ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
 • Краен срок: 18 януари 2016 г.
  Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
  – Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
  – Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
  – Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
  Приоритетна ос 2. Младежи:
  – Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
  – Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
  Приоритетна ос 3. Околна среда:
  – Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
  – Специфична цел 3.2. Опазване на природата.
 • НОВО: Обучение „Стратегическо ползване на IT за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики”, 12 и 13 септември 2015
  Краен срок: 6 септември 2015 г., 24:00 ч.
  Фондация „Блулинк” в партньорство с гражданско сдружение „Инит Лаб” и Общество.бг имат удоволствието да отправят покана към активните граждани, доброволците, представителите на НПО и различни граждански инициативи за регистрация за участие в обучение „Стратегическо ползване на IT за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики”. Обучението ще се проведе на 12 и 13 септември 2015 г. в село Горица, община Бяла, област Варна, над прочутия плаж Карадере. Целта на обучителните сесии е да се предадат практически знания за използване на онлайн инструменти като WordPress и видео стрийм например, като в процеса на регистрация кандидатите са поканени и сами да предложат обучителни теми, които да влязат в програмата (виж формуляра за кандидатстване по-долу). Междувременно участниците ще имат възможност да обменят опит и познания в мрежа с IT-специалисти, млади активисти и представители на НПО от цялата страна. Обучението е второ след проведеното през май т.г. по проект Signali.bg, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО за България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и фондация „БлуЛинк“.
  Кой може да кандидатства?
  Всеки, който не е участвал в обучението от май т.г. и е на възраст над 18 години. Участниците следва да попадат в една от следните целевите групи: активни граждани, младежи, доброволци и членове на неправителствени организации. С приоритет при избора на участници в обучението ще се ползват младежи, роми, лица в риск от бедност, вкл. и живеещите в отдалечени населени места.
  Какъв е критерият за избор на участници?
  Броят на участниците е ограничен, затова при селекцията основна тежест ще има обосновката на кандидата за участие, отразена в отворените въпроси от формуляра за регистрация. Обучението е безплатно благодарение на финансовата подкрепа на EEA Grants. Приетите участници ще могат да ползват транспорт, настаняване и храна, осигурени от организаторите.
 • НОВО: Mагистърска програма: Изменения на климата и управление на водите. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  Краен срок: държавна поръчка – от 25.08.2015 г. до 10.09.2015 г.; платено обучение – от 25.08.2015 г. до 30.09.2015 г.
  Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. Учебното съдържание е свързано с разкриване на причините, тенденциите и последиците от изменението на климата и анализ на количествените характеристики и териториалното разпределение на водните ресурси в глобален и регионален аспект.
  Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за специалисти
  – студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география
  Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – за неспециалисти
  – студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” по специалност, различна от посочените по-горе.
  Обучението в магистърска програма ИКУВ – неспециалисти започва от летен семестър на съответната академична година.
  Прием на документи: Красимира Тонова в каб. 261А, от 10:00ч.; тел.: 02 9308 449 (за периода от 25 до 28.08 молбите се подават в каб. 268)
 • НОВО: Търси се "Млад европеец на годината" 2016
  Краен срок: 30 октомври 2015 г.
  Веднъж годишно фондация Schwarzkopf Young Europe връчва приза "Млад европеец на годината". Наградата на стойност 5000 евро е предназначена за финансиране на половин година стаж и сътрудничество с член на Европейския парламент или с европейска институция.
  Schwarzkopf Young Europe търси млади хора от Европа на възраст между 18 и 26 години, които чрез доброволен труд са допринесли за разбирателството между народите или за европейската интеграция. Те трябва да са постигнали изключителни резултати в тази област и да са мотивирани за бъдещо развитие, което да подпомага обединението на Европа.
 • НОВО: Конкурс за есе "Ако (не) бях архитект…"
  Краен срок: 17 септември 2015 г.
  Градът е нашият общ дом, в който се преплитат много различни идеи и интереси, винаги има проблеми за решаване и важна роля в неговото развитие имат архитектите, урбанистите и ландшафтните архитекти. Вие сте забелязали проблем и имате идеи за подобряването му? Влезте в ролята на професионалист (или излезте от нея ако трябва) и представете своята позиция. Ако сте архитект, ландшафтен архитект, урбанист, студент или човек с позиция по темата, участвайте със своя критичен поглед.
  Изисквания:
  – Обем – между 5400 и 7200 знака с интервалите (3 до 4 стандартни страници А4);
  – Предмет – критичен поглед и предложения за съвременната градска среда, през призмата на (не)професионалиста.
  – Формат и съдържание на документите – да отговарят на конкурсната програма, като есето се предава на предоставената от организаторите бланка.
 • НОВО: КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА
  Краен срок: 6 септември 2015 г.
  Ако сте студент, искате да научите повече за ЕС, да бъдете част от мрежа на млади и активни хора, да придобиете ценен практически опит, кандидатствайте за Младежки екип Европа.
  Студентите участват в рамките на една година от включването си в екипа в инициативи на Европейската комисия. Те са доброволци – лектори и презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в обучения, обучителни семинари, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии
 • НОВО: Lexus Design Award
  Краен срок: 18 октомври 2015 г.
  Темата за 2016 г. е "Предчувствие". В Lexus се стремят да разработват продукти и услуги чрез предвиждане на потребностите на хората и обществото. Кандидатите за тази година се насърчават да представят иновативни проекти и уникални интерпретации, които отговарят на същността на темата.
 • НОВО: Daphne – Action Grants Supporting Projects to Combat Sexual Harassment and Sexual Violence Against Women and Girls
  Краен срок: 13 October 2015
  The European Commission is seeking proposals for its Action Grants to fund transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women and girls in order to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women, as well as violence against other groups at risk, in particular groups at risk of violence in close relationships, and to protect victims of such violence.
  The priority of this call is to prevent and combat sexual harassment and/or sexual violence against women and girls, in particular in one or more of the following contexts: the workplace, in schools and universities and through new technologies and social media.
  The indicative available budget under this call for proposals is EUR 3.000.000.
  Funding activities include:
  – training and cooperation of relevant professionals (health services, police, the judiciary, social workers, teachers, employers, trade union representatives, university staff etc.) to better prevent and respond to these forms of violence, including through the establishment of formal or informal procedures and support programmes to respond to cases;
  – development and practical implementation of modules and/or materials to train and educate children (boys and girls), young people, men and/or women to prevent sexual harassment and/or sexual violence in these contexts by bringing about attitudinal and behavioral changes with regard to gender roles, stereotyping and sexualisation,
  – to educate about the unacceptability of such violence and raise awareness of victims ‘rights.
  Eligibility Criteria:
  – Applicants and partners must be legally constituted public or private organisations, or international organisations.
  – Bodies and organisations which are profit-oriented can apply, be it as applicant or as partner, only in partnership with non-profit or public organisations
  – Non-profit organization can be:
  ? a legal entity that is by its legal form non-profit-making; or
  ? has a legal or statutory obligation not to distribute profits to its shareholders or individual members. – Applicant and partners must be legally established in EU member states or Iceland.
  Application Procedure:
  – Applications must be submitted, in their entirety, through PRIAMOS, an online system for the submission of applications.
  – Applicants first need to register and obtain a login and password to access the system.
 • НОВО: Energy Globe Awards
  Краен срок: 20 ноември 2015 г.
  Допустими за участие са проекти с фокус върху спасяването ресурси, подобряване на въздуха, почвата или качеството на водата, повишаване на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, принос към борбата с изменението на климата. Нито един проект ге е твърде малък и не е твърде голям.
  Проектите могат да бъдат представени от частни лица, както и фирми, организации и публични органи.
 • НОВО: Стипендии за Notre Dame Institute for Advanced Study
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Институт Notre Dame за академични изследвания (NDIAS) подкрепя научните изследвания, ангажирани с католическата интелектуална традиция. Институтът има отворена програма, позволяваща учени да продължат научноизследователска си дейност във всички области.
 • НОВО: Стипендии за социални промени: Овластяване на социални визионери
  Краен срок: 1 декември 2015 г.
  Kanthari – международен институт, в момента приема заявления за стипендии за създатели на социалната промяна от социални предприемачи. Предлага се 7-месечна лидерска програма с начало май 2016.
  Кандидатите следва да са навършили 22 години и да имат план за социален проект / проект, който ще създаде промяна начин на мислене в тяхната общност.
 • НОВО: EACEA 29/2015: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
  Краен срок: 7 октомври 2015 г.
  Приоритетите на подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“ са:
  – насърчаване на транснационалната мобилност на творци и специалисти, с цел да получат възможност да се конкурират на международния пазар и да развият международния аспект на професионалното си развитие и дейности в държавите в Европейския съюз и извън него, при възможност въз основа на дългосрочни стратегии, и стимулиране на транснационалното разпространение на културни и художествени творби с цел насърчаване на културния обмен, диалога между културите, разбирането на културното многообразие и социалното приобщаване;
  – по-ефективно привличане на публика като начин за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения и материалното и нематериалното културно наследство, и за подобряване на достъпа до тях. Целта на дейностите за привличане на публика е да се помогне на европейските творци/специалисти в областта на културата да достигнат със своите произведения до възможно най-широка аудитория в цяла Европа и да се разшири достъпът на по-слабо представените групи до културни произведения. Освен това стремежът е да се помогне на културните организации да се приспособят към необходимостта от взаимодействие с публиката по нови и новаторски начини, с цел да я запазят, да привличат нова публика и да я разнообразяват, включително да се достигне до среди, които понастоящем не са част от публиката, както и да се постигне по-високо качество на продукта, предоставян на съществуващата и на бъдещата публика, и да се задълбочи връзката с нея;
  – стимулиране на творчеството, новаторските подходи към творческия процес и нови начини за прехвърляне на ползите в други сектори. Разработване и изпитване на нови и новаторски модели за генериране на приходи, управление и маркетинг на културните сектори, особено с оглед на прехода към цифровите технологии. Особено внимание трябва да бъде отделено на дейностите за подкрепа, позволяващи на специалистите в областта на културата да придобиват нови умения, дейностите, които имат образователно измерение, и дейностите, насочени към насърчаване на диалога между културите и взаимното разбиране между хората от различни култури или социален произход, както и към използване на културата като основа за реализиране на принос към борбата срещу всички форми на дискриминация.
  В схемите могат да участват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“.
  В схемите могат да участват оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО: Европейска младежка фондация – покана
  Краен срок: 1 октомври 2015 за: международни дейности, които се състоят между 1 април и 31 декември 2016; еднократни структурни грантове за международни мрежи за 2016-2017. Няма фиксирани крайни срокове за пилотни дейности, но предложенията трябва да се подават минимум 3 месеца преди старта на проекта.
  Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничеството между младите хора в Европа, дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията, толерантността и солидарността.
  ЕМФ осигурява финансова подкрепа на следните видове дейности, изпълнявани от младежки организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на Европа в областта на младежките политики:
  · образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
  · дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
  · дейности,насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
  · дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
  · изследвания и документална работа по младежки въпроси.
  Фондацията подкрепя следните видове действия:
  1. Международна дейност – включва срещи на млади хора и младежки лидери в Европа за подкрепа на участието и между културното образование. ЕМФ покрива до две-трети от общия бюджет, а максималният грант е 20 000 евро.
  2. Годишен работен план – включително серия от дейности за няколко години, международни дейности, пилотни дейности и публикации (включително развитие на уеб страница). Тези дейности трябва да са част от подкрепа за институционално изграждане на организацията за няколко години. Максималният грант е 50 000 евро.
  3. Еднократен структурен грант – подкрепа за административни разходи, насочени към създаване на регионални мрежи, с цел да бъде създадена европейска структура. Максимум грант – 10 000 евро.
  4. Пилотна дейност – подкрепа за дейности, насочени към специфично социално предизвикателство с местен контекст. Максимален грант 10 000 евро.
 • НОВО: Столична програма „Култура” 2016
  Срокове: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.
  НАПРАВЛЕНИЕ 1: „ТВОРЧЕСКА СОФИЯ“
  Програма 1: „Сценични изкуства“
  Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
  Програма 2: „Музика и танц“
  Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
  Програма 3: „Визуални изкуства“
  Обща прогнозна сума за програмата: 130 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
  Програма 4: „Литература, издателска дейност, оперативна критика, културна периодика и превод“
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 7 000 лв.
  НАПРАВЛЕНИЕ 2: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
  Програма 5: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“
  Обща прогнозна сума за програмата: 320 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 150 000 лв.
  НАПРАВЛЕНИЕ 3: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ“
  Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.
  Програма 7: „Културни партньорства и копродукции“
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 20 000 лв.
  НАПРАВЛЕНИЕ 4: „КУЛТУРА НА ОБЩНОСТТА“
  Програма 8: „Активно участие”
  Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.
  Програма 9: „Кино”
  Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 40 000 лв.
  Програма 10: “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО).
  Обща прогнозна сума за програмата: 150 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: до 20 000 лв.
 • НОВО: ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014 — 2020: Мярка „Побратимяване на градове“
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Тази мярка има за цел да подпомага проекти, в които широк кръг граждани от побратимени градове се обединяват около теми, съответстващи на целите на програмата. Предимство се дава на проекти, насочени към приоритетите, които всяка година се определят за тази мярка.
  Мобилизирайки гражданите на местно равнище и на ниво ЕС да обсъждат конкретни въпроси от европейската политическа програма, тази мярка ще има за цел да насърчава гражданското участие в процеса на разработване на политики на Съюза и да създава условия за обществена ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС. Проектът трябва да включва минимум 25 поканени участници.
  Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 25 000 евро.
 • НОВО: ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014 — 2020 Г.: Мярка „Мрежи от градове"
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Общините и асоциациите, които работят заедно по обща тема в дългосрочен план, могат да изграждат мрежи от градове с цел по-устойчиво сътрудничество. Създаването на мрежи между общините по въпроси от общ интерес се явява важен механизъм, способстващ за обмена на добри практики.
  Проектът трябва да включва общини от поне 4 допустими до програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС.
  Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 евро.
 • НОВО: Глобална награда Учител
  Краен срок: 10 октомври 2015 г.
  Глобалната наградата Учител от 1 милион долара се връчва ежегодно на учител, който има изключителен принос към професията.
  За: работещи учители, които преподават на деца в задължителна образомателна степен или са на възраст между пет и осемнадесет години.
  Наградата е основана ог Varkey Foundation (VF) през 2014 г. с цел повишаване авторитета на учителската професия, така че децата да мечтаят да станат най-великият учител на света.
  Победителят ще бъде обявен в Global Education and Skills Forum през март 2016 в Дубай.
 • НОВО: 2016 IEEE International Future Energy Challenge – Покана за участие
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  IEEE International Future Energy Challenge (IFEC) е международен конкурс за студентски иновации, опазване и ефективно използване на електрическата енергия, в който могат да участват студентски екипи от признати колежи и университети.
  Темата на конкурса през 2016 г. е "High Power Density AC-DC Converter".
  Ще бъдат връчени Голяма награда (10 000 щ.д.) и три допълнителни награди (съответно 5000, 3000 и 1000 щ.д.).
 • НОВО: Фотоконкурс по повод Европейската седмица на спорта
  Краен срок: 28 август 2015 г.
  Изберете една седмица между 15 юни и 28 август, в който да приемете предизвикателството – включете се в спортна или физическа активност 3 дни (минимум) през тази седмица.
  Направете снимка или видео на себе си, ангажирани във вашите спортни дейности.
  Качете минимум 3 снимки или видео, добавете хаштагове #BeActive #MyWeek, на Facebook, Instagram или Twitter.
 • НОВО: КД1, сектор "Висше образование" – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави
  Краен срок: 24 септември 2015 г., 13:00 ч.
  Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да бъдат:
  – Висши училища, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в програмна страна.
  – Национален Консорциум за мобилност, състоящ се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в програмна страна.
  Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност”, сектор „Висше образование” могат да кандидатстват за една или повече от следните дейности:
  – Студентска мобилност с цел обучение;
  – Мобилност на персонала (преподавателска мобилност) с цел преподаване;
  – Мобилност на персонала с цел обучение.
 • НОВО: Кандидатстване за Национален знак за качество 2015
  Краен срок: 20 септември 2015 г.
  Общността на училищата в Европа е свободна и защитена платформа, в която учители могат да се свързват помежду си, да развиват съвместни проекти и да споделят идеи в Европа.
  eTwinning предлага лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности. Проектите в рамките на eTwinning се осъществяват от двама или повече учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини.
  Кандидатстването за Национален знак за качество се извършва единствено чрез платформата http://www.etwinning.net
 • НОВО: Конкурс „Място за четене” – Конкурс за участие в Четвърта национална конференция "Насърчаване на четенето"
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в конференцията, изпратете ни кратко представяне на своята идея или на своето любимо място за четене, за създаването на което имате специална роля.
  Очакваме вашите разработки да представят кратко систематизирано описание на дейностите, които сте предприели, или които в момента подготвяте, и които са насочени към идеята за създаване, усъвършенстване или цялостна промяна на вашето любимо Място за четене.
 • НОВО: Литературен конкурс „Помогни си сам, за да ти помогне и друг”
  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Сдружение „Човеколюбие" организира Литературен конкурс на тема „Помогни си сам, за да ти помогне и друг". Инициативата е по проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча", реализиран с финансовата помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
  Литературният конкурс е посветен на 10 октомври – Световен ден за психично здраве. Той е част от Празници на психичното здраве, които ще се проведат в Стрелча в периода 8-10 октомври 2015 г. В него могат да изявят талант и споделят преживявания хора с психични проблеми, получили подкрепа и успели да надмогнат трудна житейска ситуация. Предвидени са парични награди. Приемат се неотпечатвани досега произведения, в обем до 3 страници.
  Адрес за кореспонденция: Сдружение „Човеколюбие", Пазарджик, 4400, ул. „Д-р Лонг" 12, e-mail: info@chovekolubie.org .
 • НОВО: Фестивал на мобилното кино „Кино в длан"
  Краен срок: 15 ноември 2015г.
  Народно читалище „Добри Войников – 1856" Шумен , киноклуб „Мадарски конник" с финансовата помощ на община Шумен организират първия в България Фестивал на мобилното кино „Кино в длан".
  Филмите трябва да са с времетраене до 5 мин. и заснети на мобилен телефон или друго мобилно устройство. Няма ограничения за тематиката и жанра на творбите.
  Награден фонд – 3000лв.
 • НОВО: Трети финален етап на фотоконкурса „БЪЛГАРИЯ – АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ” за 2015 година
  Краен срок: 9 септември 2015 г. 17:00 ч.
  За седма поредна година се провежда утвърденият фотоконкурс „България – атрактивна туристическа дестинация”. Целта на конкурса е да предостави възможност на всеки да покаже и популяризира любимите си места в България, колоритния бит, култура и исторически паметници на страната, като участниците споделят своите красиви открития и моменти, чрез заснети от тях фотографии.
  Ако искате да участвате – изпратете до три тематични фотографии, олицетворяващи мотото „България – атрактивна туристическа дестинация”, на phototourismbg@abv.bg , заедно с прикачен формуляр за кандидатстване, който можете да намерите на сайта на фотоконкурса!
 • НОВО: Стипендия във Вашингтон за студенти по журналистика
  Краен срок: 25 септември 2015 г.
  International Center for Journalists (ICFJ) набира студенти по журналистика и комуникации за програмата Scripps Howard Foundation Semester във Вашингтон. Участниците ще имат възможност да отразяват политическия и икономическия живот в столицата на САЩ, а техните материали ще бъдат публикувани в изданието Scripps Howard Foundation Wire.
  Продължителността на програмата е от януари до април 2016 г. Организаторите поемат разходите за път, настаняване, храна.
 • НОВО: Конкурс China Unlimited
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Гражданите на България могат да се включат в конкурс за култура и изкуства, а победителите в него ще бъдат наградени с 10-дневно пътуване до Китай.
  Конкурсът China Unlimited е отворен за всички граждани на 28-те страни от Европейския Съюз, без ограничения във възрастта. Участниците ще имат възможността да изразят свободно своята визия за бъдещите отношения между Китай и Европейския Съюз под формата на есе, снимка, видео или изящно изкуство.
 • НОВО: Международен конкурс за комикс и блицанимация – Русе 2015
  Тема: „Средновековна България – мост на етноси и култури“

  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Целта на организаторите на конкурса е чрез средствата на комикса, като връзка между литература, изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура, да се обединят и стимулират различни творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.
  провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация.
  Могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения на професия.
 • НОВО: Конкурс за есе: Определящата тема на нашето време – Как смятате, че историята ще запише 21-ви век?
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Конкурсът отворен за автори от цял свят.
  Броят думи в есето трябва да бъде между 1500 и 2500.
  Есетата трябва да бъдат подадени чрез страницата на конкурса за есе.
 • НОВО: Стаж в офиса на CIFE в Ница
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  CIFE предлага на 3-6-месечен стаж в своя базиран в Ница изследователски център с начало между 1 октомври и 15 октомври 2015 г.CIFE е частна институция за висше образование и научни изследвания, основана през 1954 г. със седалище в Ница и офиси в Берлин, Брюксел и Истанбул. Тя получава специално финансиране в рамките на програма Жан Моне на Европейския съюз.
  Стажът се предлага в Отдел за връзки с обществеността.
  За: кандидати с академична квалификация (бакалавър или по-висока) и силен интерес към европейската интеграция и международните отношения.
 • НОВО: Награда за устойчиво предприемачество
  Краен срок: 31 август 2015 г.
  Наградата за устойчиво предприемачество (Sustainable Entrepreneurship Award – SEA) кани предприемачи с идея и бизнес модел, фокусирани върху устойчиво предприемачество. SEA отличава предприемачи и фирми, които действат за благото на обществото, икономиката и околната среда – в хармония със своите предприемачески интереси.
  Независимо от размера на компанията, производството или страната на произход, всеки може да представи нова идея, проект или бизнес модел, основан на принципите на устойчиво предприемачество.
  Лозунгът за наградата е "Устойчивото развитие е в нашите ръце" и отличава устойчиви бизнес практики.
  Най-високо оцененият проект ще получи награда от 10 000 евро.
  Категории:
  – Интеграция и социални въпроси
  – Климат, околна среда и енергетика
  – Знание & Образование
  – Мобилност & Технологични иновации
  – Развитие & Услуги
  – Стил на живот & Култура
  – Урбанистично & регионалното развитие
  – Здраве & медицина.
 • НОВО: Програма за безвъзмездна помощ за научни изследвания на Фондация Toyota: "Проучване на нови обществени ценности"
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Фондация Toyota търси кандидати за своята програма за безвъзмездна помощ за научни изследвания на тема "Проучване на нови обществени ценности ", с цел да допринесе за осъществяването на по-ориентирано към хората общество и последващо увеличаване на човешкото щастие.
  Фондацията предоставя безвъзмездни средства в подкрепа на научните изследвания, за да се отговори на разнообразен спектър от социални проблеми, с акцент върху области на обществото и околната среда, социалните грижи, образованието и културата.
  Грантовете ще бъдат предоставени в две категории:
  – Съвместни изследователски стипендии
  – подкрепа за индивидуално проучване
 • НОВО: Стипендии за Нова Зеландия
  Краен срок: 1 ноември 2015 г.
  Victoria University of Wellington предлага докторски стипендии за Нова Зеландия за чуждестранни студенти във всяка дисциплина. Общо 35 стипендии са на разположение и се възлагат въз основа академична заслуги. Тези стипендии са предназначени да насърчават и подкрепят докторски проучване (PhD) във Victoria University на Уелингтън.
  Като част от изискванията на тази стипендия, получателят се очаква да допринесе със 150 часа годишно за академичния живот на учебното заведение, в което ще извършва проучването си. Този принос може да бъде като преподавател, научен сътрудник, лаборант, асистент.
  За: възпитаници на всеки университет в или извън на Нова Зеландия.
  Стипендия: 23 500 долара годишно, плюс местни такси за обучение.
 • НОВО: 4 места за изследователи, придобили степен PhD, в New Europe College, Букурещ
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Заглавието на проекта е "Лукс, мода и социален статус в ранна модерна Югоизточна Европа" и основният изследовател е Constanta Vintila-Ghitulescu, изследовател в New Europe College и в Института по история "Николае Йорга" в Букурещ.
  Целта на проекта е да се проследи ролята лукса в процеса на модернизация в Югоизточна Европа, като се вземат предвид специфичните особености на региона и как народите от този регион и тяхното византийско и османскоо наследство се разглеждат през стереотипа за "балканизъм ".
  Стипендии: 2 000 евро месечно за период от 2 години.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ


 • НОВО:Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода "Водено от общността местно развитие". Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини).
  Кандидати по подмярка 19.1 могат да бъдат:
  1. местно партньорство, което не е прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г., за дейностите по чл. 3, ал. 1;
  2. местно партньорство или МИГ, прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства, за дейности по чл. 3, ал. 2;
  3. местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост, но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г., за дейностите по чл. 3, ал. 3;
  4. местна инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР, но е регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, има право да кандидатства за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 3, ал. 2.
  „Местно партньорство“ е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват:
  а) община или обединение от общини, определени в чл. 2, ал. 1;
  б) юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища;
  в) лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
  г) физически лица.
  В местното партньорство участват задължително най-малко по един партньор от изброените в букви „а“ – „в“, като единият от тях е водещ партньор, който кандидатства и получава финансовата помощ.
  За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИГ. Подкрепата на местното партньорство от съответната/те община/и се удостоверява с решение на Общинския/те съвет/и, с което се дава съгласие за реализиране на проекта.
  Отпусканото финансиране за един проект е от 5 000 до 30 000 евро (в зависимост от вида на проекта).
  Финансовата помощ се изплаща за възстановяване на извършени допустими разходи, съгласно бюджета на проекта, до стойността и в сроковете, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ. Окончателно плащане се извършва след приключване и отчитане на дейностите по проекта. Авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на предвидените инвестиционни разходи е допустимо за реализиране на проекти по чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16, ако е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ. В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция или запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед трябва да покрива срока на договора, удължен с шест месеца.
  Продължителност на проектите е до 6 или до 9 месеца (в зависимост от вида на проекта).
  В приложенията към Наредба № 16 са посочени селските райони, както и допустимите територии в и извън селските райони за нуждите на подмярка 19.1.
  Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода "Водено от общността местно развитие". Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини).
  Създадените МИГ могат да кандидатстват на по-късен етап по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с което да си осигурят финансиране за изпълнение на проектите и дейностите, посочени в разработената Стратегия за местно развитие.
 • НОВО: Работилница за бизнес възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“
  Краен срок: 21 август 2015 г.
  Фондация „Тръст за социална алтернатива“ кани млади и ентусиазирани предприемачи на възраст от 18 до 38 години да кандидатстват за участие в 5-месечната си програма „Бизнес алтернативи“. Тази инициатива е базирана на американски предприемачески модел 16-седмична Работилница за Бизнес Възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“, при чието прилагане над половината от бизнесите продължават успешно да се развиват дори и пет години след завършване на програмата.
  Целта на програмата е да помогне на участниците да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние, чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.
  Инициативата е за хора, завършили средно образование, които имат съществуващ малък бизнес или искат да развият собствен малък бизнес в рамките на следващите 12 месеца в сфера, в която имат опит. Предприемачите трябва да са готови да споделят своята идея и опит, да бъдат проактивни, както по време на сесиите така и при подготовката за всяка дискусия. Участниците трябва да са готови да инвестират в своя бизнес и да посветят в рамките на тези 5 месеца ресурси, време и усилия за да планират в детайли създаването и развитието на своя бизнес.
  Курсът започва в София на 30 септември 2015 г. и ще продължи до 17 февруари 2016 г., като групата ще се събира веднъж седмично в сряда вечер за 3 часа дискусии от 18:30 до 21:30 ч.
  Дискусиите ще покриват теми като Основи на успеха, Пазарни проучвания, Послание, Маркетингова кампания, Потенциални клиенти, Продажби, Ценообразуване, Разходи, Финансови решения, Инвестиции, Планиране на личните финанси, Кредити и финансиране, Човешки Ресурси, Счетоводство и данъци, Етичност и законност.
  По време на срещите участниците ще срещнат успешни предприемачи и бизнес специалисти, които ще им помогнат да развият своя бизнес или да изградят своята бизнес идея, да структурират цялостен бизнес план и да участват в конкурс за най-добре развити идеи.
 • НОВО: BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“
  Краен срок: 1 септември 2015 г. 23:59.
  Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане. Партньори на Агенция за социално подпомагане могат да бъдат общини и райони на общини на територията на Република България.
  Целта на процедурата е:
  >> Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители;
  >> Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“.
  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 51 600 000 лв.
 • НОВО: Конкурс на ФРГИ за детско и младежко развитие
  Краен срок: 20 септември 2015 г.
  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) обявява конкурс по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат силните страни на детето.
  В конкурса могат да се включат настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури, като изпратят идейна концепция и информацонен лист.
  Одобрени ще бъдат инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и техните семейства и могат да бъдат отправна точка за интервенция. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева, като кандидатите трябва да осигурят минимум 30% съфинансиране.
  Дейности по програмата:
  – Финансиране на различни инициативи за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи;
  – Финансиране на информационни кампании в населените места, които са част от програмата за популяризиране на подхода, основаващ се на силните страни в работата с деца и младежи;
  – Широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, намерени от подкрепените инициативи;
  – Изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, участнички в програмата;
  – Създаване на възможности за обмяна на опит и добри практики между отделните организации, участници в програмата и сродни програми, вкл. финансирани от Оук.
  Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта, от които поне 15% в брой. Предложенията могат да се изпълняват за период до 28 месеца.
  Очаква се средната стойност на проектите да е 20 000 лева.
 • НОВО: За 10-та поредна година Български дарителски форум обявява наградите „Най-голям корпоративен дарител” 2015 г.
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Наградите се връчват според обема финансови инвестиции на компаниите през изминалата 2014 г. (количествени категории) и според качествата на техните програми.
  Количествените категории са: „Най-голям обем финансови дарения“, „Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали)“, „Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите“, „Най-щедър дарител“.
 • НОВО: Фотоконкурс „30 години знаме на ЕС“
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  През 2015 г. отбелязваме 30-годишния юбилей на знамето на Европейския съюз. По този повод Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България организират онлайн фотоконкурс с награди. Целта на конкурса е да покаже със снимки ролята на ЕС в живота ни, мястото, което неговият най-разпознаваем символ заема в пространството около нас, както и как той се вписва в българската среда.
  Всеки може да участва с колкото пожелае снимки.
 • НОВО: КД2 – Изграждане на капацитет в областта на младежта, Програма Еразъм+
  Краен срок: 2 септември 2015 г.
  Проектите за изграждане на капацитет са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в държави по програмата и държави партньори. В тези проекти могат да участват и организации, работещи в областта на образованието и обучението, както и в други социално-икономически сектори.
  Дейности за изграждане на капацитет:
  – дейности, насърчаващи политическия диалог, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики в областта на младежта, например конференции, работни групи и срещи;
  – мащабни събития в областта на младежта (с максимална продължителност 2 дни);
  – информационни и осведомителни кампании;
  – разработване на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
  – разработване на методи, инструменти и материали за работа с младежи, както и учебни програми, модули за обучение и инструменти за документация в областта на работата с младежи, като например „Youthpass“;
  – разработване на нови форми на работа с младежи и предоставяне на обучение и подкрепа, по-конкретно с помощта на отворени и гъвкави материали за учене, виртуално сътрудничество и образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД).
  Дейности за мобилност:
  – Младежки обмен между държави по програмата и допустими държави партньори;
  – Европейска доброволческа служба от/към допустими държави партньори;
  – Мобилност на специалисти, работещи с младежи, между държави по програмата и допустими държави партньори.
  Кой може да кандидатства? – Oрганизация с нестопанска цел, асоциация, НПО (включително европейска младежка НПО); национален младежки съвет; публичен орган на местно, регионално или национално ниво; организация, базирана в Програмна страна, може да кандидатства от името на всички организации, включени в проекта. Другите видове организации могат да участват само като партньори.
  Кандидатстващата организация трябва да бъде официално регистрирана от поне една година считано към съответния краен срок за кандидатстване.
  Брой и профил на участващите организации: Проектите за изграждане на капацитет са международни и включват минимум 3 участващи организации от 3 различни страни, от които поне една е Програмна страна и една е допустима за участие Партньорска страна.
  Продължителност на проекта: От 9 месеца до 2 години.
  Продължителността трябва да бъде уточнена при кандидатстването като се вземе предвид целта на проекта и видът на предвидените по време на неговата продължителност дейности.
  Къде се кандидатства? В Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, в Брюксел.
  Финансиране: максимален размер до 150 000 евро
 • НОВО: Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата
  Краен срок: виж в текст на обявата
  За подпрограмата за действия по климата, настоящата покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.
  Предложенията могат да се подават от юридически лица (лица), регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да се разделят на три вида бенефициенти:
  – Публични органи
  – Частни търговски организации
  – Частни нетърговски организации (включително НПО).
  Финансиране:
  Общият бюджет за безвъзмездни средства за дейности на проекта за настоящата покана е 240 811 337. От тази EUR, 184 141 337 EUR са предвидени за подпрограмата за околната среда и 56 670 000 EUR за подпрограмата за действия по климата. Най-малко 55% от бюджетните ресурси, отпуснати за проекти, подкрепени с безвъзмездни средства за действие в рамките на подпрограмата за околната среда ще бъдат предназначени за проекти, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.
  КРАЙНИ СРОКОВЕ:
  Традиционни проекти:
  15.09.2015 – Смекчаване на изменението
  15.09.2015 – Адаптиране към изменението на климата
  15.09.2015 – Управление и информация за климата
  01.10.2015 – Околна среда и ресурсна ефективност
  07.10.2015 – Природа и Биоразнообразие
  07.10.2015 – Управление и информация за околната среда
  Подготвителни проекти: 30.10.2015
  Интегрирани проекти:
  01.10.2015 – Фаза I (концепция за сведение)
  Март / Април 2016 – Фаза II (пълно предложение)
  Техническа помощ: 15.09.2015
  Изграждане на капацитет: 30.09.2015
 • НОВО: Младежка предприемаческа борса 2015
  Краен срок: не е посочен
  Фондация „Каузи“ търси предприемчиви, креативни, смели, млади хора, които искат да реализират своя бизнес или социална идея. Предизвикателството „Младежка предприемаческа борса“ има за цел да мотивира предприемчивите млади хора като им осигури безплатни консултации, обучения и връзки с инвеститори. Те ще бъдат основата на самостоятелната им подготовка, в резултат на което да бъдат разработени бизнес план и презентация на тяхната идея. Експертите на фондацията ще съдействат на младите хора в целия процес.
  В рамките на проекта всяка година предприемчиви младежи с бизнес или социални идеи между 15 и 29 години със и без увреждания получават безплатни консултации по:
  – бизнес планиране;
  – социална интеграция;
  – предприемачество;
  – контакти с инвеститори.
  Креативните идеи ще бъдат представени на официална пресконференция, на която ще присъстват инвеститори, спонсори, представители на бизнеса и различни институции, които да окажат съдействие при реализацията на плановете на най-добрите идеи.
 • НОВО: Европейският парламент набира стажанти със журналистически опит
  Краен срок: 15 октомври 2015 г.
  Журналисти с професионален опит в европейски медии мога да кандидатстват за стипендията „Робърт Шуман“, която се предоставя всяка година от Европейския парламент.
  Селектираните журналисти ще имат възможност да направят петмесечен стаж в секретариата на Европейския парламент. През този период те ще се запознаят отблизо с работата на институцията. В момента се набират кандидатури за периода март-юли 2016 г, като кандидатите могат да избират дали да бъдат базирани в Люксембург, Брюксел, Страсбург или в информационните бюра на Европейския парламент в някоя от страните членки на ЕС.
  Стажантите получават месечно възнаграждение и здравна осигуровка.
 • НОВО: Стаж в Европейската комисия
  Краен срок: 31 август 2015 г. за стаж с начало март 2016 г.
  Стажантите работят за Европейската комисия в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката за околната среда …
  Ежедневната работа ще се състои главно от:
  – Присъствие и организиране на срещи, работни групи, форуми, обществени обсъждания,
  – Проучване и съставяне на документация, отчети, консултации; отговаряне на запитвания,
  – Текущи проекти.
 • НОВО: Европейски инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR): Покана за предложения 2015
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  Целите на поканата са: подкрепа на защитниците на правата на човека на местно равнище; подкрепа на правата на мигрантите, вътрешно разселените лица и лица без гражданство; и разглеждане на въпроса за децата, свързани с въоръжени сили или групи и засегнати от въоръжено насилие.
 • НОВО: Стаж в Европейския институт за иновации и технологии
  Краен срок: 7 септември 2015 г.
  Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, създаден през 2008 г., който подобрява способността на Европа за иновации чрез формиране на предприемачески талант и подкрепа на нови идеи. ЕИТ отправи покана за кандидатстване за програмите за стаж от три до пет месеца. Обучаваните ще подкрепят ежедневните операции на звеното за политика и комуникации в ЕИТ. Мястото на работа ще бъде в Будапеща, където е седалището на ЕИТ.
  За: стажанти, завършили първия цикъл на висше образование от държавите-членки на ЕС, EEA, EFTA, страните кандидатки, САЩ, Япония, Южна Корея и страните от БРИКС.
  Възнаграждение: месечна стипендия от 782.61 евро.
 • НОВО: Покана за представяне на кандидатури за творци в програмата Residence 2016
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  В сътрудничество с KulturKontakt Австрия, австрийското федерално канцлерство предоставя 50 резиденции в Австрия (Виена и Залцбург) за 2016 година.
  Резиденцията е проектирана да предлага запознанство с австрийското изкуство и културна среда и осъществяване на контакт с австрийските художници. Резидентите се очаква да завършат проект по време на своя престой.
  Настоящата покана е насочена към творци, чието постоянно местожителство е извън Австрия и които са завършили своето обучение. Необходими са основни работни познания по немски или английски език. Възрастовата граница за кандидатите е 40 години, т.е. датата на раждане на кандидатите трябва да е след 31 декември 1975 г.
 • НОВО: Програма за докторска степен по икономика и финанси, Милано
  Краен срок: 4 септември 2015 г.
  Католическият университет в Милано и Университетът на Милано – Bicocca предлагат съвместна докторска програма по икономика и финанси.
  За: кандидати с MA, които се интересуват от областта на икономиката.
  Стипендия: Шест стипендии на 16.200 евро (бруто) на година и пет стипендии на 13.600 евро (бруто) на година.
 • НОВО: Preparatory Action "Crowdsourcing subtitling to increase the circulation of European works"
  Краен срок: 25/09/2015
  The action aims to enhance the availability and visibility of European works in particular on VOD services provided in countries where those works were not available on any distribution platform and, for this purpose, to develop innovative and cost effective modalities to obtain the necessary subtitles.
  Eligible activities are those consisting in assembling and delivering digital packages of European works with subtitling obtained through this innovative process and eventually sharing the results of the experimentation with professionals and policy makers.
  This scheme is open to any entity (private companies, non-profit organisations, associations, charities, foundations, municipalities/Town Councils, etc.) or group of entities established in one of the countries of the European Union and owned directly or by majority participation, by nationals from such countries.
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕНИ


 • НОВО: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обяви конкурс за финансиране на проекти по програма „Знания за успех"
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  В конкурса могат да участват само училища за средно образование чрез своите училищни настоятелства.
  Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към предоставяне възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и подобряване представянето на учениците в учебния процес.
  „Знания за успех“ 2015-2016 се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България за четвърта поредна година и има за цел да предостави нови възможности за образование, кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. До момента по програмата са подкрепени 24 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до близо 15 000 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна.
 • НОВО: Google.org стартира донорска програма за НПО, които променят към по-добро живота на хората с увреждания – $ 20 Million Google Challenge Impact
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  20 милиона щ.д. ще бъдат предоставени на организации с нестопанска цел, използващи нови технологии за увеличаване на независимостта на хората с увреждания. НПО от цял свят с технологични иновации, които ще създадат смислена и положителна промяна за хората с увреждания са добре дошли да представят своите предложения.
 • НОВО: BG16M1OP002-2.001 – Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
  Краен срок: 1 август 2016 г. 23:59 ч.
  Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
  Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год.
 • НОВО: BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020”
  Краен срок: НЕПРИЛОЖИМО
  Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепят 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
  ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
  1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;
  2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
  3. Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
  4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
  5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;
  6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики.
 • НОВО: Лятно училище "Модерно банкиране”, 6 – 11 септември 2015 г.
  Краен срок: 15 август 2015 г.
  В Лятното училище на Фондация "Атанас Буров" ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4, 50.
  Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.
  Кандидатите трябва да изпратят попълнена информационна карта и есе на една от следните теми:
  1. България в Европейския банков съюз – аргументи За и Против?
  2. Проблемните банки – трябва да се преструктират или трябва да се закриват?
  3. Банковият пазар в България – твърде концентриран или твърде диверсифициран?
 • НОВО: Встъпителен курс за финансови журналисти 12 -17 септември 2015 г.
  Краен срок: 30 август 2015 г.
  Този встъпителен курс на Фондация "Атанас Буров" е насочен към репортери в началото на кариерата си или завършващи икономическа специалност или журналистика, които се интересуват от темата. Целта на обучението е да покрие области, които обикновено затрудняват репортерите или се интерпретират погрешно. Лятното училище е и израз на стремежа на Фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Осъществява се с подкрепата на водещи институции във финансовия и медийния сектор.
  Програма е насочена към мотивирани и отлични студенти и млади професионалисти, проявяващи интерес към трудната професия на финансовия журналист.
  Курсът ще се проведе от 12 до 17 септември 2015 в гр. Банкя.
  Участниците ще се научат как да подбират новини, как да работят с източници, както и основни понятия от областта на икономиката и финансите. Участниците в курса ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.
  В курса ще бъдат включени до 15 участници. Те могат да бъдат журналисти в началото на кариерата си или студенти, които се обучават по икономически специалности или журналистика, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.
 • НОВО: Четвъртото издание на „Идеите – това сме ние“ кани младите хора, които търсят социалната промяна
  Краен срок: удължен до 15 август 2015 г.
  Неправителствената организация „Обединени идеи за България“ (ОИБ) в партньорство с фондация „Помощ за благотворителността в България“организират за четвърти пореден път инкубатора за социални иновации„Идеите – това сме ние“ (#Идеите4).
  Темата на #Идеите4 е „Активен живот и създаване“. Събитието ще се проведе между 3 и 6 септември тази година в град София.
  В рамките на четири дни 150 млади българи от страната и чужбина ще имат възможност да създадат проекти за решаване на проблеми в различни сфери на нашето общество. ОИБ канят всички студенти и ученици горен курс да се включат в четвъртото издание на форума за социални иновации, на който ще се създадат проекти, задвижващи промяната.
  Екипите на „Идеите – това сме ние“ ще работят в групи, разделени по теми като „Култура“, „Образование“, „Иновации“, „Градска среда“, „Журналистически екип“ и др. Участниците ще имат възможност да работят с талантливи българи и създадат от нулата обещаващи решения за обществени предизвикателства в страната ни. Форумът дава възможност за участие в работилници, посветени на предприемачество, финансиране, проектен мениджмънт, както и развиване на мрежа от професионални контакти в България и чужбина.
 • НОВО: Покана за резиденция в Смолян
  Краен срок: не е посочен
  Към артисти с интерес във физическия театър, танцьори (съвременен танц и пърформанс), циркови изпълнители, и/или независими експериментални музиканти, базирани в/или в близост до София.
  От 2 до 12 септември 2015 г. в Смолян ще се проведе десетдневна резиденция за артисти, интересуващи се от мултидисциплинарен и неконвенционален процес на открито.
  Всички разходи по престоя са покрити.
  Условия: Осигурени са нощувки в двойни стаи, храна и транспорт от и до София.
  Семинарът ще бъде воден от Ана Вигеланд (американски цирков артист и режисьор живеещ в Монреал) и Петър Балов (българскo-канадски звуков дизайнер). Участниците в семинара ще живеят и работят заедно в продължение на десет дни. Насърчават се да кандидатстват артисти с различни умения и профили. Хора с опит в повече от една област (музика, театър, танци, акробатика, жонглиране, моносайкъл и др.) са добре дошли.
 • НОВО: Алианс на занаятите: Покана
  Краен срок: : 10 август 2015 г.
  Алиансът на занаятите е плод на съвместното сътрудничество на над 64 членове, включително малки и средни предприятия, корпорации, организации с нестопанска цел и физически лица, които работят заедно за насърчаване на пълния потенциал на занаятите по целия свят.
  Темите за този конкурс са следните:
  – Тема 1 "Аз съм занаятчия"
  – Тема 2 "Красив номер"
  За: Всички мъже и жени на 18 и повече години
  Награди: 1 500 $, пътуване до Вашингтон
 • НОВО: Програма за развитие на млади професионалисти – бакалаври и докторанти
  Краен срок: 24 август 2015 г.
  С тази инициатива Think Tank Fund на Отворено общество има за цел да подкрепи до 15 млади професионалисти, завършили в страните от ОИСР, които искат да се върнат в страната си и да започнат работа в тинк-танкове, които се интересуват от привличането на млади кадри. Целта е да се предостави допълнителна възможност за изграждане на капацитет с талантливи млади специалисти за проучване, анализ и застъпничество, под ръководството на опитни колеги; и подпомагане на тинк-танкове при наемането на млади таланти в редиците им.
 • НОВО: Инициатива на Форбес за 1 млн.: Под 30 – Конкурс за промяна на света
  Краен срок: 26 август 2015 г.
  Най-големият конкурс за млади социални предприемачи. Конкурсът кани социалните предприемачи с идеи с потенциал да променят света. Те могат да са както нестопански, така и стопански предприятия. Организациите или компаниите следва вече да работят и наградният фонд ще се използва, за да се ускорят най-обещаващите идеи. Конкурсът търси екипи, изпълняващи смели идеи с потенциал за огромно влияние. Ще се търсят решения в областта на образованието, крайната бедност, устойчивостта, световното здраве и редица други социални проблеми.
 • НОВО: Грантове за статии, посветени на климатичните промени
  Краен срок: 15 август 2015 г.
  The Earth Journalism Network (EJN) набира предложения за статии посветени на ефектите от климатичните промени върху популациите по света. Изискването към журналистите е да поставят акцента върху директните последици от променящите се условия за живот на планетата.
  Избраните предложения ще бъдат подкрепени с грантове в размер между 500 и 2500 долара в зависимост от спецификата на всяка от идеите и предложените от автора методи за задълбочено изследване на проблемите. Статиите ще бъдат публикувани преди 21-та Конференция на ООН за климатичните промени през декември в Париж. Насърчава се участието и на журналисти на свободна практика.
 • НОВО: Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун обявяват фотопроект „47 усмивки"
  Краен срок: 1 октомври 2015 г.
  Фотопроектът има за цел да покаже красотата и естествения образ на хората със синдром на Даун. Те са притежатели на 47 хромозоми, с една в повече от „стандартния" човек, откъде идва и изборът на числото 47 в темата, а усмивката е техния запазен знак – всички, които ги познават знаят, че тези хора притежават едни от най-прекрасните и заразителни усмивки на света и неслучайно от малки ги наричат „слънчеви"!
  Чрез фотографията целим да покажем непознатия за обществото образ на децата, младежите и възрастните със синдром на Даун. Да изтъкнем характерни за тях физически и емоционални черти. Да внушим естествената идея за това, че те са неразделна част от живота на всички нас. Да дадем шанс на хората, да се докоснат до техния свят, виждайки го през очите на свободен и непредубеден човек.
  Право на участие имат всички фотографи, професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.
 • НОВО: Международна доброволческа програма в CERN
  Краен срок: 18 септември 2015 г.
  За: наскоро завършили студенти на възраст между 18 и 28 от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
  Стипендия: месечна издръжка от 4128 CHF (около 3958 евро), застраховка.
  Продължителност: от 12 до 24 месеца.
 • НОВО: Стаж в Европейската полицейска служба
  Краен срок: 9 август 2015 г.
  Можете да кандидатствате за стаж в Европейски център по киберпрестъпност (EC3) към Европейската полицейска служба (Европол), в областта на комуникациите. Успешните кандидати ще се включат в проекта, за период от 6 месеца (40 часа седмично), в помещенията на Европол в Хага, Холандия.
  За: граждани на ЕС, завършили или следващи специалности, свързани с проекта за стаж
  Стипендия: 776 евро на месец
 • НОВО: Стипендия за пътуваща документалистика на World Nomads
  Краен срок: 7 септември 2015 г.
  Тази година World Nomads се съсредоточават върху профили на хора, които ви вдъхновяват да пътувате по света. Намерете и разкажет историята на нечие пътуване. Това може да бъде историята на имиграцията, възкачване на Еверест или пътник, който пази жив духа на пътешествията в собствения си заден двор.
 • НОВО: Paris French Tech Ticket
  Краен срок: 15 септември 2015 г.
  Paris French Tech Ticket има за цел да привлече талантливи и амбициозни хора от цял свят и да им помогне да създадат своя стартап във Франция. Тази 6-месечна програма предлага подкрепа в ранен етап на стартиране на успешен бизнес – от финансова подкрепа и обучение до привличането на клиенти.
  Избрани предприемачи ще работят в тясно сътрудничество с един от деветте водещи френски инкубатора, предоставящи наставничество, стратегия за набиране на средства, експертни съвети и практики на терен. През януари 2016 г. повече от 50 предприемачи ще се преместят в Париж, за да стартират програмата. В края на шестте месеца предприемачите ще имат възможност да подновят този билет за още шест месеца за по-нататъшен растеж.
  За: не-френски предприемачи от цял свят, които искат да създават свой стартап в Париж
  Награди: 12500 евро за всеки основател, безплатен офис, наставничество
 • НОВО: Call for proposals EAC/S11/2015 – Pilot project supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries
  Краен срок: 15/09/2015
  This pilot project aims at creating a Platform that will gather existing networks of young entrepreneurs active in the cultural and creative sectors in the EU and in third countries and that will facilitate the creation of new ones. The Platform will enable connections/exchanges between professionals from Europe and third countries and help a new generation of creative professionals to accelerate their professional development.
  The Platform would be sub-divided by sectors of activities and will include services such as coaching, peer-learning activities, conferences on specific topics, study visits and participation in match-making events with representatives of cultural and creative sectors around the world.
  This pilot project builds on a number of Commission and European Parliament initiatives, in particular the Preparatory Action on Culture in External Relations. The final report of the Preparatory Action highlighted that there is a real interest among young entrepreneurs and players in the cultural and creative industries in third countries to network and engage with their European counterparts and leading practitioners in their sectors. This report included, as part of its recommendations, the setting up of a young creative entrepreneurs networking programme with third countries.
 • НОВО: VP/2015/007 Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
  Краен срок: 18 September 2015 for actions commencing no earlier than 16 November 2015 and no later than 31 December 2015
  The following actions may be co-financed:
  – Developing, facilitating and promoting exchanges and/or training (for example joint visits, joint inspections, short training actions) of officials of competent public authorities and/or relevant social partners in charge of administrative cooperation and mutual assistance in relation to posted workers in the framework of the provision of services, including the use of IMI and sharing experiences and good practices in this context.
  – Developing, facilitating and promoting of exchanges and/or best practices (for example joint visits, joint inspections, short training actions) of officials of competent public authorities and/or relevant social partners in the context of the monitoring the compliance with and enforcement of the applicable rules in relation to posted workers in the framework of the provision of services.
  – Developing, facilitating and promoting exchanges and best practice initiatives with respect to the improved access to information and awareness of rights, such as the development of initiatives aimed at providing more transparent information and adequate support and assistance to undertakings and posted workers on the applicable terms and conditions of employment, the use of information, exchange of experiences and good practices in that respect, as well as the the development and updating of databases or websites containing general or sector-specific information concerning terms and conditions of employment to be respected in relation to posted workers in the framework of the provision of services.
  – Exchange of information and best practices (for example, seminars, conferences, round tables) and dissemination of information and best practices in this respect (for example, reports, manuals, guidelines, leaflets, newsletter, web pages, handbooks).
Категории:Uncategorized

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОБУЧЕ


НОВО: Национална програма за младежта (2011 – 2015), Подпрограма 4: „Развитие и признаване на младежката работа“

 • Краен срок: 7 август 2015 г.
  Цели:
  – Повишаване на капацитета на младежките работници.
  – Насърчаване използването и прилагането на подходящи подходи и методи в младежката работа.
  – Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на мрежа за обмяна на опит и добри практики на младежките работници.
  – Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му.
  – Популяризиране на младежката работа.
  Проектните дейности следва да бъдат насочени към:
  – Популяризиране на младежката работа, принципите за младежка работа и добри практики за работа с млади хора.
  – Организиране на конференции, дискусии, кръгли маси и други събития за представяне и обсъждане на младежката работа.
  – Изготвяне на обзорни доклади относно специфичните нагласи, очаквания и потребности на младите хора от младежката работа.
  – Популяризиране дейността на младежките работници.
  Проектите следва да са планирани за срок до 2 (два) месеца.
  Максималното допустимо финансиране от страна на ММС е в размер до 10 000 лева (десет хиляди лева) за отделно проектно предложение.
 • НОВО: ДЪРВО С КОРЕН 2015
  Краен срок: 18 октомври 2015 г.
  За шести пореден път Фондация „ЕкоОбщност" обяви началото на конкурса „Дърво с корен". Конкурс, който разказа историите на любими български дървета извън границите на страната и ги направи известни в Европа. Отново с него фондацията ще търси дърветата, които обичаме – не защото са най-стари или най-красиви, а защото са специални. Специални за вас, за вашето семейство, приятели, село или град.
  Познавате ли такова дърво? Дърво, което е оставило следа в паметта ви – с мило преживяване, детски спомен или което е обединило хора, легенди и специални събития? Пишете ни за него, разкажете ни вашата негова история.
  Дървото победител ще представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2016" и ще получи специална грижа за подобряване на състоянието му, ако има нужда от такава.
 • НОВО: Празник на старата градска песен „Мара Врачанка”, 17 октомври 2015
  Краен срок: 30 септември 2015 г.
  Празникът на старата градска песен „Мара Врачанка” ще се проведе за шестнадесета поредна година на 17 октомври 2015 год. от 10:30 ч. в Градската концертна зала на Враца.
  Този музикален форум се утвърди като един от най-добрите празници на старата градска песен, целящ да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие на ценителите на песента.
  В Празника могат да участват индивидуални изпълнители и групи за стари градски песни от цяла България.
  Празникът има конкурсен характер.
  Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети – по една песен до 3 минути. Не се допускат „Китка” от песни.
 • НОВО: Конкурс за наградата за превод "Кръстан Дянков" 2015
  Краен срок: 24 септември 2015 г.
  Наградата „Кръстан Дянков“ на фондация „Елизабет Костова” се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2014 г. и 24 септември 2015 г. Голямата награда „Кръстан Дянков” е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.
  В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации.
 • НОВО: Конкурс за писатели 2015
  Краен срок: 22 октомври 2015 г.
  Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обяви годишния си конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език.
  В разглеждането на кандидатурите за традиционния конкурс, осъществяван съвместно с американското издателство „Open Letter” вече шест години, за пръв път ще се включат и редактори от английското издателство „Granta“ . Ще бъдат одобрени максимум два романа за издаване от издателство „Open Letter Books“, САЩ и/или издателство „Granta”, Великобритания.
  Критерии за допустимост на кандидатите:
  1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература.
  2. Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство.
  3. Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език.
  4. Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман.
  5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс.
  Селекцията се осъществява от международно жури.
 • НОВО: Конкурс за участие в резиденция за преводачи 2015
  Краен срок: 2 ноември 2015 г.
  Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обяви шестия пореден конкурс за участие в преводаческа резиденция в САЩ.
  Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература. Всеки кандидатстващ преводач трябва да бъде способен да превежда художествена литература от български на английски език.
  Всеки кандидатстващ преводач трябва да има минимум три публикувани превода на художествена литература от английски на български език в електронно или в печатно издание (поезия и/или проза).
  Всеки кандидатстващ преводач трябва да изпрати превод на откъс от книга (роман или разказ/и), върху която възнамерява да работи по време на преводаческата резиденция, ако бъде одобрен за участие в нея. Оригиналът на книгата трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е публикувана на български език от официално регистрирано издателство.
  Преводач, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за участие в преводаческата резиденция, може да кандидатства отново, но с превод на различен текст.
  Всеки преводач може да кандидатства само с един превод на конкурс.
 • НОВО: IV Национален конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2015
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Община Монтана обяви Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Наградите в четвъртото му издание са по-високи, след като с решение на Общинския съвет бе променен регламентът на конкурса. За всеки от разделите – “Хоро” и “Марш”, ще бъдат присъдени първа награда в размер на 1000 лв., втора награда на стойност 800 лв. и трета награда – 600 лв. Наградените автори ще получат статуетки на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на тържествената церемония по откриването им през 2016 г. Оркестрите, участващи в предстоящия догодина международен фестивал, ще включат в репертоара си отличените творби.
 • НОВО: Конкурс "Европейско зелено листо" – 2016
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  Конкурсът "Европейско зелено листо" е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Конкурсът оценява труда и успеха за постигане на "зеления растеж", и наградата се присъжда на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Градовете победители на конкурса "Европейското зелено листо" поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.
 • НОВО: Конкурс "Зелена европейска столица" – 2018
  Краен срок: 19 октомври 2015 г.
  C наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете с население над 100 000 души, които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда. Годишното отличие има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм — градове, които са подходящи за живеене. Градът-победител има ролята на модел за подражание с цел да вдъхновят останалите европейски градове да следват техния пример.
 • НОВО: Глобален фонд за жените
  Начална дата за приемане на писма за интерес от кандидатите: 1 септември 2015 г.
  Глобалният фонд за жените инвестира в женски групи, утвърждаващи човешките права на жените и момичетата. подкрепата е за водени от жени групи, базирани извън САЩ, чрез предоставяне на безвъзмездни средства, вариращи от 5000 до 30 000 щ.д. на година за организационни и проектни разходи. При получаване на грант за първи път той обикновено варира от 5 000 до 13 000 щ.д. на година. Оценява се местният опит и убеждението, че самите жени знаят най-добре как да определят своите нужди и да предлагат решения за трайна промяна.
  Глобалният фонд ще се съсредоточи върху три основни области:
  – Нулево насилие;
  – Икономическо и политическо овластяване;
  – Сексуално и репродуктивно здраве и права.
 • НОВО: Втори кръг за заявления за International Credit Mobility
  Краен срок: 24 септември 2015 г., 12:00 часа (CET)
  Вторият кръг за заявления за International Credit Mobility вече е отворен.
  Настоящата покана дава на вашата институция възможност да кандидатства за финансиране за проекти за мобилност с висшите учебни заведения по целия свят. Участващите Национални агенции включват Австрия, Белгия (Фландрия), България, Хърватия, Чешката република, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Латвия, Бивша югославска република Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия , Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Обединеното кралство.
 • НОВО:Награда Достъпен град 2016
  Краен срок: 10 септември 2015 г., 24 ч. брюкселско време.
  Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award Access – Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за хората с увреждания и възрастните хора.
  Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
  Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по темите:
  – Достъп до работа
  – Достъпни интелигентни градове.
 • НОВО: Next Generation of Science Journalists Award за млади професионалисти
  Краен срок: 1 септември 2015 г.
  Представете една статия, с акцент върху темата "Здраве", които трябва да е била публикувана след 1 януари 2014 г. Информацията в статията трябва да се основава на подходяща научна основа.
  Статията може да е публикуван във всякаква формат: печат, дигитален, звуков или визуален. Аудио и видео съдържание трябва да се подава чрез съответна уеб-връзка.
  Участие се приема от всички страни; но съдържанието трябва да е на английски език. Преводи се приемат, ако е приложена оригиналната статия.
  Кандидатите трябва да са в началото на журналистическата си кариера с опит най-много 5 години.
  Приложете кратко CV (една страница), както и копие от паспорта си.
 • НОВО: “On the Go” Photo Competition
  Краен срок: 6 септември 2015 г.
  Фондация Азия-Европа (ASEF) кани фотографи да участват в този фотоконкурс в чест на 20-та годишнина на срещата Азия-Европа (ASEM). Темата е движението и темпото на живот в Азия и Европа, илюстрираща моментите, когато сме различни – и все пак така си приличаме.
  За: начинаещи и професионални фотографи, които са поне на 18 години, от страни ASEM.
  Награди: безплатно пътуване до Сингапур, публикация във фотокнига, снимките ще бъдат демонстрирани в различни международни изложби.
 • НОВО: Държавни стипендии на Израел за чуждестранни студенти
  Краен срок: 30 ноември 2015 г.
  Правителството на Израел предлага стипендии на чуждестранни студенти с бакалавърска степен или по-висока. Студентите могат да избират или краткосрочна или дългосрочен стипендия.
  Краткосрочна стипендия – предоставя се за езиков курс, 3-4 седмици в Университета в Хайфа.
  Дългосрочна стипендия – отпуска за максимален период от осем месеца (една академична година).
Категории:Uncategorized
%d блогъра харесват това: