Начало > Uncategorized > ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
 • Краен срок: 18 януари 2016 г.
  Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
  – Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
  – Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
  – Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
  Приоритетна ос 2. Младежи:
  – Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
  – Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
  Приоритетна ос 3. Околна среда:
  – Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
  – Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
 • НОВО: Обучение „Стратегическо ползване на IT за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики”, 12 и 13 септември 2015
  Краен срок: 6 септември 2015 г., 24:00 ч.
  Фондация „Блулинк” в партньорство с гражданско сдружение „Инит Лаб” и Общество.бг имат удоволствието да отправят покана към активните граждани, доброволците, представителите на НПО и различни граждански инициативи за регистрация за участие в обучение „Стратегическо ползване на IT за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики”. Обучението ще се проведе на 12 и 13 септември 2015 г. в село Горица, община Бяла, област Варна, над прочутия плаж Карадере. Целта на обучителните сесии е да се предадат практически знания за използване на онлайн инструменти като WordPress и видео стрийм например, като в процеса на регистрация кандидатите са поканени и сами да предложат обучителни теми, които да влязат в програмата (виж формуляра за кандидатстване по-долу). Междувременно участниците ще имат възможност да обменят опит и познания в мрежа с IT-специалисти, млади активисти и представители на НПО от цялата страна. Обучението е второ след проведеното през май т.г. по проект Signali.bg, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО за България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и фондация „БлуЛинк“.
  Кой може да кандидатства?
  Всеки, който не е участвал в обучението от май т.г. и е на възраст над 18 години. Участниците следва да попадат в една от следните целевите групи: активни граждани, младежи, доброволци и членове на неправителствени организации. С приоритет при избора на участници в обучението ще се ползват младежи, роми, лица в риск от бедност, вкл. и живеещите в отдалечени населени места.
  Какъв е критерият за избор на участници?
  Броят на участниците е ограничен, затова при селекцията основна тежест ще има обосновката на кандидата за участие, отразена в отворените въпроси от формуляра за регистрация. Обучението е безплатно благодарение на финансовата подкрепа на EEA Grants. Приетите участници ще могат да ползват транспорт, настаняване и храна, осигурени от организаторите.
 • НОВО: Mагистърска програма: Изменения на климата и управление на водите. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  Краен срок: държавна поръчка – от 25.08.2015 г. до 10.09.2015 г.; платено обучение – от 25.08.2015 г. до 30.09.2015 г.
  Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. Учебното съдържание е свързано с разкриване на причините, тенденциите и последиците от изменението на климата и анализ на количествените характеристики и териториалното разпределение на водните ресурси в глобален и регионален аспект.
  Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за специалисти
  – студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география
  Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за неспециалисти
  – студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалност, различна от посочените по-горе.
  Обучението в магистърска програма ИКУВ – неспециалисти започва от летен семестър на съответната академична година.
  Прием на документи: Красимира Тонова в каб. 261А, от 10:00ч.; тел.: 02 9308 449 (за периода от 25 до 28.08 молбите се подават в каб. 268)
 • НОВО: Търси се "Млад европеец на годината" 2016
  Краен срок: 30 октомври 2015 г.
  Веднъж годишно фондация Schwarzkopf Young Europe връчва приза "Млад европеец на годината". Наградата на стойност 5000 евро е предназначена за финансиране на половин година стаж и сътрудничество с член на Европейския парламент или с европейска институция.
  Schwarzkopf Young Europe търси млади хора от Европа на възраст между 18 и 26 години, които чрез доброволен труд са допринесли за разбирателството между народите или за европейската интеграция. Те трябва да са постигнали изключителни резултати в тази област и да са мотивирани за бъдещо развитие, което да подпомага обединението на Европа.
 • НОВО: Конкурс за есе "Ако (не) бях архитект…"
  Краен срок: 17 септември 2015 г.
  Градът е нашият общ дом, в който се преплитат много различни идеи и интереси, винаги има проблеми за решаване и важна роля в неговото развитие имат архитектите, урбанистите и ландшафтните архитекти. Вие сте забелязали проблем и имате идеи за подобряването му? Влезте в ролята на професионалист (или излезте от нея ако трябва) и представете своята позиция. Ако сте архитект, ландшафтен архитект, урбанист, студент или човек с позиция по темата, участвайте със своя критичен поглед.
  Изисквания:
  – Обем – между 5400 и 7200 знака с интервалите (3 до 4 стандартни страници А4);
  – Предмет – критичен поглед и предложения за съвременната градска среда, през призмата на (не)професионалиста.
  – Формат и съдържание на документите – да отговарят на конкурсната програма, като есето се предава на предоставената от организаторите бланка.
 • НОВО: КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА
  Краен срок: 6 септември 2015 г.
  Ако сте студент, искате да научите повече за ЕС, да бъдете част от мрежа на млади и активни хора, да придобиете ценен практически опит, кандидатствайте за Младежки екип Европа.
  Студентите участват в рамките на една година от включването си в екипа в инициативи на Европейската комисия. Те са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в обучения, обучителни семинари, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии
 • НОВО: Lexus Design Award
  Краен срок: 18 октомври 2015 г.
  Темата за 2016 г. е "Предчувствие". В Lexus се стремят да разработват продукти и услуги чрез предвиждане на потребностите на хората и обществото. Кандидатите за тази година се насърчават да представят иновативни проекти и уникални интерпретации, които отговарят на същността на темата.
 • НОВО: Daphne – Action Grants Supporting Projects to Combat Sexual Harassment and Sexual Violence Against Women and Girls
  Краен срок: 13 October 2015
  The European Commission is seeking proposals for its Action Grants to fund transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women and girls in order to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women, as well as violence against other groups at risk, in particular groups at risk of violence in close relationships, and to protect victims of such violence.
  The priority of this call is to prevent and combat sexual harassment and/or sexual violence against women and girls, in particular in one or more of the following contexts: the workplace, in schools and universities and through new technologies and social media.
  The indicative available budget under this call for proposals is EUR 3.000.000.
  Funding activities include:
  – training and cooperation of relevant professionals (health services, police, the judiciary, social workers, teachers, employers, trade union representatives, university staff etc.) to better prevent and respond to these forms of violence, including through the establishment of formal or informal procedures and support programmes to respond to cases;
  – development and practical implementation of modules and/or materials to train and educate children (boys and girls), young people, men and/or women to prevent sexual harassment and/or sexual violence in these contexts by bringing about attitudinal and behavioral changes with regard to gender roles, stereotyping and sexualisation,
  – to educate about the unacceptability of such violence and raise awareness of victims ‘rights.
  Eligibility Criteria:
  – Applicants and partners must be legally constituted public or private organisations, or international organisations.
  – Bodies and organisations which are profit-oriented can apply, be it as applicant or as partner, only in partnership with non-profit or public organisations
  – Non-profit organization can be:
  ? a legal entity that is by its legal form non-profit-making; or
  ? has a legal or statutory obligation not to distribute profits to its shareholders or individual members. – Applicant and partners must be legally established in EU member states or Iceland.
  Application Procedure:
  – Applications must be submitted, in their entirety, through PRIAMOS, an online system for the submission of applications.
  – Applicants first need to register and obtain a login and password to access the system.
 • НОВО: Energy Globe Awards
  Краен срок: 20 ноември 2015 г.
  Допустими за участие са проекти с фокус върху спасяването ресурси, подобряване на въздуха, почвата или качеството на водата, повишаване на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, принос към борбата с изменението на климата. Нито един проект ге е твърде малък и не е твърде голям.
  Проектите могат да бъдат представени от частни лица, както и фирми, организации и публични органи.
 • НОВО: Стипендии за Notre Dame Institute for Advanced Study
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Институт Notre Dame за академични изследвания (NDIAS) подкрепя научните изследвания, ангажирани с католическата интелектуална традиция. Институтът има отворена програма, позволяваща учени да продължат научноизследователска си дейност във всички области.
 • НОВО: Стипендии за социални промени: Овластяване на социални визионери
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Kanthari – международен институт, в момента приема заявления за стипендии за създатели на социалната промяна от социални предприемачи. Предлага се 7-месечна лидерска програма с начало май 2016.
  Кандидатите следва да са навършили 22 години и да имат план за социален проект / проект, който ще създаде промяна начин на мислене в тяхната общност.
 • НОВО: EACEA 29/2015: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
  Краен срок: 7 октомври 2015 г.
  Приоритетите на подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“ са:
  – насърчаване на транснационалната мобилност на творци и специалисти, с цел да получат възможност да се конкурират на международния пазар и да развият международния аспект на професионалното си развитие и дейности в държавите в Европейския съюз и извън него, при възможност въз основа на дългосрочни стратегии, и стимулиране на транснационалното разпространение на културни и художествени творби с цел насърчаване на културния обмен, диалога между културите, разбирането на културното многообразие и социалното приобщаване;
  – по-ефективно привличане на публика като начин за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения и материалното и нематериалното културно наследство, и за подобряване на достъпа до тях. Целта на дейностите за привличане на публика е да се помогне на европейските творци/специалисти в областта на културата да достигнат със своите произведения до възможно най-широка аудитория в цяла Европа и да се разшири достъпът на по-слабо представените групи до културни произведения. Освен това стремежът е да се помогне на културните организации да се приспособят към необходимостта от взаимодействие с публиката по нови и новаторски начини, с цел да я запазят, да привличат нова публика и да я разнообразяват, включително да се достигне до среди, които понастоящем не са част от публиката, както и да се постигне по-високо качество на продукта, предоставян на съществуващата и на бъдещата публика, и да се задълбочи връзката с нея;
  – стимулиране на творчеството, новаторските подходи към творческия процес и нови начини за прехвърляне на ползите в други сектори. Разработване и изпитване на нови и новаторски модели за генериране на приходи, управление и маркетинг на културните сектори, особено с оглед на прехода към цифровите технологии. Особено внимание трябва да бъде отделено на дейностите за подкрепа, позволяващи на специалистите в областта на културата да придобиват нови умения, дейностите, които имат образователно измерение, и дейностите, насочени към насърчаване на диалога между културите и взаимното разбиране между хората от различни култури или социален произход, както и към използване на културата като основа за реализиране на принос към борбата срещу всички форми на дискриминация.
  В схемите могат да участват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“.
  В схемите могат да участват оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства.
Advertisements
Категории:Uncategorized
 1. Все още няма коментари.
 1. No trackbacks yet.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: