ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Славейкова награда за поезия – 2015: Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор
  Краен срок: 8 май 2015 г. (важи датата на пощенското клеймо)
  Община Трявна обяви Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение.
  Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.
  Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с 1 (едно) лирично стихотворение в 6 (шест) екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се допускат до оценяване.
  Авторът изпраща общ плик, в който поставя:
  – 6 неподписани екземпляра на своето стихотворение;
  – Малък плик – запечатан, ненадписан – с писмена информация за: своето име, презиме и фамилия, адрес и телефон за контакти.
  Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.
 • НОВО: Фондация „Пловдив 2019“ стартира конкурса „Капана – квартал на творческите занаяти“
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Целта на дългосрочния проект „Капана – квартал на творческите индустрии“ е трансформирането на квартала и неговото развитие чрез култура и изкуство. Проектът е част от артистичната програма на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. и попада в клъстъра „Градски мечти“ за дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префукнционализирането им за целите на културата.
  „Пловдив 2019“ обяви отворена покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения по проект „Капана – Квартал на творческите индустрии“. Конкурсът е в две направления:
  – „Проекти и събития в Капана“, за което кандидатите могат да участват с предложения за изложби, инсталации, дигитални продукти, форуми и конференции, пърформанс, танц, театър, музика, кино и др.
  – „Установяване в Канапа“, за което кандидатите сами избират пространство в Капана и могат да кандидатстват за финансиране за нанасянето и поддържането му и развиването на дейност в него.
 • НОВО: International Gyeonggi Ansan Art Fair – AIAF
  Краен срок: 3 април 2015 г.
  Арт фондация ДОМА съвместно с Българското посолство в Южна Корея организира набиране на български автори за участие в International Gyeonggi Ansan Art Fair – AIAF. Събитието ще се състои между 2-14 май 2015 г.
  Сред поканените страни в изложението са Америка, Китай, Франция, България, Япония, Германия, Словакия, Мексико, Алжир, Колумбия, Уругвай, Южна Корея и др.
  Въпроси и предложения за участие изпращайте на domaartfoundation@gmail.com до 3 април.
  Ще бъдат селектирани 5 творби от 5 автори.
 • НОВО: Национален литературен конкурс „Път към безкрая"
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на младите хора, да им даде възможност да споделят отношението си към екзистенциалните проблеми чрез изразните средства на родния език.
  Изисквания и критерии за участие:
  1. Кандидатите да са ученици от VIII до XII клас, от цялата страна.
  2. Кандидатства се индивидуално.
  3. Кандидатите трябва да представят, непубликувано есе или стихотворение, които са написани специално за този конкурс.
  4. Творбите да са написани на компютър (формат А 4, шрифт Times New Roman 12).
  5. Във файла към всяка творба трябва да се приложи следната информация за кандидатита:
  – трите имена;
  – адрес;
  – телефон за връзка;
  – имейл;
  – имената на учителя по български език и литература;
  6. Кандидатите могат да участват и в двата жанра с повече от една творба.
 • НОВО: Национален ученически конкурс за постер, посветен на 70 години от освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц – Биркенау“
  Краен срок: 6 април 2015 г.
  Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образование организират национален ученически конкурс за постер, посветен на 70 години от освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц – Биркенау“. Конкурсът се провежда със съдействието на Организацията на евреите в България „Шалом“.
  Цели: 1. Поощряване интереса на учениците от V – XII клас за по-задълбочено изучаване и разбиране на историческите събития от времето на Втората световна война и трагичните последствия от антихуманната политика на националсоциалистическия режим в Германия.
  2. Чрез отбелязване на знакови международни дати да се развие чувство за съпричастност и съчувствие към паметта на жертвите на националсоциализма и антисемитизма в Германия и Европа и решимост за недопускане на подобни действия в бъдеще.
  3. Изграждане на национално самочувствие на толерантна нация чрез запознаване с фактите и значението на акта на спасяването на българските евреи в условията на политика на преследване в годините на Холокоста.
  4. Подобаващо отбелязване на изключително важно историческо събитие.
  Условия за участие:
  1. В конкурса могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи: – V – VІІІ клас – ІХ – ХІІ клас.
  2. Изработването на постера може да бъде индивидуално или в екип:
  – В един екип могат да участват максимум 5 ученици;
  – Всеки участник, отговарящ на условията на конкурса, може да участва с повече от един проект.
 • НОВО: Ученически конкурс – есе 2015 “Химия, Материали, Металургия”
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Теми за есето:
  Химията приятел и/или враг на околната среда (по избор)
  Наносветът на материалите Цветовете в металургията
  В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.
  Изисквания за оформяне на есето:
  Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 12; Word 97-2003, Line Spacing1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).
 • НОВО: ХVII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството"
  Краен срок: 26 май 2015 г.
  Конкурсът се организира от Фондация „ЕВРИКА" с научното ръководство на Института за космически изследвания и технологии към БАН и в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:
  1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години)
  Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.
  2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)
  3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други
  4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)
  5. Рисунки на тема „Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години)
  Рисунките са във формат А3 или А4.
 • НОВО: Национален конкурс за студентско есе
  Краен срок: 30 март 2014 г.
  Ако си студент в български университет и харесваш икономиката и финансите…
  Ако имаш мнение и искаш то да бъде чуто…
  Ако обичаш да твориш и търсиш къде да покажеш таланта си…
  Клуб "Финанси" при Икономически университет – Варна организира национален конкурс за студентско авторското си есе в размер до 5 страници. Право на участие имат всички студенти в акредитираните висши учебни заведения в България.
  Участниците могат да пишат по една от следните теми:
  1. "Всички модели са грешни, но някои са полезни" – Защо използваме модели в икономиката?
  2. "Често е рационално да не си съвсем рационален" или за рационалното поведение на икономическите агенти
  3. Защо инвеститорите бягат от България?
  Най-доброто есе ще бъде наградено с 250 лв. и едногодишен абонамент за в. "Капитал". Отличените с второ и трето място съответно ще получат 200 лв. и 100 лв. Международни студентски карти ISIC и USB памет ще получат авторите на десетте най-добри творби. Сред наградите са и 80 книги и други предметни награди. Всички автори ще получат сертификат за участие.
  Най-добрите есета ще бъдат публикувани.
 • НОВО: Конкурс за есе на тема: „Единствени в Европа, единствени в света“
  Краен срок: 10 май 2015 г.
  По повод 1160 г. от създаването на славянската писменост и 1200 г. от рождението на Св. Методий Столична библиотека Детско-юношески отдел и Литературен клуб „Петър Парижков“ обявиха конкурс за есе на тема: „Единствени в Европа, единствени в света“.
  Условия на конкурса: Конкурсът за есе е в три категории:
  Първа категория – деца от IV до VIII клас
  Втора категория – деца от IX до XII клас
  Трета категория – участници от 19 до 25 години.
  Изисквания за конкурса: Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници. В конкурса могат да участват ученици (младежи) от цялата страна. Есето да бъде специално създадено за конкурса и да бъде авторско.
  Оформлението и езиковата култура също ще се отчитат в хода на оценителната процедура.
 • НОВО: Конкурс за разказ по Тери Пратчет
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Литературната инициатива "Истории от някога" обяви тема за третото си събитие, а именно „СМЪРТ на гости“.
  Разказите трябва да описват история, в която участва един от най-известните герои от поредицата „Истории от света на Диска“ – СМЪРТ. Инициативата през месец април е по случай тъжната кончина на великия писател Тери Пратчет.
 • НОВО: Canon обяви конкурс за българска снимка на годината
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Canon Bulgaria кани българските фотографи да участват в конкурса „Снимка на годината – България 2014“. В конкурса могат да участват само снимки на български автори, заснети през 2014 година.
  Конкурсът ще излъчи „Снимка на 2014 година“ и ще подбере авторите и снимките, които ще бъдат включени в ежегодната Национална фотографска изложба „Снимка на годината“, която се организира и провежда съвместно с Националната художествена галерия, София.
  Раздели:
  Единични снимки могат да участват в раздел
  „Репортажна фотография“ (код Р)
  или в раздел
  „Художествена фотография“ (код Х).
  Цикъл снимки могат да участват в раздел
  „Фото есе“ (код Е).
 • НОВО: „Младежки проекти 2015“, Варна
  Краен срок: 9 април 2015 г.
  Основната цел на програмата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост, младежкото участие, креативността и развитие на доброволчеството.
  Приоритет на програмата – Дейности, обвързани с подготовката на младежкия сектор на града за титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”.
  В програмата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ и неформални младежки групи, които осъществяват дейност на територията на Община Варна.
 • НОВО: Конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт” в рамките на дейност „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК.
  В хода на кампанията ще бъдат проведени шест Дни на отворени врати в петте апелативни района и във ВСС , както следва:
  – 9 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. Варна, пл. „Независимост” №2;
  – 15 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 101;
  – 16 април 2015г. -в Съдебна палата – гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 167;
  – 16 април 2015г. – в Съдебна палата – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16;
  – 21 април 2015г. – в Съдебна Палата – гр. София, ул. „Витоша” № 2;
  – 18 май 2015г. – в сградата на ВСС – гр.София, ул.” Екзарх Йосиф” №12.
  В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по три есета.
  Обявяването на победителите и връчването на наградите – таблет, I-pod и електронна книга, ще се проведе в Деня на отворени врати на съответния апелативен район.
  В конкурсите на апелативните райони могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата от съответния апелативен район:
  Апелативен район София – области: София, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград.
  Апелативен район Велико Търново – области: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
  Апелативен район Варна – области: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.
  Апелативен район Бургас – области: Бургас, Ямбол и Сливен.
  Апелативен район Пловдив – области: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
  В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София.
  Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
  секи участник има право да участва с едно есе.
  Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
  – Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
  – Обем: до три печатни страници формат А4;
  – Разредка на редове и абзаци: 1,5;
  – Подравняване: двустранно;
  – Шрифт: Times New Roman;
  – Размер на шрифта: 12;
 • НОВО: Национален тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка”, 25 и 26 юли 2015
  Краен срок: 26 юни 2015 г.
  Община Стара Загора, Тракийско дружество "Одринска епопея" – Стара Загора, Общество за фолклор, Кметство Старозагорски минерални бани, НЧ „Христо Ботев 1952" – Старозагорски минерални бани, със съдействието на Министерството на културата организират Национален тракийски фолклорен събор "Богородична стъпка", 25 и 26 юли 2015 г. (събота и неделя), Старозагорски минерални бани.
  Съборът има за цел да съхрани българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура; да популяризира природния феномен "Богородична стъпка" и богатото културно-историческо наследство в района на Старозагорските минерални бани.
  В събора могат да вземат участие:
  – групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути;
  – фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения с обща продължителност от 5 до 8 минути;
  – танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути;
  – индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една бърза песен с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител.
  За гостите и участниците на събора се организират:
  – Детски пленер „Майсторете ръчички, за радост на всички";
  – „Селски двор" – представяне на българския бит и традиционна култура;
  – Изложба-базар „Улица на занаятите", демонстрации на занаятчийски умения;
  – Демонстрация и разучаване на фолклорни танци и др.;
  – „Народни игри за деца";
  – „Костюмът от нас фотото от Вас" – атрактивен кът за снимки;
  – "Tрадиционни обредни хлябове" – изложба на Регионален исторически музей Стара Загора;
  – Посещение на природния феномен „Богородична стъпка";
  Туристически информационен център Стара Загора обяви фотоконкурс под надслов "Фестивалът през моя обектив". Уловете и запечатайте най-интересните и вълнуващи моменти от фолклорния събор. Очакваме Вашите снимки на адрес: http://www.tour.starazagora.bg до 30 август 2015 г.
 • НОВО: Международен конкурс за литературни творби и рисунки „Рецептите на баба“
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Конкурсът е за литературни творби, рисунки и се провежда за 7 поредна година и е инициатива на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите-7, и Националния дворец на децата. Медийни партньори на инициативата досега са били БНТ, БНР, БТА, тя е отразявана в много национални вестници и регионални издания, както и в интернет.
  Целта на инициативата, която стартира през 2009 година, е да предизвика интереса и вниманието на децата към традиционните ценности на българина – фолклор, традиции, кулинария и е част от календара за извънучебни дейности на МОН.
  Изисквания и критерии за участие:
  Няма ограничение на броя на рисунките и произведенията, които може да изпраща всеки участник.
  Рисунки с размер – 35 х 50 см – без паспарту.
  Няма ограничения в техниките за рисуване и използваните материали, като журито няма да взима предвид рисунки с апликации.
  Няма изискване за жанра на литературните творби (стихотворение, есе, разказ, приказка).
  Кандидатите да попадат в някоя от следните възрастови групи:
  – деца до 7 години;
  – деца от 8 до 10 години;
  – деца от 11 до 14 години.
 • НОВО: Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум
  Краен срок: 3 април 2015 г.
  Локални младежки академии 2015 на Национален младежки форум /НМФ/ са обучителни събития в различни общини на страната, имащи за целта да съберат на едно място потенциалните местни младежки лидери, които искат да развиват идеи и концепции, да усъвършенстват знания и умения, и не на последно място: желаят позитивна промяна на средата в региона, в който живеят.
  МЛАДЕЖКИТЕ АКАДЕМИИ НА НМФ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 16 – 19 АПРИЛ В СЛЕДНИТЕ ОБЩИНИ: ПРАВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СИЛИСТРА.
  ВАРНА – В ДНИТЕ 23-26 АПРИЛ.
  Участници могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 29 години – лица активно работещи с младежи или с младежки организации. Разходите по настаняване, храна и материали на всички участници се поемат от организаторите.
 • НОВО: Арт семестър в Корпоративен университет Карол
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Арт семестър е най-новият проект на Корпоративен университет Карол, Карол криейтив – образователно-творчески, създаден за хора на изкуството.
  Арт семестър се провежда в пролетна сесия на Корпоративен университет Карол. През 2015 г. Арт семестър ще бъде от 11 до 29 май.
  Темите са: Как работят финансовите пазари, защо е важно и как да управлявате парите си, изкуство ли е инвестирането, подходящи ли са фондовете за арт хора, как изкуството работи за парите и как парите работят за изкуството.
  Участието за одобрените кандидати е напълно безплатно.
 • НОВО: Грантове на Niwano Peace Foundation
  Краен срок: 30 април 2015 г. ъ Фондацията ще разпредели през 2015 г. 10 млн. йени в две категории:
  – Социални дейности въз основа на религиозния дух,
  – Дейности в местната общност.
  Кандидатите могат да бъдат физическо лице или организация.
  Националността не е критерий за допустимост.
 • НОВО: EUREKA DANUBE REGION – Покана 2015 за проекти за трансгранично сътрудничество
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Поканата е насочена към консорциуми от най-малко две независими предприятия от най-малко две от страните-участнички, които искат да извършват съвместен проект.
  Предложеният проект трябва да изисква сътрудничество на партньорите, за да се реализира нов, иновативен продукт, процес или услуга.
  Препоръчва се продължителност на проекта между 12 и 36 месеца.
 • НОВО: Tuning Academy Short-Term Research Visit Scholarships in Spain
  Краен срок: 7 юни 2015 г.
  Deusto International Tuning Academy предлага 6 едномесечни стажа за изследователи през академичната 2015-2016 г., които ще се реализират в Билбао, Испания.
  Стипендия: настаняване, здравно осигуряване, един двупосочен билет в размер до 500 евро.
 • НОВО: Резидентна програма Silence Awareness Existence
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Екстремно преживяване в съществуване чрез изкуството, тишината и финландската природа.
  Периоди: 1 или 2 месеца
  Кога: декември 2015 / януари / февруари 2016
  Предварително не е определена структура на програмата, при желание могат да се добавят към нея и по-крайни елементи (например ограничен достъп до интернет, мълчаливи (= без говорене) дни).
  За творческите отворени умове от всички области на:
  Визуални изкуства, Media Art, Звук, Дизайн, Литература, Философия, Психология, Квантова физика, Метафизика, Медитация.
 • НОВО: Train To Move Fellowship in Italy
  Краен срок: 5 май 2015 г.
  Train To Move (T2M) на Universita degli Studi di Torino (UNITO) е нова международна програма за мобилност, с основна цел да насърчи висококачествени научни изследвания в Европа.
  Обученията са по 24 месеца.
  Могат да кандидатстват изследователи от всички националности, които притежават магистърска степен, или изследователи, които притежават докторска степен.
 • НОВО: UNESCO-Hamdan Prize
  Краен срок: 31 октомври 2015 г.
  Наградата се присъжда на всеки две години за инициативи, които допринасят за подобряване на образователните практики по целия свят, като се дава приоритет на развиващите се страни и на маргинализирани и общности в неравностойно положение.
  Могат да кандидатстват институции, организации; международни и национални правителствени и неправителствени организации (НПО); образователни или научноизследователски институции и местни / национални / регионални общности.
  Финансовото израение на наградата от 300 000 щ.д. се раделя поравно между трима победители.
 • НОВО: UNESCO/ISEDC Fellowships Programme 2015
  Краен срок: 22 май 2015 г.
  Международен център за устойчиво енергийно развитие (ISEDC) към ЮНЕСКО в Москва предлага 20 стипендии за 4-седмичен стаж, считано от 5 до 30 октомври 2015.
  Целта на тази програма е да се подобри изграждането на капацитет и развитие на човешките ресурси в областта на устойчивите и възобновяеми източници на енергия в развиващите се страни и страните в преход.
  Кандидатите следва да имат бакалавърска степен и да имат интереси в областта на устойчивите и възобновяеми енергийни източници.
 • НОВО: Summer Camp on Environment and Sustainability
  Краен срок: 2015 г.
  EURENSSA е едноседмична среща сред природата на студенти от цяла Европа, които учат програми, свързани с околната среда и устойчивото развитие.
  EURENSSA 2015 ще се проведе в периода 1. – 8. август в Германия, област Саксонска Швейцария.
  Тази година темата е "Слепците и слона – интердисциплинарните изследвания на околната среда".
 • НОВО: UNHCR Entry-Level Professional Program
  Краен срок: 6 арил 2015 г.
  Агенцията на ООН за бежанците стартира нова програма, насочена към привличане на някои от най-добрите млади специалисти в света. Програмата е отворена за висококвалифицирани кандидати, като им дава шанс да се реализират професионално международно.
 • НОВО: International MA in European Project Planning and Management
  Краен срок: 19 юни 2015 г.
  Целта на международната магистратура по планиране и управление на европейски проекти е да предостави на участниците умения успешно работят в областта на европейското сътрудничество, чрез използването на средства за финансиране, предоставени от Европейската Комисия. Предварителни условия са: висше образование и добро владеене на английски език.
  Магистърската програма курса е организирана в два основни модула:
  – Планиране на европейски проекти
  – Управление на европейски проекти
 • НОВО: The Catalytic Fund Stimulates Change in Cities
  Краен срок: 8 май 2015 г.
  Проектите могат да се съсредоточат върху международната и / или вътрешната миграция, но всички предложения трябва да демонстрират ясно внимание към въпроса за равенството между половете. В допълнение, предложенията биха могли да търсят отговори на специфичните нужди, възможностите и потенциала на най-уязвимите групи мигранти (напр. деца). Темите могат да включват:
  – Живот: достъп на мигрантите до основните градски услуги, поминък и социална защита;
  – Работа: достъп, интеграция и роля на мигрантите на пазара на труда и местната икономика;
  – Свързване: социална интеграция и включване на мигрантите в града;
  – Участие: включване в градското планиране и местните процеси на вземане на решения на мигрантите.
  На 10-12 проекта ще бъде предоставено финансиране с общ бюджет 2 млн.щ.д. Финансирането от страна на Фонда е в размер до 80% от стойността на проекта.
  Порваначално се представят концепции.
 • НОВО: Project Inspire 2015
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  Project Inspire е състезание, което предлага на участниците пет минути да представят своя проект. Млади хора на 18-35 годишна възраст от всяка точка на света могат да представят идеите си. На участниците трябва да са член на неправителствена организации или социално предприятие. Бенефициентите трябва да са жени и момичета от Азия, Близкия изток и Африка. Това е шанс да спечели 25 000 щ;д; безвъзмездна помощ за реализация на вашата проектна идея.
Categories: Uncategorized

Седмичен бюлетин на ИПИ


Анализ на ИПИ: Бедност и рискови групи
20.03.2015
Институтът за пазарна икономика публикува анализ "Бедност и рискови групи", който се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната, като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени от попадане в риск от бедност. Всеки десети българин в риск от дълбока бедност. Безработните и неактивните на пазара на труда са сред най-рисковите групи.
ЕЦБ: Не забравяйте уроците от кризата, но ето ви малко алкохол
Author: Явор Алексиев / 20.03.2015
Марио Драги все по-често се държи като застаряващ барман – минава с парцала, мърмори нещо за морал и отговорност и налива поредното питие на окъснелите си клиенти. Опитът му подсказва, че някои от тях отдавна не са на себе си. Знае, че всяка следваща чаша е опасна, но също така знае, че ако откаже да им сипе, може да му изпотрошат заведението. Някои редовни клиенти от юга са особено убедителни в заканите си.
Дуалното образование – краткият път от теорията към практиката
Author: Наталия Николаева* / 20.03.2015
През последната година се наблюдава сериозен пробив в навлизането на дуалното обучение в България. Основните му предимства са, че то позволява натрупването на практически опит по време на обучението, а младежите в повечето случаи получават доход, докато се обучават, което ги задържа в образователната система по-дълго и ги предпазва от ранно напускане поради нужда от доходи.
КЗК отново осъди ограничаването на конкуренцията в свободните професии – този път при геодезистите
Author: Зорница Славова / 20.03.2015
В България свободните професии са едни от най-регулираните спрямо в страните в ЕС, а различните гилдии продължават да се опитват да прокарат лобистки закони, които да ограничават конкуренцията. Поредната препоръка на КЗК в тази посока може би отново няма да се изпълни и само можем да се надяваме, че ще се появи политическа воля (вероятно след натиск от Европа) за разрушаването на „крепостите” на гилдиите и освобождаването на т.нар. свободни професии за конкуренция.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: ФРГИ ОБЯВИ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „ДЪГА“
  Краен срок за подаване на идейните концепции: 1 май 2015 г., 17.00 ч.
  Стартира набирането на проектни предложения за детско и младежко развитие по програма „Дъга“ на ФРГИ. Програмата цели да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.
  Кандидатстването за Програмата, съответно получаване на финансирането, се осъществява на два етапа: Първият етап е представяне на концепция/идейно предложение. Вторият етап е представяне на предложение за финансиране (проект). На този етап се допускат само организациите, чиито идейни предложения са били одобрени и са получили техническа консултация от ФРГИ за доразвиване на техните идеи.
  Приоритетно ще се финансират проекти насочени към решаване на проблеми на децата, като: Работа с деца, отглеждани в семейна среда, но от техни роднини или близки, поради икономическа миграция на родителите; Работа с деца за превенция на насилието; Предложения от малки населени места, с население до 50 000 души. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 30 000 лева, като е необходимо кандидатите да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта.
  Документите за кандидатстване се изпращат само в електронен формат като прикачени PDF файл.
 • НОВО: Microsoft ще финансира младежки идеи
  Краен срок: 25 март 2015 г.
  Microsoft стартира онлайн конкурс на инициативата YouthSpark, в рамките на който кани младежи на възраст между 13 и 25 години от цял свят да споделят своите идеи за промяна в техните общности, учебни заведения и в света като цяло.
  Конкурсът Microsoft YouthSpark Challenge for Change пита младежите как биха използвали технологиите и ресурсите на Microsoft, за да направят и постигнат повече. Това е глобален конкурс, който вдъхновява социално ангажирани младежи от цял свят и ги мотивира да променят света към по-добро, посочиха от компанията.
  За пръв път тазгодишният конкурс е отворен за младежи на 13-годишна възраст.
  Кандидатурите трябва да са на английски език и ще се приемат до 25 март. Петнадесет финалисти от всяка възрастова група (13-17-годишни и 18-25-годишни) ще спечелят Surface Pro 3 с Office 365.
  Петимата, класирани първи във всяка възрастова група, печелят още пътуване до Никарагуа за развиване на лидерски качества и способности за внасяне на промени, 2500 щатски долара в брой, за да превърнат идеите си в реалност, Microsoft Windows Phone и възможност да бъдат застъпници на Microsoft YouthSpark за една година.
  След като приключи приемането на кандидатурите, в периода 26 март-5 май 2015 г. съдиите ще изберат 30 финалисти (15 от всяка възрастова група), които ще бъдат поканени да представят видеоклип, в който да споделят повече за идеите си. Всички видеа ще бъдат качени на сайта и в периода 7-14 май 2015 г. Публично гласуване ще определи по петима победители във всяка възрастова група, които ще бъдат обявени на 27 май 2015 г.
  Журито ще търси кандидатури, които са креативни и имат потенциала да окажат положително въздействие върху даден социален въпрос. Също така, ще се оценява как проектите предлагат да се използват технологиите и функционалността на Microsoft за стартиране и осъществяване на социални инициативи.
 • НОВО: Дружество за ООН в България
  Краен срок: 24 март 2015 г.
  Интересувате ли се от международни отношения? Дружество за ООН в България организира национален модел, който ще се проведе от 14 до 17 май 2015. Екипът ни търси председатели на Съвета за сигурност (работен език- аглийски), ИКОСОС и ЮНЕСКО (работен език- български). Чакаме вашите кандидатури.
 • НОВО: Национален конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”
  Краен срок: 13 април 2015 г.
  Дипломатическият институт към министъра на външните работи обяви Национален конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Конкурсът се организира по повод обявената от Европейската комисия 2015 година като Европейска година за развитие. В конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 клас и студенти от университети в България.
  Победителите в конкурса ще посетят Европейския парламент и други европейски институции в Брюксел през м. юни 2015 г., а есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт и в електронното списание „Дипломация”. Класирането ще бъде обявено през месец май 2015 г. на интернет страницата на Дипломатическия институт.
  Език на есетата: български.
  Обем: до 4 (четири) стандартни печатни страници.
 • НОВО: Конкурс за студентско есе на тема "Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж"
  Краен срок: 16 март 2015 г.
  Българската макроикономическа асоциация обяви дванадесети Конкурс за студентско есе на тема "Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж".
  В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
  Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията. Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
  На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2015 г.
 • НОВО: Покана за предложения за харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г.
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество. Тези дейности могат да бъдат провеждани в рамките на Програмата от дадено висше учебно заведение. Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения, желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на Програмата.
 • НОВО: Енергетика: Покана за безвъзмездно финансиране на проекти от общ интерес
  Краен срок: 29 април 2015 г.
  С поканата генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обяви конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по МСЕ. Чрез Механизмът за свързване на Европа ще се предостави финансова помощ от ЕС за проекти от общ интерес в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите инфраструктура, за да се ускорят с инвестициите в трансевропейските мрежи и използването на потенциала на взаимодействие между тези сектори.
  МСЕ в енергийния сектор е насочен към подпомагане на проекти в производството на електроенергия и газ, за да се постигнат следните цели:
  – повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на по-нататъшното интегриране на вътрешния енергиен пазар и оперативната трансгранична съвместимост електроенергийните и газовите мрежи.
  – повишаване на сигурността на енергийните доставки на Съюза
  – допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околната среда – чрез интегриране на енергията от възобновяеми източници и развитието на интелигентни енергийни мрежи
  Според публикуваната покана индикативната сума от 100 милиона евро ще бъде предоставена за проекти, които допринасят за прекратяване на енергийната изолация на отделни държави членки, за премахване на тесните места в мрежите и за доизграждане на вътрешния енергиен пазар. Парите ще действат като катализатор за осигуряване на допълнително финансиране от частни и публични инвеститори. През 2015 г. са предвидени общо 650 милиона евро безвъзмездни средства, които ще се разпределят чрез две покани за участие.
 • НОВО: Второ издание на проекта „Лидерска академия”
  Краен срок: 12 април 2015 г.
  Второто издание на проекта „Лидерска академия”, създадено от сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България”, е отновно насочено към личностното и професионално развитие на млади дами от средния мениджмънт.
  Лидерската академия представлява едногодишно обучение от м. Май 2015 г. до м. Февруари 2016 г. в няколко отделни еднодневни сесии, посветено на развитието на личните и професионални умения (“Soft skills”) на участничките в работната среда. Всяка от еднодневните сесии ще бъде организирана веднъж месечно през работната седмица.
  „Съветът на жените в бизнеса в България” търси 40 млади и амбициозни дами, които:
  – Да имат три години професионален опит в средния мениджмънт;
  – Да работят в средния и малък бизнес;
  – Да изпратят автобиография и мотивационно писмо по образец.
 • НОВО: ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“
  Краен срок: 30 април 2015 г., 17:00 часа местно време
  Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по цитираната по-горе покана за следните мерки на Програмата:
  Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани
  Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони
  Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
  Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите
  Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:
  – Мярка 1 – 2 000 000 евро
  – Мярка 2 – 680 000 евро
  – Мярка 5 – 1 987 000 евро
  – Мярка 6 – 680 000 евро
  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:
  – от 170 000 до 300 000 евро за проекти по мярка 1
  – от 170 000 до 340 000 евро за прoекти по мерки 2, 5 и 6
  Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100%.
 • НОВО: Конкурс за приемане в Колежите на обединения свят за ученици в неравностойно положение
  Краен срок: 17 март 2015 г.
  Ако сте: – на възраст от 16 до 18 години
  – ученици в 10. или 11. клас
  – със среден успех поне 5,00 за учебната 2013/4
  – с ниски доходи в семейството
  – активни, отворени към другите култури и загрижени за съдбата на света
  – До 17 март кандидатствайте в Колежите на обединения свят (КОС), едно от най-престижните, променящи и пъстри средни образования в света.
  – Ако ви спират финансови затруднения, готови сме да поемем транспортните ви разходи за двата кръга на изпита. Макс. скоро вие или родителите ви се свържете с Николай Недков (n.nedkov маймунка stg.bg), опишете нужната ви сума и удобен за вас начин да я получите. Ако ви одобрим, стипендията ви покрива всички разходи по време на двете години обучение.
 • НОВО: Конкурс за поезия 2015 „Белоцветните вишни”
  Краен срок: 20 март 2015 г.
  Сдружение „Вишнев цвят” – Казанлък със съдействието на Община Казанлък организират Конкурс за поезия 2015 г. „Белоцветните вишни”.
  Конкурсът е явен, на тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението е на български език.
  Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 17 април 2015 г.
 • НОВО: XLIII Национален конкурс за дебютна литература Южна пролет, 22 – 24 април 2015
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  За конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40 години в следните жанрове:
  >> Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
  >> Проза (разкази, повести, романи) – издадена книга
  >> Литературна критика и литературна история – издадена книга
  >> Филмов сценарий
  >> Драматургия
  Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури, с председател проф.д.ф.н. Боян Биолчев.
  Община Хасково присъжда пет официални награди – званието “Лауреат”, бронзова статуетка “Пегас” и пет финансови награди по 1000 лв., във всеки жанр.
  Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател“Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството.
  Ще бъдат присъдени и други допълнителни награди.
 • НОВО: Конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян (2015)
  Краен срок: 10 март 2015 г.
  Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян за четвърта поредна година обявяват конкурс за кратък фантастичен разказ по повод годишнина от рождението на Агоп Мелконян.
  Очакваме разказите ви в обем до 1500 думи, написани на кирилица, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc или .rtf.
  Жанр и форма – остросюжетна литература на идеите във всички класически и модерни поджанрове на фантастиката (научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен реализъм и т.н., включително и жанрово преливане). Оценяваме литературните и идейните качества на творбата. Приветстваме различни повествователни стилове в рамките на обема от 5 страници (5 стр. * 300 думи = 1500 думи).
  Допуска се един разказ от автор.
  Допълнителни изисквания за творбите: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео).
 • НОВО: Копнеж за корица на „Зелени разкази (ама наистина)"
  Краен срок: 5 април 2015 г.
  „Зелени разкази (ама наистина)" е предстояща антология в поредица „Човешката библиотека". Тя събира текстовете, отличени в едноименния Копнеж – истории от миналото, настоящето и бъдещето, които ни вдъхновяват да се замислим за връзката ни с целия свят отвъд човека и човечеството. А после и да се задействаме, за да я заздравим.
  Нека зеленото наднича между стъпките и зениците ни – все повече.
 • НОВО: Списание ВВС ЗНАНИЕ обяви конкурс за научнофантастичен разказ на тема "Моят свят през 2025 г."
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  Целта ни е да разберем как вие, скъпи читатели и автори, си представяте ефекта от бързото развитие на технологиите и науката във вашия живот в частност, но и в живота на човечеството като цяло, след десет години. Избрахме близкото бъдеще, защото така ще може на практика да проверим доколкото истинската наука отговаря на научната фантастика – все пак често пъти именно фантастите предсказват пробиви и технологии, които рано или късно стават достъпни за всички.
  Всеки участник следва да подготви кратък научнофантастичен разказ на български език по тема, свързана със света, в който ще живеем през 2025 г., като следва да се подчертае ефектът на науката и технологиите. Заглавието на конкурса не е задължително да е заглавие и на разказа, важно е само текстът да е по заложената тема.
  Разказът следва да е авторски и непубликуван до момента. Приемат се и разкази с няколко автори, но ако те спечелят, наградата е обща.
  Няма ограничение за възраст, образование, пол и др. Всички разкази ще бъдат оценявани по единни общи критерии.
  Максималната дължина на всеки разказ следва да е до 6000 машинописни знака.
 • НОВО: Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2015" за ученици на възраст от 13 до 19 години
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Регионален исторически музей – Добрич и вестник „Добруджанска трибуна” обявиха Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2015".
  В конкурса могат да участват ученици на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения в три напечатани екземпляра, като посочат име, възраст, училище, телефон и адрес за връзка.
 • НОВО: Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ – РАДОСТ ДОНЕСЕ” 2015
  Краен срок: 27 март 2015 г.
  Организатори: Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс-Бургас, Сливенска митрополия.
  Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
  УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:
  1-ва възр.гр.- 1-4 клас
  2-ра възр.гр.-5-8 клас
  3-та възр.гр.-9-12 клас
  Конкурсът е в 2 раздела:
  1) Поезия
  2) Проза (есе или разказ)
  Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.
  Възможно е участие и в двата раздела.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Димитър Димов" за книга, публикувана в периода 2010-2104 г. на автори с медицинско образование
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов” възобновява традиционния литературен конкурс на името на писателя.
  Ще бъдат връчени две награди – за поезия и за белетристика (керамична статуетка с металопластика).
  В конкурса могат да участват само автори с медицинско образование, като представят адрес за кореспонденция, професионална и творческа биография и 2 екземпляра от книга, публикувана в периода 2010-2104 г. включително.
  Книгите остават във фонда на „Националния литературен музей”.
  В конкурса може да се участва с повече от една книга.
 • НОВО: 44-и международен епистоларен конкурс на ВПС за млади хора
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  „Български пощи” ЕАД стартира националния етап от 44-ия международен епистоларен конкурс на Всемирния пощенски съюз за млади хора на тема “Разкажете ни за света, в който искате да израснете”. Темата е свързана с факта, че ООН подготвя програмата си за устойчиво развитие след 2015 година, която се основава на постигнатия значителен напредък по отношение на образованието, продължителността на живота, бедността, справедливостта, свободата, достойнството и мира. Тазгодишният конкурс на ВПС дава възможност на младите хора да споделят техните надежди за света, в който живеем, както и възможни решения за проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена планетата.
  Според конкурсните правила само деца на възраст до 15 годинимогат да участват в международното състезание. То се организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица.
  Всяка от детските творби трябва да отговаря на следните условия:
  Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр., като:
  – Съдържа всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и получател, обръщение, поздрави, подпис).
  – Съдържа не по-малко от 800 думи.
  – Стриктно се придържа към зададената тема.
  – Авторите следва да се въздържат от изтъкването на всякакви политически или религиозни мнения.
 • НОВО: Buckminster Fuller Institute Challenge 2015
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Институт Бъкминстър Фулър приема кандидатури от учени, студенти, артисти, дизайнери, активисти, архитекти, проектанти, и предприемач за участие в BFI Challenge. Кандидатите трябва да представят своите иновативни решения на най-наболелите проблеми на човечеството.
  Критерии за допустимост:
  – Граждани от цял свят могат да кандидатстват.
  – Предизвикателството изисква идея или иновация, която се фокусира върху наболял проблем.
  – Допустими са инициативи с нестопанска цел, със стопанска цел, както и хибридни инициативи.
  Награда: 100 000 долара
 • НОВО: Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2015
  Краен срок: 15 юни 2015 г.
  Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015. Целта е да бъдат открити и да получат признание тези, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.
  Категории:
  >> Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи за насърчаване на предприемаческото мислене и култура, създаването на предприятия и т.н., които инициативи поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.
  >> Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.
  >> Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия.
  >> Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.
  >> Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до „зелените пазари“ и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.
  >> Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейности, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.
 • НОВО: Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г.
  Срокове за кандидатстване: 31 март – 29 април 2015 г.
  Изисквания към кандидатите:
  – Да са студенти с непрекъснати студентски права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина.
  – Да се обучават в професионалното направление, което е обявено за съответната стажантска позиция.
  – Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция.
  Стажовете:
  – Едномесечни неплатени летни стажове.
  – В периода от 1 юли до 30 септември 2015 г.
  – С подкрепа от наставник.
  – Индивидуален работен план.
 • НОВО: Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас
  Краен срок: 17 април 2015 г.
  Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 18 април 2015 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър”№5.
  В периода 09 март – 17 април 2015 г. можете да се регистрирате за участие.
 • НОВО: Мацумае", Япония, предоставя стипендии за научни изследвания
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Международната фондация "Мацумае", Япония, обяви възможност за кандидатстване за стипендии с цел провеждане на научни изследвания за срок от 3 до 6 месеца в периода април 2016 – март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да притежават образователна и научна степен "доктор";
  2. Да са на възраст до 49 години към момента на кандидатстване;
  3. Да владеят добре английски или японски език;
  4. Да не са посещавали досега Япония;
  5. Да притежават покана от японска институция, университет, научно-изследователски институт, лаборатория и други, с уточнена работна програма.
 • НОВО: Стипендии "Милена Йесенска" за журналисти
  Краен срок: 28 март 2015 г.
  Институтът за науки за човека (IWM) във Виена, Австрия отпуска стипендии "Милена Йесенска" за журналисти. В програмата могат да кандидатстват опитни европейски журналисти, които пишат в сферата на културата, или са посветени на социални въпроси с европейско значение. Програмата дава възможност на професионалисти да работят върху избран от тях проект, за период от три месеца (юли 2015 – юни 2016).
  Изисквания за участие:
  1. Кандидатите да са журналисти от страните от ЕС, както и Турция, Грузия, Армения и Азербайджан.
  2. Те трябва да имат доказан опит в печатна, електронна или онлайн медия. (Кандидатурите на студенти по журналистика и начинаещи журналисти ще бъдат отхвърляни).
  3. Документите за кандидатстване включват:
  – Онлайн формуляр;
  – Сбито предложение описващо проекта и резултатите от него, на английски език, с максимален обем 8 000 знака (вкл. интервали);
  – Автобиография;
  – Списък с публикации.
 • НОВО: Стаж в Парламентарната асамблея на OSCE
  Краен срок: 1 май 2015 г.
  Международния секретариат на Парламентарната асамблея на ОССЕ приема осем или девет специализанти по политически науки, право и международни отношения от университети в страни от ОССЕ като научни сътрудници. Студентите ще се присъединят към Международния секретариат в рамките на шест месеца, за да придобият практически опит в областта на международните отношения.
  Възнаграждение: стипендия от 564 евро на месец плюс настаняване.
 • НОВО: G2 Gallery Green Earth Film Festival
  Краен срок: 29 юни 2015 г.
  Галерия G2 ще бъде домакин на своя трети филмов фестивал „Зелена Земя” през октомври, представяйки еко-филми от творци от всички нива и опит, от всепризнати специалисти до начинаещи. Филмовият фестивал ще се проведе във Венеция, Калифорния.
  Могат да участват автори на филми от цял свят.
 • НОВО: Henri Cartier-Bresson Photography Award
  Краен срок: 30 април 2015 г..
  Фондация Анри Картие-Бресон връчва наградата, за да стимулира фотограф, като му/й предлага възможност да осъществи проект, който в противен случай би било трудно да постигне. Осемнадесет месеца след получаването на наградата победителят ще има изложба във фондацията в Париж и ще бъде публикуван каталог.
  Могат да участват фотографи от всички националности, които вече имат значителен обем работа с подход, близък до този на документалното кино.
 • НОВО: Конкурс за есе на Фондация за мир Го и ЮНЕСКО "Изграждане на мир в сърцата и умовете"
  Краен срок: 15 юни 2015 г.
  С есе може да участва всеки до 25-годишна възраст (към 15 юни 2015 г.) в една от следните категории възрастови:
  – Деца (на възраст до 14 навършени години);
  – Младежки (на възраст 15-25).
  Есета трябва да са 700 думи или по-малко на английски, френски, испански или немски език, или 1600 знака или по-малко на японски, без да се включва заглавието.
 • НОВО: Видео конкурс "Какво означава Обединена Европа за теб?"
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Генерална дирекция по разширяването на Европейската комисия обяви видео конкурс на тема "Какво означава обединена Европа за теб?" за млади хора (на възраст 13-15) от държавите-членки на ЕС, както и от страните кандидатки и потенциални кандидати от Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция).
  Всеки участник може да кандидатства само с едно видео с дължина до 1 минута.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за модерни езици
  Краен срок: 31 август 2015 // 28 февруари 2016
  Центърът предлага стажове два пъти годишно, с продължителност шест месеца. Според областта си на специализация и интереси кандидатите могат да изберат основната област, в която биха искали да се включат.
 • НОВО: Лятно училище „Персонализация и социално предприемачество”
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Лятното училище ще разгледа въпросите: Социални иновации от социално-икономическа перспектива, социалното предприемачество и иновационни услуги, управление на социални иновации, финансови инструменти за социални инвестиции и социални иновации в рамките на социалните предприятия.
  Лятното училище е предназначено за млади учени в момента, ангажирани в следдипломно обучение, докторанти и изследователи.
  Място на провеждане: University Residential Centre of Bertinoro (Ce.U.B.), Италия.
 • НОВО: Подкрепа за проекти на жени журналисти
  Краен срок: 23 март 2015 г.
  IWMF Howard G. Buffet Fund for Women Journalists ще подкрепи проекти, които представляват, но не само, разследващи репортажи, книги, документални филми, телевизионни програми, инициативи за развитие на медиите. Могат да кандидатстват настоящи и бъдещи проекти.
  Могат да кандидатстват жени журналисти с три или повече години стаж.
 • НОВО: Трето издание на наградата на ЕС за жени новатори
  Краен срок: 20 октомври 2015 г.
  Ще бъдат отличени три жени, постигнали изключителни иновации и внедрили ги на пазара. Наградата има за цел да повиши информираността за необходимостта от повече жени предприемачи и да вдъхнови други жени да последват стъпките им.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Малки грантове на Global Forest Watch
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  Могат за кандидатстват НПО с годишен бюджет над 30 000 щ.д. Грантовете са между 10 000 и 40 000 щ.д.
  Фондът за малки проекти ще подкрепи проекти, които използват или допринасят за глобалното наблюдение на горите (GFW). Проектите могат да включват, но не само:
  – Използване на GFW за наблюдение, оценка или картографиране на горите в подкрепа на устойчивото управление на горите, в областта на правоприлагането, опазването на биологичното разнообразие, планирането на използването на земята;
  – Използване на GFW за застъпничество, кампании, образование или обучение;
  – Повишаване на прозрачността на горите чрез (а) насърчаване на разкриването на геопространствени данни от фирми, правителства, или общности; (Б) агрегиране на съществуващата данни за горите; или (в) разработването на нови геопространствени данни за GFW;
  – Използване на GFW за журналистиката за подкрепа на широка комуникация и повишаване на информираността за конкретен проблем;
  – Генериране на оригинално, свързано с политиката изследване или анализ на различни пространствени или времеви тенденции в земеползването, промените в горите или причините за обезлесяване;
  – Подкрепа за измерване, отчитане и проверка (MRV) за REDD + проекти;
  – Изграждане на персонализирани приложения (уеб или мобилно-базирани инструменти), използвайки отворения код API на GFW;
  – Използване на GFW за подкрепа на правни изследвания и / или съдебни дела, свързани с престъпления по отношение на горите.
 • НОВО: Грантове за иновации в решаването на конфликти
  Краен срок: 16 март 2015 г.
  Berghof Foundation очаква проектни предложения, които адресират една от следните три теми:
  а) сътрудничество с организации, виждани от другите като имащи радикални религиозни наративи в официални преговори и / или съвместни политически инициативи за изграждането на мира и държавата;
  б) изследване на това как вътрешногруповите диалози или инициативи в рамките на религиозни общности (напр SunniSunni, будистки и т.н.) могат да помогнат за намаляване на пристрастия и да допринесат за процеса на приобщаващо преобразуване на конфликти;
  в) разработване на новаторски нътрешногрупови инициативи за противодействие на религиозната мобилизация на омразата и изключване с акцент върху Германия.
  Максималната продължителност на проекта е ограничена до 24 месеца. По-кратка продължителност на проекта е възможна.
  Максималният размер на финансиране за проект е 50 000 евро. По-малки бюджети и ефективност на разходите се оценяват.
 • НОВО: Social Innovation Tournament
  Краен срок: 21 март 2015 г.
  Започна набирането на кандидатури за новото издание на конкурса за социални иновации Social Innovation Tournament, който се организира за поредна година от Института на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Инициативата е насочена към кандидати от всички страни членки на Европейския съюз. Те могат да участват с проекти, свързани с борбата с безработицата, изолацията на общности в неравностойно положение и насърчване на достъпа до образование с помощта на нови технологии, нови системи и нови процеси. Целта на конкурса е да насърчава и подкрепя иновативни идеи и възможности от обществено значение, както и да създава социална стойност в борбата срещу маргинализацията. Класиралите се на първо и второ място ще получат парична награда, съответно от 25 000 и 10 000 евро.
  Social Innovation Tournament е отворен за организации със стопанска и нестопанска цел, млади предприемачи, социални предприятелия и НПО-та, както и отделите по корпоративна социална отговорност на частни компании от всякакъв размер, държавни или местни правителствени организации и университетски общности. Кандидатурите, изпратени от средни училища и гимназии, също ще бъдат приемани.
  Инициативата протича на два етапа, като в първия специално жури, съставено от експерти на ЕИБ, ще селектира до 15 проекта. Избраните кандидати ще бъдат поканени за участие в менторска програма, по време на която ще получат насоки за доразвиване на предложенията си. Във втория етап всички участници, достигнали до финала, ще трябва да представят и защитят проектите си пред жури от специалисти по социални иновации. Това ще се случи в рамките на заключително събитие, което ще се състои на 24 септември 2015 г. в Милано, Италия.
  Тази година в надпреварата е предвидена и специална категория, в която могат да участват проекти, посветени на равните възможности с фокус върху хората с увреждания. Победителят в тази категория също ще вземе 25 000 евро.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2015 за младежи и девойки от 14 до 19 години
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – Бургас обявиха Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2015 г.
  Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
  1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
  2. Проза – до три разказа.
  Право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен – 9.-12. клас).
  Телефон за справки: 056/81-41-10
 • НОВО: V Ежегоден конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Фондация "Йордан Камджалов" организира V-ти ежегоден конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти. Фондацията има за цел откриване, подпомагане и съдействие за развитието и реализацията на млади български дарования, и предоставя възможности за финансиране на участия в международни конкурси, майсторски класове, академии, фестивали и концертни изяви. Подкрепата на млади творци с потенциал за истински принос към изкуството е социалната визия на диригента Йордан Камджалов за дейна съпричастност към каузата на българската култура.
  Кандидатите да попадат в някоя от следните категории:
  – инструменталисти и певци – до 30 г. (родени след 1 юни 1985);
  – композитори и диригенти – до 40 г. (родени след 1юни 1975).
  2. Кандидатите да изпратят запис на две творби по избор, за композитори и 2 партитури.
 • НОВО: Национален конкурс за разказ на младежка тема – 2015 г.
  Краен срок: 30 юни 2015 г.
  През 2015 г., за осми пореден път, община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, провежда Национален конкурс „Разказ на младежка тема”.
  Право на участие в конкурса имат лица от 16 до 35 години.
  Формат: до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.
  Всеки автор може да участва с един разказ.
  Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.
 • НОВО: Конкурс за есе на икономическа тема
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Клуб "Финанси" към Икономически университет – Варна обявява за втора година конкурс за есе на икономическа тема. Инициативата е отворена за ученици и студенти, като темата за учениците е "Кариера на икономист в България – мит или реалност", а за студентите – "Какви може да са причините за следващата икономическа криза".
  Обем: до 5 страници
 • НОВО: Видеоконкурс: Какво означава за теб обединена Европа
  Краен срок: 10 април 2015 г.
  Европейската комисия обяви видеоконкурс на тема „Какво означава за теб обединена Европа?“ за млади хора (между 13- и 15-годишна възраст) от държавите — членки на ЕС, както и от държавите — кандидатки и евентуалните кандидатки от Югоизточна Европа.
  Национално жури ще избере по един видеоматериал от всяка държава. Победителите ще бъдат поканени в Брюксел, където ще имат възможност да разгледат града и европейските институции и да се срещнат с млади хора от цяла Европа.
  Сподели в едноминутен видеозапис какво означава за теб обединена Европа и участвай в кокурса!
 • НОВО: Национален младежки конкурс за есе 2015 „Природата и човешката дейност“
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Община Стара Загора, Народно читалище ”Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s paper” организират Национален младежки конкурс за есе 2015 „Природата и човешката дейност“.
  Конкурсът е в две възрастови групи:
  – Първа група – до 13 години
  – Втора група – до 18 години
  Есетата ще бъдат приемани до 30 септември 2015 година на посочения в линка мейл.
  Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури.
  И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби и ще бъдат раздадени поощрителни награди.
  Награждаването ще стане в навечерието на 5 октомври – Ден на Стара Загора.
 • НОВО: Осми национален конкурс за хайку на свободна тема
  Краен срок: 20 март 2015 г.
  "Хайку клуб София" обяви началото на Осмия национален конкурс за хайку на свободна тема.
  Приемат се до 10 непубликувани хайку на адрес 17etaj
 • НОВО: Седми конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков” за издадена през 2014 година книга
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Община Ракитово за седми път ще проведе конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в град Пазарджик.
  Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се получат на адрес:
  4640 гр. Ракитово
  Секретар на Общината
  За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.
 • НОВО: Танцуващи клавиши, 23 – 25 април 2015
  Краен срок: 28 февруари2015 г.
  На 23 – 25 април 2015 г. Министерство на културата, Община Нови пазар, Народно читалище “Христо Ботев – 1872” организират Четиринадесети национален конкурс за акордеонисти с международно участие “Танцуващи клавиши”.
  Националният конкурс се провежда всяка година в гр. Нови пазар под патронажа на Кмета на Община Нови пазар.
  За участие в конкурса се допускат изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие.
  Участниците се задължават да изпратят в срок коректно попълнена Анкетната карта, като се съобразяват с условията за подбор на произведенията, упоменати в Статута.
  Документи за участие можете да намерите на сайта на читалището.
 • НОВО: Пролетен лагер за момчета и момичета в приемна грижа и родни деца на приемни родители, 30 март – 7 април 2015, София
  Краен срок: 15 март 2014 г.
  Националната асоциация за приемна грижа организира лагер за момчета и момичета от приемни семейства, както и за родни деца на приемните родители, навършили 14-годишна възраст.
  Лагерът ще се проведе в базата на Центъра за подготовка на олимпийци към Министерството на образованието. Националната асоциация за приемна грижа, с финансовата подкрепа на Мтел, покрива всички разходи – транспортни разходи, нощувки, обяди, вечери. В рамките на осемте дни младежите ще имат възможност да участват в различни дейности, игри, да споделят опит и знания, както и да посетят кина, атракциони. Организаторите предвиждат и през тази година участници в лагера да се срещнат със служители на Мтел, да прекарат с тях време, в което да се запознаят с професиите и хобитата им.
 • НОВО: Конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти”
  Краен срок: 3 април 2015 г.
  Във връзка с 12 април – Световен ден на космонавтиката, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково, обявява конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти”. През 2015 г. конкурсът е посветен на 50 години от първото излизане на човек в открития Космос, осъществено от Алексей Леонов на 18 март 1965 г.
  Участници могат да бъдат ученици от 5 до 12 клас, индивидуално или в екип (при екип наградата е една за екипа).
  Възрастови групи: – I група – 5 – 8 клас; – II група – 9 – 12 клас.
  Насоки за теми:
  – Постижения и рекорди при излизането на хора в открития Космос;
  – Опасности и влияние на открития Космос върху човека;
  – Технически съоръжения, оборудване и екипировка;
  – Специални мисии;
  – Бъдещи проекти и предизвикателства; …
  Има още много интересни факти, за които можете да ни разкажете…
  Ще бъдат поощрявани такива проекти, които съдържат малко известна и любопитна (но не сензационна и недостоверна) информация.
  Вид на проекта:
  – компютърна презентация – до 30 слайда;
  – мултимедиен филм – до 10 мин.
 • НОВО: Награда на World Habitat за решения в областта на жилищното настаняване 2015/16
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Наградите отличават иновативни, устойчиви решения на ключови жилищни предизвикателства пред общностите по целия свят. Фондация за строителство и социални жилища ще отличи проекти, които предоставят практически решения за текущи жилищни нужди и проблеми.
 • НОВО: Детски литературен конкурс "Веса Паспалеева"
  Краен срок: 27 февруари 2015 г.
  Читалище „Братство 1869”, Информационен център Европа Директно – Кюстендил и Литературен клуб „Веса Паспалеева” по повод 115 години от рождението на детската поетеса Веса Паспалеева, обявяват Втори детски литературен конкурс.
  Желаещите могат да участват със стихотворение или приказка.
  В конкурса могат да участват само ученици от 11 до 15 години включително.
  Авторите могат да изпращат до три непубликувани творби на свободна тема. Да бъдат изписани трите имена, ЕГН, адрес и телефон на участниците.
  Творбите да се изпращат в електронен вид на имейл:
  chitalishte@bratstvok n.org
  или по пощата на адрес:
  2500 гр. Кюстендил,
  ул. Отец Паисий 11, читалище „Братство 1869”
 • НОВО: Национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов" 2015
  Краен срок: 24 април 2015 г.
  Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява Девети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил, 2015. Съорганизатори са Община Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна.
  Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
  Координатор: Благой Ранов.
  Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 24 април 2015 г. на следния адрес:
  2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
  Читалище „Братство 1869” /за литературния конкурс/
  или по електронната поща на адрес: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл във формат doc или rtf
 • НОВО: Международен фолклорен конкурс "Пауталия" 2015
  Краен срок: 19 юни 2015 г.
  Деветият международен фолклорен конкурс “Пауталия” – 2015, ще се проведе от 26 до 28 юни 2015 г. и се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил.
  Художествен директор – Людмила Христова.
  Технически директор – Илиана Кирилова.
  Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.
  Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15- до 17-годишна възраст.
  Конкурсът се провежда в рамките на три дни.
 • НОВО: Международен конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” 2015
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на Община Кюстендил. Художествен директор на конкурса е Иван Андонов.
  Конкурсът е включен в програмата за подпомагане на даровити деца в България.
  Деветнадесетото издание ще се проведе от 1 до 4 април 2015 г. в гр.Кюстендил. В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
  I група – до 12 г.
  II група – до 15 г.
  III група – от 15 до 18 г.
  IV група – над 18 г.
  V група – “Свободна сцена на солиста”
  VІ група – “Китара +”
  VІІ група – “Камерна музика”
  VІІІ група – “Китарни ансамбли и оркестри”
 • НОВО: Национален литературен конкурс на тема: “По следите на едно писмо в бутилка”
  Краен срок: 20 март 2015 г.
  В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.
  Компетентно жури ще оцени творбите.
  Ще бъдат раздадени много награди.
  Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
  Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст(навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти,
  изпратете на адрес:
  8800 гр. Сливен
  ул. “Никола Карев” № 1
  Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
  (за литературния конкурс)
  или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
  тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70
 • НОВО: Детски фолклорен фестивал "Дай, бабо, огънче!", 30 май 2015
  Краен срок: 9 май 2015 г.
  Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти, хореографи Участниците се разделят в възрастови групи:
  – Първа група – от 4 до 10 години;
  – Втора група – от 10 до 17 години
  При групите възрастта се определя от възрастта на повечето участници.
  Във всяка категория и възрастова група се присъждат: Първо, Второ, Трето място
  Допълнителна информация: 0893314115 Йорданова; 0886160994 Георгиева
 • НОВО: Второ фолклорно надиграване за любителски клубове „Приятели чрез танца“, Перник 2015
  Краен срок: 16 май 2015 г.
  Право на участие имат всички клубове от страната, изучаващи български народни хора.
  Участниците следва да не са професионалисти.
  Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.
 • НОВО: ІХ-ти национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка”
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  ІХ-то издание на Националния ученически конкурс "Куба – далечна и близка" е под мотото: "Героите на Куба".
  Цел на конкурса е децата в България да научат повече за приятелска Куба и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от двете страни да се опознаят взаимно помежду си.
  Кандидатите следва да са ученици до 18 години, живеещи в България или чужбина, и да попадат в някоя от следните възрастови групи:
  – от I до IV клас;
  – от V до VIII клас;
  – от IX до XII клас.
  Желаещите могат да участват с написани на български или на испански език писмени работи, в следните жанрове:
  – проза (разкази, съчинения, есета);
  – поезия (стихове);
  – реферати;
  – мултимедийни формати (презентации и видео материали);
  – рисунки.
  Творбите на децата от първата възрастова група ще бъдат приемани написани и на ръка, за останалите две групи изискването е да бъдат напечатани и по възможност представени на електронен носител.
  Участието в конкурса е индивидуално.
 • НОВО: Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници"
  Краен срок: 16 април 2015 г.
  Фондация Еврика, Образцово Народно читалище „Заря-1858”р Компютърна школа "Вале" – Хасково организират Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" под патронажа на евродепутата Мария Габриел.
  Целта на конкурса е децата и младите хора:
  – да открият магията на дигиталната графика и живопис;
  – да нарисуват света през своите очи;
  – да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
  – да ни накарат да усетим силата на детското въображение.
  Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.
  Изисквания към рисунките:
  1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.);
  2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
  3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.
  Изисквания към колажите:
  1. Да са изработени с програма по избор;
  2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
  Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.
 • НОВО: The Geneva Challenge 2015 – Международно състезание за специализанти по напредъка към целите за развитие: Обратната миграция
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Graduate Institute Geneva кани екипи от 3-5 приети магистри от всяка точка на света, да участват в Geneva Challenge 2015. Екипите трябва да определят едно предизвикателство, произтичащо от завръщащите се мигранти; да създадат интердисциплинарен теоретичен анализ как това се отразява на социалното или икономическото развитие в определен контекст; и да предложат иновации в политиките, практиките, процесите или технологичните нива, които превръщат предизвикателството във възможност за развитие.
 • НОВО: Стажове в Institute for European Global Studies, Университет в Базел, Швейцария
  Краен срок: 15 май 2015 г.
  Институтът за европейски глобални проучвания ще приеме 3 гостуващи стипендианти (за три месеца през учебната година 2016 г.) в рамките на европейските глобални проучвания с фокус върху " Scaling Regions". Стипендиантите ще се възползват от отличните академични условия и обмен с международни колеги.
 • НОВО: 10-месечни стажове във FMO
  Краен срок: 16 март 2015 г.
  Финансовият механизъм (FMO) на Европейското икономическо пространство предлага 10-месечни стажове за висшисти, които искат да научат повече за управлението на грантове.
  Целта на стажа е да даде на младши държавни служители и други квалифицирани кандидати възможности за обучение и запознаване с работата и функциите на FMO.
  Обучаемите ще бъдат ангажирани в конкретна сфера в зависимост от научната сфера на специализация, лични предпочитания и професионални цели:
  – Правна
  – Финанси
  – Съобщение
  – Резултати и оценка
  – Секторна
  – Страна
  Избраните стажанти ще се присъединят към FMO на 1 септември 2015 г. Стажът ще продължи до 30 юни 2016 г.
 • НОВО: Програма за бъдещи лидери, 3-4 юни 2015, Брюксел, Белгия
  Краен срок: 18 март 2015 г.
  Европейската комисия организира програма Бъдещи лидери, където младите лидери ще имат решаващата дума и ще играят активна роля в борбата срещу бедността. Всички разходи са покрити за участието ви в Брюксел.
  Могат да участват млади хора на възраст 21-16 години от цял свят.
 • НОВО: Establishing a European Union Human Rights Defenders Mechanism
  Краен срок: 12/03/2015
  The global objective of this Call for Proposals of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) is the establishment of a EU comprehensive human rights defenders mechanism addressing the most difficult situations faced by human rights defenders in the world and providing support to the local actors who strive to promote and defend them.
  The specific objectives of this Call for Proposals are:
  (i) to ensure a stable and comprehensive EU support to HRDs; (ii) to manage the EU temporary relocation initiative (iii) to strengthen the coordination between HRDs initiatives and actors supported by EIDHR.
  Priority 1: Focusing on the most difficult situations and the most vulnerable HRDs
  Priority 2: Providing urgent, medium and long term support to HRDs
  Priority 3: Ensuring coordination and outreach
 • НОВО: International Master in European Project Planning and Management
  Краен срок: 19 юни 2015 г.
  Целта на международната магистратура по планиране и управление на европейски проекти е да предостави на участниците умения успешно да работят в областта на европейското сътрудничество, чрез използването на средства за финансиране, предоставени от Европейската Комисия.
 • НОВО: Balkans let’s get up! programme: Покана 2015
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  В едно от двете международни пролетни училища можете да обсъждате актуални обществени теми, да се срещнете с експерти, и да развиете собствените си идеи за проекти. Тази година във фокуса ще бъдат темите: „Преосмисляне, повторно използване, рециклиране – базиран в общността активизъм” (който ще се проведе в Косово) и „Пол и демокрация” (ще се проведе в Черна гора). Съществува възможност за грант за проекти и участие в допълнителни обучения по управление на проекти и оценка на въздействието.
  За участници на възраст 18 – 27 години.
 • НОВО: EPSA 2015 – Европейска награда за публичния сектор
  Краен срок: 17 април 2015 г.
  Под надслова "Публичният сектор като партньор за по-добро общество", EPSA 2015 ще покаже и възнагради добри практики от европейския публичен сектор, в които публичните администрации са партньори в съвместно проектиране и съвместно управление на предоставянето на обществени услуги, иновативно управление на знанието и лидерство в подходи, както и оптимизиране на управлението на публичните средства.
  EPSA 2015 г. е открит за европейските институции в публичния сектор от всички административни нива, както и предприятия от публичния сектор, агенции и публично-частни партньорства. Водещият кандидат трябва да е институция в публичния сектор или орган.
 • НОВО: Стаж в Eurofound
  Краен срок: 27 февруари 2015 г.
  Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е агенция на Европейския съюз, която се фокусира върху управлението на научните изследвания, събиране на информация и комуникация. Тя е със седалище в Loughlinstown, Дъблин, Ирландия. Стажантите са ангажирани да работят в различни звена на Eurofound. Всички стажанти имат наставници, като се гарантира, че обучаваният е интегриран в работа, която е подходящ за него/нея. Стипендия: 1 247 евро месечно.
 • НОВО: Global Entrepreneurship Summer School, 15 – 25 септември 2015, Мюнхен, Германия
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Лятното училище за глобално предприемачество подкрепя студенти, които са силно ангажирани с решения на трудните проблеми на нашето глобално общество. Търсят се хора, които са ангажирани с мира и които поемат отговорност за подобряване на нашето глобално общество, без значение от пол, раса, религия или националност, които имат.
 • НОВО: Конкурс за участие в созополските семинари по творческо писане 2015
  Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
  Фондация „Елизабет Костова” обяви своя осми годишен летен семинар по творческо писане, който ще се проведе в периода 18-22 юни 2015 г. в античния Созопол, България. Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
  Събитията ще продължат в София между 22-24 юни 2015 г. като част от СтолицаЛитература, годишна литературна програма, организирана от фондация „Елизабет Костова“ в българската столица.
  Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще получат стипендии за участие в програмата. Стипендията включва такса-участие, храна, настаняване и пътни разходи, които ще бъдат покрити от фондация „Елизабет Костова“.
 • НОВО: Награда за журналистическа смелост
  Краен срок: 15 март 2015 г.
  Награда за журналистическа смелост на Международна женска медийна фондация почита жените журналисти, които се отличават със своята необикновена смелост.
  номинираните за Наградата могат да бъдат на жени пълен работен ден или на свободна практика, репортери, писатели, редактори, фотографи или продуценти от която и да е страна.
 • НОВО: Джуниър Ачийвмънт България организира за четиринадесети пореден път инициативата „Мениджър за един ден.
  Краен срок: 28 февруари 2015 г.
  Ученици от 10., 11. и 12. клас и студенти могат да кандидатсват като попълнят онлайн формуляр на страницата на инициативата „Мениджър за един ден“ на уебсайта на Джуниър Ачийвмънт България.
  В кандидатурите си те трябва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо до 28 февруари 2015 г.
 • НОВО: Конференция „Симулация на Модел на Европейския съюз”, Загреб, 5 – 9 май
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  Моделът на Европейския съюз – Загреб (MEUZ) е симулация на процеса на вземане на решения от институциите на Европейския съюз. Той е проектиран като интерактивен и иновативен неформалното образователна програма за прилагане на специфична методология.
  За млади хора с интереси в европейските дела, на възраст 18 – 30 години.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Българо-немски младежки обмен на тема „Различното е нормално"
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  ИМКА Добрич набира кандидатури за българо-немски младежки обмен на тема „Различното е нормално" – „Normal ist anders" (втора фаза) за млади хора от България на възраст от 16 до 21 г. Той ще се проведе между 25 и 29 март 2015 г. в Банско, България. Обучението е на тема анти-дискриминация и социално включване и поощрява младежите към критично мислене и младежко участие в обществения живот.
  Обучението ще се води на немски (и частично на български/английски). Всички разходи по настаняване, изхранване, обучението и материалите са покрити. Има такса участие от 40 лева на човек. Ще се използват методите на неформалното образование. Участници с артистични умения са добре дошли.
  Младежите трябва да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст); да могат да говорят и разбират немски език.
 • НОВО: Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Участието в конкурса е анонимно.
  В конкурса могат да участват юноши и девойки от 14 до 19 години в следните две направления:
  – Поезия – стихотворение (до пет броя) или цикъл стихотворения.
  – Проза – разказ (до три броя).
 • НОВО: IV Национален конкурс за детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося”
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:
  Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/
  І – ва група : І – ІV клас
  ІІ – ра група : V – VІІІ клас
  /Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина/
  Категории:
  1. Литература – раздел поезия
  2. Литература – раздел проза
  3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
  4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”
  В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
  Изисквания за художествените творби:
  В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
  Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
  Придружаваща информация: Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена, точен адрес, школа/училище/ДГ, клас/група, телефон за връзка, ръководител.
  Резултатите ще бъдат обявени на 17.04.2015 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.
  За допълнителни контакти и въпроси на телефони:
  0878 575 491 – Валя Иванова, отговорник за художествените произведения;
  0886 064 564 – Кирилка Крумова, отговорник за литературните произведения;
  0894472692 – Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев” – Лом
  Срок на получаване на творбите – 31.03.2015 год. на адрес:
  3600 гр. Лом, област Монтана
  ул. „Софийска” № 56
  ІV Основно училище „Христо Ботев”
  За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося”
  или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
 • НОВО: Обучение по застъпничество за неправителствени организации в социалната сфера, 9 и 10 март 2015 г., София
  Краен срок: 16 февруари 2015 г.
  Българският център за нестопанско право (БЦНП), съвместно с Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) организира двудневно обучение по застъпничество за неправителствени организации в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за същността на застъпническите инициативи и как да бъдат те успешни. Обучители ще бъдат Любен Панов, Ралица Величкова, Надя Шабани и Георги Генчев.
  Обучението ще се проведе на 9 и 10 март 2015 г. в София, Парк-хотел Витоша.
  Основни теми, които ще бъдат представени, са:
  – Същност на застъпничеството и застъпнически процес;
  – Определяне на проблема, застъпническа цел и стратегическо планиране;
  – Принципи на добра комуникация с институциите;
  – От парламента до общината – къде, как и с кого можем да постигнем по-добри резултати за хората.
 • НОВО: Фотоконкурс „Чешмите на България”
  Краен срок: 23 февруари 2015 г., 12:00 часа.
  Неправителствените сдружения „Аз обичам водата” и „Българска Асоциация по Водите” организират национален фотоконкурс на тема „Чешмите на България”. Фотоконкурсът е част от инициативата „Международен Воден Мост 2015”, която вече четвърта поредна година се осъществява по случай 22 март – Световен ден на водата.
  Най-впечатляващите фотографии в конкурса ще бъдат прецизно избрани след онлайн гласуване във Facebook и от експертно жури. Номинираните творби ще станат част от изложба в Националния музей „Земята и хората”, София, която ще включва общо 50 авторски работи.
  Работите могат да бъдат цветни и/или черно-бели, да представят съществуващи обекти в градове, села или извън населените места на страната.
  Всеки участник може да представи до 3 авторски фотографии – цветни и/или черно-бели.
 • НОВО: Онлайн курс по културен маркетинг и мениджмънт
  Краен срок: 18 февруари 2015 г.
  Гьоте институт Германия стартира нова инициатива, наречена MOOC MANAGING THE ARTS: MARKETING FOR CULTURAL ORGANIZATIONS, представляваща онлайн курс за културни мениджъри, който ще се проведе от 19 февруари до 28 май 2015 година. Курсът ще премине през 6 основни теми, свързани с културната икономика, институциите в сферата, управление на артистични процеси, изграждане на връзки с публиките, създаване на дигитални брандове, артистичните практики и устойчивост.
  Всеки желаещ да премине курса, може да се регистрира на официалния сайт на платформата, като ще бъдат избрани 800 участници на лотариен принцип. Всички останали ще могат да преминат курса, но без да участват активно в работни групи. На финала участниците ще могат да получат официален сертификат.
 • НОВО: Дванадесети Конкурс за студентско есе на Българската Макроикономическа Асоциация
  на тема "Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж"

  Краен срок: 16 март 2015 г.
  В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
  Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
  Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
 • НОВО: Девети конкурс на „1000 стипендии”
  Краен срок: 20 април 2015 г.
  Проект "1000 стипендии" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.
  Посредством конкурс "1000 стипендии" Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес.
  Конкурсът дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна. За основна стипендия е необходимо да се попълни формуляр (свали оттук), да се напише есе по тема, зададена във формуляра, и да се приложат копие на успех и автобиография. Кандидатите в областта на изкуствата и информационните технологии трябва да подготвят и портфолио. Тъй като изключителната стипендия е степен над основната, желаещите да кандидатстват и за нея, трябва, освен изредените за основна стипендия изисквания, да приложат и допълнително разработен личен проект.
 • НОВО: Младежки фотоконкурс за влажни зони – стартира на 2 февруари 2015 година
  Краен срок: 2 март 2015 г.
  Направи снимка от любимата ти влажна зона с твоя телефон или цифров фотоапарат в периода 2 февруари – 2 март 2015 година.
  Публикувай твоята снимка на интернет страницата на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони и имаш шанс да спечелиш самолетен билет до избрана от теб за посещение влажна зона в света, с любезното съдействие на Star Allience.
  Могат да участват младежи на възраст между 15 – 24 години.
 • НОВО: Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема: За ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година)
  Краен срок: 30 юни 2015 г..
  Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов 1884 г.” обявиха Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „Изпитание“.
  Право на участие имат ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година). Участието е индивидуално.
  Обемът на текста следва да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5 реда.
  Произведението следва да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата.
  Заглавието на разказа не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия български народ, са подложени на изпитание.
  Конкурсът е анонимен.
  Всеки участник има право да участва с един или два разказа.
 • НОВО: Конкурс „Прованс” за млади български поети 2015 за ученици от българските гимназии
  Краен срок: 3 март 2015 г..
  Асоциация „Прованс-България” в Екс ан Прованс, региона на гр. Марсилия, организира за 13-ти пореден път Конкурс за млади български поети, пишещи на френски език.
  В конкурса могат да се включат само ученици в българските гимназии. Всеки от тях може да изпрати една негова поема, написана на френски език с дължина от не повече от една страница.
  Темата на настоящия конкурс е "Маска".
 • НОВО: Национален литературен конкурс „С море в сърцето”
  Краен срок: 24 май 2015 г..
  Конкурсът има за цел да популяризира литературата на български език, да подпомогне и да съучаства в случването на съвременния литературен процес, като същевременно способства за утвърждаването на гр. Царево на литературната карта на България.
  Конкурсът е отворен за участие за всички български автори и е без възрастови ограничения.
  Предвиждат се две категории – за поезия (до 5 стихотворения, не повече от 5 страници, по 30 реда и по 60 знака на страница) и кратка проза (с общ обем до 5 стандартни страници, с 30 реда и по 60 знака на страница).
  Конкурсът е явен. Всеки участник може да изпрати на посочения по-долу координати до пет творби в различните жанрове, придружени с кратка информация за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка.
  Конкурсните произведения се журират от компетентно жури с тричленен състав.
  Авторите, спечелили първа награда в конкурса „С море в сърцето” във всяка категория, получават грамота от Община Царево, картина и парична премия в размер на 300 лева. Наградите за второ място са 200 лв.
  Журито има право да присъжда и поощрителни награди. Творбите се изпращат по електронен път, на адрес littsarevo@abv.bg до 24.05.2015 г.
 • НОВО: Програма „АртФотоФонд“
  Краен срок: текущ
  “АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.
  Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.
  Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа.
 • НОВО: Безплатни професионални курсове по програмиране с:
  PHP/MySQL, JavaScript, Java/Android, Java EE, Оbjective-C

  Краен срок: 9 февруари 2015 г.
  Начало на курсовете: 4 март 2015 г.
  Времетраене: 4 месеца
 • НОВО: ДЕСЕТ пълни стипендии за магистърско обучение на кандидати от ЕС в Университета на Нотингам, Великобритания
  Краен срок: 22 май 2015 г.
  Максималната такса за обучение, която ще бъде покрита по всяка стипендия, е 6 310 паунда.
  КАНДИДАТСТВАЙТЕ!
 • НОВО: Повече от 100 пълни изследователски стипендии, Нотингам, Великобритания
  Краен срок: 6. март 2015 г.
  За да кандидатствате за стипендия, трябва да имате потвърдено място за обучение за септември или октомври 2015.
 • НОВО: Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“ 2015 за български романи, издадени през 2014 г.
  Краен срок: 13 март 2015 г.
  През месец май Национален дарителски фонд „13 века България“ ще връчи за четвърти пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.
  Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2014 г. Романите ще бъдат предоставени на комисия, определяща шестимата финалисти, от които ще се излъчи лауреата на наградата.
  Крайният срок за предоставянето на книгите в 6 екземпляра е 13 март 2015 г., в административната сграда на фонда на адрес:
  София 1421 , кв. "Лозенец", пл. „Проф. Васил Геров“ №1.
 • НОВО: Десети национален поетичен конкурс "Жената – любима и майка"
  Краен срок: 12 март 2015 г.
  Община Свиленград, Народно читалище "Просвета 1870" и Съюза на българските писатели организират десети национален поетичен конкурс "Жената – любима и майка".
  В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.
  Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
  Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
  Втора група – над 18 години.
  Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.
 • НОВО: Научно състезание „Герои на бъдещето“
  Краен срок: 25 май 2015 г..
  Ако се вълнувате от света на науката и мислите, че можете да приложите най-новите открития по творчески начин, за да се справите с проблем, това е вашият шанс да го докажете. Проучете, експериментирайте и опитвайте – и ако намерите решението, участвайте с него в състезанието „Герои на бъдещето“.
  Участието в състезанието е безплатно и няма входна такса.
  В състезанието могат да участват единствено отбори.
  Всеки отбор се състои от минимум 2 (двама) и максимум 5 (петима) души (наричани оттук нататък „членове на отбора“).
  Член на отбор може да е всяко правоспособно физическо лице на възраст между 14 и 18 години, което учи редовно в средно или основно училище и което е гражданин или има постоянен адрес в следната страна: Република България.
  Всеки отбор трябва да бъде ръководен от учител от средно или основно училище (наричан оттук нататък „ръководител на отбора“). Ръководителят на отбора не е член на отбора.
  Единствената задача на отбора е да разреши проблем от ежедневието във връзка с устойчивостта, като използва научни методи.
 • НОВО: Литературен конкурс: “И всеки път, когато мисля за България…”
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  GRReporter и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция, обявявиха трети МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “И всеки път, когато мисля за България…”.
  В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години от българските неделни училища и общности в чужбина. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.
  Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.
  Творбите да са с обем до 500 думи.
 • НОВО: Отворена покана: second hand goatmilk 2015
  Краен срок: 30 март 2015 г.
  Към представители на всички области на изкуствата, пишещи, психотерапевти, изследователи, историци, учители, студенти
  Предложете своята идея за работилница, презентация, артистична работа по темата SECOND HAND.
  Идеята трябва да може да бъде развита на място в с. Бела Речка и да включва местните хора.
  Специално жури ще избере една идея, която ще бъде реализирана и представена в рамките на фестивала на спомените GOATMILK 2015 (22-24 май).
 • НОВО: Искаш да станеш изследовател на National Geographic Channel България?
  Краен срок: 19 февруари 2015 г..
  1. Регистрирай се на сайта
  2. Създай профил – качи твои снимки и кратък текст, в който ни разказваш защо искаш да станеш изследовател на national geographic channel българия? Разкажи ни за теб!
  3. Трябва да имаш навършени 18 години!
  4. Онлайн гласуването – колкото повече гласове събереш, толкова по-голям шанс имаш да те изберем за изследовател. Твоята основна задача е да накараш всички да гласуват за теб! Един човек може да гласува за теб само веднъж!
 • НОВО: Международен Екслибрис конкурс „EX LIBRIS – EX HEREDITATE“
  Краен срок: 31 май 2015 г. .
  Регионална библиотека "Л. Каравелов" – Русе организира международен конкурс за ехлибриси. През 2015 г. темата е "EX LIBRIS – EX HEREDITATE".
  Конкурсът е отворен за творци от всички националности от всяка възраст и професия. Всички графични техники са допустими в случай, че те позволяват репликация съгласно Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
  Авторите могат да участват с до 3 (три) произведения, 4 (четири) копия за всяко.
 • НОВО: 2014 CEF Transport Multi-annual Call: Funding Objective 1
  Краен срок: 26 February 2015. .
  Funding Objective 1 aims at bridging missing links, removing bottlenecks, enhancing rail interoperability, and, in particular, improving cross-border sections. It addresses the following priorities:
  – Pre-identified projects on the corridors of the core network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
  – Pre-identified projects on other sections of the core network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
  – Rail interoperability
  – European Rail Traffic Management Systems (ERTMS)
 • НОВО: Награда на World Habitat за решения в областта на жилищното настаняване
  Краен срок: . .
  Наградите отличават иновативни, устойчиви решения на ключови жилищни предизвикателства пред общностите по целия свят. Фондация за строителство и социални жилища ще отличи проекти, които предоставят практически решения за текущи жилищни нужди и проблеми.
 • НОВО: Nikon Small World Photomicrography Competition
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Може да участва всеки над 18-годишна възраст, който се интересува от фотография през микроскопа. Фотомикрографии трябва да се правят при използване на светлинен микроскоп, но оборудването Nicon не е задължително.
 • НОВО: Грантове на името на Ernst Mach за обучение в австрийски университети по приложни специалности
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  За студенти в университети извън Австрия. Стипендиите са за период от 4 до 10 месеца, по 940 евро месечно. Специалностите са: Икономика / Бизнес, Туризъм, Икономика и технологии, Технологии / Биотехнологии, Медии и дизайн, Здравни и социални въпроси.
 • НОВО: Humanity Photo Awards 2015
  Краен срок: 15 април 2015 г.
  Има 5 състезателни категории:
  – Портрет и костюм
  – Архитектура
  – Living Custom
  – Производство & търговия
  – Празници
  – Традиционни ритуали
  За всяка категория следва да се представят 8-14 снимки.
  Няма ограничения за участници по отношение на професия, пол, възраст, националност, държава или регион.
 • НОВО: Чешки държавни стипендии за изследователи
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Министерство на образованието, младежта и спорта на Чешката република ежегодно предлага стипендии за чуждестранни граждани. Стипендии от този тип са предназначени за студенти или завършили студенти и Ph.D. кандидати (по изключение и за университетските учени / преподаватели), които желаят да постигнат по-задълбочено проучване или изследване в една от чешките държавни институции на висшето образование. Дължината на учебния престой обикновено варира от 2 до 10 месеца.
  България е избираема страна само по отношение на преподаватели.
 • НОВО: Call for proposal The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities INT-09-2015
  Краен срок: 28-05-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope: Research should analyse the economic, social, political and geostrategic challenges and opportunities – for Turkey itself and for the EU – of further integration of Turkey with the EU, taking into account the different forms this collaboration could take as well as its historical, socio-economic and cultural dimensions. Different scenarios and their consequences should be analysed, from the point of view of the strategic interests of both the EU and Turkey. This should include both internal and external dimensions, public debates on EU-Turkey integration as well as the analysis of impacts on relations with other global powers and with other world regions, in particular the Middle East, the South and East Mediterranean, and the Caucasus. Research should also explore the potential consequences of a lack of progress in building stronger ties between Turkey and the EU. It should engage civil society and citizens.
  Broad participation of partners from Turkey and its wider neighbourhood countries in proposals submitted to this call is strongly encouraged.
  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 1.5 and 2.5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
 • НОВО: Call for proposal Fostering transnational cooperation in European transport research and innovation – NCP network H2020
  Краен срок: 23-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific challenge: Facilitate trans-national co-operation between NCPs within the Transport Challenge with a view to identifying and sharing good practices and raising the general standard of support to programme applicants, taking into account the diversity of actors that make up the constituency of the Transport Challenge.
  Scope: Support will be given to a consortium of formally nominated NCPs in the area of Transport. The activities will be tailored according to the nature of the area, and the priorities of the NCPs concerned. Various mechanisms may be included, such as benchmarking, joint workshops, enhanced cross-border brokerage events, specific training linked to the Transport Challenge as well as to gender dimension of Research and Innovation, and twinning schemes. Special attention will be given to enhance the competence of NCPs, including helping less experienced NCPs rapidly acquire the know-how accumulated in other countries.
  The focus throughout should be on issues specific to the Transport Challenge, and should not duplicate actions foreseen in the NCP network for quality standards and horizontal issues under ‘Science with and for Society’.
  Only NCPs from EU Member States and Associated Countries which have been officially appointed by the relevant national authorities are eligible to participate in and receive funding for this action.
  The consortium should have a good representation of experienced and less experienced NCPs.
 • НОВО: H2020 call Technologies for better human learning and teaching ICT-20-2015
  Краен срок: 14-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Specific Challenge: The development and integration of robust and fit-for-purpose digital technologies for learning are crucial to boost the market for and innovation in educational technologies. This requires an industry-led approach in close cooperation with academia to defining the frameworks and interoperability requirements for the building blocks of a digital ecosystem for learning (including informal learning) that develops and integrates tools and systems that apply e.g. adaptive learning, augmented cognition technologies, affective learning, microlearning, game-based learning and/or virtual environments/virtual worlds to real-life learning situations. This challenge also encourages public procurement of innovative solutions to address the needs of the digital learning ecosystem in making better use of educational cloud solutions, mobile technology, learning analytics and big data, and to facilitate the use, re-use and creation of learning material and new ways to educate and learn online.
  Scope: Activities will focus on innovative technologies for learning, on the underpinning interoperability standards and on the integration of different components into smart learning environments. They should combine different technologies (e.g. mobile, augmented reality, natural interaction technologies) and support composing, re-using and distributing interactive educational content and services, with assessment and feedback functionalities. Based on technological advances enabled by research carried out so far, activities will support networking, capacity building and experimentations in methodologies and tools for data-driven, (including automated measurement of human-system interaction) non-linear approaches to adaptive learning and remediation technologies and cognitive artefacts (including toys) for effective and efficient human learning.
 • НОВО: Call Forward-Looking Cooperation Projects 2014 EACEA Key Action 3: Support for policy reform – Initiatives for policy innovation European Forward Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training, and Youth
  Краен срок: 24 February 2015 – 12.00 noon CET
  Forward-Looking Cooperation Projects are co-operation projects proposed and managed by a partnership of key stakeholders in view of identifying, testing, developing, assessing new innovative approaches in the fields of education, training and youth, that have the potential of becoming mainstreamed and giving input for improving educational and youth policies.
  The projects should focus on innovation in practices and policies across educational and youth fields. The specific aim of these activities is to provide in-depth knowledge on target group(s), learning, teaching, training or youth work situations and effective methodologies and tools that help policies to develop, as well as conclusions relevant for policy makers in education, training and youth at all levels.
  The present Call for Proposals supports projects in two strands:
  – Strand 1 – Education and Training field
  – Strand 2 – Youth field

  The total budget available for the co-financing of projects under the present call is EUR 17.000.000, and is divided in the following way:
  – Strand 1 – Education and Training: EUR 15.000.000
  – Strand 2 – Youth: EUR 2.000.000
  Financial contribution from the EU cannot exceed 75% of the total eligible project costs.
  The maximum grant per project will be EUR 500.000.
  Eligible countries
  – the 28 Member States of the European Union;
  – the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway;
  – EU candidate countries: Turkey, the former Yugoslav Republic of Macedonia.

 • НОВО: HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES
  Краен срок: 24-02-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Topic: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases
  Scope: Proposals must focus on lung diseases and they must have an implementation science focus. They must address what works, for whom, under what contextual circumstances and are the intervention(s) adaptable and scalable in ways that are accessible and equitable. Proposals should generate new knowledge on interventions and their implementation for the prevention and treatment of lung diseases in LMIC, and/or in vulnerable populations in HIC[4]. Proposals must focus on existing approaches to prevention and control of lung diseases or develop treatments at lower costs. They should demonstrate a sound understanding of the local health system context as well as the global cross-sectorial context.
  Topic: ERA NET Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
  Scope: Proposals should coordinate national and regional programmes for research in the area of brain-related diseases by implementing a transnational call with EU co-funding resulting in grants to third parties.
  Proposals should also aim at improved collaboration and alignment of national programmes and activities and will provide concrete plans for decreasing fragmentation, for data sharing, for promoting common data elements for the establishment of patient registries, for addressing hurdles for effective coordination, for involving stakeholders and relevant existing initiatives. Proposals should consider and may build on previous EU-funded projects supporting ERA-NETs.
  Topic: ERA NET: Antimicrobial resistance
  Scope: Proposals should be central to the effective coordination of joint research funding in the area of AMR. Proposals should coordinate national and regional programmes in order to implement the Strategic Research Agenda (SRA) of the JPI AMR through a transnational call with EU co-funding resulting in grants to third parties.
  Topic: ERA-NET: Cardiovascular disease
  Scope: Proposals should coordinate national and regional programmes for research in the area cardiovascular research by implementing a transnational call with EU co-funding resulting in grants to third parties. Moreover, proposals should also aim at the better collaboration and alignment of national programmes and activities and should provide concrete plans for decreasing fragmentation, for data sharing, for addressing hurdles for effective coordination, for involving stakeholders and relevant existing initiatives.
  Topic: Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases
  Scope: Proposals should support the development and extension of the JPND capacities
 • НОВО: Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
  Краен срок: 28-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
  Objective: The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation. The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and helps to turn creative ideas into innovative products, services or processes.
  Scope: RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).
  Support is provided for the development of partnerships in the form of joint research and innovation activities between the participants. This is aimed at knowledge sharing via international as well as inter-sectoral mobility, based on two-way secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.
  The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.
  The proposed research and innovation activities should exploit complementary competences of the participants, as well as other synergies, and enable networking activities, organisation of workshops and conferences to facilitate sharing of knowledge, new skills acquisition and career development for research and innovation staff members.
  Activities can focus either on one dimension of mobility (intersectoral / international), or include a combination of both.
  Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers’ levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
  Support for the exchanges between institutions in the EU Member States and Associated Countries covers only inter-sectoral secondments. Exchanges with institutions from third countries can be inter-sectoral secondments as well as secondments within the same sector.
  No secondments between institutions located in third countries or within the same EU Member State or Associated Country can be supported.
  Expected impact:
  – Research and innovation activities under RISE are expected to build or enhance new and existing networks of international and inter-sectoral cooperation. They will significantly strengthen the interaction between organisations in the academic and non-academic sectors, and between Europe and third countries.
  – In terms of knowledge sharing and broad skills development, they will better align different cultures and expectations, with a view to a more effective contribution of research and innovation to Europe’s knowledge economy and society.
 • НОВО: VINNMER Marie Curie Incoming Fellowships
  Краен срок: 17 март 2015 г.
  Целта на поканата е да укрепи възможностите за квалификация на международни изследователи чрез увеличаване на възможностите за мобилност и работа в шведски организации-домакини.
 • НОВО: Конкурс за есе: Образованието след 50 години
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Студенти и млади автори под 25 години от цял свят са поканени да използват своята креативност и въображение и да отговорят на някои от следните въпроси в своето есе:
  Как си представяте образованието на бъдещето? Какво ще изглежда? Технологиите ще играят ли важна роля за образованието? Каква ще бъде ролята на учителя? Какво ще е да си ученик на бъдещето?
  Есетата трябва да бъдат изпратени на английски, PDF или Word формат и трябва да съдържат от 750 до 1500 думи.
 • НОВО: Стипендии за социални новатори
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  До 20 студенти ще бъдат избрани да станат стипендианти за програмата през 2015-а. Участниците ще идентифицират, обобщават и анализират публично достъпни изследвания, отнасящи се до социалните иновации и тяхната ефективност. Те ще работят за създаване на устойчиво решение на специфичен, социален проблем, използвайки резултатите от научните изследвания.
  Области за работа (но не само):
  – Грижа за здравето
  – Липса на жилище
  – Околна среда
  – Образование
  – Икономика
  – Аварийна готовност и реагиране
 • НОВО: Конкурс на Restile за идеи "Освободете вашата креативност"
  Краен срок: 1 март 2015 г.
  Restile е конкурс, създаден за младите проектанти и дизайнери, с цел откриване на нови естетически хоризонти за производство на керамични плочки.
 • НОВО: Стипендии на Heinrich Boll Foundation
  Краен срок: 1 март 2015 г. (за чуждестранни студенти)
  Фондация Хайнрих Бьол отпуска стипендии за около 1000 студенти, дипломанти и докторанти от всички специалности и националности на година, които се стремят към своето образование в университети, висши училища ("институтите"), или университети по изкуствата ("Kunsthochschulen "). Очаква се стипендиантите да имат отлични академични успехи, да бъдат социално и политически ангажирани и да имат активен интерес към основните ценности на фондацията: Екология и устойчиво развитие, демокрацията и човешките права, свободата на волята и правосъдие.
 • НОВО: H2020-SCC-2015 SMART CITIES AND COMMUNITIES now open
  Краен срок: 05-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope: To identify, develop and deploy replicable, balanced and integrated solutions in the energy, transport, and ICT actions through partnerships between municipalities and industries.
  Expected Impact:
  The proposals are expected to have the impacts described below:
  – deploy wide-scale, innovative replicable and integrated solutions in the energy, transport, and ICT;
  – trigger large scale economic investments with the repayment of implementation costs in acceptable time lines (to facilitate the bankability of the projects);
  – increase the energy efficiency of districts and of cities and foster the use of renewables and their integration energy system and enable active participation of consumers;
  – increase mobility efficiency with lower emissions of pollutants and CO2;
  – reduce the energy costs;
  – decarbonise the energy system while making it more secure and stable;
  – create stronger links between cities in Member States with various geographical and economical positions through active cooperation.
  It is envisaged that the proposals will also bring societal benefits:
  – reduction of energy bills for all actors and especially for citizens and public authorities;
  – Increase quality of life by creating local jobs (that cannot be delocalised) in cities;
  – Increase air quality.
  Total Call Budget€107,180,000 SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions
  Deadline Date05-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
  Scope: Today the standards are developed for specific components or areas such as smart meters, smart grids, ICT etc. With the development of integrated solutions of Smart Cities and Communities a system approach is needed. Furthermore through standardisation the solutions identified by smart cities and communities can envisage costs reductions. It is expected that this work is carried out by the industries cities and communities contributing to the Smart Cities and Communities European Innovation Partnership in cooperation with the European Standardisation Organisations (CEN, CENELEC, ETSI) as well as other Standard Developing Organisations (SDOs) responsible for technical specifications in the area of Smart Cities. Social acceptance of developed solutions might be considered.
 • НОВО: Летен курс "Зелена индустрия", 29 юни – 10 юли 2015, Будапеща, Унгария
  Краен срок: 20 февруари 2015 г.
  Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) Институт за развитие на капацитета организира нов летен курс по "Зелена индустрия: Пътища към индустрия на бъдещето". Програмата се състои от две отделни курса: от онлайн част (четири седмици) и присъствена част (две седмици), която ще се проведе от 29 юни до 10 юли 2015 г. и се организира съвместно с Централния европейски университет (ЦЕУ) в Будапеща, Унгария.
  Курсът е предназначен за докторанти, студенти, млади специалисти и представители неправителствени организации, запознати с управлението на околната среда, зелена индустрия и ефективното използване на ресурсите.
 • НОВО: Стаж по комуникации и социални медии в AIM
  Краен срок: 14 февруари 2015 г.
  AIM е Европейската асоциация за марки, която представлява производителите на марки в Европа.
  AIM в момента търси талантлив стажант за комуникация, връзки с обществеността и социални медии за офиса си в Брюксел.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Програма "Спортни таланти" на Еврофутбол
  Краен срок: 23 февруари 2015 г.
  Инициативата е насочена към всички индивидуални атлети на възраст до 25 години, които искат да развиват уменията си и да реализират своя талант. В нея могат да участват и параолимпийци, както и атлети с увредено зрение и/или слух, като и тази година е предвидена специална квота за тях. За първа година ще бъдат осигурени две квоти и за спортисти под 16 години.
  Целта е да се подпомогнат финансово максимален брой надеждни спортисти, практикуващи индивидуални спортове за техни участия в състезания, за провеждане на тренировки, за екипировка и т. н. Това ще стане чрез конкурс, в който атлетите могат да кандидатстват със свои проекти.
  Максималната сума, която може да бъде отпусната на всеки одобрен кандидат, е в размер до 5 000 лева, като е необходимо спортистите да осигурят най-малко 20% съфинансиране на разходите по проекта. Списъкът със спортове, допустими по програмата, наброява над 80 вида спорт.
 • НОВО: Европа за гражданите
  Краен срок: 1 март 2015, 1 септември 2015 г.
  Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020 г, е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.
  Програмата се изпълнява по две направления и едно хоризонтално действие:
  >> Направление 1: Европейска памет за миналото: постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза.
  >> Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.
  Мерките по това направление са следните:
  – Побратимяване на градове
  – Мрежи от градове
  – Проекти на гражданското общество
  Крайни срокове за подаване на заявленията
  Направление 1. Европейска памет за миналото – 1 март 2015
  Направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие
  Мярка Побратимяване на градове – 1 март 2015, 1 септември 2015
  Мярка Мрежи от градове – 1 март 2015, 1 септември 2015
  Мярка Проекти на гражданското общество – 1 март 2015
 • НОВО: Стипендии за ученици в приемни семейства "Продължи"
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Инициативата „Продължи“ на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Националната асоциация за приемна грижа има за цел да подкрепи и стимулира ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. В рамките на периода февруари – юни 2015 година 10 ученици ще получават месечна стипендия в размер на 50,00 лева (петдесет лева).
  Стипендии ще се отпускат на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (5) и допуснати максимум 5 неизвинени отсъствия за първия срок на учебната 2014-2015 година.
 • НОВО: Стипендия The Global Good Fund за социални предприемачи
  Краен срок: 1 юли 2015 г.
  The Global Good Fund приема кандидатури от социални предприемачи за стипендиантска програма за 2016 г. Бъдещите стипендианти ще получат възможност да подсилят лидерските си умения и да ускорят личностното си развитие.
  Изисквания към кандидатите:
  – да целят да постигнат значими промени в индустрията, в която работят;
  – предприятието, което ръководят, да бъде поне на една година и да има поне един служител на пълен работен ден освен кандидата;
  – да са ангажирани изцяло с управлението на своето предприятие;
  – да имат възможност да отделят до 15 месеца на стипендията, без да напускат работното си място;
  – компанията им трябва да показва потенциал за растеж;
  – компанията им да подобрява финансовата си устойчивост, като 50% или повече от бюджета ? се покриват от собствени приходи. Ако тази цел не е постигната все още, то тя трябва да бъде основен приоритет за кандидата и предприятието му;
  – кандидатите да бъдат на възраст до 40 години.
 • НОВО: Конкурс на тема „Времето на парите и духовността” за есе и мултимедийна презентация или филм
  Краен срок: 16 април 2015 г.
  Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе организира Конкурс на тема „Времето на парите и духовността” за есе и мултимедийна презентация или филм. Конкурсът е отворен за всички желаещи. Всеки автор има право да участва с до две творби общо.
  Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории: до 19 години; над 19 години.
  Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.
  Мултимедийните презентации следва да са до 20 слайда.
  Филмите следва да са с продължителност до 10 минути.
 • НОВО: Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" Хасково 2015
  Краен срок: 16 април 2015 г.
  ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА, ОНЧ „ЗАРЯ-1858” ХАСКОВО и КОМПЮТЪРНА ШКОЛА „ВАЛЕ” обявиха Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" Хасково 2015. Каним всички деца – художници с магическата четка на бъдещето и майстори в компютърните колажи да се включат в конкурса.
  І. Изисквания към рисунките:
  1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
  2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
  3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори
  ІІ. Изисквания към колажите:
  1. Да са изработени с програма по избор;
  2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
  Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена: На хартиен носител с размер на листа формат А4 – паспартирана с размери 25х35 см .или А3 – паспартирана с размери за 50х70см.
  Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.
  Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.
 • НОВО: Национален конкурс за есе и рисунка "Светлината в природата" – май 2015
  Краен срок: 11 май 2015 г.
  2015 година е обявена от ЮНЕСКО за Международна година на светлината и светлинните технологии. В тази връзка РИО ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО НА НТС и Национална астрономическата обсерватория и планетариум в град Ямбол обявиха Национален конкурс за есе и рисунка "Светлината в природата" – май 2015.
  Цели:
  – Да се предостави възможност на децата и учениците да изразят своето отношение към светлината за да съществува живот на земята.
  – Да се насочи вниманието към красотата на Слънцето,Луната, звездите, планетите.
  – Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
  – Да се даде възможност на учениците да представят своята гледна точка за значението и актуалността на светлината в нашето ежедневие;
  В конкурса за есе могат да участват ученици от 14 до 19 години, разпределени в две възрастови групи : 14-16 г. и 17-19 г.
  В конкурса за рисунка могат да участват деца и ученици от 6 до 14 години, разпределени в три възрастови групи: 6-8 г., 9-11 г., 12-14 г.
 • НОВО: Национален семинар “Светлина и вселена”, 26 -27 март 2015 , Ямбол
  Заявки за участие и резюмета на докладите се приемат до: до 4 март 2015 г.
  2015 година е обявена от ЮНЕСКО за Международна година на светлината и светлинните технологии. В тази връзка РИО, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО на НТС и НАОП организират Национален семинар “Светлина и вселена”, 26 -27 март 2015 , Ямбол.
  Основни направления на семинара :
  – Светлината в природата
  – Източници на светлина
  – Оптиката в средното образование
  – Ролята на светлината в човешкото познание
 • НОВО: Конкурс за разказ, есе, снимка „Чудото любов”
  Краен срок: 6 февруари 2015 г.
  За поредна година Младежки център Хасково обяви конкурс за есе, разказ, стихотворение и фотография "Чудото любов".
  Конкурсът се посвещава на празника на любовта – Св. Валентин и в него могат да участват всички от 14 до 25 години, разделени в две възрастови групи.
 • НОВО: Конкурс за рисунка и презентация „В памет на Апостола”
  Краен срок: 13 февруари 2015 г.
  Конкурс "Завещано от Апостола" организира Младежки център Хасково. В него могат да участват ученици от цялата страна от 1 -ви до 12-ти клас. Състезанието ще се проведе в две категории: рисунка (без ограничения в техниката) – за ученици от 1-ви до 7 клас; презентация (до 20 слайда) – за ученици от 8-ми до 12 клас.
 • НОВО: Покана за участие в онлайн обучение на младежи "Европа близо до мен"
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Сдружение "Европейски информационен център" кани младежи на възраст 15-29 години от цялата страна да се включат в онлайн обучение „Европа близо до мен“ в два обучителни модула – „Младежка Е-Европа" и „Организационен практикум“, което ще се състои в периода 01 февруари – 15 март 2015 г.
  Курсът включва модули, ориентирани към усвояването на знания за европейски институции, политики, права на младите хора, борба с дискриминацията, както и практичеки насочени за работа в екип, планиране и организиране на доброволчески инициативи. Участниците в курса ще задълбочат своите знания за Европейския съюз и ще развият уменията си за целеполагане, управление на ресурсите, промотиране на инициативи и др.
  Обучението ще се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях. Ще бъдат обявени и конкретни часове, в които младежите ще могат да комуникират с експертите на ЕИЦ в реално време.
  Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при преподаването на европейска интеграция и организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.
  Обучението приключва със Сертификат.
  За обучението могат да кандидатстват младежи на възраст 15-29 години от цялата страна. Кандидатстването се реализира чрез попълването на формуляр за включване.
  Обучението е напълно безплатно!
 • НОВО: Конкурс за снимка под надслов „МЛАДИ ЗА РАЗВИТИЕ –ЕВРОПА2020” !
  Краен срок: 3 март 2015 г.
  2015 година е обявена от Европейската комисия за „Европейска година за развитие”.
  Мотото „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще” ентусиазирано задава тона на множеството събития, които предстоят да я бележат. А ето и едно от първите!
  Участвай в КОНКУРСА ЗА СНИМКА под надслов „Млади за развитие – Европа 2020”!
  Покажи ни как младите хора в твоето населено място или някъде в Европа и България допринасят към общата идея на европейските ценности за развитие на младите хора от стратегията „Европа 2020” и градят бъдещето на общото европейско семейство.
  Това може да бъде осъществен проект, реализиране на доброволческа инициатива, активност на млади хора, дори снимка как учиш в училище или университета.
  Искаш да спечелиш участие в обучение в страна-членка на ЕС и твоята снимка да се види от много хора? Не губи време, а изпрати своята снимка сега!
 • Международен Екслибрис конкурс “Ex Libris – Ex Erotic”
  Краен срок: 31 май 2015 г.
  Регионална библиотека "Л. Каравелов" – Русе организира международен конкурс за ехлибриси. През 2015 г. темата е "EX LIBRIS – EX HEREDITATE".
  Конкурсът е отворен за творци от всички националности от всяка възраст и професия. Всички графични техники са допустими в случай, че те позволяват репликация съгласно Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
  Авторите могат да участват с до 3 (три) произведения, 4 (четири) копия за всяко.
 • НОВО: Национален конкурс за литература и изобразително изкуство „Диря в морето” за автори, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения
  Краен срок: 30 април 2015 г.
  Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”.
  Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора.
  Приемат се литературни творби – проза и поезия.
  В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията.
  Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
  За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер.
  В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3.
 • НОВО: Проекти за мобилност на младежи и младежки работници – Програма „Еразъм+”
  Краен срок: 4 февруари 2015 г.
  Финансирането по ключова дейност „Мобилност“, сектор „Младеж”, покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:
  Младежки обмен
  – Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпуска се под формата на единични ставки и се изчислява с помощта на калкулатора за разстояния, публикуван на посветената на Програмата Интернет страница на Европейската комисия.
  – Организационна подкрепа – включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност. Отпуска се под формата на единични ставки на ден (таблица А.5.1, посочена в Ръководството по Програма „Еразъм+”) и се изчислява на база продължителност на престоя на участник.
  – Подкрепа за специални потребности – допълнителни разходи, пряко свързани с участниците със специални потребности. Отпуска се при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване и се изчислява на база процент от допустимите разходи.
  – Извънредни разходи – покриват се разходи за визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение, разходи, свързани с настаняване на участниците по време на предварително посещение за планиране.
 • НОВО: Entrepregirl
  Краен срок: 13 март 2015 г.
  Конкурсът е отворен за момичета на възраст от 16 до 25 години.
  Mомичета с интерес към предприемачеството, технологиите и иновациите и с желание да стартират своя компания стимулира за втора поредна година конкурсът Entrepregirl.
  Наградата Entrepregirl включва стипендия за обучение в алтернативната ЕмБиЕй (aMBA) програмана Бизнес института за предприемачи (The Business Institute), едногодишно бизнес менторство и едногодишно членство в Български център на жените в технологиите.
 • НОВО: Творческа Европа Медиа: Схема за подкрепа на видео игри
  Краен срок: 26 март 2015 г.
  Схемата за подкрепа на видео игри е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по какъв начин.
 • НОВО: Платен стаж в ЕК
  Краен срок: 30 януари 2015 г.
  Набират се стажанти за есенния цикъл практически обучения в Европейската комисия. Целта на програмата е да даде на участниците практически познания за функционирането на различните отдели на комисията, както и да им позволи да придобият личен опит и да натрупат полезни контакти в процеса на работа.
  Изисквания към кандидатите:
  1. Да са студенти, които наскоро са завършили висше образование и са в началото на кариерното си развитие.
  2. Да са завършили първия цикъл от висшето си образование.
  3. Да са се дипломирали преди крайния срок за кандидатстване.
  4. Да говорят добре английски, френски или немски език. Гражданите на страна членка на ЕС трябва да имат добри познания и по друг от официалните езици на Съюза.
  5. Не трябва да са били на стаж в друга институция или орган на ЕС.
  Продължителност и заплащане:
  1. Стажовете са за период от пет месеца.
  2. Програмата предоставя стипендии на стойност 1 000 евро на месец.
  3. Възстановяват се и пътните разходи.
  4. Осигурени са здравна застраховка и застраховка срещу злополука.
  5. Стажантите с увреждания могат да получат допълнителна финансова помощ към основната стипендия.
  Стажът започва на 1 октомври 2015 година.
 • НОВО: Втори конкурс за сатирична комедия
  Краен срок: 15 ноември 2015 г.
  Във връзка със 152-годишнината от рождението на своя патрон Сатиричен театър „Алеко Константинов” обяви конкурс за сатирична комедия "Алеко Константинов".
  Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.
 • НОВО: ViabilityNet 2.0 набира участници
  Краен срок: 25 февруари 2015 г.
  Via Foundation (Прага) набира участници в международната програма ViabilityNet 2.0 – a regional capacity building program, която ще предостави възможности за израстване и полезно взаимодействие между лидери в общностите от Централна и Източна Европа.
  ViabilityNet 2.0 набира 16 участника от различни страни, на възраст над 25 години, отдадени на работа, свързана със социална промяна и ползи за обществото. Работен език – английски.
  Програмата е насочена към представители от страните: Босна и Херцеговина, България, Чехия, Хърватия, Унгария, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черна гора, Украйна, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения.
 • НОВО: Национален конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев” за автори до 35 години
  Краен срок: 1 април 2015 г.
  Националният конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ е за автори до 35 години. Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през календарната 2014 г.
  Изпращайте вашите творби в 5 екземпляра и CD, с информация къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка.
 • НОВО: Конкурс за образователно-програмни продукти
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  ДИУУ обяви единадесето издание на Конкурса за образователно-програмни продукти.
  В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование, без ограничения по отношение на възраст и квалификация.
  Ученици могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител (или имена на учители), който е подкрепил ученика (учениците) при апробацията в практиката. Посочва се приносът на всеки от авторите.
  Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите.
  Номинации:
  >> За софтуерни продукти:
  – компютърна дидактическа игра;
  – анимация;
  – видео- или аудиоклип;
  – презентация;
  – уеб страница;
  – други.
  >> За методически варианти за използване на ИКТ
 • НОВО: Европейска младежка награда "Карл Велики"
  Краен срок: 12 февруари 2015 г.
  Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.
  Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.
 • НОВО: Отворена покана за участие в Sofia Underground 2015
  Краен срок: 31 март 2015 г.
  Фестивалът за пърформанс и гранични форми на изкуство Sofia Underground отправя отворена покана за предлагане на проекти. Темата на изданието през 2015 година е Машини.
  Форматът за участие е отворен както за утвърдени, така и за млади артисти от страната и чужбина, които са готови за експерименти в областта на пърформанса, акцията и аудио-визуалните изкуства.
  Месецът на провеждане на фестивала е април, а локациите ще бъдат обявени допълнително. Характерът на проявите, свързани със Sofia Underground традиционно е свободен и спонтанен, затова се очакват предложения за участие във всякаква форма.
 • НОВО: Отворена покана за участие в проект „Разбираш ли ме? Разбирам те”
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Независимото пространство за изкуство the fridge обявява отворена покана за участие в изложба по проекта „Разбираш ли ме? Разбирам те.“ Проектът има за цел да подпомогне диалога и обмяната на опит в сферата на съвременното изкуство, но не като утвърждава класическия модел „По-младите трябва да се учат от по-старите“, а като предоставя възможност на млади автори да работят заедно и да се учат от близки до своята възраст колеги, които имат вече определен опит в сферата на съвременното изкуство зад гърба си.
  Съвместна изложба с колега – утвърден автор, но не преподавател, нито гуру, някой, който е на крачка пред вас, но не и на цял километър. Някой, с когото ще можете да споделяте творчески мисли, идеи и тръпки. Някой, с когото можете да се посъветвате, без да трябва да приемате безусловно неговото мнение. Някой, който просто и открито ще ви разкаже за професията художник.
  Могат да кандидатстват художници до 30 г. с интерес към съвременно изкуство, независимо от изразните средства и техники на работа.
 • НОВО: Творчески престой за писатели – Скопие “Absolute Modern”
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  Goten Publishing House в сътрудничество с мрежата TRADUKI кани писатели и преводачи от Югоизточна Европа (Словения, Хърватия, Сърбия, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, България и Румъния), за да кандидатстват за писателска резидент-програма "Absolute Modern" , в Скопие, Македония.
  Общата цел на пребиваването е да се даде възможност на съвременните автори и преводачи от Югоизточна Европа да се запознаят повече с литературния, културния и социален живот в Македония, и по-специално в Скопие, докато в същото време местната аудитория опознава регионалната литературна сцена.
  Три стипендии, всяка с продължителност 4 седмици, са на разположение в пролетния семестър на 2015 година:
  – 04.01.2015;
  – 01.05.2015;
  – 06.01.2015;
  и през есента 2015:
  – 01.09.2015;
  – 01.10.2015;
  – 11.01.2015.
 • НОВО: Visual Artist Residency at CEU Institute
  Краен срок: 22 февруари 2015 г.
  CEU Institute for Advanced Study, базиран в Будапеща, приема заявления за artist-in-residence програма за учебната 2015/2016 година. Две стипендии се предлагат на конкурентна основа за старши (до три месеца) и младши художници (до шест месеца), които работят иновативно в различни визуални медии, включително филмови и дигитални приложения.
  Важна цел на тази програма е да насърчи социално релевантни артистични проекти, които да окуражат развитието на визуалните изследвания към CEU. Стипендиите са предназначени за подпомагане на художествената практика и / или проучване и за да послужат като катализатор за бъдещи сътрудничества.
 • НОВО: Trajectories of Change PhD Scholarships
  Краен срок: 26 февруари 2015 г.
  "Траекториите на климата" се насочва към историческите и съвременните процеси на трансформация в съседните на ЕС страни. Програмата предлага стипендии и помощи при теренните проучвания в областта на хуманитарните и социалните науки, изучаващи политическа и социална промяна в Източна Европа, Северна Африка и Близкия изток, както и Централна Азия.
 • НОВО: Грантове на Nestlе
  Краен срок: 28 февруари 2015 г.
  Nestlе предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 540 000 щ.д. за иновативни проекти, програми или предприятия, които вече са били изпитани като пилотни или от малък мащаб, показали са високо социално и екологично въздействие, и се нуждаят от подкрепа, за да станат икономически изгодни.
  Има три категории финансиране:
  1. Развитие на селските райони: устойчиво селско стопанство, развитие на местните вериги на стойността и консултантски услуги и т.н.;
  2. Вода: подобряване на достъпа до чиста вода; опазване и съхраняване на водните ресурси: вода, канализация и хигиена и т.н.;
  3. Хранене: подобряване на достъпа до храна; укрепление и технология на храните; образование храненето програми и т.н.
 • НОВО: Стаж в Европейския център за модерни езици, Грац, Австрия
  Краен срок: 28 февруари 2015 г.
  Стажовете са 6-месечни и за тях могат да кандидатстват граждани на една от държавите-членки на Съвета на Европа с добро владеене на английски или френски език.
 • НОВО: Творческо пребиваване за писатели Tirana IN-BETWEEN
  Краен срок: 15 февруари 2015 г.
  POETEKA, културна асоциация в Тирана, в сътрудничество с TRADUKI мрежа и в партньорство с албанското Министерство на културата организира програмата за творчески престой "Тирана по средата" 2015 г. Програмата е предназначена за писатели и литературни преводачи от Югоизточна Европа (Словения, Хърватия, Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, България и Румъния). По-специално програмата обръща внимание на писатели, които са иновативни, които се занимават със съвременни теми, или писмени преводачи, които работят за и от езиците, които се съдържат в програма за превод на TRADUKI Европейска мрежа за литература и книги.
 • НОВО: Call PHC-27-2015 Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
  Краен срок: 21-04-2015
  Proposals should aim to empower patients to manage their pre-existing conditions. Health management will be addressed holistically, including healthy lifestyle interlinked with disease management, placing the patient in the centre and putting increased emphasis on health education, secondary prevention and self-management of individual conditions, including co-morbidities.
  Proposals should address all of the following elements a) personalised guidance to patients based on their profiles and the use of wearable/portable devices and improved individual/healthcare-professional interaction, b) engagement of patients as active members in managing their diseases, in particular addressing chronic diseases, co-morbidities, treatment adherence, rehabilitation, self-diagnostics and self-care and c) decision support systems interoperable and/or maintaining integrity with electronic health records.
 • НОВО: H2020 ERC-2015-CoG CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR GRANT
  Краен срок: 12-03-2015
  RC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This action is open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any Member State or Associated.
 • НОВО: H2020-INNOSUP-2015-2CAPITALISING THE FULL POTENTIAL OF ON-LINE COLLABORATION FOR SME INNOVATION
  Краен срок: 10-03-2015
  Specific challenge: Identifying suitable partners for innovation activities is recognised as a major barrier to SME innovation. Innovation support services are addressing this challenge traditionally by two interventions that are often combined: (a) the provision of networking space for personal meetings either as one-off meeting (‘brokerage events’) or as more stable networks (‘clusters’) often with a limited geographic reach; and (b) the definition of ‘cooperation profiles’ (‘technology offers’, ‘partner search profile’ etc.) that are distributed through networks of intermediaries. To a different degree intermediaries become active in establishing the partnership (‘brokerage’). Social media and other web-based services challenge these existing approaches and ask for their revision.
  Scope: To address the described gaps proposals should address one or more of the following aspects:
  – develop and test new service designs for ‘assistance to online collaboration for innovation’ for SMEs in diverse sectors;
  – make such new services accessible for enterprises in sectors that are typically not yet benefitting from innovation support;
  – develop and test a qualification profile, curriculum and training courses for staff currently providing brokerage services in established networks or SME agencies.
  Service designs and qualification profiles shall be formulated independently from a particular collaboration or social media platform. Tests of services shall be undertaken on platforms that are open and bring together already a critical mass of enterprises and innovation stakeholders. Establishing such platforms will not be supported.
  The nature of the topic – online collaboration – suggests that the training modules are established as web-based self- or collaborative learning modules that are supported by case studies in the form of videos. The qualification profiles and training modules shall be published under a creative commons license.
  Projects proposing new service designs for ‘assistance to online collaboration for innovation’ should indicate on which platform(s) the new service would be tested and in how far the newly developed service could be scaled-up.
Categories: Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: The Venture WIN THE RIGHT WAY – за обществено полезни идеи
  Краен срок: 9 януари 2015 г.
  Имате брилянтна идея, но нямате наличен капитал, за да я осъществите? Съставили сте бизнес план, чрез който да оползотворявате отпадъци? Измислили сте дрехи, направени от устойчиви материали? Открили сте как да нахраним бедните, да напоим жадните, да стоплим замръзналите? Как да охладим планетата? Изобретили сте вечния двигател?
  Регистрирайте се в Бюрото за 1 милион долара”, за да ви помогнат да развиете проекта си. След като се окажете българският победител, ще имате възможност да представите проекта си в Силициевата долина и да се преборите за част от наградния фонд на The Venture.
 • НОВО: Обучение “Как да кандидатстваме по европейски програми за младежки проекти”, 8 януари 2015
  Краен срок: 22 декември 2014 г.
  В рамките на курса ще бъдат представени актуални възможности за кандидатстване по програми като Еразъм+ (ключови дейности 1 и 2), Европа за гражданите, Оперативна Програма “Човешки ресурси” и други. Участниците ще навлязат в тънкостите на изготвянето на документи, изискванията на оценители и много други полезни теми. Присъстващите ще имат възможност да обсъдят свой собствен проект или идея, както и да споделят досегашния си опит.
  Събитието е подходящо за представители на неправителствени организации, доброволци, социални предприемачи, неформални клубове, младежки организации, активисти, както и за всеки, който има желание да кандидатства за европейско финансиране с младежки проект или просто да навлезе в тематиката.
 • НОВО: Европейската комисия в България търси нови членове на младежкия екип Европа
  Краен срок: 22 януари 2015 г., 22:00 ч.
  За да разшири обхвата на инициативата "Отново на училище" и да предостави възможност на повече училища да се включат в нея, Европейската комисия в България създаде младежкия екип Европа. Той се състои от студенти, които освен в тази инициатива участват в рамките на една година от включването си в екипа и в други комуникационни кампании на Европейската комисия. Членовете на екипа са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в обучения, обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии.
  Търсим новите членове на младежкия екип Европа!
 • НОВО: Wasser Cluster Lunz Postdoctoral Fellowship Program
  Краен срок: 9 февруари 2015 г.
  WCL се фокусира върху иновативни изследвания върху структурата и функцията на сладководните екосистеми, както и да се гарантира устойчивото използване на техните ресурси. Вариращи от микробна екология да биогеохимията, от реставрационна екология до управление на водните екосистеми и от екотоксикология до проучване на водните хранителни мрежи и на биоразнообразието, WCL е създала връзки с университетите партньори за справяне с изследователски въпроси за сладководните екосистеми и устойчивото им използване.
 • НОВО: CERN Summer Student Program 2015 in Switzerland
  Краен срок: 28 януари 2015 г.
  CSSP предлага на студенти уникална възможност да се включат в работата на изследователски екипи, участващи в експеримента в ЦЕРН в Женева, Швейцария. Избраните студенти ще намерят работа в мултидисциплинарна и мултикултурна среда, изключително обогатяваща личния опит. Това е уникална възможност за ценни контакти с други студенти и учени от цял свят.
 • НОВО: Erasmus Mundus SIGMA: Scholarships for Western Balkans/EU
  Краен срок: 10 февруари 2015 г.
  За студенти, изследователи, преподаватели и административен персонал от партньорски университети от ЕС, за да посетят един от университетите партньори от Западните Балкани.
  Всички студенти кандидати трябва да са завършили най-малко една година от университетското си образование.
Categories: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: