Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ


 • НОВО: Rinker’s Challenge 2.0: Предприемачи, кандидатствайте!
 • Краен срок: 23 септември 2015 г.
  Център „Ринкър“ към ФПББ предизвиква за втори път стартиращите предприемачи. Rinker’s Challenge 2.0 е отворен до 23 септември 2015, а кандидатстването става с бизнес идея – за традиционно или социално предприятие.
  Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращи предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. Участниците в Rinker’s Challenge получават съвети и подкрепа от Pro bono професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса. Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.
  Кандидатстването за програмата става само онлайн, на български език.
 • НОВО: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
  Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма: 15-30 септември 2015 г.; 15-31 декември 2015 г.; 15-31 януари 2016 г.; 15-31 март 2016 г.
  Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения: текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата
  Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
  Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните инвестиционнни приоритети:
  – Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития и в административните сгради на държавната и общинската администрация;
  – Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
  – Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие;
  – Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
  – Да се подобрят условията за достъп до културен живот;
  – Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура;
  – Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.
 • НОВО: Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
  Краен срок: 21 юли 2015 г. Във връзка с бедствията от 31 юли 2014 г., съгласно заповед РД-02-36-328/26.06.2015 г. са публикувани Изисквания и пакет документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO002. Изпълнителните органи по схемата са поканени да подадат проектни предложения, съгласно горепосочените изисквания.
  Изпълнителните органи по настоящата схема са органите, отговорни за изпълнението на операциите по Приложение 1, както следва:
  – Община Бяла Слатина;
  – Община Борован;
  – Община Враца;
  – Община Криводол;
  – Община Мездра;
  – Община Мизия;
  – Община Хайредин;
  – Община Оряхово – резервен изпълнителен орган;
  – Община Роман – резервен изпълнителен орган.
  Изпълнителните органи получават помощта и носят пряката отговорност за изпълнението на проектите в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Договарящия орган.
 • НОВО: 7Talents oбяви конкурс за финансиране и популяризиране на видео съдържание за интернет
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Всеки може да се включи – без значение дали досега сте се занимавали с видео съдържание, дали сте сам, в екип или сте фирма, която иска да създава готини видеа.
  Всеки може да участва с неограничен брой концепции, колкото повече, толкова по-добре!
  Няма ограничение в броя продукции, които ще бъдат финансирани.
 • НОВО: Националeн литературен конкурс за учители-творци – стихотворения, разкази, есета
  Краен срок: 15 август 2015 г. включително
  За седма поредна година издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” обявиха Националния литературен конкурс за учители-творци, в който със свои произведения – стихотворения, разкази, есета – могат да участват действащи учители и директори от цялата страна.
  Тази година конкурсът се посвещава на 25-годишнината от създаването на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”. По този празничен повод за първи път в историята на конкурса, освен подбраните от журито и включени в общия сборник автори, от които ще бъдат избрани трима победители – по един във всяка категория, ще има и Голяма награда! Един участник, подбран единодушно от журито, ще има право да издаде самостоятелна книга с обем до 200 страници и в тираж до 500 бройки в рамките на 12 месеца след обявяването на наградата.
  Тази година ще има и награда на публиката. Докато тече конкурсът, селектирани произведения периодично ще бъдат публикувани в блога на конкурса: uchitelitvorci.wordpress.comи на фейсбук страниците на двете издателства. Произведението, събрало най-много интерес в социалните мрежи, ще бъде отличено с тази специална награда. Резултатите ще бъдат обявени в началото на месец октомври 2015 г., а награждаването по традиция ще се състои в навечерието на Деня на народните будители, когато ще бъде обявена и Голямата награда.
 • НОВО: Национален конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране
  Краен срок: 9 август 2015 г.
  Стартира тазгодишният конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България. Инициативата е на Еврогайдънс България и Фондация на бизнесът за образованието. Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и инструменти, които се изпълняват и ползват у нас.
  Отличените ще бъдат наградени с учебна визита в страна от ЕС.
  В конкурса могат да се включат както индивидуални участници (кариерни специалисти), така и екипи (организации), с конкретни техни услуги и практики в следните категории:
  – Кариерни услуги за ученици;
  – Кариерни услуги във висшите училища;
  – Кариерни услуги за неучащи (работещи или незаети).
  Всеки участник/екип може да номинира по една успешна практика във всяка категория.
  Документи за кандидатстване:
  – Формуляр за кандидатстване;
  – EUROPASS автобиография на кариерния консултант (ръководителя на екипа/водещия кариерен консултант);
  – Приложения, доказващи качеството на кандидатурата;
  – Декларация, че предоставената информация е достоверна и може да бъде използвана от организаторите на конкурса.
  Документите се изпращат на електронен адрес:euroguidance@hrdc.bg
 • НОВО: „Графити стрийт батъл” за Съединението
  Краен срок: 14 август 2015 г., до 17 ч.
  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Асеновград организира конкурс за графити на патриотична тема: „Дейци на Съединението”.
  Желаещите да участват в конкурса трябва да представят идеен проект на графита, размери, време за изпълнение, необходими материали и телефон за контакти. Предложенията ще се приемат на електронната поща на МКБППМН-Асеновград: okbppmn_asenovgrad@abv.bg
  Обявяване на одобрените проекти: 18 август 2015 година до 17 часа на сайта на Община Асеновград.
  Авторите на одобрените проекти ще получат възможност за реализация на своите графити /портрети или надписи/ на стената на стадион „Шипка” в Асеновград в срок до 5 септември 2015 година.
  Материалите за графитите ще бъдат осигурени от МКБППМН-Асеновград.
 • НОВО: Българско училище за политика „Димитър Паница”
  До 15 август е удължен срокът за кандидатстване в Националната програма 2015/2016 на Българско училище за политика „Димитър Паница". Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог.
 • НОВО: Youth Time Global Forum, 28-31 октомври 2015, Барселона, Испания
  Краен срок: 10 август 2015 г.
  Форумът ще събере над 100 участници от цял свят с цел да се намерят решения за най-разпространените въпроси на младежта. Темата на ежегодното събитие е "Нова ера на заетостта и образованието: Решения за промяна".
 • НОВО: Платени преводачески стажове в Европейската комисия
  Краен срок: 31 август за стажове, започващи март; 30 януари за стажовете, започващи през октомври
  Стажантите получават стипендия от около 1000 евро на месец. Стажовете имат продължителност пет месеца от 1 март и 1 октомври всяка година.
 • HostWriter Journalism Award
  Нов краен срок: 31 август 2015 г.
  Hostwriter е глобална мрежа за сътрудничество за журналисти, блогъри, студенти по журналистика и документални филмови дейци. С търсачката hostwriter можете да намерите колеги, които споделят вашите разследвания и журналистическа страст. Наградата е за съвместна журналистика (най-малко двама журналисти, работещи заедно).
  Приемат се материали от всички медии. Материалът може да бъде на всеки език, но се каниддатства на английски, немски, испански, френски, португалски, арабски или иврит плюс резюмета на английски. Платформата HostWriter трябва да е изиграла роля в разследвания. Без значение как сте използвали платформата: дали сте поискали съвет от колега журналист, преспали на дивана на колеги по време на пътуване или сте намерили партньор, с който сте направили съвместно трансгранично проучване.
 • НОВО: Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Основна задача на Наградата за междукултурни иновации под егидата на ООН е да подкрепи съществуващи и с потенциал за репликиране иновационни проекти, реализирани успешно през първата им година. Подкрепата се дава под формата на годишна програма за разширяване на иновационните проекти или прилагането им в други области. Наградата се присъжда на нестопански организации, работещи в областите:
  – миграция и интеграция
  – междукултурна компетенция
  – обучения за междукултурно гражданство
  Както и на организации, работещи за интересите на отделни групи, подкрепящи междукултурния диалог и разбирателство.
  – религиозни
  – женски
  – младежки
  – медийни и др.
 • НОВО: Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна
  Краен срок: 13 септември 2015 г.
  Програмата Actors of Urban Change цели да постигне устойчиво и с участието на гражданите градско развитие чрез културни дейности. Съвместно на дейци от културната сцена, администрацията и частния сектор се дава възможност за укрепване на техните компетенции в междусекторно сътрудничество, чрез създаване на екип за прилагане на иновативен проект в града им. Всички отбори от различни европейски градове ще получат подкрепа за тяхната професионална квалификация, както и чрез международен обмен в рамките на програмата.
  Какво включва програмата?
  – Безвъзмездни средства за проекти в размер до 5000 евро.
  – Местен проект – подкрепа от експерти в рамките на 5000 евро.
  – Подкрепа на международно ниво:
  – Семинари и лекции от международни експерти
  – Учебни сесии, модерирани от опитни обучители
  – Подкрепа за стажове
  – Възстановяване на всички пътни разходи и настаняване, свързани с посочените по-горе дейности
 • НОВО: Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Поканата за представяне на предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации ще осигури финансиране чрез подкрепа за действия, насочени към укрепването на капацитета на потенциалните приемащи организации да се подготвят и реагират на хуманитарни кризи. Освен това се цели да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.
  Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:
  – неправителствени организации с нестопанска цел, създадени в съответствие със законодателството на държава-членка и чието седалище се намира на територията на Съюза;
  – публично-правни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава-членка;
  – Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец. – Кандидатите (кандидат-организации координатори) трябва, към посочения краен срок за подаване на предложения, да имат най-малко пет години опит в дейности в сферата на хуманитарната помощ.
  Допустими са само юридически лица, установени в държавите-членки на Европейския съюз.
  Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, възлиза на 6 948 000 евро.
  Максималният размер на безвъзмездните средства е 700 000 евро. Искания за безвъзмездни средства до 100 000 евро няма да бъдат разглеждани за финансиране. Агенцията очаква да финансира 20 предложения.
 • НОВО: Финансова помощ за изследвания на тема иновации в големи организации
  Краен срок: 30 септеммри 2015 г.
  Институтът на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез своята програма за знания. Съобщението за поканата e публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз. Програмата се състои от две отделни схеми за финансиране:
  EIBURS — Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания
  STAREBEI — Програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти между университети и ЕИБ
  EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни — кандидати за членство, или в страни, които са потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
  На конкурсни начала EIBURS предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които имат признати постижения в избраните области. Одобрените предложения следва да постигнат определени резултати, които се уреждат в договор с ЕИБ.
  През академичната 2015/2016 година програмата EIBURS очаква предложения по една нова научна тема:
  По какъв начин по-големите организации могат да бъдат иновативни?
 • НОВО: Нова сесия за избор на кандидати по стипендиантска програма "Туризъм"
  Краен срок: 20 август 2015 г.
  През новата учебна 2015/2016 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена" отново ще подпомага висшето образование на студенти – отличници от висшите учебни заведения в България чрез стипендиантската си програма „Туризъм", която се реализира съвместно със „Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД.
  Квотите по програмата са две стипендии за зимния семестър и две стипендии за летния семестър на учебната 2015/2016 година.
  Изискването към заинтересованите студенти е да са записани редовна форма на обучение – степен бакалавър по специалност „Туризъм" и да имат общ успех от летния семестър на учебната 2014/2015 година не по-нисък от отличен 5.50. С предимство при класирането се ползват студенти в неравностойно положение, млади хора, израстнали под институционална грижа, студенти от социално слаби семейства, сираци и полусираци, студенти със степен на инвалидност и млади хора със специални образователни потребности.
  Всяка от стипендиите е на стойност 1 500 лева и се изплаща на 5 равни месечни вноски.
 • НОВО: Осми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“
  Краен срок: 9 октомври 2015 г. ъ Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство обявиха Осмия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ, 2015.
  В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
  Темите са по раздели: „СВЕТЪТ Е ГРАДИНА С РАЗЛИЧНИ ЦВЕТЯ” – за литературно творчество; и „РАЗЛИЧИЯТА НИ ПРАВЯТ ПО-БОГАТИ” – за журналистика.
  Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.
  Конкурсът е в два раздела:
  І. Литературно творчество –
  А. Поезия
  Б. Проза /разказ,приказка/
  Литературни есета няма да се разглеждат от журито.
  ІІ. Журналистика –
  А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
  Б. Колективна /ученически вестник/
 • НОВО: Европейски младежки фотоконкурс
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  За тази фотоконкурс споделете вашата творческа интерпретация на това, какво означава да си млад човек в или извън Европа. Това може да включва снимки, които демонстрират приятелство, учене, пътуване, доброволчество…
 • НОВО: Apply for the 5th UniCredit Study-Abroad Exchange Programme
  Краен срок: 15 November 2015
  UniCredit & Universities Foundation enables young European economics and finance students to reach their true potential by financing their ongoing studies and research through several scholarships and awards. UniCredit and Universities Foundation is launching the 5th UniCredit Study-Abroad Exchange Programme. The competition offers 25 grants to undergraduate and master students to spend three to six months abroad to any university within the UniCredit perimeter. The grant scholarships are intended for exchange periods abroad of maximum of six months, between January 2016 and March 2017.
  Each winner will receive a monthly stipend of EUR 700 (gross) for the entire duration of the period abroad and, in addition, a fixed amount of EUR 1,000 for visa, travel or other expenses.
  Open to: students of any nationality in the fields of economics, finance, banking, management engineering, law at least in their 2nd year of study enrolled at any university of UniCredit perimeter.
 • НОВО: Call for proposals EAC/S08/2015 – EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces
  Краен срок: 10/09/2015
  In line with Regulation No 1295/2013, the Creative Europe Annual Work Programme for 2015pdf Choose translations of the previous link includes the launch of a call for proposals in order to build on experimental business models and to help spread their knowledge and facilitate their dissemination.
  To this end, support will be provided to set up an EU-wide network of creative hubs and co-working spaces for cultural and creative professionals and entrepreneurs. A creative hub is an infrastructure or venue that uses a part of its leasable or available space for networking, organisational and business development to the cultural and creative sectors. Many co-working spaces in the creative sector refer to themselves as "creative hubs".
  Through the current call, the following should be achieved:
  – reinforced networks of creative hubs at EU level,
  – strengthened trans-national and cross-sectoral cooperation within the cultural and creative sectors via digital means,
  – enhanced exchanges of experience and best practice between EU creative hubs and between cultural and creative sectors,
  – capacity-building provided to creative hub managers and cultural and creative professionals and entrepreneurs, and
  – lessons and conclusions drawn for further policy making (on innovative business models, innovative schemes etc.).
 • НОВО: Грантове за създаване на филми на Doha Film Institute
  Краен срок: 1 август 2015 г.
  Целите на Финансиращата програмата от Филмов институт Доха са да се идентифицират нови таланти, търсене на нови кино гласове и откриване на универсално резонансни истории. Институтът търси проекти, чиято цел е да изследват, разширяват и култивират автентични истории, с изявен интерес към по-дълбоко разбиране на специфичните възможности на киното.
  България е избираема страна.
 • НОВО: Европейци за мир
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Фондация "Възпоминание, отговорност и бъдеще" (Фондация EVZ) насърчава проекти на млади хора от Германия и страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа, както и от Израел в програма ЕВРОПЕЙЦИ ЗА МИР от 2005 г. насам. Фондацията кани училищни и младежки групи, които да работят в международни партньорства за финансиране на техен съвместен проект.
  ЕВРОПЕЙЦИ ЗА МИР укрепва историческото съзнание и активната ангажираност на младите хора за правата на човека и международното разбирателство.
  Могат да бъдат финансирани разходи за пътуване, разходи за настаняване и храна, оборудване и материали за работа и представяне на резултатите от проекта, и др., извършени през периода 1 юли 2016 г. и 31 август 2017 г.
  България е избираема страна.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: