Архив

Archive for юни, 2015

БЧК, КОКА-КОЛА ХБК И ОМВ СЪС СЪВМЕСТНА КАМПАНИЯ


Кока-Кола ХБК България и ОМВ България стартираха съвместна кампания в подкрепа на Фонда на БЧК за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи.

При всяко закупено комбинирано меню от ОМВ – сандвич и напитка Кока-Кола, се дарява 1 лв. на Българския Червен кръст. Кампанията започна на 1 юни и ще продължи 2 месеца.

image

В партньорство и координация с държавните органи, местната власт и неправителствените организации Българският Червен кръст работи активно за незабавно подпомагане на пострадали по време на природни бедствия и кризи.

През последните три години БЧК е осигурил чрез Фонда средства от чуждестранни и български дарители и е подпомогнал над 60 000 пострадали от бедствия – наводнения и пожари. За повече информация посетете http://www.redcross.bg/.

Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Десето издание на наградите "Заедно"
  Краен срок: 28 юни 2015 г.
  За десета поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи" ще връчи наградите „Заедно".
  С наградите „Заедно" ФРГИ иска да отличи:
  – сериозните усилия на гражданските организации, креативно и отговорно към дарителите си да набират средства и да получат местна подкрепа;
  – дълосрочните и ползотворни партньорства на неправителствените организации с корпоративни дарители, успешно обединяващи ресурси и осъществаващи реална промяна в живота на хората;
  – индивидуалните дарители, направили стратегически избор на кауза и дълготрайно ангажирани със своята дарителска кауза.
  Наред с тези отличия, наградите „Заедно" отправят поглед и към медийното отразяване на различни тенденции в дарителството и търсят гражданската позиция, провокираща дебат по темите за дарителството.
  Категориите на конкурса за наградите „Заедно" са пет:
  1. Най-добра кампания на неправителствена организация
  2. Най-добра кампания
  3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства)
  4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО
  5. Частен дарител с кауза (физическо лице)
  Граждани, неправителствени организации или компании могат да правят номинации. Номинирането става чрез попълване и изпращане на формуляр. Попълненият формуляр се изпраща на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 28 юни 2015 г., 18:00 часа. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в първата половина на юли 2015 г.
 • НОВО: Зелени Балкани обявиха конкурс за прилепно изкуство
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  Нека покажем, че прилепите са симпатични и полезни!
  Очакваме вашите рисунки, оригами, декорации, квилинг апликации, пана от рециклирани материали, плетива, пачуърк, пластики, плъстени и вълнени изделия и всякакви други артистични интерпретации на тема ПРИЛЕПИ.
  Приемаме всякакви ексцентричности.
  Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие, а избраните и специални прилепни награди.
  Всички творби ще бъдат представени на интернет страницата за прилепите http://greenbalkans.org/prilepi/index.php?cli_lang=BG и ще бъдат популяризирани на международно ниво – като част от европейските събития за отбелязване на Нощта на прилепите.
  Оценяването ще е в 5 възрастови групи – предучилищна възраст, от 1ви до 6ти клас, от 7ми до 12ти клас, студенти и други младежи, възрастни.
  Най-важния критерий за участие – съпричастност към каузата за опазване на прилепите.
 • НОВО: ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ Насоки — EACEA 03/2015
  Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации

  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се укрепи капацитетът на изпращащите и приемащите организации, които имат намерение да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, и да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.
  Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:
  — неправителствени организации с нестопанска цел, създадени в съответствие със законодателството на държава членка и чието седалище се намира на територията на Съюза, или
  — публичноправни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава членка, или
  — Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец.
  Искания за безвъзмездни средства до 100 000 EUR няма да бъдат разглеждани за финансиране.
 • НОВО: Проекти в подкрепа на недискриминация и интеграция на ромите
  Краен срок: 7 юни 2015 г., 12:00 (noon) CET
  Обхватът на проектите може да бъде транснационален или национален, включително с изпълнение на дейностите на регионално или местно равнище. Настоящата покана ще финансира дейности като:
  – Събиране на данни и проучвания;
  – Провеждане на научни изследвания или други научни дейности в областта на борбата с дискриминацията;
  – Мониторинг на прилагането на законодателството в областта на недискриминацията;
  – Обучение на специалисти;
  – Взаимното обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да се приложат и от други участващи страни;
  – Разпространение и дейности за повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата.
  Индикативният наличен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения е 3 450 000 евро.
  Исканата безвъзмездна помощ не може да бъде по-ниска от 75 000 евро.
  Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
 • НОВО: Международен конкурс за комикс и блиц анимация на тема „СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ – МОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ"
  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Регионална библиотека „Любен Каравелов" – Русе организира международен конкурс за комикс и блиц анимация на тема „СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ – МОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ".
  Целта е чрез средствата на комикса, като връзка между литература, изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура, да се обединят и стимулират различни творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.
  Конкурсът се провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация. В него могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения на професия.
  Във всяка от категориите ще бъде връчена по една Голяма награда в размер на 400 евро.
  Всички желаещи да участват могат да изтеглят регламента и апликационната форма на конкурса от интернет страница на Библиотеката.
  Международният конкурс се реализира с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух".
  Категория традиционен комикс: Категория блицанимация:
 • НОВО: Първи български кукай 2015: конкурс за хайку, в който участниците взаимно оценяват творбите си, 25 май – 15 юни 2015
  Краен срок: 8 юни 2015 г.
  Темата на конкурса е Светулка (Светулки).
  Желаещите да участват автори са поканени да изпратят едно хайку по темата на адрес:
  kukai.bg@gmail.com
  Краен срок за гласуване: 15 юни 2015
 • НОВО: Конкурс за разработки в областта на международните финанси
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  Институт за икономическа политика организира академичен конкурс за млади учени с интереси в областта на международните финанси. Конкурсът е учреден в памет на д-р Иванка Петкова – основател и първи председател на Института.
  Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.
  В първата фаза на селекционната процедура (с краен срок 1-и юли 2015 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който те не са публикувани до момента.
  Документът следва да бъде изготвен на български и английски езикq като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.
  Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от международна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време на официална церемония в края на месец ноември 2015 г.
  Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
  Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години.
 • НОВО: Приключението на годината – Предизвикателство за социална промяна 2015, 25 – 28-ми септември
  Краен срок: не е посочен
  За втора поредна година нестандартният формат на Фабрика за идеи ще те постави в неизвестна локация в България, заедно с избран от теб екип и ще те изправи лице в лице с обществено значим проблем. Само за четири дни вие ще бъдете предизвикани да мобилизирате нестандартното си мислене с цел да намерите иновативно, реалистично и устойчив във времето решение на конкретния проблем!
  За тазгодишното ни приключение де се готвят София, Пловдив, Бургас, Враца и Русе!
  Участниците в екипа трябва да са физически лица, навършили 18 години.
  Екипът поема сам разходите си по пътуването до локацията на предизвикателството и по настаняването с изключение на случаите, в които при раздаването на мисиите в 24.00 на 11-ти април случайно избрани екипи ще получат билети за пътуване.
 • НОВО: Няколко предложения за допълнителна квалификация от СНЦ "Еквилибриум", юни, 2015
 • НОВО: ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕС ЗА 2015 Г. -2016 Г. (JUNIOR PROFESSIONALS IN THE DELEGATIONS- JPD)
  На всеки 18 месеца, Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия обявява процедура по подбор за участие в Програмата на младите професионалисти в Делегации на ЕС. За периода 2015-2016 г. 83 младежи са били командировани да работят в делегации по целия свят. Следващата процедура по подбор ще бъде публикувана в началото на м. юни 2015 г.
  Целта на програмата е участниците да придобият непосредствен опит от работа в делегациите на ЕС, както и да задълбочат познанията си по въпросите на Общата външна политика и политика за сигурност /ОВППС/. Продължителността на програмата е 9 месеца. Предварителната селекция на кандидатите ще се осъществи от Министерството на външните работи, а окончателната – от ЕСВД и ЕК.
  Основни изисквания към кандидатите:
  – Българско гражданство;
  – Завършенo висше образование в области, релевантни на дейностите на Делегациите на ЕС, а именно: дипломация; политически анализи; политики на ЕС в областта на външната дейност, общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана; политика за развитие и сътрудничество; икономически и търговски въпроси; медии, комуникации и информация; право; свобода и сигурност; върховенство на закона; институционално развитие и управление; околна среда; енергетика; земеделие и рибарство; развитие на селски райони и инфраструктура; – Владеене на езиците на ОВППС (английски и френски);
  – Кандидатите могат да имат до четири години професионален опит, от които до една година опит/стаж в институция на ЕС.
 • НОВО: Стажантската програма на "Карол"
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  Студенти от цяла България могат да кандидатстват за стажантската програма "Карол семестър" на финансовата компания "Карол". Тази година стажовете ще бъдат под надслов "Професия финансов анализатор" и ще се проведат от 1 до 31 юли 2015 г. Програмата е отворена за студенти след 3-ти курс на бакалавърската степен или магистри по икономически специалности в български или чуждестранни висши училища. Част от темите, върху които ще работят стажантите, са оценка на инвестиции, корпоративен и финансов анализ, капиталови пазари, управление на активи и др. Инициативата предвижда лекционна част, уъркшопи, работа по групови и индивидуални проекти и др.
 • НОВО: Награди за иновации в правосъдието 2015 на HiiL
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  HiiL е консултативен и изследователски институт за сектора на правосъдието, със седалище в Хага, Холандия.
  Днес около четири милиарда души нямат достъп до правосъдие. Държавите се стремят да предоставят на гражданите правосъдието, което те изискват. В богатия свят отиването в съда е твърде често скъпо и отнема много време. В много развиващи се страни съдилища нямат достатъчно персонал, не се финансират в достатъчна степен и остават извън обсега на повечето хора. В много държави механизмите за управление и официалните правни институции, не са адекватни. Накратко: в рамките на нашия свят правосъдието, организирано по традиционния начин, не работи добре.
  От 1 до 17 септември 2015 г. HiiL ще проведе онлайн кампания и 6 подбрани в нея иновации ще преминат към следващия етап на подбор. От тези шест иновации, трите най-обещаващите иновации ще бъдат поканени на Форума за иновации в правосъдието 2015 в Хага. Те ще могат да се състезават за Наградите за иновации в правосъдието 2015.
  Какви предложения се очакват:
  – Уникалност: Кое е иновативното във вашата идея?
  – Мащабируемост: Има ли потенциал за прилагане на местно, регионално, международно ниво?
  – Устойчивост: финансово устойчива ли е иновацията? Дали е икономически изгодна?
  – Въздействие: Какво е (потенциалното) въздействието на иновацията?
 • НОВО: Конкурс за плакат за консумация на натурални храни
  Краен срок: 6 юли 2015 г.
  Segunda llamada, Greenpeace Mexico и UAM (Autonomous Metropolitan University) канят участници за 4-ти Международен конкурс за плакат на тема: "Преработени храни: Знаеш ли наистина какво ядеш?". Конкурсът има за цел да активира осъзнаване, размисъл, диалог и да разпространи информация за значението на консумацията на натурални храни, биологичното земеделие и здравните щети, причинени от бързото хранене и преработените храни.
  За професионалисти и студенти в областите на дизайн, визуална комуникация и свързаните области.
 • НОВО: 5 докторски позиции в Института за регионална география Leibniz
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Проектът за сътрудничество и научни изследвания "Пространствена динамика на маршрутките в Централна Азия и Кавказ" на Института Лайбниц за регионално география (IFL), финансиран от фондация Volkswagen, търси квалифицирани кандидати за попълване на пет докторантски длъжности в институциите на държави от проекта.
 • НОВО: Международен конкурс за дизайн Beautiful Lifestyle
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Kokuyo Design Awards е състезание за привличане на красив и функционален дизайн на продукти за потребителския пазар. Международният конкурс 2015 Kokuyo Design Awards на тема Beautiful Lifestyle е отворен за предложения от продуктови дизайнери от цял свят. Проекти на продукти, канцеларски материали и мебели, непоказвани досега публично, са допустими.
 • НОВО: Международен конкурс за дизайн на постер за бъдещето на тема здравеопазване
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Международен конкурс за дизайн на постер за бъдещето на тема здравеопазване се организира от 4 Tomorrow Association.
  Тъй като здравеопазването е голяма тема, конкурсът за плакат ще се съсредоточи върху три области:
  – Всеобщ достъп до здравни грижи;
  – Премахване на предотвратими болести;
  – Достъп до чиста вода.
  За отделни участници, училища за графичен дизайн, университети, студенти, графични дизайнери, правителствени институции и неправителствени организации в целия свят.
 • НОВО: Програма за младежки екологични грантове на проект "Опрашване" и Levi Strauss & Company
  Краен срок: текущ
  Предлаганата безвъзмездна финансова помощ е за семена и подкрепа на младите хора, които участват в широка гама от екологични програми от цял свят.
  За първоначалните субсидиите за семена кандидатите могат да кандидатстват за до 1 000 щатски долара. За втори "транш" безвъзмездни средства (които ще бъдат на разположение на всички успешно справили се на първия етап, на разположение в края на есента на 2015 г.) кандидатите могат да кандидатстват за до 5 хиляди щатски долара.
  Могат да кандидатстват:
  – Лица на възраст 22 или по-млади, които започват или водещи екологичен проект където и да е по света;
  – Съществуващи организации с платен персонал не са допустими за финансиране.
 • НОВО: WACC – Световна асоциация за християнска комуникация и Глобалните фондове на WACC в подкрепа на правото на комуникацията и равенството между половете
  Краен срок: 26 юли 2015 г. (Укрепване на общностно радио, Пътища към цифрови граници); 13 септември 2015 г. (Мониторинг на новините в медиите за отчитане на бедността, Равенство на половете и комуникация)
  WACC – Световна асоциация за християнска комуникация е международна икуменическа професионална организация, която насърчава правата на комуникация за социална промяна. Тя поддържа комуникационни проекти най-често в развиващите се страни и ще подкрепя само един проект от организация годишно.
  Най-често подкрепата за проекти, представени пред WACC, варира от 8000 до 10 000 евро. WACC ще разгледа и грантове до около 15 000 евро.
  Области на подкрепа:
  – Укрепване на общностно радио,
  – Мониторинг на новините в медиите за отчитане на бедността,
  – Равенство на половете и комуникация,
  – Пътища към цифрови граници.
  Критерии за допустимост:
  – Могат да кандидатстват църковни и светски институции и организации на гражданското общество.
  – WACC ще разгледа само едно заявление в даден момент от всяка организация.
  – WACC не приема заявления за проекти от частни лица или държавни институции.
  Първият етап се състои от кандидатстване с концепция.
 • НОВО: Програма за обучение на ООН за доброволци, работещи за ЛГБТИ, 14 септември – 2 октомври 2015 г., Женева
  Краен срок: 18 юни 2015 г.
  Обучението ще събере активисти от Глобалния Юг и Изток и активисти от (Източна) Европа, за да научат как механизмите на ООН за правата на човека работят на практика и как активистите могат да ги използват, за да укрепят правата на транс и полономо различни хора в техните национални и регионални контексти.
  По време на обучението участниците ще имат възможност да наблюдават работата на Съвета на ООН по правата на човека, ще участват в събитие на ООН по правата на човека, ще се срещнат с дипломатически представители на собствените си страни и ще създават връзки и обмен на знания с други активисти и неправителствени организации.
 • НОВО: Видео конкурс "Изградете Европа с нас!
  Краен срок: 10 юни 2015 г.
  Европейската комисия организира он-лайн видео конкурс за привличане на млади таланти в строителния сектор. Участвайте с кратко видео, представящо вашия иновативен проект, визия, или идея за строителния сектор и се възползвайте от шанса да спечелите.
  Строителният сектор предлага изобилие от възможности. Той генерира почти 10% от БВП на ЕС и осигурява 20 милиона работни места. Той предоставя много решенша за обществените предизвикателства, като например постигане на нашите цели в енергетиката и климата, подготовка за едно застаряващо общество и предлагане на интелигентни решения за жилища.
  За граждани или жители на ЕС на възраст 15-30 г., които се интересуват от строителния сектор.
 • НОВО: OXFAM Call for Humanitarian Evidence Programme
  Краен срок: 16 June 2015
  The OXFAM has issued call for proposals to conduct Humanitarian Evidence Programme on the topics of mental health and psychosocial support, child protection, identification in urban settings, and WASH.
  Budget:
  1. Mental Health and Psychosocial Support – the mental health and psychosocial support in humanitarian emergencies evidence synthesis in question is expected to cost between 20,000 and 40,000 pounds.
  2. Child Protection – the child protection evidence synthesis in question is expected to cost between 15,000 and 30,000 pounds.
  3. Identification Practices in Urban Humanitarian Response – the evidence synthesis for this question on identification practices in urban humanitarian is expected to cost between 15,000 and 30,000 pounds.
  4. WASH Interventions in Disease Outbreaks – the WASH evidence synthesis in question is expected to cost between 20,000 and 40,000pounds.
  The Humanitarian Evidence Programme aims to synthesize research in the humanitarian sector and communicate the findings to key stakeholders, with the ultimate goal of improving humanitarian policy and practice. The programme is a DFID-funded partnership between Oxfam GB and the Feinstein International Center (FIC) at Tufts University.
  Eligibility Information:
  The Humanitarian Evidence Programme accepts proposals from around the world. The programme encourages proposals from applicants based in low- or middle-income countries, and proposals including such individuals in the team.
  How to Apply?
  Applications must be submitted in a single Word or PDF Document following the application template by the deadline.
 • НОВО: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG)

  Краен срок: 11-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope:
  Specific challenge: Agriculture, forestry and the agri-food sector are integral parts of the European economy and society. They are subject to multiple pressures from external drivers, which include rising food, feed, fuel and fibre demand, globalisation, environmental changes and public health aspects, and are constrained by planetary boundaries such as land and water limits. With the expected increase in global population, demand for animal food products and competition for natural resources, agriculture and forestry will need to become more efficient, and sustainable.
  Scope: Proposals should address the following issue (C):
  C. [2015] Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG)
  Monitoring and mitigation of agricultural GHG, including such aspects as reducing uncertainties and improving national agricultural GHG inventories (e.g. with ICOS), the role of climatic variability and agricultural and forestry practices for GHG emissions, the technical and economic potential of CH4 and N2O mitigation, carbon sequestration and reduced emissions from energy use and pre-chain inputs, emissions/removals certification, economic and policy measures, including trade, barriers to implementation, life cycle assessment.
  The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming Initiatives. In line with the objectives of the EU strategy for international cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to consider international cooperation, and the ERA-NETs should be open to participation by third countries national programmes[1]. The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional joint calls without EU co-funding. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 5 million for (C) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  – improve coordination and reduce the overlap between national and EU funding in relevant fields of research;
  – achieve a critical mass and ensure better use of limited resources in fields of mutual interests;
  – share good practices in implementing research programmes;
  – promote transnational collaboration and new knowledge generation and innovation;
  – mobilise SMEs, when appropriate, in the transnational projects to enhance innovation.
  – provide mapping of on-going research activities (where relevant);
  – establish a network of research activities carried out at national and regional level, including a mutual opening of national and regional research programmes (where relevant).
 • НОВО: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’

  Краен срок: 11-06-2015 17:00:00 (Brussels local time) c Scope:
  Specific challenge: Following the implementation of the actions foreseen by the Commission’s Communication on Joint Programming to tackle Europe’s major societal challenges, the Competitiveness Council has welcomed the progress made by EU Member States in Joint Programming Initiatives launched so far, among which is the Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL) that operates in the areas of food, nutrition, health, and physical activity research for the prevention of diet-related diseases. The vision of this JPI is that in 2030 all Europeans will have the motivation, ability and opportunity to consume a healthy diet from a variety of foods, have healthy levels of physical activity, and the incidence of diet-related diseases will have decreased significantly. Several Council Conclusions on Joint Programming invite the Commission to support JPIs via Coordination and Support Actions. Scope: Proposals should build on the results expected by the c oordination action in support to the HDHL JPI in the implementation of the Strategic Research Agenda (SRA) and Implementation Plan using effective and efficient methods of collaboration such as those proposed by the ‘Voluntary guidelines on Framework Conditions, adopted by the High Level Group on Joint Programming. To carry out activities foreseen in the Implementation Plan, current efforts should be assessed to provide information on Member State implication and to favour the alignment of these activities to the JPI’s SRA. Moreover, proposals should support in harmonization, integration, and alignment of national research programming, to enable evidence-based policy making and effective cross-policy actions, investigate novel forms of implementation of SRA such as collaborations with e.g. other JPIs or research infrastructures. Finally, they should further strengthen the international dimension of the JPI to be addressed by ensuring coherence with other relevant internation al initiatives. In line with the objectives of the EU strate! gy for i nternational cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to consider cooperation with related programmes from third countries. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 2 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  – Assisting in aligning the national research programmes and activities to the SRA of the JPI.
  – Promoting the uptake of the JPI HDHL SRA in national programmes and activities.
  – Ensuring convergence with Horizon 2020 objectives, and the EU’s priorities, with a scale and scope of action that should go well beyond what either the EU or Member States can achieve on their own.
  – Contributing to research and innovation with European added value in the area of nutrition and prevention of life-style diseases coherent with the major Societal Challenges 1 and 2 under Horizon 2020.
  – Supporting the JPI in their interaction with global partners to address common challenges in the area of nutrition and health.
  – Strengthening and improving international research, cross-border collaboration and the circulation of knowledge and researchers.
  – Developing knowledge and evidence-based support to key EU policy priorities.
  – Strengthening the EU’s global market position, leadership, innovation capacity and competitiveness of the EU industry by delivering innovative, novel and improved concepts and products.
  Type of action: Coordination and support actions
 • НОВО: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
  H2020-ISIB-2015-1 Biomarkers for nutrition and health

  Краен срок: 11-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope:
  Specific challenge: Agriculture, forestry and the agri-food sector are integral parts of the European economy and society. They are subject to multiple pressures from external drivers, which include rising food, feed, fuel and fibre demand, globalisation, environmental changes and public health aspects, and are constrained by planetary boundaries such as land and water limits. With the expected increase in global population, demand for animal food products and competition for natural resources, agriculture and forestrywill need to become more efficient, and sustainable.
  Scope: Proposals should address the following issues (F):
  F. [2015] Biomarkers for nutrition and health
  Development and validation of biomarkers for nutrition and health, including biomarkers for food intake and for the risk of diet-related disease.
  The main objective of these ERA-NETs is to pool the necessary financial resources from the participating national (or regional) research programmes and the EU and to implement joint trans-national calls with EU co-funding in the above areas (one co-funded call per grant agreement, resulting in grants to third parties). Thematic focusing of these calls should be commensurate with the funds available, so as to ensure a reasonable rate of success in the call. The ERA-NETs should seek synergies with other relevant European and international research and innovation initiatives affecting sustainability and resilience of agriculture and food systems, in particular the FACCE and HDHL Joint Programming Initiatives. In line with the objectives of the EU strategy for international cooperation in research and innovation, proposals are encouraged to consider international cooperation, and the ERA-NETs should be open to participation by third countries national programmes.
  The proposals should also aim at implementing other joint activities including additional joint calls without EU co-funding. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 5 million for (F) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
  Expected impact:
  – improve coordination and reduce the overlap between national and EU funding in relevant fields of research;
  – achieve a critical mass and ensure better use of limited resources in fields of mutual interests;
  – share good practices in implementing research programmes;
  – promote transnational collaboration and new knowledge generation and innovation;
  – mobilise SMEs, when appropriate, in the transnational projects to enhance innovation.
  – provide mapping of on-going research activities (where relevant);
  – establish a network of research activities carried out at national and regional level, including a mutual opening of national and regional research programmes (where relevant).
  Type of action: ERA-NET Cofund
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: