist cells from their online activitie?. Faster and more accurate detection and analysis of malicious content published by terrorists.
  – Faster detection and analysis of terrorism trends. Reduction of the "information overload" on web intelligence experts due to automated summarization of the relevant content.
  – Increased privacy and data protection.
  – Contribution to a considerable improvement in the field of public security.
  – For industry better understanding of modern operational Law Enforcement Agency requirements, thus increasing their competitiveness.
  The outcome of the proposal is expected to lead to development from Technology Readiness Levels (TRL) 6 or above; please see part G of the General Annexes.
 • НОВО: H2020-FCT-2015 Fight against crime and Terrorism
  Краен срок: 27-08-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Ethical/Societal Dimension Topic 3: Better understanding the role of new social media networks and their use for public security purposes
  Specific challenge:
  The internet has become a central part of modem life. Omnipresent social media, especially media sharing platforms, chat sites, web forums, blogs radically change the way current societies operate. That is why these instruments attract more and more attention from public security planners.
  Scope:
  This topic shall look at the role and purpose of social media and the relationship between the new social networks and public security. Research to be coordinated by this activity may focus on analysing the following issues:
  – To what extent are social media likely to influence public security planning?
  – Shall the adoption of social media across the public security community be treated as a threat or a tool for public security purposes?
  – Shall the potential of social networking tools be explored by public security agencies for example in order to predict future trends or identify possible threats?
  – To which extent, in the age of the connected society, are social media used in the eve of urban violence and riots? How can the understanding of the different social media influence on the populations lead to the shaping of new forms of policing in the public space?
  – What are the ethical and legal implications, for instance with reference to the respect for fundamental rights, of public agencies using social media information for security planning purposes?
  Special attention should be paid to ethical privacy and data protection aspects.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between €1m and €2m would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  Better understanding among research organisation across Europe: of how social media can be used for public security purposes, in particular for better prediction and identification of possible future threats, and of the challenges, opportunities and risks for public security agencies of using social media.
  The action is expected to proactively target the needs and requirements of users, such as law enforcement agencies, citizens and public security planners.
  Type of action: Coordination and Support Actions
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: