Архив

Archive for юли, 2015

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕ


НОВО: Национална програма за младежта (2011 – 2015), Подпрограма 4: „Развитие и признаване на младежката работа“

 • Краен срок: 7 август 2015 г.
  Цели:
  – Повишаване на капацитета на младежките работници.
  – Насърчаване използването и прилагането на подходящи подходи и методи в младежката работа.
  – Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на мрежа за обмяна на опит и добри практики на младежките работници.
  – Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му.
  – Популяризиране на младежката работа.
  Проектните дейности следва да бъдат насочени към:
  – Популяризиране на младежката работа, принципите за младежка работа и добри практики за работа с млади хора.
  – Организиране на конференции, дискусии, кръгли маси и други събития за представяне и обсъждане на младежката работа.
  – Изготвяне на обзорни доклади относно специфичните нагласи, очаквания и потребности на младите хора от младежката работа.
  – Популяризиране дейността на младежките работници.
  Проектите следва да са планирани за срок до 2 (два) месеца.
  Максималното допустимо финансиране от страна на ММС е в размер до 10 000 лева (десет хиляди лева) за отделно проектно предложение.
 • НОВО: ДЪРВО С КОРЕН 2015
  Краен срок: 18 октомври 2015 г.
  За шести пореден път Фондация „ЕкоОбщност" обяви началото на конкурса „Дърво с корен". Конкурс, който разказа историите на любими български дървета извън границите на страната и ги направи известни в Европа. Отново с него фондацията ще търси дърветата, които обичаме – не защото са най-стари или най-красиви, а защото са специални. Специални за вас, за вашето семейство, приятели, село или град.
  Познавате ли такова дърво? Дърво, което е оставило следа в паметта ви – с мило преживяване, детски спомен или което е обединило хора, легенди и специални събития? Пишете ни за него, разкажете ни вашата негова история.
  Дървото победител ще представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2016" и ще получи специална грижа за подобряване на състоянието му, ако има нужда от такава.
 • НОВО: Празник на старата градска песен „Мара Врачанка”, 17 октомври 2015
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Празникът на старата градска песен „Мара Врачанка” ще се проведе за шестнадесета поредна година на 17 октомври 2015 год. от 10:30 ч. в Градската концертна зала на Враца.
  Този музикален форум се утвърди като един от най-добрите празници на старата градска песен, целящ да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие на ценителите на песента.
  В Празника могат да участват индивидуални изпълнители и групи за стари градски песни от цяла България.
  Празникът има конкурсен характер.
  Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети – по една песен до 3 минути. Не се допускат „Китка” от песни.
 • НОВО: Конкурс за наградата за превод "Кръстан Дянков" 2015
  Краен срок: 24 септември 2015 г.
  Наградата „Кръстан Дянков“ на фондация „Елизабет Костова” се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2014 г. и 24 септември 2015 г. Голямата награда „Кръстан Дянков” е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.
  В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации.
 • НОВО: Конкурс за писатели 2015
  Краен срок: 22 октомври 2015 г.
  Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обяви годишния си конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език.
  В разглеждането на кандидатурите за традиционния конкурс, осъществяван съвместно с американското издателство „Open Letter” вече шест години, за пръв път ще се включат и редактори от английското издателство „Granta“ . Ще бъдат одобрени максимум два романа за издаване от издателство „Open Letter Books“, САЩ и/или издателство „Granta”, Великобритания.
  Критерии за допустимост на кандидатите:
  1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература.
  2. Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство.
  3. Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език.
  4. Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман.
  5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс.
  Селекцията се осъществява от международно жури.
 • НОВО: Конкурс за участие в резиденция за преводачи 2015
  Краен срок: 2 ноември 2015 г.
  Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обяви шестия пореден конкурс за участие в преводаческа резиденция в САЩ.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки кандидатстващ преводач трябва да бъде способен да превежда художествена литература от български на английски език.
  Всеки кандидатстващ преводач трябва да има минимум три публикувани превода на художествена литература от английски на български език в електронно или в печатно издание (поезия и/или проза).
  Всеки кандидатстващ преводач трябва да изпрати превод на откъс от книга (роман или разказ/и), върху която възнамерява да работи по време на преводаческата резиденция, ако бъде одобрен за участие в нея. Оригиналът на книгата трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е публикувана на български език от официално регистрирано издателство.
  Преводач, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за участие в преводаческата резиденция, може да кандидатства отново, но с превод на различен текст.
  Всеки преводач може да кандидатства само с един превод на конкурс.
 • НОВО: IV Национален конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2015
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Община Монтана обяви Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Наградите в четвъртото му издание са по-високи, след като с решение на Общинския съвет бе променен регламентът на конкурса. За всеки от разделите – “Хоро” и “Марш”, ще бъдат присъдени първа награда в размер на 1000 лв., втора награда на стойност 800 лв. и трета награда – 600 лв. Наградените автори ще получат статуетки на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на тържествената церемония по откриването им през 2016 г. Оркестрите, участващи в предстоящия догодина международен фестивал, ще включат в репертоара си отличените творби.
 • НОВО: Конкурс "Европейско зелено листо" – 2016
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  Конкурсът "Европейско зелено листо" е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Конкурсът оценява труда и успеха за постигане на "зеления растеж", и наградата се присъжда на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Градовете победители на конкурса "Европейското зелено листо" поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.
 • НОВО: Конкурс "Зелена европейска столица" – 2018
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  C наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете с население над 100 000 души, които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда. Годишното отличие има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм — градове, които са подходящи за живеене. Градът-победител има ролята на модел за подражание с цел да вдъхновят останалите европейски градове да следват техния пример.
 • НОВО: Глобален фонд за жените
  Начална дата за приемане на писма за интерес от кандидатите: 1 септември 2015 г.
  Глобалният фонд за жените инвестира в женски групи, утвърждаващи човешките права на жените и момичетата. подкрепата е за водени от жени групи, базирани извън САЩ, чрез предоставяне на безвъзмездни средства, вариращи от 5000 до 30 000 щ.д. на година за организационни и проектни разходи. При получаване на грант за първи път той обикновено варира от 5 000 до 13 000 щ.д. на година. Оценява се местният опит и убеждението, че самите жени знаят най-добре как да определят своите нужди и да предлагат решения за трайна промяна.
  Глобалният фонд ще се съсредоточи върху три основни области:
  – Нулево насилие;
  – Икономическо и политическо овластяване;
  – Сексуално и репродуктивно здраве и права.
 • НОВО: Втори кръг за заявления за International Credit Mobility
  Краен срок: 24 септември 2015 г., 12:00 часа (CET)
  Вторият кръг за заявления за International Credit Mobility вече е отворен.
  Настоящата покана дава на вашата институция възможност да кандидатства за финансиране за проекти за мобилност с висшите учебни заведения по целия свят. Участващите Национални агенции включват Австрия, Белгия (Фландрия), България, Хърватия, Чешката република, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Латвия, Бивша югославска република Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия , Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство.
 • НОВО:Награда Достъпен град 2016
  Краен срок: 10 септември 2015 г., 24 ч. брюкселско време.
  Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access – Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
  Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
  Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
  – Достъп до работа
  – Достъпни интелигентни градове.
 • НОВО: Next Generation of Science Journalists Award за млади професионалисти
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Представете една статия, с акцент върху темата "Здраве", които трябва да е била публикувана след 1 януари 2014 г. Информацията в статията трябва да се основава на подходяща научна основа.
  Статията може да е публикуван във всякаква формат: печат, дигитален, звуков или визуален. Аудио и видео съдържание трябва да се подава чрез съответна уеб-връзка.
  Участие се приема от всички страни; но съдържанието трябва да е на английски език. Преводи се приемат, ако е приложена оригиналната статия.
  Кандидатите трябва да са в началото на журналистическата си кариера с опит най-много 5 години.
  Приложете кратко CV (една страница), както и копие от паспорта си.
 • НОВО: “On the Go” Photo Competition
  Краен срок: 6 септември 2015 г.
  Фондация Азия-Европа (ASEF) кани фотографи да участват в този фотоконкурс в чест на 20-та годишнина на срещата Азия-Европа (ASEM). Темата е движението и темпото на живот в Азия и Европа, илюстрираща моментите, когато сме различни – и все пак така си приличаме.
  За: начинаещи и професионални фотографи, които са поне на 18 години, от страни ASEM.
  Награди: безплатно пътуване до Сингапур, публикация във фотокнига, снимките ще бъдат демонстрирани в различни международни изложби.
 • НОВО: Държавни стипендии на Израел за чуждестранни студенти
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Правителството на Израел предлага стипендии на чуждестранни студенти с бакалавърска степен или по-висока. Студентите могат да избират или краткосрочна или дългосрочен стипендия.
  Краткосрочна стипендия – предоставя се за езиков курс, 3-4 седмици в Университета в Хайфа.
  Дългосрочна стипендия – отпуска за максимален период от осем месеца (една академична година).
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ


 • НОВО: Rinker’s Challenge 2.0: Предприемачи, кандидатствайте!
 • Краен срок: 23 септември 2015 г.
  Център „Ринкър“ към ФПББ предизвиква за втори път стартиращите предприемачи. Rinker’s Challenge 2.0 е отворен до 23 септември 2015, а кандидатстването става с бизнес идея – за традиционно или социално предприятие.
  Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращи предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. Участниците в Rinker’s Challenge получават съвети и подкрепа от Pro bono професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса. Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.
  Кандидатстването за програмата става само онлайн, на български език.
 • НОВО: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
  Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма: 15-30 септември 2015 г.; 15-31 декември 2015 г.; 15-31 януари 2016 г.; 15-31 март 2016 г.
  Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения: текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата
  Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
  Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните инвестиционнни приоритети:
  – Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития и в административните сгради на държавната и общинската администрация;
  – Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
  – Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие;
  – Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
  – Да се подобрят условията за достъп до културен живот;
  – Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура;
  – Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.
 • НОВО: Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
  Краен срок: 21 юли 2015 г. Във връзка с бедствията от 31 юли 2014 г., съгласно заповед РД-02-36-328/26.06.2015 г. са публикувани Изисквания и пакет документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO002. Изпълнителните органи по схемата са поканени да подадат проектни предложения, съгласно горепосочените изисквания.
  Изпълнителните органи по настоящата схема са органите, отговорни за изпълнението на операциите по Приложение 1, както следва:
  – Община Бяла Слатина;
  – Община Борован;
  – Община Враца;
  – Община Криводол;
  – Община Мездра;
  – Община Мизия;
  – Община Хайредин;
  – Община Оряхово – резервен изпълнителен орган;
  – Община Роман – резервен изпълнителен орган.
  Изпълнителните органи получават помощта и носят пряката отговорност за изпълнението на проектите в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Договарящия орган.
 • НОВО: 7Talents oбяви конкурс за финансиране и популяризиране на видео съдържание за интернет
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Всеки може да се включи – без значение дали досега сте се занимавали с видео съдържание, дали сте сам, в екип или сте фирма, която иска да създава готини видеа.
  Всеки може да участва с неограничен брой концепции, колкото повече, толкова по-добре!
  Няма ограничение в броя продукции, които ще бъдат финансирани.
 • НОВО: Националeн литературен конкурс за учители-творци – стихотворения, разкази, есета
  Краен срок: 15 август 2015 г. включително
  За седма поредна година издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” обявиха Националния литературен конкурс за учители-творци, в който със свои произведения – стихотворения, разкази, есета – могат да участват действащи учители и директори от цялата страна.
  Тази година конкурсът се посвещава на 25-годишнината от създаването на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”. По този празничен повод за първи път в историята на конкурса, освен подбраните от журито и включени в общия сборник автори, от които ще бъдат избрани трима победители – по един във всяка категория, ще има и Голяма награда! Един участник, подбран единодушно от журито, ще има право да издаде самостоятелна книга с обем до 200 страници и в тираж до 500 бройки в рамките на 12 месеца след обявяването на наградата.
  Тази година ще има и награда на публиката. Докато тече конкурсът, селектирани произведения периодично ще бъдат публикувани в блога на конкурса: uchitelitvorci.wordpress.comи на фейсбук страниците на двете издателства. Произведението, събрало най-много интерес в социалните мрежи, ще бъде отличено с тази специална награда. Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец октомври 2015 г., а награждаването по традиция ще се състои в навечерието на Деня на народните будители, когато ще бъде обявена и Голямата награда.
 • НОВО: Национален конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране
  Краен срок: 9 август 2015 г.
  Стартира тазгодишният конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Инициативата е на Еврогайдънс България и Фондация на бизнесът за образованието. Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инструменти, които се изпълняват и ползват у нас.
  Отличените ще бъдат наградени с учебна визита в страна от ЕС.
  В конкурса могат да се включат както индивидуални участници (кариерни специалисти), така и екипи (организации), с конкретни техни услуги и практики в следните категории:
  – Кариерни услуги за ученици;
  – Кариерни услуги във висшите училища;
  – Кариерни услуги за неучащи (работещи или незаети).
  Всеки участник/екип може да номинира по една успешна практика във всяка категория.
  Документи за кандидатстване:
  – Формуляр за кандидатстване;
  – EUROPASS автобиография на кариерния консултант (ръководителя на екипа/водещия кариерен консултант);
  – Приложения, доказващи качеството на кандидатурата;
  – Декларация, че предоставената информация е достоверна и може да бъде използвана от организаторите на конкурса.
  Документите се изпращат на електронен адрес:euroguidance@hrdc.bg
 • НОВО: „Графити стрийт батъл” за Съединението
  Краен срок: 14 август 2015 г., до 17 ч.
  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Асеновград организира конкурс за графити на патриотична тема: „Дейци на Съединението”.
  Желаещите да участват в конкурса трябва да представят идеен проект на графита, размери, време за изпълнение, необходими материали и телефон за контакти. Предложенията ще се приемат на електронната поща на МКБППМН-Асеновград: okbppmn_asenovgrad@abv.bg
  Обявяване на одобрените проекти: 18 август 2015 година до 17 часа на сайта на Община Асеновград.
  Авторите на одобрените проекти ще получат възможност за реализация на своите графити /портрети или надписи/ на стената на стадион „Шипка” в Асеновград в срок до 5 септември 2015 година.
  Материалите за графитите ще бъдат осигурени от МКБППМН-Асеновград.
 • НОВО: Българско училище за политика „Димитър Паница”
  До 15 август е удължен срокът за кандидатстване в Националната програма 2015/2016 на Българско училище за политика „Димитър Паница". Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог.
 • НОВО: Youth Time Global Forum, 28-31 октомври 2015, Барселона, Испания
  Краен срок: 10 август 2015 г.
  Форумът ще събере над 100 участници от цял свят с цел да се намерят решения за най-разпространените въпроси на младежта. Темата на ежегодното събитие е "Нова ера на заетостта и образованието: Решения за промяна".
 • НОВО: Платени преводачески стажове в Европейската комисия
  Краен срок: 31 август за стажове, започващи март; 30 януари за стажовете, започващи през октомври
  Стажантите получават стипендия от около 1000 евро на месец. Стажовете имат продължителност пет месеца от 1 март и 1 октомври всяка година.
 • HostWriter Journalism Award
  Нов краен срок: 31 август 2015 г.
  Hostwriter е глобална мрежа за сътрудничество за журналисти, блогъри, студенти по журналистика и документални филмови дейци. С търсачката hostwriter можете да намерите колеги, които споделят вашите разследвания и журналистическа страст. Наградата е за съвместна журналистика (най-малко двама журналисти, работещи заедно).
  Приемат се материали от всички медии. Материалът може да бъде на всеки език, но се каниддатства на английски, немски, испански, френски, португалски, арабски или иврит плюс резюмета на английски. Платформата HostWriter трябва да е изиграла роля в разследвания. Без значение как сте използвали платформата: дали сте поискали съвет от колега журналист, преспали на дивана на колеги по време на пътуване или сте намерили партньор, с който сте направили съвместно трансгранично проучване.
 • НОВО: Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Основна задача на Наградата за междукултурни иновации под егидата на ООН е да подкрепи съществуващи и с потенциал за репликиране иновационни проекти, реализирани успешно през първата им година. Подкрепата се дава под формата на годишна програма за разширяване на иновационните проекти или прилагането им в други области. Наградата се присъжда на нестопански организации, работещи в областите:
  – миграция и интеграция
  – междукултурна компетенция
  – обучения за междукултурно гражданство
  Както и на организации, работещи за интересите на отделни групи, подкрепящи междукултурния диалог и разбирателство.
  – религиозни
  – женски
  – младежки
  – медийни и др.
 • НОВО: Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна
  Краен срок: 13 септември 2015 г.
  Програмата Actors of Urban Change цели да постигне устойчиво и с участието на гражданите градско развитие чрез културни дейности. Съвместно на дейци от културната сцена, администрацията и частния сектор се дава възможност за укрепване на техните компетенции в междусекторно сътрудничество, чрез създаване на екип за прилагане на иновативен проект в града им. Всички отбори от различни европейски градове ще получат подкрепа за тяхната професионална квалификация, както и чрез международен обмен в рамките на програмата.
  Какво включва програмата?
  – Безвъзмездни средства за проекти в размер до 5000 евро.
  – Местен проект – подкрепа от експерти в рамките на 5000 евро.
  – Подкрепа на международно ниво:
  – Семинари и лекции от международни експерти
  – Учебни сесии, модерирани от опитни обучители
  – Подкрепа за стажове
  – Възстановяване на всички пътни разходи и настаняване, свързани с посочените по-горе дейности
 • НОВО: Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Поканата за представяне на предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации ще осигури финансиране чрез подкрепа за действия, насочени към укрепването на капацитета на потенциалните приемащи организации да се подготвят и реагират на хуманитарни кризи. Освен това се цели да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.
  Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:
  – неправителствени организации с нестопанска цел, създадени в съответствие със законодателството на държава-членка и чието седалище се намира на територията на Съюза;
  – публично-правни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава-членка;
  – Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец. – Кандидатите (кандидат-организации координатори) трябва, към посочения краен срок за подаване на предложения, да имат най-малко пет години опит в дейности в сферата на хуманитарната помощ.
  Допустими са само юридически лица, установени в държавите-членки на Европейския съюз.
  Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, възлиза на 6 948 000 евро.
  Максималният размер на безвъзмездните средства е 700 000 евро. Искания за безвъзмездни средства до 100 000 евро няма да бъдат разглеждани за финансиране. Агенцията очаква да финансира 20 предложения.
 • НОВО: Финансова помощ за изследвания на тема иновации в големи организации
  Краен срок: 30 септеммри 2015 г.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез своята програма за знания. Съобщението за поканата e публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз. Програмата се състои от две отделни схеми за финансиране:
  EIBURS — Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания
  STAREBEI — Програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти между университети и ЕИБ
  EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни — кандидати за членство, или в страни, които са потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
  На конкурсни начала EIBURS предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които имат признати постижения в избраните области. Одобрените предложения следва да постигнат определени резултати, които се уреждат в договор с ЕИБ.
  През академичната 2015/2016 година програмата EIBURS очаква предложения по една нова научна тема:
  По какъв начин по-големите организации могат да бъдат иновативни?
 • НОВО: Нова сесия за избор на кандидати по стипендиантска програма "Туризъм"
  Краен срок: 20 август 2015 г.
  През новата учебна 2015/2016 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена" отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм", която се реализира съвместно със „Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД.
  Квотите по програмата са две стипендии за зимния семестър и две стипендии за летния семестър на учебната 2015/2016 година.
  Изискването към заинтересованите студенти е да са записани редовна форма на обучение – степен бакалавър по специалност „Туризъм" и да имат общ успех от летния семестър на учебната 2014/2015 година не по-нисък от отличен 5.50. С предимство при класирането се ползват студенти в неравностойно положение, млади хора, израстнали под институционална грижа, студенти от социално слаби семейства, сираци и полусираци, студенти със степен на инвалидност и млади хора със специални образователни потребности.
  Всяка от стипендиите е на стойност 1 500 лева и се изплаща на 5 равни месечни вноски.
 • НОВО: Осми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“
  Краен срок: 9 октомври 2015 г. ъ Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство обявиха Осмия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ, 2015.
  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
  Темите са по раздели: „СВЕТЪТ Е ГРАДИНА С РАЗЛИЧНИ ЦВЕТЯ” – за литературно творчество; и „РАЗЛИЧИЯТА НИ ПРАВЯТ ПО-БОГАТИ” – за журналистика.
  Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.
  Конкурсът е в два раздела:
  І. Литературно творчество –
  А. Поезия
  Б. Проза /разказ,приказка/
  Литературни есета няма да се разглеждат от журито.
  ІІ. Журналистика –
  А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
  Б. Колективна /ученически вестник/
 • НОВО: Европейски младежки фотоконкурс
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  За тази фотоконкурс споделете вашата творческа интерпретация на това, какво означава да си млад човек в или извън Европа. Това може да включва снимки, които демонстрират приятелство, учене, пътуване, доброволчество…
 • НОВО: Apply for the 5th UniCredit Study-Abroad Exchange Programme
  Краен срок: 15 November 2015
  UniCredit & Universities Foundation enables young European economics and finance students to reach their true potential by financing their ongoing studies and research through several scholarships and awards. UniCredit and Universities Foundation is launching the 5th UniCredit Study-Abroad Exchange Programme. The competition offers 25 grants to undergraduate and master students to spend three to six months abroad to any university within the UniCredit perimeter. The grant scholarships are intended for exchange periods abroad of maximum of six months, between January 2016 and March 2017.
  Each winner will receive a monthly stipend of EUR 700 (gross) for the entire duration of the period abroad and, in addition, a fixed amount of EUR 1,000 for visa, travel or other expenses.
  Open to: students of any nationality in the fields of economics, finance, banking, management engineering, law at least in their 2nd year of study enrolled at any university of UniCredit perimeter.
 • НОВО: Call for proposals EAC/S08/2015 – EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces
  Краен срок: 10/09/2015
  In line with Regulation No 1295/2013, the Creative Europe Annual Work Programme for 2015pdf Choose translations of the previous link includes the launch of a call for proposals in order to build on experimental business models and to help spread their knowledge and facilitate their dissemination.
  To this end, support will be provided to set up an EU-wide network of creative hubs and co-working spaces for cultural and creative professionals and entrepreneurs. A creative hub is an infrastructure or venue that uses a part of its leasable or available space for networking, organisational and business development to the cultural and creative sectors. Many co-working spaces in the creative sector refer to themselves as "creative hubs".
  Through the current call, the following should be achieved:
  – reinforced networks of creative hubs at EU level,
  – strengthened trans-national and cross-sectoral cooperation within the cultural and creative sectors via digital means,
  – enhanced exchanges of experience and best practice between EU creative hubs and between cultural and creative sectors,
  – capacity-building provided to creative hub managers and cultural and creative professionals and entrepreneurs, and
  – lessons and conclusions drawn for further policy making (on innovative business models, innovative schemes etc.).
 • НОВО: Грантове за създаване на филми на Doha Film Institute
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  Целите на Финансиращата програмата от Филмов институт Доха са да се идентифицират нови таланти, търсене на нови кино гласове и откриване на универсално резонансни истории. Институтът търси проекти, чиято цел е да изследват, разширяват и култивират автентични истории, с изявен интерес към по-дълбоко разбиране на специфичните възможности на киното.
  България е избираема страна.
 • НОВО: Европейци за мир
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Фондация "Възпоминание, отговорност и бъдеще" (Фондация EVZ) насърчава проекти на млади хора от Германия и страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа, както и от Израел в програма ЕВРОПЕЙЦИ ЗА МИР от 2005 г. насам. Фондацията кани училищни и младежки групи, които да работят в международни партньорства за финансиране на техен съвместен проект.
  ЕВРОПЕЙЦИ ЗА МИР укрепва историческото съзнание и активната ангажираност на младите хора за правата на човека и международното разбирателство.
  Могат да бъдат финансирани разходи за пътуване, разходи за настаняване и храна, оборудване и материали за работа и представяне на резултатите от проекта, и др., извършени през периода 1 юли 2016 г. и 31 август 2017 г.
  България е избираема страна.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Обявена е схема за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
  Краен срок: 21 юли 2015 г., 16:00 ч.
  Във връзка с бедствията настъпили на територията на област Враца в периода 31 юли – 04 август 2014 г. и съгласно заповедРД-02-36-328/26.06.2015 г. са публикувани Изисквания и пакет документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност", по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO002. Стойността на отпуснатите средства, които ще бъдат предоставени за възстановяване на щетите възлиза на 1 983 600 евро.
  За Изпълнителни органи по схемата са определени следните общини на територията на област Враца, засегнати от бедствието:
  – Община Бяла Слатина;
  – Община Мизия;
  – Община Борован;
  – Община Хайредин;
  – Община Враца;
  – Община Криводол;
  – Община Мездра;
  – Община Оряхово – резервен изпълнителен орган;
  – Община Роман – резервен изпълнителен орган.
 • НОВО: Green-Go Short Film
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  Тази година петото издание на филмовия конкурс Green-Go Short Film на международната екологична организация CEE Web for Biodiversity е посветено на следните теми:
  – Нашият отпечатък върху земята: Направете филм за прекомерната консумация или за новаторски начини тя да бъде променена или ограничена! Информирайте и вдъхновете другите!
  – Край на лудостта в мините! – Виждате тъмната страна на добива на суровини (напр. минно дело и добив на нефт)? Заснемете филм и надигнете глас в защита на хората и природата!
  – Вие сте част от природата. Живейте с нея! – Какъв би бил Вашият филм в защита на природата? Изпълнен с красиви спомени или представящ аргументи в полза на създаването на зелени работни места и други ползи за хората?
  Филмът следва да е дълъг макс. 4 мин., но за предпочитане – 60-90 секунди;
  може да бъде от всеки жанр (анимация, куклен, документален, интервюта и т.н).
  Един участник може да представи макс. 3 филма (за всеки се попълва отделен формуляр за кандидатстване).
 • НОВО: Награда на ЕИСК за гражданското общество за 2015 г.: „Борба срещу бедността“
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Тази година наградата ще отличи инициативи, насочени към подобряване на икономическото и социалното приобщаване на хората, живеещи в бедност, и към противодействие на нарастващия риск от бедност в Европа. Инициативите трябва да бъдат новаторски и да представляват ценен принос за благосъстоянието на общностите, които ще извлекат полза от тях.
  Допустими кандидати:
  – Организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище.
  – Конкурсът е открит и за отделни лица.
 • НОВО: „Да живеем заедно“ Европейски фотоконкурс
  Краен срок: 15 юли 2015 г. , 23,59 ч. (брюкселско време)
  С тази инициатива – както личи от мотото ? – се отдава признание на принципа на доброто съвместно съществуване.
  Конкурсът е отворен за всички, пребиваващи в ЕС, лица, навършили 18 години.
  Могат да участват фотографи любители и – за първи път – също и професионални фотографи.
  Допуска се само по една снимка от участник.
  Ще бъдат определени трима носители на наградата на журито и един носител на наградата на публиката.
  Гласуването на публиката ще се проведе между 1 и 15 октомври.
  Резултатите ще бъдат обявени между 16 и 31 октомври 2015 г.
  Пътуването до Брюксел на тримата лауреати на наградата на журито ще се проведе през седмицата, в която ще се състои церемонията по награждаването, насрочена за 3 декември 2015 г.
 • НОВО: ІV Национален конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Община Монтана обяви четвъртото издание на Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри.
  Националният конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри е съпътстваща изява на международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев”. Той се провежда всяка година, завършваща на нечетно число, т.е. между отделните издания на фестивала.
  За всеки от разделите – “Хоро” и “Марш” – ще бъдат присъдени първа награда в размер на 1000 лв., втора награда на стойност 800 лв. и трета награда – 600 лв. Наградените автори ще получат статуетки на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на тържествената церемония по откриването им през 2016 г. Оркестрите, участващи в предстоящия догодина международен фестивал, ще включат в репертоара си отличените творби.
  На петнадесетите празници на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана 2015 ще бъде представен и сборник с творбите, печелили до момента награди в Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Сред тях са маршове и хора на композиторите Диян Диханов, Ради Радев, Юлиян Слабаков, Васил Бележков, Стоян Пауров, Генчо Генчев, Илия Заков, Евгени Еремиев, Бойчо Димов, Петя Таскова, Елисавета Иванова.
 • НОВО: Национален конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране
  Краен срок: 31юли 2015 г.
  Еврогайдънс – България обяви конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инструменти, които се изпълняват и ползват у нас.
  В конкурса могат да се включат както индивидуални участници (кариерни специалисти), така и екипи (организации), с конкретни техни услуги и практики в следните категории:
  – Кариерни услуги за ученици;
  – Кариерни услуги във висшите училища;
  – Кариерни услуги за неучащи (работещи или незаети).
  Всеки участник/екип може да номинира по една успешна практика във всяка категория.
 • НОВО: 2016 Sony World Photography Awards
  Краен срок: 12 януари 2016 г.
  2016 Sony World Photography Awards, най-големият конкурс за фотография в света, организиран от World Photography Organisation, очаква кандидати. Всяка година той привлича нови таланти и утвърдени творци и представя най-добрата съвременна фотография в света от последните 12 месеца.
  Категориите са: актуални въпроси; природата и дивите животни; изкуства и култура, портретни снимки; съвременни проблеми; спорт; пейзажи; натюрморт; начин на живот; архитектура, и още.
  За 2016 има пет секции на Световните награди за фотография на Sony:
  – Професионална;
  – Отворена;
  – Младежка;
  – Национални награди;
  – Студентски фокус.
  За: фотографи от всички възрасти, опит и ниво на професионализъм.
  Награди: до 25 000 щ.д., дигитална екипировка Sony, и др.
 • НОВО: Стипендия за магистърската програма на Saatchi&Saatchi
  Краен срок: 26 юли 2015 г., 23.59 ч.
  Рекламната агенция Saatchi&Saatchi, Университетът по финанси, бизнес и предприемачество – ВУЗФ и "Кариери" обявяват конкурс на тема "Как да направим кариера от нещата, които обичаме". Авторите на трите най-интересни и вдъхновяващи истории ще получат стипендии за обучение в магистърската програма"Реклама, иновативен маркетинг и бранд мениджмънт"на Saatchi&Saatchi и ВУЗФ, всяка от които покрива 50% от таксата за обучение.
  За да участвате в конкурса, изпратете презентация на тема "Как да направим кариера от нещата, които обичаме" на saatchi@vuzf.bg до 26 юли, 23.59 ч. Няма ограничения за формата – може да се използват текст, илюстрации, рисунки, видео, снимки и всичко друго по преценка на кандидатите. Презентацията обаче задължително трябва да включва следната информация:
  – Кратко представяне – потърсете интересен и вълнуващ начин, с който да се представите. (2-3 слайда)
  – Селекция и анализ на 3 любими "неща". Изберете това, което ви вдъхновява – предмет, бранд, животно, компания, място и т.н. и обяснете защо сте се спряли на този избор. (3-4 слайда)
  – Комбинирайте трите неща и създайте интересна възможност за бъдещата ви кариера. Това може да бъде изцяло нов продукт/услуга или пък вече съществуващ, който да доразвиете в ролята си на маркетинг/бранд мениджър. Важно е да използвате и трите избрани от вас любими неща. (8-10 слайда)
  – Подгответе кампания за популяризирането на новия продукт/услуга. Измислете му име и рекламно послание, помислете кой би го купил, изберете подходящи канали за комуникация. (5-6 слайда)
  – Опишете финално идеята си в 1 слайд.
 • НОВО: 2015 EESC Награда на гражданското общество – Борба с бедността
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Тема на наградата 2015: "Борбата с бедността".
  Наградата 2015 ще отличи инициативи, провеждани от организации на гражданското общество и/или физически лица, насочени към подобряване на икономическото и социалното приобщаване на хората, които живеят в бедност и в нарастващ риск от сблъсък с бедност в Европа.
  Наградата, която е на обща стойност от 50 000 евро, ще бъде връчена на 10 декември 2015 г. За нея могат да кандидатстват организации на гражданското общество, официално регистрирани в рамките на Европейския съюз, и действащи на европейско, национално, регионално или местно равнище. Могат да кандидатстват и частни лица.
 • НОВО: Harry Frank Guggenheim Foundation Research Grants
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  Harry Frank Guggenheim Foundation приветства предложения в областта на природните, обществените и хуманитарните науки, които обещават да осветлят разбирането на причините, проявите и контрол на насилието и агресията. Най-голям приоритет се дава на изследвания, които могат да увеличат разбирането и облекчаване на неотложни проблеми, свързани с насилието и агресията в съвременния свят.
  Могат да каниддатстват гражданите на всяка страна, проучващи проблемите на насилието, агресията и доминацията.
  Грант: в рамките на диапазона от 15000 – 40 000 щ.д. на година
 • НОВО: Възможност за участие в семинар за млади журналисти в Лайпциг, 15-26 септември
  Краен срок: 14 август 2015 г.
  От 2001 г. насам Саксонската фондация за медийно образование веднъж годишно организира семинар за журналисти от Централна и Източна Европа. Тазгодишният семинар ще се проведе в Лайпциг от 15-ти до 26-ти септември и в него ще вземат участие 14 журналисти от Централна и Източна Европа. В рамките на семинара те ще се запознаят със структурата и работата на телевизията, радиото и печатните и електронните медии в дуалната медийна система на Федерална република Германия. Освен на повишаването на квалификацията престоят в Германия набляга и на културния обмен между участниците.
  Журналисти от Централна и Източна Европа, които към срока за кандидатстване нямат навършени 40 години, могат да кандидатстват. Предпоставка за кандидатстване са наличието на опит в медийната среда и добри познания по немски език. Разходите за пътни, престой и настаняване се поемат от Саксонската фондация за медийно образование.
 • НОВО: Годишен конкурс работилница за литературна критика
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  „Литературен вестник“, с подкрепата на Национален дарителски фонд „13 века България“, обяви годишен конкурс работилница за литературна критика.
  В конкурса могат да участват автори до 30-годишна възраст.
  За участие в конкурса се приемат литературнокритически рецензии с обем до 5000 знака върху книги в областта на художествената литература и хуманитаристиката, български и преводни, публикувани през 2014 и 2015 г. Текстовете (с посочени име на автора, дата на раждане, телефон и електронен адрес за връзка) се приемат на адрес:
  1v_konkurs@abv.bg
 • НОВО: Семинар за свободата на словото в Брюксел набира журналисти, 20 – 22 октомври
  Краен срок: 16 август 2015 г.
  Медийното събитие 2015 European Youth Media Days (EYMD), което се организира от Европейския парламент и неправителствената организация European Youth Press (EYP), ще се проведе в Брюксел от 20 до 22 октомври. Организаторите набират журналисти, които искат да вземат участие в него. Те трябва да са на възраст между 18 и 30 години.
  Програмата включва медийни обучения, дискусии на политическа тематика, задълбочен анализ на проблемите на свободата на словото. Всеки от селектираните участници ще работи върху собствен репортаж по някоя от засегнатите теми по време на събитието.
  Кандидатите могат да се включат и в конкурса за наградата на European Youth Press за статия, посветена на темата за свободата на словото. Категориите обхващат печатна статия, фотография и видео. Тримата победители ще бъдат обявени в края на събитието и ще бъдат поканени да посетят пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург, Франция.
  Разходите за път на одобрените участници ще бъдат възстановени.
 • НОВО: 5-седмични разиденции в САЩ на ArtsLink
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Artslink подкрепя програми, които насърчават обмена на визуални и сценични артисти и културни мениджъри в САЩ и 37 страни по света (България е една от тях). Програмата има за цел да се създадат възможности за артисти и общности в САЩ, за да споделят артистични практики с изпълнители и художествени ръководители от чужбина и да се ангажират в диалог, който спомага за разбиране между културите.
 • НОВО: “All You Need is Love!” Конкурс за късометражни филми
  Краен срок: 12 юли 2015 г.
  Конкурсът ще даде на десет млади режисьори от Централна и Източна Европа, и от Австрия шанса да представят работата на международния филмов фестивал и да обменят мисли с колегите си.
  Филмът следва да е родуциран в една от следните държави: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Грузия, Унгария, Казахстан, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдавия , Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.
  Филмът трябва да е не по-дълъг от 30 минути, режисьорът следва да не е по-възрастен от 35 години, филмът следва да е завършен преди 1 януари 2014 г., филмът не трябва да е показван в Австрия. Приемат се всички езици, но съпроводени от английски субтитри.
  За: творци не по-стари от 35 години от Австрия, Централна Европа и Източна Европа.
  Награди: 1500 евро и статуетка Urania
 • НОВО: Radcliffe Institute Fellowship Program at Harvard
  Краен срок: 23 септември 2015 / 15 октомври 2015
  Стипендиите на Институт Радклиф стипендии са предназначени за подпомагане на учени, художници, и писатели с изключителен капацитет и доказани постижения, желаещи да осъществяват дейност в академични и професионални направления и в изобразителните изкуства.
  Стипендии: до 75 000 щ.д. за една година, + допълнителни средства за разходи по проекта.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
  Краен срок: 14 септември 2015 г. 23:59 ч.
  Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015".
  Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
  Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
  2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
  3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);
  4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
  5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
  6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
  6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
  Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.
 • НОВО: Google Ad Grants за НПО
  Краен срок: текущ
  Google Ad Grants е изданието с нестопанска цел на AdWords, инструмента на Google за онлайн рекламиране. Посредством рекламиране с AdWords™ на стойност 10 000 щ.д. месечно Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел с валиден статут на благотворителна организация да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google.
  Организациите трябва да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието.
 • НОВО: Финансираща програма на TELUS International Europe
  Краен срок: предстои да се уточнни
  От 2015 г. общественият борд на TELUS International Europe ще финансира проекти на неправителствени организации в размер на близо 74 000 евро годишно.
  Ще се финансират проекти на организации със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране ще се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него.
 • НОВО: Програма Open mind за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания
  Краен срок: 15 юли 2015 г.
  Open mind е програма на Теленор за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания, която цели да им предостави възможност да:
  – работят по различни срочни проекти в Теленор;
  – станат част от професионални екипи за определен период от време;
  – получават финансово възнаграждение за труда си;
  – придобият нови умения;
  – работят в отворена и достъпна работна среда в голяма международна компания;
  – подобрят професионалната си квалификация;
  – повишат конкурентоспособността си на пазара на труда в България;
  – създадат полезни за бъдещето им развитие контакти и нови приятелства.
  Одобрените кандидати ще имат възможност да работят по проект в избрана от тях област (Грижа за клиента/Маркетинг/Администриране на продажбите/Анализ на технически показатели/Финанси/Вътрешен одит/Юридически услуги/Снабдяване/Технологии/Връзки с обществеността), да усвоят нови умения и да подобрят своята конкурентоспособност на пазара на труда. Теленор ще осигури на участниците в проекта отворена и достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение.
 • НОВО: Конкурс за най-добри практики в областта на "Изменение на климата и достъп до водни ресурси в производството на храни"
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Участвайте в конкурса за намиране на иновативни решения за подобряване на ефективното управление на водите и производството на храни с икономична употреба на вода. Най-добрата практика ще бъде наградена с 10 000 евро.
  Конкурсът е отворен за всеки, независимо от националността или познанията в областта.
  Предложенията могат да се подават от отделни потребители или екипи.
  Подателите могат да представят своя практиката или практиката на трета страна.
 • НОВО: Global Junior Challenge Award
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Конкурсът отличава най-иновативните проекти, които използват модерните ИКТ за образование и социално приобщаване. Той има за цел да насърчи младите хора и преподавателите им да използват нови технологии; да обменят опит и да създават успешни инициативи.
  Допустими кандидати:
  – Публични и частни училища и университети
  – Публични и частни институции и организации
  – Неправителствени организации
  – Публични и частни компании
  – Изследователски институти
  – Физически лица
  Допустими дейности:
  Допустими проекти са тези, които използват нови ИКТ технологии за образование и обучение, адресирани до млади хора на възраст до 29 г. и попадат в една от следните категории:
  – Проекти за потребители до 10 г.
  – Проекти за потребители до 15 г.
  – Проекти за потребители до 18 г.
  – Проекти за потребители до 29 г.
  – Проекти за насърчаване използването на ИКТ за устойчивост на околната среда в сътрудничество с Legambiente
  – Проекти, които използват ИКТ за обучение на млади хора за придобиване на умения за наемане на работа
  – Проекти, насърчаващи използването ИКТ за интеграция на мигранти и бежанци.
 • НОВО: Copernicus Masters 2015
  Краен срок: 13 юли 2015 г.
  Програмата има за цел да подкрепи развитието на предприемачеството чрез селектиране и награждаване на проекти и бизнес идеи, които изследват на данни от наблюдение на Земята, генерирани предимно по програма Коперник.
  Допустими кандидати:
  – предприятия
  – научни институции
  – пълнолетни лица
  Приемат се кандидатури от цял свят.
  Награди: 20 000 евро
 • НОВО: Търсят се кандидати за първата инженерна академия в България
  Краен срок: не е посочен
  Технологичната компания "Вистеон България" набира кандидати за първия випуск на своята инженерна академия.
  В програмата може да се включи всеки, който желае да продължи професионалното си развитие в областта на автомобилната електроника, включително и ученици.
  Участниците ще преминат през модули, които дават практически знания и изграждат умения за работа в инженерни проекти. Обученията са напълно безплатни и ще започнат от септември 2015 г., като продължителността им е три месеца. Кандидатстването се извършва онлайн през сайта на фирмата.
  Инженерната академия ще предоставя обучение в областите разработка на софтуер, хардуер, тестване и развитие на лични компетенции, съобщават от компанията. Основният фокус ще е върху програмните езици C/C++, алгоритми, структуриране на данни, управление на хардуер и изпълнение на стратегии за тестване
 • НОВО: Лятна академия за лидерство 2015
  Краен срок: 7 юли 2015 г.
  Софийски форум за сигурност ще проведе лятната си Академия за лидерство в периода 13-15 юли 2015 година. Академията е с практическа насоченост и съчетава лекции, практически упражнения и ролеви игри, което предполага активна роля на всички участници.
  Академията по лидерство е предназначена за ръководители, студенти по хуманитарни специалности и всички, които се интересуват от въпросите на лидерството и сигурността. Участниците следва да са навършили 18 години към момента на кандидатстване.
  В програмата на Академията са включени въпроси на лидера и лидерството, взимане на решения, водене на преговори, психологически аспекти на лидера и работата в екип, сигурност и лидерство, протокол и етикет и други. Преподаватели и ментори в курса са експерти с дългогодишен опит в съответната област.
  Академията ще се проведе в София, в сградата на Представителството на Европейската комисия на ул. Раковски 124. Участниците ще получат на електронната си поща програмата и повече информация за Академията и за преподавателите и менторите.
 • НОВО: Стипендия за ИТ специалисти с интерес към журналистиката
  Краен срок: 21 август 2015 г-
  Разработчици, инженери и програмисти с интерес към журналистиката могат да кандидатстват за специализираната стипендия Knight–Mozilla OpenNews, която ще им позволи да прекарат 10 месеца в разработката на собствен код и в сътрудничество с репортери и дизайнери от няколко медийни организации.
  Стипендиантите ще бъдат разпределени следните редакции: Los Angeles Times Data Desk в Лос Анджелис, NPR във Вашингтон, Vox Media в Остин, Тексас, Ню Йорк или Вашингтон, Frontline в Бостън, Correct!v в Берлин и The Coral Project в Ню Йорк.
  Размерът на стипендията е 60 хил. долара, а към нея допълнително се покриват разходите по настаняване, здравна осигуровка, транспорт и средствата за издръжка на децата на стипендиантите. Отпускат се и средства за учебни материали и пътувания свързани с проучването на всеки от селектираните участници.
 • НОВО: Конкурс за разработки в областта на международните финанси
  Краен срок: 10 юли 2015 г.
  Институт за икономическа политика организира академичен конкурс за млади учени с интереси в областта на международните финанси. Конкурсът е учреден в памет на д-р Иванка Петкова – основател и първи председател на Института.
  Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти на възраст до 35 години.
  В първата фаза на селекционната процедура (с краен срок 10 юли 2015 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който те не са публикувани до момента.
  Документът следва да бъде изготвен на български и английски езикq като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.
  Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от международна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време на официална церемония в края на месец ноември 2015 г.
  Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва: 1-ва награда – 1 500 лв; 2-ра награда – 1 000 лв и 3-та награда – 750 лв.
  Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор") на възраст до 35 години.
 • НОВО: Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Наградата се присъжда на нестопански организации, работещи в областите: миграция и интеграция, междукултурна компетенция; обучения за междукулурно гражданство; както и на организации, работещи за интересите на отделни групи (напр. религиозни, женски, младежки, медийни и др.), подкрепящи междукултурния диалог и разбирателство.
  Нейна основна задача е подкрепи съществуващи и с потенциал за репликиране иновационни проекти, реализирани успешно през първата им година. Подкрепата се дава под формата на годишна програма за разширяване на иновационните проекти или прилагането им в други области.
 • НОВО: МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОПУЛЯРНАТА ГРАДСКА ПЕСЕН ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  Фестивалът има конкурсен характер и де провежда в три категории:
  I. Конкурс за изпълнители, Съвременна забавна музика
  I. Конкурс за изпълнители, Популярни градски песни
  II. Конкурс за авторска песен
 • НОВО: КАНДИДАТСТВАЙ ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ОБМЕН ПО ПРОЕКТ "START UPS "
  Краен срок: 17 юли 2015 г.
  Environmentalist and Nature Lover Civilian Organization (Унгария) получи одобрение за реализиране на проект "Start ups " по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен. Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
  От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации.
  Период на младежкия обмен: 17 – 31 август 2015 г.
  Място на провеждане: Vasarosnameny, Унгария
  Участници: 8 + 1 ръководител на групата
  Информация за проекта:
  В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
  – Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
  – На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
  – Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
  – Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.
  Цели на проекта:
  – Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
  – Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
  – Да се помогне на младежите при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
  – Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.
  Изисквания към участниците:
  – Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
  – да говорят свободно английски език.
  Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата, материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.).
  Ако проявявате интерес, кандидатствайте тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/formulyar-za-kandidatstvane.pdf
  Пълната програма на обмена може да намерите тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/program-plan-partnercsoportoknak-start-ups-magyar-angol-roevid.pdf
  Информация за приемащата организация, можете да намерите тук:
  http://youthvarna.eu/data/uploads/enlco.pdf
  Срок за кандидастване: 17.07. 2015 г.
  Избраните участници ще бъдат уведомени до 20.07.2015 г.
 • НОВО: International Challenge on Economics Idea (ICEI)
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  International Challenge on Economics Idea (ICEI) е международен конкурс за есе, насочен към студенти от цял свят. ICEI е ежегодно събитие, което се организира от Economics Student Association of Universitas Gadjah Mada (UGM). Всички участници следва да работят по темата за "Финансова политика за създаване на икономическа устойчивост".
 • НОВО: 2018 Европейска зелена столица и 2016 Европейски конкурс "Зелено листо"
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  Европейската комисия кани европейските градове да се състезават в две категории за:
  >> Награда 1: 2018 Европейска зелена столица – всяка година се отличава един европейски град, който е показал високи екологични стандарти и се ангажира с текущи и амбициозни цели за бъдещо устойчиво развитие. За градове с над 100 000 жители.
  >> Награда 2: 2016 Европейски конкурс "Зелено листо" – отличава градове с отлични резултати в областта на околната среда, със специален акцент върху усилията, които се полагат за осведомеността на гражданите за околната среда, зелен растеж и генериране на нови работни места. За градове от 20 000 до 100 000 жители.
 • НОВО: EU Prize for Women Innovators
  Краен срок: 20 октомври 2015 г. (12:00 – Брюкселско време)
  С наградата на ЕС за жени новатори, Европейската комисия иска да даде обществено признание на изключителни жени предприемачи, които са обогатили със своите новаторски идеи пазара. Целта е да се вдъхновят и други жени да последват стъпките им.
  Три награди ще бъдат присъдени през пролетта на 2016-а:
  – – 1-ва награда: 100 000 евро
  – – 2-ра награда: 50 000 евро
  – – 3-та награда: 30 000 евро
 • НОВО: Ashden Trust: Покана
  Краен срок: не е посочен
  Ashden Trust отправя покана към организации да представят иновативни и ефективни проекти, с които да се постигнат трайни изменения както в международен план, така и в Обединеното кралство.
  Области:
  – Изменение на климата
  – Устойчиво развитие
  – Подобряване на качеството на живот в по-бедните общности
  Заинтересованите кандидати могат да изпратят кратко описание на своите предложения за проект.
 • НОВО: Световно биенале на студентска фотография
  Краен срок: 1 ноември 2015 г.
  Организатор е Академия на изкуствата – Нови Сад.
  В Биеналето могат да участват всички студенти от академии и колежи, в които дисциплината фотография е част от учебната програма.
  Няма входна такса.
 • НОВО: Стажове на Atlas Service Corps
  Краен срок: текущ (следващ краен срок 15 юли 2015 г.)
  Atlas Service Corps, Inc. (Atlas Corps) е международна мрежа от нестопански лидери и организации, която насърчава иновациите, сътрудничеството, както и решенията за справяне със световните предизвикателства на 21ви век. Тяхната мисия е да реагират на критични социални проблеми чрез усъвършенстване на лидери, укрепване на организациите и насърчаване на иновациите чрез стажове. Стажовете на Atlas Corps придължават 6-18 месеца и се предлагат три пъти годишно.
  Стажантите работят на пълно работно време в приемащи организации, развиват лидерски умения и учат най-добрите практики.
  Кандидатите следва да имат:
  – 2 или повече години съответен опит в НПО социалния сектор;
  – Бакалавърска степен или еквивалентна;
  – Владеене на английски език;
  – 35 години или по-млади;
  – да желаят да работят страна, различна от тази, от която са (американски граждани не са допустими за стаж в САЩ);
  – Ангажимент да се върнат в родната си страна, след 6-18 месеца стаж.
 • НОВО: HostWriter Journalism Award
  Краен срок: 31 юли 2015 г.
  Hostwriter е глобална мрежа за сътрудничество за журналисти, блогъри, студенти по журналистика и документални филмови дейци. С търсачката hostwriter можете да намерите колеги, които споделят вашите разследвания и журналистическа страст. Наградата е за съвместна журналистика (най-малко двама журналисти, работещи заедно).
  Приемат се материали от всички медии. Материалът може да бъде на всеки език, но се каниддатства на английски, немски, испански, френски, португалски, арабски или иврит плюс резюмета на английски. Платформата HostWriter трябва да е изиграла роля в разследвания. Без значение как сте използвали платформата: дали сте поискали съвет от колега журналист, преспали на дивана на колеги по време на пътуване или сте намерили партньор, с който сте направили съвместно трансгранично проучване.
 • НОВО: Програма за развиите на млади професионалисти от тинк-танкове
  Краен срок: 24 август 2015 г.
  Програмата желае да привлече наскоро завършили студенти от магистърски и докторски програми в областта на социалните и хуманитарните науки, които да изберат мозъчни тръстове в Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа и страните от бившия Съветски съюз, като им дава възможност да получават информация от първоизточника за политика на научни изследвания и застъпничество от мозъчните тръстове в региона. Програмата е предназначена да е от полза както за младите, начинаещие професионалисти, така и за техните организации домакини. Тя дава възможност на участващите мозъчни тръстове да наемат млади изследователи родом от региона, които наскоро са завършили висше образование в страните от ОИСР, включително Централноевропейския университет в Унгария. В зависимост от изследователска тема, индивидуалните програми в приемащи организации ще продължат до шест месеца и започват от 01
  ноември 2015 г. За: доктори или магистри между 23-35 годишна възраст от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, или Украйна.
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: