Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕ


НОВО: Национална програма за младежта (2011 – 2015), Подпрограма 4: „Развитие и признаване на младежката работа“

 • Краен срок: 7 август 2015 г.
  Цели:
  – Повишаване на капацитета на младежките работници.
  – Насърчаване използването и прилагането на подходящи подходи и методи в младежката работа.
  – Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на мрежа за обмяна на опит и добри практики на младежките работници.
  – Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му.
  – Популяризиране на младежката работа.
  Проектните дейности следва да бъдат насочени към:
  – Популяризиране на младежката работа, принципите за младежка работа и добри практики за работа с млади хора.
  – Организиране на конференции, дискусии, кръгли маси и други събития за представяне и обсъждане на младежката работа.
  – Изготвяне на обзорни доклади относно специфичните нагласи, очаквания и потребности на младите хора от младежката работа.
  – Популяризиране дейността на младежките работници.
  Проектите следва да са планирани за срок до 2 (два) месеца.
  Максималното допустимо финансиране от страна на ММС е в размер до 10 000 лева (десет хиляди лева) за отделно проектно предложение.
 • НОВО: ДЪРВО С КОРЕН 2015
  Краен срок: 18 октомври 2015 г.
  За шести пореден път Фондация „ЕкоОбщност" обяви началото на конкурса „Дърво с корен". Конкурс, който разказа историите на любими български дървета извън границите на страната и ги направи известни в Европа. Отново с него фондацията ще търси дърветата, които обичаме – не защото са най-стари или най-красиви, а защото са специални. Специални за вас, за вашето семейство, приятели, село или град.
  Познавате ли такова дърво? Дърво, което е оставило следа в паметта ви – с мило преживяване, детски спомен или което е обединило хора, легенди и специални събития? Пишете ни за него, разкажете ни вашата негова история.
  Дървото победител ще представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2016" и ще получи специална грижа за подобряване на състоянието му, ако има нужда от такава.
 • НОВО: Празник на старата градска песен „Мара Врачанка”, 17 октомври 2015
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Празникът на старата градска песен „Мара Врачанка” ще се проведе за шестнадесета поредна година на 17 октомври 2015 год. от 10:30 ч. в Градската концертна зала на Враца.
  Този музикален форум се утвърди като един от най-добрите празници на старата градска песен, целящ да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие на ценителите на песента.
  В Празника могат да участват индивидуални изпълнители и групи за стари градски песни от цяла България.
  Празникът има конкурсен характер.
  Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети – по една песен до 3 минути. Не се допускат „Китка” от песни.
 • НОВО: Конкурс за наградата за превод "Кръстан Дянков" 2015
  Краен срок: 24 септември 2015 г.
  Наградата „Кръстан Дянков“ на фондация „Елизабет Костова” се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2014 г. и 24 септември 2015 г. Голямата награда „Кръстан Дянков” е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.
  В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации.
 • НОВО: Конкурс за писатели 2015
  Краен срок: 22 октомври 2015 г.
  Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обяви годишния си конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език.
  В разглеждането на кандидатурите за традиционния конкурс, осъществяван съвместно с американското издателство „Open Letter” вече шест години, за пръв път ще се включат и редактори от английското издателство „Granta“ . Ще бъдат одобрени максимум два романа за издаване от издателство „Open Letter Books“, САЩ и/или издателство „Granta”, Великобритания.
  Критерии за допустимост на кандидатите:
  1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература.
  2. Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство.
  3. Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език.
  4. Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман.
  5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс.
  Селекцията се осъществява от международно жури.
 • НОВО: Конкурс за участие в резиденция за преводачи 2015
  Краен срок: 2 ноември 2015 г.
  Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обяви шестия пореден конкурс за участие в преводаческа резиденция в САЩ.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки кандидатстващ преводач трябва да бъде способен да превежда художествена литература от български на английски език.
  Всеки кандидатстващ преводач трябва да има минимум три публикувани превода на художествена литература от английски на български език в електронно или в печатно издание (поезия и/или проза).
  Всеки кандидатстващ преводач трябва да изпрати превод на откъс от книга (роман или разказ/и), върху която възнамерява да работи по време на преводаческата резиденция, ако бъде одобрен за участие в нея. Оригиналът на книгата трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е публикувана на български език от официално регистрирано издателство.
  Преводач, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за участие в преводаческата резиденция, може да кандидатства отново, но с превод на различен текст.
  Всеки преводач може да кандидатства само с един превод на конкурс.
 • НОВО: IV Национален конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2015
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Община Монтана обяви Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Наградите в четвъртото му издание са по-високи, след като с решение на Общинския съвет бе променен регламентът на конкурса. За всеки от разделите – “Хоро” и “Марш”, ще бъдат присъдени първа награда в размер на 1000 лв., втора награда на стойност 800 лв. и трета награда – 600 лв. Наградените автори ще получат статуетки на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на тържествената церемония по откриването им през 2016 г. Оркестрите, участващи в предстоящия догодина международен фестивал, ще включат в репертоара си отличените творби.
 • НОВО: Конкурс "Европейско зелено листо" – 2016
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  Конкурсът "Европейско зелено листо" е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Конкурсът оценява труда и успеха за постигане на "зеления растеж", и наградата се присъжда на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Градовете победители на конкурса "Европейското зелено листо" поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.
 • НОВО: Конкурс "Зелена европейска столица" – 2018
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  C наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете с население над 100 000 души, които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда. Годишното отличие има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм — градове, които са подходящи за живеене. Градът-победител има ролята на модел за подражание с цел да вдъхновят останалите европейски градове да следват техния пример.
 • НОВО: Глобален фонд за жените
  Начална дата за приемане на писма за интерес от кандидатите: 1 септември 2015 г.
  Глобалният фонд за жените инвестира в женски групи, утвърждаващи човешките права на жените и момичетата. подкрепата е за водени от жени групи, базирани извън САЩ, чрез предоставяне на безвъзмездни средства, вариращи от 5000 до 30 000 щ.д. на година за организационни и проектни разходи. При получаване на грант за първи път той обикновено варира от 5 000 до 13 000 щ.д. на година. Оценява се местният опит и убеждението, че самите жени знаят най-добре как да определят своите нужди и да предлагат решения за трайна промяна.
  Глобалният фонд ще се съсредоточи върху три основни области:
  – Нулево насилие;
  – Икономическо и политическо овластяване;
  – Сексуално и репродуктивно здраве и права.
 • НОВО: Втори кръг за заявления за International Credit Mobility
  Краен срок: 24 септември 2015 г., 12:00 часа (CET)
  Вторият кръг за заявления за International Credit Mobility вече е отворен.
  Настоящата покана дава на вашата институция възможност да кандидатства за финансиране за проекти за мобилност с висшите учебни заведения по целия свят. Участващите Национални агенции включват Австрия, Белгия (Фландрия), България, Хърватия, Чешката република, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Латвия, Бивша югославска република Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия , Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство.
 • НОВО:Награда Достъпен град 2016
  Краен срок: 10 септември 2015 г., 24 ч. брюкселско време.
  Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access – Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
  Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
  Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
  – Достъп до работа
  – Достъпни интелигентни градове.
 • НОВО: Next Generation of Science Journalists Award за млади професионалисти
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Представете една статия, с акцент върху темата "Здраве", които трябва да е била публикувана след 1 януари 2014 г. Информацията в статията трябва да се основава на подходяща научна основа.
  Статията може да е публикуван във всякаква формат: печат, дигитален, звуков или визуален. Аудио и видео съдържание трябва да се подава чрез съответна уеб-връзка.
  Участие се приема от всички страни; но съдържанието трябва да е на английски език. Преводи се приемат, ако е приложена оригиналната статия.
  Кандидатите трябва да са в началото на журналистическата си кариера с опит най-много 5 години.
  Приложете кратко CV (една страница), както и копие от паспорта си.
 • НОВО: “On the Go” Photo Competition
  Краен срок: 6 септември 2015 г.
  Фондация Азия-Европа (ASEF) кани фотографи да участват в този фотоконкурс в чест на 20-та годишнина на срещата Азия-Европа (ASEM). Темата е движението и темпото на живот в Азия и Европа, илюстрираща моментите, когато сме различни – и все пак така си приличаме.
  За: начинаещи и професионални фотографи, които са поне на 18 години, от страни ASEM.
  Награди: безплатно пътуване до Сингапур, публикация във фотокнига, снимките ще бъдат демонстрирани в различни международни изложби.
 • НОВО: Държавни стипендии на Израел за чуждестранни студенти
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Правителството на Израел предлага стипендии на чуждестранни студенти с бакалавърска степен или по-висока. Студентите могат да избират или краткосрочна или дългосрочен стипендия.
  Краткосрочна стипендия – предоставя се за езиков курс, 3-4 седмици в Университета в Хайфа.
  Дългосрочна стипендия – отпуска за максимален период от осем месеца (една академична година).
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: